Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Uncategorized US foreign policy War War on Terror World

Typical statement from a nationalist…

(In Nederlands)

The involvement of the United States in NATO’s common defence task is “sacred”, Biden told his Polish counterpart Duda on Saturday.

Typical statement from a nationalist with links to some kind of divine mission and good versus evil. Making a conflict black and white, and creating an its image. We saw it before with the other nationalist projects of US and UK, when under GW Bush and Tony Blair in 2001 Afghanistan and 2003 Iraq were also…

‘”Poland is taking a big responsibility in dealing with the humanitarian crisis resulting from the war,” Biden said, referring to the large number of Ukrainian refugees currently residing in Poland. Nearly 3.8 million people have fled Ukraine in just over a month, of whom over 2.2 million have crossed the border into Poland. Some of them travel on to other countries, but many stay in Poland.’

How unbelievably cynical this😖 when you realise that the other disastrous and destructive nationalist projects of the US and UK in Afghanistan and Iraq (Poland was one of the initial party to the invasion in 2003) also created many millions of refugees…also to the EU…and much worse things than that…

Biden’s speech shows again…I warned you many times!!…that US and UK and their allies in NATO and EU, have always been against an inclusive European (peace) solution!! Russia asked for it all the time and finally, after the umpteenth provocation, put the US in front of the block for that very reason!! And what Merkel and Macron and allies in the EU were open to…well we know how it ended…😔

Biden on Putin: ‘For God’s sake, this man cannot remain in power’. White House: Biden not calling for ‘regime change’ in Russia. That is what US…and UK…do want!!😠 For already much longer time!! And breaking up Russia itself further to eliminate it…together with the EU by the way(!!)…as geopolitical competitor of the USA. Even the nationalist and Putin critic Navalny, who is popular here and under attack in Russia, is opposed to this and wants to preserve Russia as a unitary state…so just like Putin!! So pure nationalistic power politics!! Who doesn’t see that yet is stone blind or blindly gullible or collaborate with them!!

And Biden also addressed the Russian people. He said the Russian people are not the enemy of the Americans and they do not deserve what is happening right now and that Putin is dragging them back to the 19th century. Exactly as his predecessors did to the Afghans, Iraqis, Libyans, Syrians, … and previously to the Vietnamese. And we all know what prosperity and bliss this American…and their allies!!…democracy and freedom brought them…😟😖Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Radicalisering War on Terror Wereld

Typerende uitspraak van een nationalist…

(In English)

‘De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de gemeenschappelijke defensietaak van de NAVO is “heilig”, zei Biden zaterdag tegen zijn Poolse ambtgenoot Duda.’

Typerende uitspraak van een nationalist met linken naar een soort goddelijke missie en het goede versus het kwade. Het zwart/wit maken van een conflict en de beeldvorming. We zagen het eerder bij de andere nationalistische projecten van VS en VK, toen onder GW Bush en Tony Blair in 2001 Afghanistan en 2003 Irak ook al..

‘”Polen neemt een grote verantwoordelijkheid bij de aanpak van de humanitaire crisis die het gevolg is van de oorlog”, zei Biden, waarmee hij doelde op het grote aantal Oekraïense vluchtelingen dat momenteel in Polen verblijft. Er zijn in ruim een maand tijd bijna 3,8 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht en daarvan zijn er ruim 2,2 miljoen de grens naar Polen overgestoken. Een deel reist door naar andere landen, maar veel mensen blijven in Polen.’

Hoe ongelooflijk cynisch is dit😖 als je je realiseert dat de andere rampzalige en destructieve nationalistische projecten van de VS en het VK in Afghanistan en Irak (Polen was een van de initiële landen bij de invasie in 2003) ook vele miljoenen vluchtelingen veroorzaakten… ook naar de EU… en nog veel ergere dingen dan dat…

Biden’s toespraak toont weer aan..I warned you many times!!..dat VS en UK en hun allies in NAVO en EU, dus altijd tegen een inclusieve Europese (vredes)oplossing waren!! Rusland daar dus wel steeds om vroeg en uiteindelijk, na de zoveelste provocatie, daarom juist de VS voor het blok zette!! En waar Merkel en Macron en allies in de EU dus wel voor open stonden…tja we weten hoe het afliep…😔

Biden over Poetin: ‘In godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven’. Witte Huis: Biden roept niet op tot ‘regime change’ in Rusland. Dat is wat de VS…en het VK…wel willen!!😠 Al veel langer!! En Rusland zelf verder opbreken om het…samen met de EU trouwens(!!)…uit te schakelen als geopolitieke concurrent van de VS. Zelfs de hier populaire en in Rusland belaagde nationalist en Poetin-criticus Navalny is daar tegen en wil Rusland als eenheidsstaat behouden…dus net als Poetin!! Pure nationalistische machtspolitiek dus!! Wie dat nog niet ziet is stekken blind of blind goedgelovig of collaboreert met ze!!

