Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme NATO Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

Foute collaboratie en naïeve goedgelovigheid versus harde realiteit…

Het was weer raak vandaag…vol cynisme en ongeloof gelezen…als de gevolgen niet zo erg waren..voor Oekraïne…voor Europa…voor de EU…voor ons zelf dus.

Rutte riep de VVD-leden op niet te luchtig te denken over de inval van Rusland in Oekraïne. “Er zijn mensen die zeggen ‘laat Poetin maar zijn gang gaan, dan wordt het weer rustig’. Die mensen hebben heel erg ongelijk”, zei Rutte.

De partijleider hield de leden voor dat “Poetin met druipende mondhoeken” naar andere delen van Europa kijkt als hij deze oorlog wint. “Dat is ook voor ons land een directe bedreiging.”

Je moet het maar verzinnen in je verknipte brein…

En…

Net als VVD-leider Rutte op het VVD-congres wijst zij op het belang, ook voor Nederland, dat Rusland de oorlog in Oekraïne niet wint.

“De Oekraïners staan in het vuur van de existentiële strijd tussen vrijheid en onderdrukking. Zij staan er ook voor ons landsbelang, het belang van onze Europese Unie en onze veiligheid. Dat staat op het spel.”

Nederland moet Oekraïne daarom blijven helpen bij de oorlog, later bij de wederopbouw en bij het veroordelen van “de Russische oorlogsmisdadigers en hun handlangers, het liefst in Den Haag”, aldus Kaag.’

Vooral dat spreken over ‘belang van onze Europese Unie’ deed me even hard cynisch lachen…

Versus…

De harde geopolitiek-economische realiteit!!

Dat dus tot een zeer bewuste provocatie van die Russische rode lijn leidde eind vorig/begin dit jaar, na nog laatste waarschuwing en handreiking een keiharde beslissing van Poetin&Co met een akelige dus te voorkomen proxy oorlog in Oekraïne tot gevolg…

Met net als de eerdere nationalistische projecten van VS en VK en hun sympathisanten in ook weer NAVO en EU in Afghanistan en Irak desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. En dat tot een dus bewust hernieuwde Koude Oorlog gaat leiden in een opnieuw gedeeld Europa en een dus brain death EU…als het geen WO3 wordt gezien de ook provocaties richting China rond Taiwan, Noord-Korea en Iran…

En daar zijn VVD’er Mark Rutte en D66’er Sigrid Kaag maar ook CDA leider Wopke Hoekstra en CU leider Gert-Jan Segers als kabinet maar ook vele andere politici en ook journalisten binnen de nieuwsmedia, top-militairen en collega denktankers dus mede verantwoordelijk voor. Als bewuste pro Atlantische en anti-EU sympathisanten aka collaborateurs of als naïeve goedgelovigen…Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Supermacht China Wereld

Machtsgreep…

Ja, in feiten hebben de vileine nationalisten in de VS en maatje ‘Brexit’ het VK en hun collaborateurs en sympathisanten binnen de NAVO en EU…en met ‘hulp’ van teveel naïeve pro-EU goedgelovigen hier…een ‘machtsgreep’ gepleegd eind vorig/begin dit jaar. Na jaren van al heftige en venijnige richtingenstrijd, aangewakkerd door 4 jaar Trump. Waarmee niet alleen de beoogde en door aantal belangrijke EU leiders…en dus ook Poetin…groeiende samenwerking en gaan tussen EU en Rusland…naast (gehele!!) Oekraine en Belarus…en zelfs EU lidmaatschap op termijn…in hun ogen definitief werd getorpedeerd…

…als ook het streven van de EU afgelopen jaren door 4 jaar Trump naar meer autonomie…NAVO is brain death…op veiligheids- en defensiegebied (het door hen verfoeide en al afgezwakte EU ‘Strategic Compass’ voor dat doel) kwam ook net eind vorig jaar uit…

…maar straks dus ook de door hen ongewenste groeiende economische autonomie en afstand van de EU en Europa van ‘de leider’ Amerika. Nu vele zaken qua energiebronnen, grondstoffen en productie weer van Rusland…en ook China (de VS hamert daar nu niet voor niks zo op)…overgaan naar met name de VS zal Washington die economische anti-EU kaart straks ook harder gaan spelen waardoor ook daar die grotere autonomie wordt afgebouwd.

