Categories
Conflicten Europa

De val van Srebrenica – Toeval of opzet?

Mijn onderzoekspaper uit 1996 heb ik eindelijk gedigitaliseerd. Waardoor ik nu in de discussies over het drama en nog steeds open wond Srebrenica kan verwijzen naar mijn paper. Om zo argumenten en zaken te onderbouwen.

De boosheid is er goed vanaf te lezen. Ik had het drama en het conflict op de Balkan dag na dag, week na week, jaar na jaar gevolgd. Het was moeilijk daar geen emoties of boosheid bij te voelen. Zoveel menselijke ellende, pijn, dood, moord, verwonding. Zoveel wegkijken en landen wiens woorden weinig inhoud bleken te hebben.

Ik pretendeerde geen neutraal noch volledig stuk te schrijven op basis van wat ik toen vond aan informatie en eigen inzicht en kennis. Probeerde wel een aantal vragen op te werpen die mij bezig hielden en te pogen daar zelf iets van een antwoord op te geven. Of op zijns minst een serie nieuwe vraagtekens bij te plaatsen waar anderen daar al een stuk stelliger over waren.

Er staat de nodige zaken in welke inmiddels na 20 jaar en vele kleine en grote onderzoeken later zijn achterhaald of al wel duidelijk zijn geworden. Zo werd Milosevic wel aangeklaagd bijvoorbeeld. Maar ik verbaas me iedere keer zelf weer over wat er toen al was te duiden en bekend was. Plus hoe snel men ook toen al verviel in de gebruikelijke vooroordelen en etiketjes over bijvoorbeeld de EU en de VN.

Nog geschreven op een eerste computer, nog zonder internet, zonder correctie (dus vol taalfouten..sorry heb enige taalblindheid). Uitgeprint op een basic printer en vervolgens enkele keren gekopieerd. Het is mijn eigen kopie dus staan wat kanttekeningen bij.


De val van Srebrenica – Toeval of opzet?
Paper van Ronald Elzenga  augustus 1996

>link naar pfd bestand – de-val-van-srebrenica-toeval-of-opzet?<<
________________________________________________


Update 21 november 2017 :
Vaak lees ik rond de val van Srebrenica de volgende uitspraak – “Onder toeziend oog van Dutchbat, …, haalde Mladic en zijn troepen de moslimmannen- en jongens uit de enclave om ze vervolgens te vermoorden.”

Dat is een pijnlijk punt en verdachtmaking, maar dus feitelijk niet correct. De moslimmannen- en jongens uit de enclave en op de Dutchbat-basis zelf waren de “350”, waarvoor de Nederlandse staat recent is veroordeeld. De andere Bosnische (moslim) strijders, mannen en jongens waren de nacht voor de totale inname met duizenden zelf de enclave Srebrenica uitgebroken en trokken richting Tuzla (in opdracht van de Bosnische legerleiding waarschijnlijk). Zij werden buiten de enclave opgewacht, opgejaagd en vermoord door de (Bosnische) Serven. Die daarna poogden deze genocide te verbergen. Er ging toen wel het bericht, dat Mladic had ingestemd met die terugtrekking en daarover een deal had gesloten met de Bosnische regering/legerleiding. De praktijk bleek dus anders.