En Biden richtte zich ook tot de Russische bevolking. Hij zei ‘dat de Russische bevolking niet de vijand is van de Amerikanen en dat zij niet verdienen wat erop dit moment aan het gebeuren is en dat Poetin hen terug meesleurt naar de 19e eeuw’. Precies zoals zijn voorgangers deden richting de Afghanen, Irakezen, Libiërs, Syriërs, … en eerder de Vietnamezen. En we weten allemaal welke voorspoed en gelukzaligheid deze Amerikaanse…en hun bondgenoten!!…democratie en vrijheid hen bracht…😟😖Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Wereld

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag…

(In English)

Ik ben dus niet de enige die het al langer zag en ziet en duidde en voor waarschuwde, ook voor en vooral richting de EU. Ook scherpzinnige, zeer goed ingevoerde en bekwame Britse en Duitse journalisten als toen Guardian Ian Traynor (RIP) en toen Die Zeit Mária Huber, zagen al de grote en doorslaggevende Amerikaanse beïnvloedings- en sturing-campagnes in 2004 bij de Oranjerevolutie in Oekraine en later Euromaidan (met oa “Fuck the EU” Nuland, nu weer actief deelnemend) en de heftige ontwikkelingen daar in 2014. Welke het sluimerende conflict met Rusland drastisch verslechterde door de Russische illegale inname en annexatie van de Krim en de (mislukte) soortgelijke operatie in Oost-Oekraine.

En de uitgebreide maar vaak indirect gefinancierde Amerikaanse beinvloedingsstrategie daarvoor ingezet. Vooral via internationale hulp-departementen en instituten, denktanks en lokale (vooral studenten)organisaties die daarvoor werden/worden ingezet. Later nog eens duidelijk door Huber, inmiddels professor en expert ter zake, uitgebreider geduid. Onder het mom zo vooral democratie en vrijheid te willen brengen maar in feiten Rusland verder te containen en te verzwakken en zo de Amerikaanse invloedssfeer in Europa uit te breiden (ook als deel Bushdoctrine toen!). En wat mij als voorvechter voor een sterk en autonome EU vooral hier aangaat..“het doel van de VS is de NAVO uit te breiden en de EU op deze manier te verzwakken.”.

Ook bij de Oranje Revolutie trouwens de opvallende rol van de Oekraïense inlichtingen- en veiligheidsdiensten al. Waarschijnlijk opnieuw, zoals ik al vermoedde, bepalend bij de staatsgreep en regimeverandering in 2014.Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Radicalisering War on Terror Wereld

Opvallend en bedenkelijk!! Steeds de “foute” …

Opvallend en bedenkelijk!! Steeds de “foute” oud-minister en oud-SG-NAVO De Hoop Scheffer, supporter en uitvoerder van de verschillende foute projecten van VS en VK tijdens de Bushdoctrine, in de media ter duiding huidige conflict met Rusland. Welhaast vaste gast bij Nieuwsuur maar ook in Buitenhof en andere media.

En ook ‘we hebben tanks niet echt meer nodig’ goed-prater (was verknipt besluit van ‘ik ben premier waardig’ defensieslachter Hillen en visieloze premier Rutte) en ‘Afghanistan is een eervolle, succesvolle en zinvolle missie’ uitvoerder voormalig ISAF-commandant en voormalig commandant Landstrijdkrachten oud-generaal De Kruif.

