Categories
Den Helder Nederland Suggesties en ideeën.. Visies

Mijn woonplaats en ‘stadje’ Den Helder

Opmerkingen, ideeën, visies en suggesties mijnerzijds…
Meest recente bovenaan. Kan via kopiëren link direct gelinkt worden vanuit elders.
Laatste update 30-09-2022


>> De stad en haven weer verbinden. Tijdens het lezen over geschiedenis van en projecten in Den Helder en mijn waarnemingen vanuit huis en tijdens mijn wandelingen bezig nu met dit idee om de stad en de haven (ook de nieuwe Marinehaven) weer meer met elkaar te verbinden zoals vroeger. Iets wat mij aansprak en ik mis nu. Door de ‘oude’ haveningang weer de ingang te maken, het Havenplein echt goed te herstellen en toegankelijker te maken als ook de havenkant en in dat proces ook de veerhaven van TESO te verplaatsten. Dat laatste al dan niet samen met mijn idee eerder van een tweede veerhaven TESO in Den Oever en zo betere spreiding van vaak (te) drukke toestroom en uitstroom verkeer van en naar Texel welke de stad verstopt, overlast veroorzaakt zo, zonder dat de stad er zelf van profiteert. Naast de andere visie op de toekomst Zeedijk en bebouwing daar. Schets tot nu toe..werk in uitvoering!!


>>Creatie Noord-Hollandse meren route. (Nog nader uit te werken!!). Maar in de kern de bestaande meren in Noord-Holland vergroten en tussen het Noordzeekanaal via de Zaan en Noord-Hollands Kanaal naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en via het Noord-Hollands Kanaal en Kanaal Almaar Omval-Kolhorn verder naar uiteindelijk het Amstelmeer nog 2 tot 5 grotere nieuwe meren aanleggen door weer laten onderlopen van delen van polders. Dit vormt zo een aantrekkelijke meren route van het zuidelijk naar het noordelijke punt van Noord-Holland. Dit voor de groeiende waterrecreatie van eigen bewoners en toerisme als ook commercieel watergebruik. Maar vooral ook als extra waterberging gezien de toenemende effecten van de klimaatverandering. Zoals de piekmomenten van heel veel regenwater of juist droogte met te weinig zoetwater. Naast de effecten van de zeespiegelstijging. Waardoor meer zeewater kan worden opgevangen bij zware stormen en de dijken dus minder verhoogd hoeven te worden (wel versterkt om ook bij overslag intact te blijven). Verdediging in de diepte.


>>Na een bezoekje aan de Zeedijk eergisteren…uitkijkend op het prachtige Marsdiep en aan de overkant Texel en waar Zr.Ms. Karel Doorman aan het oefenen was met haar helikopter die mee gaat op missie..een foto van Den Helder vanaf Texel…en weer artikelen gelezen te hebben over de door zorgelijke klimaatverandering snel stijgende zeespiegel, bleef het me even bezighouden.

Is het weer verhogen van dijken nog wel de oplossing?! Het doet me sterk denken aan de verdedigingswerken en muren van kastelen en forten…die in de loop der tijd ook steeds verder werden verhoogd en verdikt tot steeds krachtigere kanonnen en uiteindelijk ook luchtaanvallen dat niet meer effectief maakte. Moet je wel nog hoger willen…of is ook daar bredere verdediging in de diepte niet veel verstandiger?! En…waar ik aan dacht bij de Zeedijk van Den Helder…kun je dan zelfs nu hoge dijken zo niet weer verlagen?! Ik zag vanmorgen een afbeelding op een oude ansichtkaart die hier hangt in de gang van de Zeedijk vroeger. Met nog wel een mooi zicht op de skyline van Den Helder. Waar door die hoge Zeedijk weinig meer van over is. En ik dacht ook aan het prikkelende Dijkzone plan dat hier in Den Helder wordt ontwikkeld en onderzocht op haalbaarheid om daar verandering in te brengen. Prachtig plan!! maar binnen het beschikbare budget straks niet meer mogelijk zo?!

Want waarom zo’n beperkt nog (uitbreiding is beoogd op termijn!!) nieuwbouw project als je de Zeedijk juist weer verlaagd en dan de verdediging tegen de zee in de diepte aanlegt met vergrootte/verdiepte en ook nieuwe grachten in de stad en daarnaast grote wateropslag locaties verder landinwaarts…ook bij veel neerslag. Voor drinkwatervoorziening, besproeiing landbouwgrond en recreatie in wat ik zie als een nieuwe Merenroute in Noord-Holland (zie elders op deze pagina). Zeewater dat eens bij die uitzonderlijke gelegenheid over de an sich beresterke verlaagde Zeedijk heen slaat en zo via deze kanalen (tussen of onder de huizen), grachten en wateropslag locaties opgevangen, opgeslagen kan worden. Dan kan mogelijk de hele dijkzone hier binnen de bestaande bebouwing worden opgeknapt, opgewaardeerd en verder met nieuwbouw worden verdicht. Met bijvoorbeeld een nieuwe gracht en rij woningen achter de Zeedijk..waar nu een brede grasstrook en pad/weg lopen.