Niet ‘hun’ NAVO maar onze EU straks dus brain death!! En Rusland en vooral Poetin persoonlijk…die begrijpelijk maar wel keihard reageerde op deze strategie en stappen…is daarvan dus de oorzaak en krijgt van alles dus de schuld!!
Je moet het maar kunnen…en geloven!!

Of wordt het pro-EU kamp hier nog op tijd wakker?!?!Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Nationalisme NATO Propaganda en desinformatie

Arme Britten…

‘Britse huishoudens zien energierekening in een jaar tijd bijna verdrievoudigen. Arme Britten. Ze hadden al de financiële erfenis van 2 peperdure desastreus gefaalde nationalistische projecten in Afghanistan en Irak van de nationalisten Tony Blair en George W Bush. Toen kwamen de problemen van het eveneens nationalistische project Brexit, direct gevolgd door gevolgen van door dezelfde regering Johnson beroerd geleide strategie tegen de heftige corona crisis.

En nu ook nog de boemerang terug al van het 3e weer desastreuze en uiteindelijk falende oudere nationalistische project van Boris Johnson en Joe Biden tegen Rusland en de EU. Nu, o.a. dus na vertrek ‘blok aan hun been’ Merkel, bewust met sympathisanten binnen de NAVO en EU geprovoceerd tot een akelige proxy oorlog in Oekraine. Rusland handhaafde helaas wel keihard haar hoog strategische rode lijn daar, na juist de VS, VK en NAVO nog voor het blok gezet te hebben en ook een laatste handreiking. Van de Oekraine zal weinig overblijven zo… en dat vinden VS en VK al wel best, het hoofddoel van dit project bereikt immers… denken ze.

En waar deze nationalisten van de ’empires in (further) decline’ de VS en het VK dus de logische en in lijn met Europese droom groeiende samenwerking van de EU en ook Europees land Rusland zo will(d)en torpederen, want dus een bedreiging voor de Pax Americana en de ongezonde machtspositie van de VS over haar concurrent EU… en ook Rusland zelf uit elkaar wilde breken… dreigt nu door hun afbraak- en faalbeleid het VK en ook de VS zelf in elkaar te storten en ook uiteen te vallen. Waar zagen we dat eerder in de geschiedenis. De EU zo kind van de rekening en China de lachende derde.

Tja… en tevelen hier in de EU zien het niet eens… en geloven de VS en het VK… WEER!! Iets met ezel en stenen…Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten EUropees veiligheidsbeleid Nationalisme Oorlog Supermacht China Wereld

Al weer spelen met vuur…

Als het Chinese regime al van plan was Taiwan sowieso eerdaags gewapenderhand aan te vallen en te bezetten zou dit geopolitiek strategisch gezien denk ik wel HET moment zijn.

Een snelle evacuatie van de Amerikaanse top politicus Pelosi..qua beeldvorming gelijkend op de dramatische Amerikaanse evacuatie uit Kaboel In Afghanistan..zal inslaan als een bom en overal de voorpagina’s halen en zo weer grote impact hebben.

En het al ernstig beschadigde aanzien van deze empire in decline VS..het tegengaan daarvan mijns inziens belangrijkste aanleiding voor gefaalde en desastreuze nationalistische projecten in Afghanistan en Irak vanuit de Bushdoctrine..

..en waarom ook nu vileine nationalistische hawk Biden juist..weer samen met de nationalisten in empire in further decline VK..nu vlak nadat de coronacrisis dempte en het blok aan hun been 16 jaar lang, bondskanselier Merkel, vertrok..Rusland’s hoog strategische rode lijn in Oekraine bewust provoceerde tot een akelige en..weer..desastreuze proxy oorlog in Oekraine..