Wederom naïeve goedgelovigheid media?! Of toch een bedenkelijke vorm van instemmende collaboratie met deze ‘bondgenoten’ (‘..’ want zijnde anti-EU) en hun sympathisanten hier in de EU?! Dus echt nog niks geleerd van Irak 2003 en Afghanistan..de enorme destructie en desastreuze gevolgen daarvan..zelfs niet na het enorme debacle recent?!…van ook recent..AUKUS?! Echt niks?..Echt niet?!Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Defensievisie EU Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering War on Terror Wereld

Dus denk je echt dat als…

(In English)

In deze dagen van…opnieuw…”Either you are with us, or you are with the terrorists…”de zo hard benodigde Disclaimer


Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…

Project 2 uuhh 1 – Na de zeer pijnlijke 9/11 verrassing. De net aangetreden regering Bush was al met Irak bezig en verwaarloosde de duidelijke waarschuwingen. Terwijl veel experts bombardementen voorstelden werd het project 1 van de Bushdoctrine..forced regime change en bezetting om democratie American Style te brengen. Zouden de Afghanen net als de Duitsers en Japanners met open armen ontvangen en verwelkomen.

De Taliban waren primitieve barbaren, leefden nog in het stenen tijdperk en even duivels als hun makkers van Al Qaeda en hun leider Osama Bin Laden!! 20 jaar van Amerikaanse en westerse militaire macht, onder ook de NAVO, kon net als tijdens de Russische bezetting eerder het Afghaanse verzet niet breken. Ook omdat veel meer Afghanen hen steunden dan werd beweerd..en echt niet allemaal onder dwang..maar omdat zij geen democratie en progressieve frivole vrijheden wilden (nog). Althans niet opgedrongen door..(meest christelijke)..buitenlanders..weer. De Taliban is na een debacle van een aftocht weer aan de macht..en er wordt inmiddels met “die barbaren” gesproken en onderhandeld..

Project 1 uuhh 2 – Na de ogenschijnlijke makkelijke en succesvol verlopen start bij project 2..uuhh 1.. in Afghanistan.. dat zou helemaal goed komen!!..de critici hadden het allemaal fout!!.. ging de regering Bush alsnog snel weer aan de slag met de planning voor hun oorspronkelijke hoofdproject van hun Bushdoctrine.. forced regime change en bezetting Irak. De premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, anti-EU-sceptisch(!!), inmiddels enthousiast geworden door Afghanistan en (nationalistisch) doordrongen van de grootsheid van ook zijn land Groot-Brittannië en ook zijn belangrijke, god gegeven, rol in de strijd van het christelijke goede tegen het kwade..de islam uuhh terrorisme!!.. deed nu graag mee.

Want die duivelse psychopaat Saddam Hoessein, van bondgenoot, naar (misleid) een in 1990/1991 kwaadaardige bezetting van bondgenoot Koeweit!! Dat al zwaar was afgestraft toen.. maar niet afgemaakt door vader Bush (de domoor!! want daarna bijna vermoord in opdracht van Hoessein..zei men). Die de Amerikanen en hun macht en bondgenoten in de Golf tartende dwarsligger en wreedaard moest nu echt geëlimineerd worden. En de Iraakse bevolking, net als Duitsland en Japan in WO2, zou vol dankbaarheid bevrijd worden zo en voortgestuwd in de ontwikkeling der volkeren, net als de Afghanen, onder inspirerend Amerikaans-Brits leiderschap. Mogelijk volgende projecten daarna de even kwaadaardige regimes in Syrie en Iran ook aan de beurt..democratie in de regio, vrede…en bondgenoot Israël blij. Kon die de Palestijnen wat meer vrijheid en rechten geven…of niet…ook goed…Jordanië immers al de Palestijnse staat. President Bush, inmiddels wat minder onervaren, zag na uiteindelijke dramatische ontwikkeling in Irak en tegenvallende in Afghanistan toch in maar af te zien van die nieuwe projecten. Zijn regering en beleid werd in tweede periode dan ook veranderd.

De kritiek en protesten tegen dit nieuw-oude project 1 uuhh 2 in Irak waren echter ongekend fel, groots, breed gedeeld.. zelfs grote groepen oud militairen en politici schreven protestbrieven. Men waarschuwde dat de doos van Pandora zo werd geopend in de regio. Maar men luisterde niet in Washington en Londen en bevriende hoofdsteden. Er was immers nu ook nog eens voldongen bewijs dat Saddam Hoessein massavernietingswapens had en volgens Blair zou hij elk moment en binnen kort tijd vele raketten kunnen afvuren op Europa!! Dat dit allemaal zelf gefabriceerde bewijzen waren en leugens begrepen vele al maar hoorde het merendeel pas later tijdens de onderzoeken na dit debacle.