Weer een observatie en suggestie mijnerzijds in dienst algemeen belang. En is het niks dan is het niks.😊


>> Zomaar wat plak en knip werk centrum na idee tijdens wandeling door stad vanaf huis naar NS station en later weer terug. Vooral rond de kerk. Allemaal mogelijk al lang in kannen en kruiken in het laatste bestemmingsplan dat er heel mooi uitziet(!)..net zoals verplaatsing locatie McDonalds naar nieuwbouw waarover ik al las. Dan heb ik er zelf gewoon lol mee gehad..😊


>>Wat gedachten..misschien bestaat het al.
Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien
Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balie’s af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet-winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij…


>> Sloop onze Lange Jaap😱…nooit never niet!!!😡 Wie verzint zoiets?!🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Opknappen dus!!!😠 En dat mag best wat kosten na decennia van achterstallig onderhoud!!!😤 Zelf idee van een replica is ‘goedkope’ oplossing zonder gevoel voor..😖


>> Tweede veerhaven TESO. Gezien de al langer durende en structurele problematiek rond aan- en afvoer Texel⛴ in Den Helder. Naast de bestaande TESO veerhaven in Den Helder zou ik voor een tweede veerhaven in Den Oever gaan. Daar steken dan de meeste auto’s (met caravan), vrachtwagens, campers en motoren over. Zo een directe aansluiting op de naastgelegen snelweg A7🛣 . Bij de terminal in Den Helder alleen nog eventueel de voertuigen van de eigen bewoners en bedrijven op Texel zelf, naast verder alleen nog fietsers en mensen te voet (via OV). Bij De Kooy komt dan een parkeergarage (met de zonnepanelen op het dak). Waar mensen die naar Texel willen hun auto kunnen parkeren om daarna per fiets, te voet of via OV naar Texel af te reizen. Hierdoor ontstaan ook allerlei secundaire activiteiten daar (fietsverhuur, wasstraat, auto-onderhoud, ed) naast dat er fietsroutes vanuit daardoor de stad naar de veerhaven gecreeerd kunnen worden. Langs lokale bezienswaardigheden en winkels.


>> Verwarrend kruispunt. Al een aantal keer gehoord en zelf al eens ervaren ‘s nachts, ook van familieleden die hier op bezoek kwamen, dat bij dit kruispunt eind Weststraat het links richting de Kanaalweg afslaan verwarring veroorzaakt waar men nu precies moet inrijden🤔. Omdat de indruk ontstaat dat er alleen een uitgaande weg is daar en men zo dreigt te gaan spookrijden😰. Zeker ‘s avonds🌜en bij slecht weer🌧. Sommige belanden bijna op het er naast gelegen fietspad😅. Misschien inmiddels aangepakt…maar anders extra aanwijzers↙️ of geleide-strepen op de weg wenselijk lijkt mij. Kleine moeite groot plezier…🙂


>> Stadhuis Den Helder. Hoewel de nieuwe locatie en opzet al besloten is en de bouw in gang gezet inmiddels, had ik het…zeker nu ook weer met de economische crisis…lekker gelaten bij waar het stadhuis nu zit…in het ‘voormalige’ nu tijdelijke stadhuis op de Kerkgracht 1!! Dan met de aankoop van de andere klassieke panden daarnaast en eventueel aan- of nieuwbouw ook plaats voor de andere gemeentelijke diensten. De voorziene parkeerproblematiek was ook op te lossen. Toch geen optie, dan had ik voor verbouw- en nieuwbouw gegaan bij en boven het NS station. Ook gezien de zo goede bereikbaarheid voor de burgers van onze stad, ook de minder mobiele. Omdat het al een knooppunt is van het OV. De nu gekozen locatie in twee historische gebouwen op de oude Rijkswerf Willemsoord had mijns inziens een zinvollere bestemming kunnen krijgen die beter aansluit bij de oude bestemming van het gebied. Jammer, maar besloten is besloten voor nu. Al weet je het nooit in Den Helder…😉


>> Extra brug voor ontlasten centrum van vrachtverkeer voor het bedrijventerrein op de andere oever. Mijn suggestie qua locatie ..Comments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.