Naast wraak en etnisch zuiveren speelde bij deze moordpartijen waarschijnlijk ook mee, dat de (Bosnische) Serven een groeiend tekort aan manschappen hadden en de Bosnische moslims en Kroaten er juist over steeds meer konden beschikken. De (Bosnisch) Servische overmacht aan zware wapens, die dit al die tijd had “gecompenseerd” werd daarbij steeds kleiner doordat ook de Kroaten en Bosnische moslims zware wapens geleverd kregen. Er gingen daarbij geruchten over een op handen zijnde zeer grote, door de Amerikanen en enkele andere grote westerse landen gesteunde, Bosnisch/Kroatische operatie (“Operation Storm”). Die naar later bleek bepalend zou worden voor de onderhandelingen en het einde van deze wrede burgeroorlog en nog steeds de belangrijkste reden lijkt te zijn waarom deze westerse bondgenoten de enclaves waarschijnlijk bewust hebben opgegeven (want gevaar voor vergeldingsaanvallen en gijzelen van VN-troepen daarin). De (Bosnische) Serven wilden hun dus kostbare manschappen, welke nu ook nog de verschillende enclaves moesten bewaken, zo vrijspelen door deze snel in te nemen. Ook gevangenen nemen werd daarom waarschijnlijk vanuit een hard cynische houding ontmoedigd, omdat dit dan ook weer strijders zou onttrekken voor de bewakingstaken naast de druk op logistieke middelen. Een harde en wrede burgeroorlog was het zeker.

e88f320234ec4bd096487768ca647a0a_18Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Missie Oorlog Politiek Srebrenica UN Uncategorized

Srebrenica – Val noodlot of opzet?

Karremans: ‘Niemand in de wereld schoot ons te hulp’

 

Hij sprak na de besloten zitting over zijn mogelijke vervolging voor medeplichtigheid aan de genocide na de val van de ‘veilige’ enclave Srebrenica in 1995.

Karremans heeft in de rechtbank verklaard dat de militairen van Dutchbat “hun stinkende best” hebben gedaan om vluchtelingen en gewonden te helpen en een humanitaire ramp te voorkomen. Over de beschuldiging van deelname aan genocide zei hij “dat bewijzen ze dan maar”. Hij liet weten de beschuldiging “vreselijk” te vinden.

De oud-commandant zei uit respect voor de nabestaanden in de rechtbank nogmaals verontschuldigingen te hebben aangeboden. “Het spijt ons dat we niet meer hebben kunnen doen”, liet Karremans weten.

Hij tekende aan dat de enclave nooit was aangevallen door de Bosnische Serviërs als zijn eenheid niet met “proppenschieters” op pad was gestuurd en goed bewapend was geweest.

http://www.nu.nl/binnenland/3928170/karremans-niemand-in-wereld-schoot-hulp.html

Mijn reactie:

Hoewel ik de “klachten” van Karremans in deze volledig onderschijf lag zover ik het zie en weet een politiek besluit aan de basis van het opgeven van de enclave(s)..niet een militaire. Zo trokken de Britten zich in die dagen terug uit de enclave die zijn moesten beschermen. En bleef vuursteun uit de lucht bewust uit. Men wilde de enclaves “kwijt” voor operation Storm zou starten.

Mijn paper uit 1996 over de val van de enclave –
https://ronaldjhelzenga.wordpress.com/2016/09/12/de-val-van-srebrenica-toeval-of-opzet/Categories
Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie

Strategische Visie EUropese Defensie Unie – EDU


Update 21-05-2022
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde…nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase…net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.

(In English > Strategic Vision EUropean Defence Union – EDU)De toekomst van de EU op veiligheids- en defensiegebied ligt volgens mij bij een nieuw op te zetten Europese Defensie Unie (EDU) als onderdeel van de EU. Welke gemodelleerd wordt naar de (klassieke) NAVO opzet en zich primair focust op de collectieve bescherming /defensie van het EU-verdragsgebied. Binnen een non-provocatieve en defensieve structuur en doctrine.

Onderdeel daarvan is ook het stationeren van multinationale militaire eenheden langs de buitengrens van de EU (zoals dat nu gebeurt door de NAVO..wordt dan EDU). Eenheden die daar permanent gelegerd zijn of rouleren en in de regio met regelmaat trainen en oefeningen houden met de gastlanden. De zeegrenzen aan de zuidzijde en westzijde kunnen ook door multinationale EDU vlootverbanden worden bewaakt.