Het groene licht werd dus gegeven. Gesteund door menig westerse en Europese regering (waaronder actief door de Poolse..en politiek gesteund door de Nederlandse). De wederom enorme militaire opbouw in de nog steeds bevriende Golfstaten. Welke aanwezigheid van zoveel Amerikaanse/westerse/christelijke militairen in het kernland van de islam Saudi-Arabië tijdens de Golfoorlog in 1991 Osama Bin Laden deed radicaliseren en zijn Al Qaeda deed oprichten..u weet wel van 9/11 aanslag en aanleiding voor project 2 uuhh 1. De militaire operaties en invasie en bezetting van Irak verliep weer snel en voorspoedig. Duizenden Iraakse militairen werden letterlijk in hun loopgraven begraven of in hun tanks geroosterd.

De Iraakse bevolking kwam echter niet massaal de straat op. Dat was al een verontrustend voorteken en daar was ook al voor gewaarschuwd vooraf. De massavernietigingswapens werden niet gevonden..ondanks alles dubbel om te keren. Wel werd zo Saddam Hoessein uiteindelijk als een wezel in een hol gevonden..zijn zoons al eerder in gevecht gedood. Strijdend ten onder toch niet zo zijn ding als ‘groots Arabisch heerser’, maar hij dan wel weer schreeuwend en vloekend ten onder aan de galg. Zouden Bush en Blair dat ook hebben gedaan in zo’n geval?! of in hun broek hebben gepiest?! Wat een succes leek werd al snel een groots tragisch drama. De doos van Pandora was inderdaad geopend in Irak en in de regio, zelf in nabije continenten en in de wereld…met ook de gevolgen in Europese straten, cafe’s en theater.

Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…het werden het honderdduizenden doden en gewonden…

…en miljoenen vluchtelingen..ook richting EU, burgeroorlogen in Syrië en Libië, failed states, de bloedige onderdrukking van de Arabische democratische lente in Egypte, de opkomst van IS, genocide Yazidi’s en vele bloedige terreuraanslagen in de wereld…ook de EU, nog meer big-brother-achtige maatregelen hier om die te voorkomen , het uitschakelen van de IS in bloedige strijd, oplaaiende kernwapen-problematiek in Iran en Noord-Korea (die zich door de forced regime changes en bezettingen in Afghanistan en Irak nog veel meer bedreigd voelden en dus de ‘weapon of last resort’ wilden), economische ellende, nog meer verlies van geloofwaardigheid in ons democratisch systeem en daardoor ook groei religieus radicalisme elders en extremisme en complotdenken hier, nog meer assertieve stappen van landen als China, Turkije en Rusland, en ga zo maar door… en dan ben ik waarschijnlijk ook veel dingen vergeten…

Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…het werden dus honderdduizenden doden en gewonden en tientallen miljoenen ontheemden en vluchtelingen…dat die paar duizend dode en gewonde Oekraïners en Russen en honderdduizenden…nu al miljoenen…ontheemde en vluchtende Oekraïners de nog steeds nationalistische Amerikaanse en Britse regeringen Biden en Johnson en hun aanhangers in NAVO en hier Europa deze keer zouden stoppen en echt zoveel zou kunnen schelen?! Binnen dit nog steeds primaire lopende VS-VK “project” (dat al eind jaren ’90 begon en vanaf 2001 versneld werd door de Amerikaanse Bush en Britse Blair regeringen) van hun nog steeds egocentrische nationalistische doctrines en projecten (zoals recent AUKUS).

Wie toen en nu een wel bredere objectieve blik hield…begreep wat er toen gebeurde en wat de hoofdoorzaak was en nu nog steeds is…trok wel lering uit Europa’s eigen oorlog rijke geschiedenis en ook uit die recente projecten, zou onze EU leiders beslissing nooit zo goedgelovig ondersteunen en volgen in een nieuwe (proxy)oorlog zoals nu gebeurde…weer…Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe Core values Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Radicalisation Security policy EUrope UN US foreign policy War War on Terror World

So You really think that if…

(In het Nederlands)

In these days of…again…”Either you are with us, or you are with the terrorists.” the so needed Disclaimer


So You really think that if tens of thousands of dead and wounded were considered acceptable (“We are so sorry for you loss”) in their projects in Afghanistan and Iraq from 2001 and 2003 onwards from their nationalist self-centred doctrines…

Project 2 uuhh 1 – After the very painful 9/11 surprise. The Bush administration, which had just taken office, was already busy with Iraq and neglected the clear warnings. While many experts suggested bombing, it became Project 1 of the Bush Doctrine..forced regime change and occupation to bring democracy American Style. Would have welcomed the Afghans just like the Germans and Japanese with open arms.