..en nu dus China’s hoog strategische rode lijn in Taiwan..

..nog verder zou schaden internationaal. Naast dat het de supermacht status van China..ook militair..uitgaande dat de invasie en bezetting van Taiwan zou slagen..zou bevestigen en versterken.

Zoals de Chinezen en ook anderen al zeiden..de VS spelen (dus weer) met vuur..

PS Begrijpt u me niet verkeerd. Ik ben zoals ik hier ook elders op mijn blok beschreef al decennia groot voorstander van het als EU actief helpen verdedigen van mede democratie Taiwan tegen de dreiging van de communistische 1-partij dictatuur China. Zoals we dat ook deden bij de BRD tegen het het communistische dictatoriale Oostblok en doen met Zuid-Korea tegen het dictatoriale regime in Noord-Korea.

Maar wel vanuit een evenwichtig en vooral geloofwaardig eigen EUropees democratisch systeem en daaruit voortkomend buitenlands (economisch) beleid. Waaruit de huidige willekeur..ik duid dat geregeld als moreel failliet..zoveel mogelijk is verdwenen omdat onze kernwaarden wel gewoon leidend zijn. En niet vanuit dit soort vileine nationalistisch ideologische denkbeelden en daaruit voortkomende vervaarlijke en vaak oorlogszuchtige visies.Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy Nationalism NATO Propaganda & Disinformation Super Power China US foreign policy War World

‘Intermediate score’ proxy war in Ukraine 3

(In Nederlands)

And as I expected, the deliberately provoked conflict with Russia..and thus also directed against the EU!!..resulting in a nasty and disastrous proxy war in Ukraine is now deliberately prolonged. The strategic goal is already achieved for the instigators US and UK and their collaborators within NATO and EU. So why prolong it now?

> So that the EU will soon be brain dead and (thus) not ‘their’ NATO;
> The conflict also weakens federal Russia further so that later on uprisings might break out there (and…again…to be organised by the US and UK as in the past) due to the dissatisfaction of citizens with bad conditions (which does not seem to be too bad at the moment);
> To further strengthen NATO with new members like Sweden and Finland;
> Time and thus the chance for more nasty deadly incidents with many civilian victims that can be attributed to the Russians…or false flags organised by themselves…in order to fix this Cold War and anti-Russian mood in the European mindset;
> As many arms contracts as possible and those for previously expensive shale gas LNG and oil ‘Made in America’ and crumbs for UK and Australia (coal they didn’t get to sell before to China) and other Arab allies, before a kind of cold peace will be established again in again divided Europe like with the previous Cold War (which never ended in Washington and London and NATO HQs);
> A warning to the regime in China that they are prepared to fight a war and long-term deployment and supply in this kind of proxy war or direct war with each other, for example around Taiwan or other strategic location for US-Pax Americana 2.0.
> And what I forget…

So no..the goal of US and UK and collaborating sympathisers here in NATO and EU is not for Ukraine to win this proxy war with Russia..is chanceless..except in their propaganda and statements by paid sympathising ‘experts’. The goal is to prolong it so long that not NATO but EU is thus brain death and new Cold War deeply ingrained in our thinking and life here in the EU.

Possible future borders in view by Russia now and all already accepted by US and UK

For me an unacceptable outcome so I fight within the boundaries of the system (unfortunately decayed and therefore in need of recalibration) that I adore and defend (Democracy, Rule of Law and Freedoms) for a peace plan for this ugly and disastrous proxy war in Ukraine and the survival and strengthening of an undivided autonomous and strong EUrope!!!


And the these days so needed disclaimerCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme NATO Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

‘Tussenstand’ proxy oorlog in Oekraine 3

(In English)

En zoals ik al verwachtte wordt het dus bewust geprovoceerde conflict met Rusland (en dus ook gericht tegen de EU!) met een akelige desastreuze proxy oorlog in Oekraine tot gevolg nu dus bewust gerekt. Hun strategische doel is immer als bereikt voor de aanstichters VS en VK en hun collaborateurs binnen NAVO en EU. Waarom nu dan toch de proxy oorlog rekken?!