20131217_131217a-eu-nato

Dit lijkt mij de beste weg vooruit gezien de groeiende verschillen in de strategische belangen van de EU enerzijds en NAVO-leider de VS anderzijds. Welke mijns inziens binnen de bestaande NAVO structuur steeds meer wrijving oproept welke in de tijd verder zal toenemen. De EU en VS zijn immers economisch gezien concurrente machtsblokken met hun eigen veiligheidsbelangen. Samsung bewaakt in deze ook niet de gebouwen van Apple, toch?!.

Dat neemt niet weg dat de trans-Atlantische relatie met de VS en Canada erg belangrijk is en blijft. Deze relaties blijven in dit toekomstperspectief daarom bestaan binnen een hervormde NAVO-structuur (NAVO-raad?!). Al dan niet met art.5 constructie.2013-10-24-natoeucombinedpic

Een NAVO constructie waarin de EU enerzijds en de VS en Canada en mogelijk andere landen zoals Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland (Taiwan?!), anderzijds overleg kunnen voeren over bestaande ontwikkelingen en veiligheidszaken. Als ook kunnen samenwerken bij veiligheids- en militaire operaties. Collectief of in “Coalitions of the Willing”. Onder NAVO-vlag of binnen een VN mandaat en operatie.

NATO_2045

De EDU zal als het aan mij ligt daarom niet focussen op de out-of-area taak. EDU-lidstaten kunnen daarvoor bestaande VN en nieuwe NAVO structuren gebruiken of over gaan tot een Coalition of the Willing binnen bijvoorbeeld de European Intervention Initiative (EI2). Over de primaire verdedigingstaak binnen het EU verdragsgebied zal wel eenduidigheid mogelijk zijn. Dit geeft denk ik zo voldoende ruimte aan onderlinge verschillen in veiligheidsbelangen, -denken en beleid van de EDU lidstaten. Het beveiligen en bewaken van strategische locaties en belangen van de EU in de wereld kan wel weer een EDU taak zijn.

rus-eu

Na een vredesakkoord in de oorlog in Oekraïne en de doorvoering van democratische, economische en militaire hervormingen zal het lidmaatschap van de EU/EDU van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland een belangrijk doel worden richting 2045, 100 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zullen voor die tijd ook lid worden van een hervormde NAVO.

flzvj01xoaalq9j

Ik denk en ben er van overtuigd dat deze nieuwe EDU en hervormde NAVO visie en structuur beter kan omgaan met de genoemde spanningsvelden dan de bestaande structuren vandaag de dag in Europa. Met daarbij allereerst de focus op de eigen strategische belangen van de EU. In Europa en elders in de wereld.


EDU onderdeel van EU-visie voor 2045 >> Vision European Union 2045Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

Rusland: De rode lijn van Poetin…

Al jaren geeft Poetin aan dat er voor hem/Rusland een rode lijn loopt in de Oekraine. Waarom? Ik denk dat de primaire reden de NAVO is…niet eens de EU. Want met de EU had en heeft Poetin grote samenwerkingsplannen*..
Zie Vision Putin : Russia EU free trade zone
En zie nadere duiding VS vs Rusland – Poetins visie bedreiging VS belangen

Maar wat is mijns inziens het probleem. De EU heeft geen eigen veiligheids-en defensiestructuur. Voor dat soort zaken kom je bij de NAVO terecht..en dus bij de leider van dit bondgenootschap, de VS. En dan wordt het voor Poetin en Rusland direct een heel ander verhaal. Want met de VS “vecht” Rusland inmiddels al weer sinds 1998 (accelererend in 2001 met komst GW Bush regering) een koude oorlog uit over macht en invloed in Europa en de wereld. Waarbij de VS nadrukkelijk koerst op een nieuwe containment-politiek richting Rusland en van echt gelijkwaardige samenwerking geen sprake is. Ook vreest Rusland de offensieve militaire capaciteiten van de VS en bereidheid die in te zetten (Afghanistan 2001, Irak 2003).