The Taliban were primitive barbarians, still living in the stone age and as diabolical as their Al Qaeda cronies and their leader Osama Bin Laden! 20 years of American and Western military power, including NATO, just like during the Russian occupation earlier, could not break the Afghan resistance. Also because many more Afghans supported them than was claimed..and really not all of them were forced..but because they did not want democracy and progressive frivolous freedoms (yet). At least not forced upon them by.. (mostly Christian).. foreigners.. again. The Taliban is back in power after a debacle of a retreat..and there are now talks and negotiations with “those barbarians”…

Project 1 uuhh 2 – After the apparently easy and successful start at project 2..uuhh 1.. in Afghanistan.. that would be all right!!..the critics were all wrong!!.. did the Bush administration go after all quickly back to work planning for their original main project of their Bushdoctrine.. forced regime change and occupation of Iraq. The Prime Minister of the United Kingdom, Tony Blair, anti-EU-skeptical(!!), who has become enthusiastic about Afghanistan and (nationalistically) realised the greatness of also his country Great Britain besides his important, god-given, role in the fight of Christian good against evil…Islam uuhh Terror!!… was happy to participate now.

Because that devilish psychopath Saddam Hussein, from ally, to (misled) conqueror in 1990/1991 evil occupation of ally Kuwait!! That had already been severely punished then.. but not finished by father Bush (the dumbass!! because after that almost killed by order of Hussein.. they said). That cruelty troublemaker, defying Americans and their power and allies in the Gulf now really needed to be eliminated. And the Iraqi people, like Germany and Japan in WW2, would be gratefully liberated and propelled in the development of peoples, like the Afghans, under inspiring American-British leadership. Possibly next projects the equally evil regimes in Syria and Iran. Democracy in the region, peace…and ally Israel happy. Could he give the Palestinians something with freedom and rights…or not…also well…Jordan, after all, already the Palestinian state. President Bush, now somewhat less inexperienced, decided after the eventual dramatic development in Iraq and disappointing in Afghanistan to abandon these new projects. His government and policy were therefore changed in the second period.

However, the criticism and protests against this new-old project 1 uuhh 2 were unprecedentedly fierce, large, widely shared… even large groups of former soldiers and politicians wrote protest letters. People warned that a Pandora’s box was about to be opened in the region. But they did not listen in Washington and London and friendly capitals. After all, there was now fait accompli evidence that Saddam Hussein had weapons of mass destruction and, according to Blair, he would be able to fire many missiles at Europe at any moment and in a short time! That this was all self-fabricated evidence and lies many already understood but heard most only later during the investigations after this debacle.

So the green light was given. Supported by many Western and European governments (including actively by the Polish…and politically supported by the Dutch). The once again enormous military build-up in the still friendly Gulf states. Which presence of so many American/western/Christian military in the core country of Islam Saudi Arabia during the Gulf War in 1991 radicalised Osama Bin Laden and made him found Al Qaeda..you know of 9/11 attack and reason for project 2 uuhh 1. Thousands of Iraqi soldiers were literally buried in their trenches or roasted in their tanks.

The Iraqi people, however, did not take to the streets en masse. That was already a worrying omen and had been warned about beforehand. The weapons of mass destruction were not found..despite everything being double-edged. Saddam Hussein, however, was eventually found like a weasel in a hole, his sons having already been killed in battle. Going down fighting is not his thing as a great Arab ruler, but he did go down screaming and cursing on the gallows. Would Bush and Blair have done the same or pissed their trousers? What seemed to be a success soon became a great tragic drama. Pandora’s box had indeed been opened in Iraq and in the region, even in nearby continents and in the world…with consequences also in European streets, cafes and theatres.

So you really think that if tens of thousands of dead and wounded were considered acceptable (“We are so sorry for you loss”) in their projects in Afghanistan and Iraq from 2001 and 2003 onwards from their nationalist self-centred doctrines…it became hundreds of thousands dead and wounded…

…and millions of displaced people and refugees…also towards the EU, civil wars in Syria and Libya, failed states, the bloody collapse of the Arab democratic spring in Egypt, the rise of IS, genocide Yazidis and many bloody terror attacks in the world…also the EU, even more big-brother-like measures to prevent them, eliminating the IS in bloody battle, flaring up nuclear weapons problems in Iran and North Korea (who felt even more threatened by the forced regime changes and occupations in Afghanistan and Iraq), economic misery, even more loss of credibility in our democratic system and therefore also growth of religious radicalism elsewhere and extremism and conspiracy thinking here, more assertive steps by countries such as China, Turkey and Russia, and so on… and then I probably forgot a lot of things still…