  • Zodat de EU straks brain death is en (dus) niet ‘hun’ NAVO;
  • Het conflict ook federatief Rusland verder verzwakt zodat daar mogelijk straks opstanden uitbreken (en..weer..te organiseren zijn door de VS en VK zoals in verleden) door de onvrede burgers met slechte omstandigheden (wat mee lijkt te vallen voorlopig);
  • De NAVO dus verder te versterken met nieuwe leden Zweden en Finland;
  • Tijd en zo kans op meer akelige dodelijke incidenten met veel burgerslachtoffers die aan de Russen toe te schrijven zijn..al dan niet zelf georganiseerde false flags..om zo deze Koude Oorlog en anti-Rusland stemming goed in de Europese mindset vast te zetten;
  • Zoveel mogelijk wapencontracten en die voor voorheen duur schaliegas LNG en olie ‘Made in America’ en kruimels voor VK en Australië (kolen die zij eerder niet verkocht kreeg meer aan China) en Arabische bondgenoten vast te leggen voor er weer een soort koude vrede zal worden ingesteld zoals bij de vorige Koude Oorlog (die in Washington en Londen en NAVO HQs nooit is geëindigd);
  • Een waarschuwing zo richting het regime in China dat ‘men’ bereid is tot oorlogsvoering en langdurige inzet en bevoorrading bij zo’n soort proxy oorlog of directe oorlog met elkaar..bijvoorbeeld rond Taiwan of andere strategische locatie voor VS-Pax Americana 2.0.
  • En wat ik nog vergeet…

Dus nee..het doel van de VS en het VK en collaborerende sympathisanten hier in NAVO en EU is niet dat Oekraine deze proxy oorlog met Rusland wint..is kansloos..behalve in hun propaganda en uitspraken door betaalde sympathiserende ‘experts’. Het doel is het zo lang te rekken dat niet de NAVO maar EU dus brain death is en nieuwe Koude Oorlog diep ingeslepen in ons denken en leven hier in de EU.

Mogelijke nieuwe grenzen in beeld bij Rusland nu en dus sowieso al geaccepteerd door VS en VK

Voor mij een onacceptabele uitkomst dus vecht ik binnen de grenzen van het systeem (helaas vervallen en dus herijking hard nodig) dat ik adoreer en verdedig (Democratie, Rechtstaat en Vrijheden) voor een vredesplan voor deze akelige desastreuze proxy oorlog in Oekraine en zo de overleving en versterking van een ongedeeld en autonoom en sterker EUropa!!


En de deze dagen broodnodige disclaimerCategories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe Core values European Union Foreign policy NATO Propaganda en desinformatie US foreign policy War World

It remains very difficult for me to stay…

It remains very difficult for me to stay calm and reasonable when I see too many fellow EUropeans collaborating with…
…out of witless naivety or gullible loyalty (the ‘believers’), lack of expertise but too many also out of apparent egocentric self-interest or self-conscious malice…
countries with which we in this…
…since the ‘official’ end of the Cold War and strengthened after the disastrous and destructive invasions of Afghanistan and especially Iraq…
changing world…
…with fierce geopolitical-economic as well as climatic storms to endure and overcome…
need a more equal friendship or a… unfortunately…
…I as a polemologist am never in favour of it but sometimes it is unfortunately necessary (for a period)…
a hopefully cold enmity…

Categories
ColdWar Conflicts Europe Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Security policy EUrope Super Power China US foreign policy War World

China is looking on and calmly waiting…

Latest update: 13-04-2022

(In Nederlands)

China has no reason to do anything now. Russia is not asking for, nor does it need, help yet. Nor is there any question of an alliance in this. It also strengthens China’s own negotiating position against Russia if it soon has to look for other customers for its gas and oil that it cannot sell in other parts of Europe.