En een foto..met cirkel en pijlen van mij…maakt snel duidelijk waarom de NAVO in de Oekraïne/Krim voor Poetin/Rusland onacceptabel is…en dus een rode lijn. De smalle landcorridor welke Rusland met het Nabije/Midden-Oosten verbindt zou zo “bedreigd” worden. Maakt meteen ook duidelijk waarom ook Georgië in de Amerikaanse invloedssfeer plus aanvalsoorlog voor Poetin eveneens een rode lijn was en is. En waarom de vorige Amerikaanse regering (Bush jr.) zoveel moeite deed om die corridor “af te sluiten” in het kader van een toen fel ingezette containment-politiek in kader van de Bush-doctrine. De Koude Oorlog is denk ik nooit echt gestopt in Washington.

DlmwpHVXsAAWGRD

*Toevoeging:
Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en haar beleid in deze.
Merkel offers Russia free-trade agreement

Ik zie de Bushdoctrine hier genoemd, niet als de reguliere Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar een radicalere nationalistische fase in het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dus zie mijn harde woorden over die leer/beleid/periode niet als mijn algemene visie op het Amerikaanse buitenlands beleid of Amerika zelf. Er waren ook goede periodes en beleid en ik zie de VS als vriend en bondgenoot en als onderdeel van een oplossing. Wel delen de Democraten en Republikeinen de visie via de Amerikaanse leidersrol in de NAVO het buitenlands- en veiligheidsbeleid van geopolitieke en geoeconomische concurrent EU te blijven beheersen en controleren.

Ik veroordeel de Russische annexatie van de Krim en (naar mijn mening) de mislukte annexatie poging in Oost-Oekraïne sterk. Ik denk dat ik begrijp waarom Rusland dit heeft gedaan, maar veroordeel ten zeerste dat zij voor deze militaire optie kozen in reactie op het Amerikaanse containment beleid en de staatsgreep in Oekraïne, Amerikaans beleid dat gedeeltelijk werd gesteund door de EU.

(mijn voorstel voor een vredesplan voor oorlog Oekraïne)Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

Amerika versus Rusland – Poetin’s visie is bedreiging strategische belangen VS

(In English)

September 2014. Het plaatje wordt inmiddels steeds duidelijker. Een week geleden gaf het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een speech van Lavrov door op Twitter. Waarin weer het visionaire plan van Poetin werd genoemd als Ruslands ideaal-beeld.*
Poetin’s visie gepubliceerd in Der Spiegel International op 25.11.2010 ‘From Lisbon to Vladivostok’ Putin Envisions a Russia-EU Free Trade Zone en overgenomen in de andere mainstream internationale media.
En zie ook in de Wikipedia “from_Lisbon_to_Vladivostok”

Eur_lisbon_vladivostok

Daarin ontbreekt opvallend genoeg een rol voor de VS en focust Rusland nadrukkelijk op het Europese continent. Tegelijkertijd probeert de VS een verdrag, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), van de grond te krijgen met de EU (Wikipedia TTIP). Ook binnen een trans-Atlantische visionaire visie. Is echter ernstig in verlegenheid gebracht door onthullingen van Snowden (die waarschijnlijk niet toevallig onderdak kreeg in Rusland). Vertraging en verwijdering tussen EU en VS tot gevolg.

6682e70d54d74893381a6e2530b53609_XL

Wordt mij helder waarom de VS en haar pro-Atlantische bondgenoten binnen de EU zo proactief waren rond de interne spanningen in de Oekraïne, bewust de rode lijn van Rusland overschreden, want Poetin’s Europese toekomstvisie is inmiddels “overleden”, en de verhouding tussen EU en VS zijn inmiddels weer een heel stuk beter en de NAVO in huidige vorm overleeft. En daarmee de dominante invloed van Amerika op het veiligheids- en defensiebeleid van haar machts- en vooral economische concurrent de EU. Wat Europese pro-Atlantici en EU-critici ook toejuichen.