So you really think that if tens of thousands of dead and wounded were considered acceptable (“We are so sorry for you loss”) in their projects in Afghanistan and Iraq from 2001 and 2003 onwards from their nationalist self-centred doctrines…it became hundreds of thousands dead and wounded and millions of displaced people and refugees…that those few thousand dead and wounded Ukrainians and Russians and tens of thousands…already millions of…displaced and fleeing Ukrainians, the still nationalistic American and British governments Biden and Johnson and their supporters in NATO and here in Europe would stop this time and really care so much?! Now within this still ongoing primary US-UK project (that already started late 1990’s and was accelerated by US Bush and UK Blair administrations from 2001’s) of their still egocentric nationalistic doctrines and projects (like recently AUKUS).

Those who did keep a more broader objective view then and now understood what happened…and what the main cause was then and still is now…learned the lessons from Europe’s own war-rich history and also from these recent projects, would never follow our EU leaders decision so supportive and gullibly into another (proxy)war as has happened now…again…Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe Defence vision EU European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Security policy EUrope US foreign policy World

Russia – Putin’s Red line…

For years Putin indicates that there is a red line for him/Russia in the Ukraine. Why? I think the primary reason is NATO … not even the EU. Because with the EU Putin had and has great cooperation plans.*
See Vision Putin : Russia EU free trade zone
And more on this America versus Russia – Putin’s vision is a threat to US strategic interests

But what, in my opinion, is the problem. The EU does not have its own security and defence structure. For that kind of business you end up at NATO … and so at the leader of this alliance, the U.S. And then it immediately becomes a completely different story for Putin and Russia. Because with the U.S. Russia has been “fighting” a new cold war since 1998 (accelerating in 2001 with start of GW Bush government) about power and influence in Europe and the world. The U.S. is emphatically heading for a new containment policy towards Russia and there is no question of truly equivalent cooperation. Russia also fears the offensive military capabilities of the U.S. and willingness to use them (Afghanistan 2001, Iraq 2003).

And a picture … with circle and arrows from me … makes it clear why NATO in the Ukraine/Crimea for Putin/Russia is unacceptable … and thus a red line. The narrow land corridor that connects Russia with the Near/Middle East would be “threatened”. Also makes clear why Georgia in the American sphere of influence plus attack-war for Putin was and is also a red line. And why the previous U.S. government (Bush jr.) did so much effort to “close off” that corridor as part of a tightly deployed containment policy in the framework of the Bush doctrine. I think the Cold War in Washington has never really stopped.

DlmwpHVXsAAWGRD

*Additions since 2014:
Merkel saw it in 2015 and clearly spoke about it. But saw insufficiently why Russia reacted so allergic to this expansion of the EU and democracy to the east. Underestimate the (evil) role and impact of the U.S. Bushdoctrine and powerplay in this.
Merkel offers Russia free-trade agreement

I see the Bushdoctrine talked about here not as the mainstream American foreign policy. But an more radical nationalistic phase in American foreign policies. So don’t see my hard words on that doctrine/policy/period as my general view on American foreign policy. There were good periods and policies too and I see the U.S. as friend and ally and part of a solution. However, the Democrats and Republicans share the vision of continuing to control and monitor the foreign and security policy of geopolitical and geoeconomic rival the EU through the US leadership role in NATO.

I condemn the Russian annexation of Crimea and (in my opinion) failed annexation attempt in Eastern Ukraine strongly. I think I understand why Russia did this, but strongly condemn they choose this military option in reaction on the US containment policy and coup d’etat in Ukraine. American policy which was partly supported by the EU.