Xi and regime now watch calmly. The China-fearing Putin’s EU-Russia vision… which Merkel supported, but the ‘block on Biden’s leg’ wasn’t half away or this Pax Europaea vision was torpedoed by the US, UK, NATO and their anti-EU sceptical supporters here in the EU. Gullible loyal EU now again obediently divided and controlled within Biden’s Pax Americana 2.0… and will further weaken and disintegrate. Will not stopped by the US, rather encourage it, just like with Brexit.

Also because of that Russian fear for neighbour China so no alliance and many Russian troops in Siberia. And thus Putin’s vision in 2010 (but repeated many times before) and visibly bitter frustration now that it has been torpedoed by the US, UK, NATO, supporters and thus supported by the loyal naive EU. Russia now even more firmly in China’s sphere of influence and thus a Siberian conflict on the horizon. Because the Chinese regime is looking for ‘lebensraum’. And if the American containment and anti-China strategy resembles that against Russia, this search will only become more intense and important…and the vast north beckons then more than ever…

While the geopolitical-economic strategic interests of Russia and the EU in this turbulent and stormy world were so clearly converging, and therefore many interests are/were shared and there was a reason to start cooperating. Also considering the effects of the growing superpower China and her revanchist regime. Not all good effects. Putin pointed out those benefits together in his vision and elsewhere, so did his ministers and more objective experts like me in this field… As also warning for China…

The French president Macron saw it too, I think, and made an attempt at an inclusive pan-European solution. But without Merkel, he was already in a weak position and decided to run for his money…because of the upcoming presidential elections, which he would like to win again and where American and British revanchism is not really helping…when Merkel’s successor Chancellor Scholz succumbed to pressure from the US and NATO and coalition member!!! Then the EU took the wrong turn!!! End thus of the EU-European dream!!! EU and Europe now ‘almost’ checkmate!!!

And Chinese regime looks on smiling and satisfied… their golden age is dawning…


I still have a tiny bit of hope for an undivided Europe by 2045! Despite many setbacks, I am an optimist and combative. But it looks very bad now and may come later…or not at all. For me, that means a failed mission for now… Unfortunately!! Many have apparently already forgotten the painfully acquired lessons from our European history or (consciously) misuse them and even more have not yet learned the more recent lessons. And those who do not want to hear, unfortunately, have to feel. There is no other way… that’s how life was then… and so is life now and tomorrow…


Unfortunately, much needed in these times… Disclaimer ENCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

China kijkt toe en wacht het rustig af…

Laatste update: 23-03-2022

(In English)

China heeft nog geen aanleiding om wat te doen nu. Rusland vraagt noch heeft hulp nodig nog. Er is ook geen sprake van een bondgenootschap in deze. Ook versterkt China zo de eigen onderhandelingspositie tegenover Rusland als die straks op zoek moet naar andere afnemers van haar gas en olie dat ze minder in ander deel Europa kwijt kan.

Xi en regime kijken nu rustig toe. De China vrezende Poetin zijn EU-Rusland visie… die Merkel steunde, maar het ‘blok aan Biden’s been’ was niet half weg… of deze Pax Europaea visie werd door de VS, VK, NAVO en hun anti-EU-sceptische aanhang hier in de EU getorpedeerd. Goedgelovige trouwe EU nu weer braaf verdeeld en beheerst binnen Biden’s Pax Americana 2.0… en zal verder verzwakken en uiteenvallen. Zal de VS niet tegenhouden, eerder aanmoedigen, net als bij Brexit.

Ook om die Russische vrees voor buurman China dus geen bondgenootschap en veel Russische troepen in Siberië. En dus Poetin’s visie in 2010 (maar al eerder en ook vaak herhaald) en zichtbaar verbitterde frustratie nu die is getorpedeerd door VS, VK, NAVO, aanhang en dus gesteund door trouwe naïeve EU. Rusland nu daardoor juist nog steviger in China’s invloedssfeer en dus een Siberië conflict aan de horizon. Want Chinese regime zoekt namelijk ‘lebensraum’. En als de Amerikaanse containment en anti-China strategie lijkt op die tegen Rusland, zal die zoektocht alleen maar intenser en belangrijker worden…en het uitgestrekte noorden lonkt dan meer dan ooit…