EIsCxbGWoAEbIUd

Rusland en de VS voeren blijkbaar een heftige strategisch gevecht om en over de invloed op Europa en voor Amerika met name haar economisch concurrent de EU. Waar inmiddels het gebruik van geweld niet meer wordt geschuwd. De VS lijkt die slag nu te gaan winnen, maar tegen welke prijs? En mijn vraag of de huidige uitkomst en deze strijd wel zo in het strategisch belang is van de EU zelf..van ons Europeanen. Ik stel al langer vast van niet.

201507221736_IHX8mc9AzMeiiK


Toevoeging 2015:
*Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU, NAVO en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en het VK en hun beleid in deze sinds..denk ik..1999 (Kosovo oorlog).
Merkel offers Russia free-trade agreement

Update Augustus 2019:
Macron “Europa strekt van Lissabon tot Vladivostok
Op zijn Twitter account
Artikel APNews

Update maart 2022:
Het lijkt er op dat dit project van de nationalistische VS en maatje VK projecten van afgelopen twee decennia, ter ondermijning en definitief begraven van deze visie van Poetin en Merkel en Macron e.a. …in feiten de Europese droom voortgekomen vanuit de vaak op pijnlijke wijze geleerde lessen van onze Europese geschiedenis…dan uiteindelijk wel is gelukt nu, nadat Merkel vertrok en het conflict rond Oekraine bewust is opgestookt tot voorbij de hoog strategische Russische rode lijn en nu dramatisch is geëscaleerd. En de EU leiders in dat proces…zelf notabene ook het doelwit van dit ondermijnende project…net zelf goedgelovig en trouw, onnozel en niks geleerd hebbende, de verkeerde afslag hebben genomen

Update mei 2022:
Slechts acht jaar lang!!! Ya right..🤥🙃🤡
“United States, Canada, Britain…other allies”…
Hoewel, voor zover ik weet, Canada minder actief en ideologisch betrokken was bij het grotere VS-VK project en beleid tegen Rusland..en de EU. Dan nog meer Australië…
“To get the Ukrainians ready for this kind of war…”
Ja, omdat de VS wisten dat dit op een dag zou gebeuren. Niet omdat de Russen dat van plan waren. Het Rusland van Poetin wilde het duidelijk voorkomen. Hoewel ze zeiden dat ze zouden ingrijpen als hun rode lijn in Oekraïne overschreden zou worden. En dat was precies wat de VS en het VK en sympathisanten deden in de richting van 24 april. Ze provoceerden het tot over dit punt…alle vredespogingen werden getorpedeerd…bewust, met opzet. En er waren ook redenen om dat juist nu te doen

(Bron)

De realiteit en de werkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia worden nu steeds meer ‘gelekt’. Het meeste uit loslippigheid en grootspraak vanuit een overwinningsstemming. Zoals John Kirby hier…die daar ook om bekend staat. Hoewel de meesten dit hier in de EU zullen missen en goedgelovig zullen denken dat het allemaal oprecht en gemeend is wat de VS en het VK en hun sympathisanten doen voor Oekraïne en tegen ‘dat kwaadaardige Poetin’s Rusland’…
Net als in Afghanistan 2001-2021 en Irak 2003>…
Ongelooflijk…🤷‍♂️🤦‍♂️

Update juni 2022
Dit mede ook de reden waarom de telefoon van van Duitse Kanselier Merkel en de Franse president Hollande en ook Europese Commissie en Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier en nog vele andere ministers werden afgeluisterd door de Amerikanen?!
‘Al snel werd duidelijk dat de spionagepraktijken diep doordrongen in de Europese politiek: zo bleek onder meer dat de mobiele telefoons van Angela Merkel en de Franse president François Hollande werden afgeluisterd.’ 
Met hulp van pro-Atlantische landen als Denemarken en zelfs de eigen Duitse geheime dienst. Hulp van geheime diensten, vaak met hoge mate van eigengereidheid, initiatief en collaboratie, wat we vaker zien in dit dossier. En daarmee de eigen regering in verlegenheid brengende waarna deze soortgelijk fout gedrag van bondgenoten zonder noemenswaardige ophef afhandelt.


En de deze dagen broodnodige disclaimer