(my peace plan proposal for war Ukraine)Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

Rusland: De rode lijn van Poetin…

Al jaren geeft Poetin aan dat er voor hem/Rusland een rode lijn loopt in de Oekraine. Waarom? Ik denk dat de primaire reden de NAVO is…niet eens de EU. Want met de EU had en heeft Poetin grote samenwerkingsplannen*..
Zie Vision Putin : Russia EU free trade zone
En zie nadere duiding VS vs Rusland – Poetins visie bedreiging VS belangen

Maar wat is mijns inziens het probleem. De EU heeft geen eigen veiligheids-en defensiestructuur. Voor dat soort zaken kom je bij de NAVO terecht..en dus bij de leider van dit bondgenootschap, de VS. En dan wordt het voor Poetin en Rusland direct een heel ander verhaal. Want met de VS “vecht” Rusland inmiddels al weer sinds 1998 (accelererend in 2001 met komst GW Bush regering) een koude oorlog uit over macht en invloed in Europa en de wereld. Waarbij de VS nadrukkelijk koerst op een nieuwe containment-politiek richting Rusland en van echt gelijkwaardige samenwerking geen sprake is. Ook vreest Rusland de offensieve militaire capaciteiten van de VS en bereidheid die in te zetten (Afghanistan 2001, Irak 2003).

En een foto..met cirkel en pijlen van mij…maakt snel duidelijk waarom de NAVO in de Oekraïne/Krim voor Poetin/Rusland onacceptabel is…en dus een rode lijn. De smalle landcorridor welke Rusland met het Nabije/Midden-Oosten verbindt zou zo “bedreigd” worden. Maakt meteen ook duidelijk waarom ook Georgië in de Amerikaanse invloedssfeer plus aanvalsoorlog voor Poetin eveneens een rode lijn was en is. En waarom de vorige Amerikaanse regering (Bush jr.) zoveel moeite deed om die corridor “af te sluiten” in het kader van een toen fel ingezette containment-politiek in kader van de Bush-doctrine. De Koude Oorlog is denk ik nooit echt gestopt in Washington.

DlmwpHVXsAAWGRD

*Toevoeging:
Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en haar beleid in deze.
Merkel offers Russia free-trade agreement

Ik zie de Bushdoctrine hier genoemd, niet als de reguliere Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar een radicalere nationalistische fase in het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dus zie mijn harde woorden over die leer/beleid/periode niet als mijn algemene visie op het Amerikaanse buitenlands beleid of Amerika zelf. Er waren ook goede periodes en beleid en ik zie de VS als vriend en bondgenoot en als onderdeel van een oplossing. Wel delen de Democraten en Republikeinen de visie via de Amerikaanse leidersrol in de NAVO het buitenlands- en veiligheidsbeleid van geopolitieke en geoeconomische concurrent EU te blijven beheersen en controleren.

Ik veroordeel de Russische annexatie van de Krim en (naar mijn mening) de mislukte annexatie poging in Oost-Oekraïne sterk. Ik denk dat ik begrijp waarom Rusland dit heeft gedaan, maar veroordeel ten zeerste dat zij voor deze militaire optie kozen in reactie op het Amerikaanse containment beleid en de staatsgreep in Oekraïne, Amerikaans beleid dat gedeeltelijk werd gesteund door de EU.

(mijn voorstel voor een vredesplan voor oorlog Oekraïne)Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

Het plaatje wordt me inmiddels steeds duidelijker…

(In English)

September 2014. Het plaatje wordt inmiddels steeds duidelijker. Een week geleden gaf het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een speech van Lavrov door op Twitter. Waarin weer het visionaire plan van Poetin werd genoemd als Ruslands ideaal-beeld.*
Poetin’s visie gepubliceerd in Der Spiegel International op 25.11.2010 ‘From Lisbon to Vladivostok’ Putin Envisions a Russia-EU Free Trade Zone en overgenomen in de andere mainstream internationale media.
En zie ook in de Wikipedia “from_Lisbon_to_Vladivostok”

Eur_lisbon_vladivostok

Daarin ontbreekt opvallend genoeg een rol voor de VS en focust Rusland nadrukkelijk op het Europese continent. Tegelijkertijd probeert de VS een verdrag, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), van de grond te krijgen met de EU (Wikipedia TTIP). Ook binnen een trans-Atlantische visionaire visie. Is echter ernstig in verlegenheid gebracht door onthullingen van Snowden (die waarschijnlijk niet toevallig onderdak kreeg in Rusland). Vertraging en verwijdering tussen EU en VS tot gevolg.

6682e70d54d74893381a6e2530b53609_XL

Wordt mij helder waarom de VS en haar pro-Atlantische bondgenoten binnen de EU zo proactief waren rond de interne spanningen in de Oekraïne, bewust de rode lijn van Rusland overschreden, want Poetin’s Europese toekomstvisie is inmiddels “overleden”, en de verhouding tussen EU en VS zijn inmiddels weer een heel stuk beter en de NAVO in huidige vorm overleeft. En daarmee de dominante invloed van Amerika op het veiligheids- en defensiebeleid van haar machts- en vooral economische concurrent de EU. Wat Europese pro-Atlantici en EU-critici ook toejuichen.