Terwijl de geopolitiek-economische strategische belangen van Rusland en de EU in deze onrustige stormachtige wereld zo duidelijk in elkaar overgingen en er dus veel belangen worden/werden(?) gedeeld en reden was om juist te gaan samenwerken. Ook gezien de effecten van de groeiende supermacht China en haar revanchistische regime. Niet allemaal even goede effecten. Poetin wees in zijn visie en elders op die voordelen samen, zijn ministers en meer objectieve deskundigen als ik op dit terrein ook… Als ook waarschuwing voor China…

De Franse president Macron zag het volgens mij ook en deed nog poging tot een wel inclusieve pan-Europese oplossing. Maar stond zonder Merkel al zwak en koos eieren voor zijn geld…in verband met de aanstaande presidentsverkiezingen die hij graag weer wint en waarbij Amerikaanse en Brits revanchisme niet echt helpend is.. toen Merkel’s opvolger kanselier Scholz bezweek voor druk van de VS en NAVO en coalitiegenoot!! Vervolgens nam de EU de verkeerde afslag!!
Einde dus van de EUropese droom!! EU en Europa nu ‘bijna’ schaakmat!!

En Chinese regime kijkt glimlachend en tevreden toe… hun gouden tijden breken aan…


Ik heb zelf nog een heel klein beetje hoop op toch dat ongedeelde EUropa richting 2045!! Ik ben ondanks vele tegenslagen een optimist en strijdbaar. Maar het ziet er nu wel heel slecht uit en komt misschien pas later…of niet meer. Betekent voor mijzelf dan een voor nu gefaalde missie… helaas!! Tevelen zijn de pijnlijk verkregen lessen uit onze Europese geschiedenis blijkbaar al vergeten of gebruiken die (bewust) verkeerd en nog meer hebben de meer recente lessen nog niet geleerd. En wie dan niet wil horen moet.. helaas.. maar voelen. Het is niet anders… zo was het leven toen… en zo is het leven nu en morgen…


Helaas hard nodig in deze tijd… Disclaimer NLCategories
Defence vision EU European Union NATO Propaganda & Disinformation Propaganda en desinformatie Security policy EUrope US foreign policy War on Terror

Disinformation by NATO & EU vs Disinfo – Myths vs Facts Threat and defensive NATO?

NATO and EU vs Disinfo like to brag about their ability to distinguish between ❌MYTH and ✅FACT and thus to be able to unmask a lot of disinformation, especially from Russia, their obsession. But they regularly make mistakes themselves, with probably their own deliberate propaganda and disinformation. Two examples.

NATO is not encircling and trying to contain Russia

and..

NATO is a defensive organisation


NATO is not encircling and trying to contain Russia

People who have no knowledge and understanding of this aspect will say…right!!! And yes, in factual it is correct.. in terms of only boundaries on land. But anyone who has knowledge and understanding of this aspect and war fighting and does not allow themselves to be tricked or consciously participate in this form of NATO’s and EU’s own propaganda and disinformation knows that the overall proposition of NATO and EU vs Disinfo is nonsense. And the Russians are simply right in this matter.

First the map shown. Probably deliberately in 2D. Not in 3D and as a globe!! Which already makes the image quite different!! Especially if you know that modern warfare is of course much more than just only over land. Also by sea, air, digital and also space.

Already a different picture!! But it still leaves much of the Russian claim of NATO “encirclement” open. Therefore it is important to look at the capacities and bases of the NATO member states themselves. Because in the event of a conflict or even war, operations will, of course, not only be carried out from the European part of NATO territory. Especially the capacities of the still undisputed and dominant NATO leader USA come into the picture. It is not for nothing that Russia focuses on America in its accusations in this matter.