EIsCxbGWoAEbIUd

Rusland en de VS voeren blijkbaar een heftige strategisch gevecht om en over de invloed op Europa en voor Amerika met name haar economisch concurrent de EU. Waar inmiddels het gebruik van geweld niet meer wordt geschuwd. De VS lijkt die slag nu te gaan winnen, maar tegen welke prijs? En mijn vraag of de huidige uitkomst en deze strijd wel zo in het strategisch belang is van de EU zelf..van ons Europeanen. Ik stel al langer vast van niet.

201507221736_IHX8mc9AzMeiiK


Toevoeging 2015:
*Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU, NAVO en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en het VK en hun beleid in deze sinds..denk ik..1999 (Kosovo oorlog).
Merkel offers Russia free-trade agreement

Update Augustus 2019:
Macron “Europa strekt van Lissabon tot Vladivostok
Op zijn Twitter account
Artikel APNews

Update maart 2022:
Het lijkt er op dat dit project van de nationalistische VS en maatje VK projecten van afgelopen twee decennia, ter ondermijning en definitief begraven van deze visie van Poetin en Merkel en Macron e.a. …in feiten de Europese droom voortgekomen vanuit de vaak op pijnlijke wijze geleerde lessen van onze Europese geschiedenis…dan uiteindelijk wel is gelukt nu, nadat Merkel vertrok en het conflict rond Oekraine bewust is opgestookt tot voorbij de hoog strategische Russische rode lijn en nu dramatisch is geëscaleerd. En de EU leiders in dat proces…zelf notabene ook het doelwit van dit ondermijnende project…net zelf goedgelovig en trouw, onnozel en niks geleerd hebbende, de verkeerde afslag hebben genomen

Update mei 2022:

Slechts acht jaar lang!!! Ya right..🤥🙃🤡
“United States, Canada, Britain…other allies”…
Hoewel, voor zover ik weet, Canada minder actief en ideologisch betrokken was bij het grotere VS-VK project en beleid tegen Rusland..en de EU. Dan nog meer Australië…
“To get the Ukrainians ready for this kind of war…”
Ja, omdat de VS wisten dat dit op een dag zou gebeuren. Niet omdat de Russen dat van plan waren. Het Rusland van Poetin wilde het duidelijk voorkomen. Hoewel ze zeiden dat ze zouden ingrijpen als hun rode lijn in Oekraïne overschreden zou worden. En dat was precies wat de VS en het VK en sympathisanten deden in de richting van 24 april. Ze provoceerden het tot over dit punt…alle vredespogingen werden getorpedeerd…bewust, met opzet. En er waren ook redenen om dat juist nu te doen

De realiteit en de werkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia worden nu steeds meer ‘gelekt’. Het meeste uit loslippigheid en grootspraak vanuit een overwinningsstemming. Zoals John Kirby hier…die daar ook om bekend staat. Hoewel de meesten dit hier in de EU zullen missen en goedgelovig zullen denken dat het allemaal oprecht en gemeend is wat de VS en het VK en hun sympathisanten doen voor Oekraïne en tegen ‘dat kwaadaardige Poetin’s Rusland’…
Net als in Afghanistan 2001-2021 en Irak 2003>…
Ongelooflijk…🤷‍♂️🤦‍♂️

Update juni 2022
Dit mede ook de reden waarom de telefoon van van Duitse Kanselier Merkel en de Franse president Hollande en ook Europese Commissie en Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier en nog vele andere ministers werden afgeluisterd door de Amerikanen?!
‘Al snel werd duidelijk dat de spionagepraktijken diep doordrongen in de Europese politiek: zo bleek onder meer dat de mobiele telefoons van Angela Merkel en de Franse president François Hollande werden afgeluisterd.’ 
Met hulp van pro-Atlantische landen als Denemarken en zelfs de eigen Duitse geheime dienst. Hulp van geheime diensten, vaak met hoge mate van eigengereidheid, initiatief en collaboratie, wat we vaker zien in dit dossier. En daarmee de eigen regering in verlegenheid brengende waarna deze soortgelijk fout gedrag van bondgenoten zonder noemenswaardige ophef afhandelt.


En de deze dagen broodnodige disclaimer