And that also changes the “innocent” picture painted by NATO and EU vs Disinfo. The US has bases all over the world. Including large bases with strategic bombers. In the Middle East and the Indian Ocean and also in Asia… so on the Asian side of Russia. Before the withdrawal and collapse of the Afghanistan mission, the US was also able to position and deploy air forces there. Also think of the multiple operational carrier strike groups (10 total) with entire air forces on board. Which can operate from any position at sea around Russia. And the Marines units and air assets on several operational large amphibious ready groups (10 total). Also large US Marines bases and very mobile units and their huge amphibious ships in Japan and South Korea. Besides very capable and well supported Airborne divisions with huge air transport capabilities. Russia also has not forgotten the use of American troops and landings in Siberia, among other places, during the Russian revolution, in support of the White Army’s.

So we can now conclude that what the Russians claim looks more like a ✅FACT and what NATO and EU vs Disinfo claim is the ❌MYTH

But very adept at also using propaganda and disinformation…even if looks like a belief almost…one really seems to believe it oneself…both will argue that NATO is a defensive organisation and therefore no danger to Russia!!


The next ❌MYTH vs ✅FACT..part 2..

NATO is a defensive organisation…

Yes, fundamentally and according to its treaty text and mission, NATO is a defensive organisation. But we already saw another side of NATO in the Kosovo War as well as the intervention in the civil wars in Bosnia and Libya. An obviously offensive side..

And another aspect is less obvious but very relevant in this case. In 2001 and 2003, the US and its allies UK, Australia and in 2003 also Poland, decided to proceed with, in the first instance, illegal forced regime changes and invasion and occupation of Afghanistan (2001) and Iraq (2003). This choice came from the newly introduced neocons nationalist Bush Doctrine in 2000 when President GW Bush took office.

The horrific attack on 9/11 did prompt action against Afghanistan and Al Qaeda bases there, but a forced regime change and occupation was only an option, not a foregone conclusion!! So criticism of these steps was widespread and sharp, especially case of the attack on Iraq in 2003. What the Bush administration was already so almost obsessed about in 2001 that they did not take the serious warnings of a major terror attack in America seriously and mostly ignored them. An important reason why they covered up their part in the investigations into 9/11 afterwards..which in turn fuelled the conspiracy theories.

Back to the NATO role. What happened in both Afghanistan and Iraq was that after the invasion, forced regime change and occupation, NATO took over some of the main tasks and operations of the multinational military occupation forces. An in itself defensive organisation (already weakened by Bosnia, Kosovo and Libya) thus became an extension and justifier of the flawed offensive operations by its leader US and member state UK and other NATO Member States.

This was followed by .. both Bush Doctrine projects and missions turned out to have disastrous consequences for both countries Afghanistan and Iraq, their populations (massive death, wounded, destruction, refugees flows), the region (incl. huge refugee flows, civil wars Libya and Syria, rise of IS, nuclear weapons program Iran) and other parts of the world (refugees flows, migration stress, terror attacks, lose of own credibility by support and things like Guantanamo bay, huge and expensive but highly disputed security programs, etc. ).. NATO still actively participating in the fight against the emerged Islamic State.

So it is clear that there are some critical comments to be made about NATO’s defensive nature. And that the statement of NATO and EU vs disinfo that NATO is a defensive organisation so not threat to Russia is much more ❌MYTH than ✅FACT.

But why, besides Iran and North Korea and other countries that fear the wrath of the US, is Russia so concerned about it, about NATO’s as threat? Because there is another important, but often forgotten, project of the Bush Doctrine. Containing and weakening the power competitors of the US as the world leader and only real superpower, of its Pax Americana. A sentiment widely shared in both the Democratic and Republican Party. Where the normally already strong patriotism with the challenges in America itself, society..poverty..radicalism..poor infrastructure..and also effect 9/11..and in the world after the end of the Cold War is increasingly turning into nationalism. Already during the Clinton administration after an internal clash of doctrines (with negative effects on the Bosnian War!!), certainly under that of neocons GW Bush and “America First” Trump, but also that of “Made in America” Obama and now Biden. Who speak grand, together and unctuous, but think more nationalistically and in power politics then most think here in EUrope.

So part of that other Bush Doctrine project was to further contain and weaken former (but still seen by many in Washington as) enemy Russia. Already started during the Clinton administration towards Russian interests in the Balkans (Serbia, Kosovo war). Which was for President Yeltsin and his later Prime Minister Putin already cause for anger and growing mistrust towards US and allies. With the GW Bush administration focus on the important passage for Russia to the Near and Middle East. In Eastern Europe (large NATO expansion and active influencing politics and developments in Ukraine). And towards (highly) strategic interests and bases of Russia in other parts of the world (Libya, Syria, Africa, Asia, South America). Consciously looking for and crossing red lines of then Putin’s Russia.

Another component was to cost Russia through a restarted arms race and thus be able to spend less on domestic needs and projects. And consciously helping to stir up any unrest among the peoples and population in the Russian states and provinces. In the hope that they would also secede from Russia and thus Russia itself would further disintegrate and weaken… as a competitor of the US. Then pro-Western new countries of former Russia, which recognise the US as leader, can become part of Pax Americana and the EU. Putin or no Putin, democracy or no democracy in today’s united Russia therefore makes no difference at all to the conflict now!!

This within a broader strategy that was..and still is(!!)..also aimed at an ally, but also an important power and economic competitor of the US, the EU. Where the US still had and has direct control via NATO over EU’s security and military structures and policies, and thus its possibilities in its foreign economic policy. To offer security guarantees to its allies or to protect and enforce the EU’s possessions and strategic interests in other parts of the world, like in the Indo-Pacific. Almost unthinkable in today’s geopolitical times. An economic superpower like the EU that cannot protect its own interests but leaves that to an important competitor!! As if Apple has its buildings guarded by Samsung, although they often work together. This dominance of the US over EU had to be maintained…something that both Republicans and Democrats agreed and agree on, yes, even Trump…

And that was threatened by the rapidly expanding EU-Russia relationship and trade in the 1990s. With both Russian President Putin and his EU colleagues already and even later on projecting visions of even more close cooperation and integration between EU and Russia. Putin’s proposed and by Merkel later also offered free trade area from Lisbon to Vladivostok. Probably developing into a even larger EU one day. This would make the EU increasingly autonomous of the US, also militarily…and…in a sense let Russia win the Cold War in the end…politicians and military thought in Washington.

So..not to elaborate too much..to sum up. NATO is certainly, through its leader USA, circling Russia and the US and allies threatening and have a goal to weakening Russia. From their strategic reasons or naive credulity. And keep Russia in the camp of dictatorial superpower China..create a simple good vs bad bipolair world order. While Russia is in reality fearing China and the threat China is to her sparsely populated but rich in land and resources Siberia. Especially now that, due to climate change, unusable land is quickly becoming usable. In absence of enough of this, the Chinese regime is looking for “lebensraum” for its huge population, who demands more welfare and welbeing. Where do we recognise that term as Europeans?! That is why Putin is appeasing the revanchist communist/maoist one party Chinese regime but also still so eager to belong to the West and rejoin the EU…and even NATO.

Something that also plays a role today in the conflict with Russia over Ukraine, for the reasons I described earlier, deliberately stirred up by the US, UK, NATO and their allies..but in fact is about much more..

And in that context NATO is not a defensive organization either. Although there are important member states that are more defensive than others. And dampen overly offensive NATO operations, something the US and UK would like to see happen and encourage. Merkel was particularly strong in this. But it just left. So it’s no surprise that her successor Scholz was immediately put to the test by the US and UK around Russia and Ukraine.

In conclusion, and in view of current events, my appeal to Europeans to go above all for an inclusive, undivided EUrope towards 2045. When we celebrate and commemorate that the horrific Second World War ended. Unfortunately, many politicians, soldiers, journalists and think-tanks have apparently already forgotten the lessons from that war.

And…to return to the focus op this topic, a reformed, refocused, enlarged and slightly renamed NATO. Ready for the threats and challenges of tomorrow and the day after tomorrow!!

The EU and the USA, Pax EUropaea and Pax Americana Stronger Together!!