INFO Ronald JH Elzenga

Drs/MSc Ronald JH Elzenga
|- polemoloog op een missie -|- ⚔️&🕊 -|- 🚁 view -|- True EUropean🇪🇺 of Dutch nationality🇳🇱 -|- door omstandigheden officieel werkloos maar ‘werk’ elke dag voor mijn missie, het bevorderen van bewustzijn dat Vrede en veiligheid, democratie, recht en vrijheid maar ook welvaart en welzijn in Nederland, EU en Europa niet vanzelfsprekend zijn noch gratis en voor niks!! -|- HB&HSP -|- licht dyslectisch -|- sceptische atheïst -|- 🚶🏻‍♂️ -|- ⚤ -|- steun rechtstreeks een gezin in een Afrikaans land 🌍 -|


>> Mijn nieuwe account op LinkedIn*
>> Mijn eigen account op Facebook
>> Mijn account op Twitter sinds 2009 inmiddels opgeheven uit protest tegen teveel censuur en fake profielen daar.

>> Sinds kort account op Telegram om nog enigszins niet bewerkte frontbeelden te analyseren van de akelige proxy oorlog in Oekraine. Het lijkt hier de Golfoorlog weer op dat punt.
>> Mijn mailadres is ronaldjhelzenga@gmail.com

(*Oude account LinkedIn met 1400+ connecties door hun fout verloren gegaan. Daarom nieuwe account beperkt ingevuld. Hier nog wel overzicht oude account. Stichting StrategNL inmiddels opgeheven. Structuur eronder niet kunnen realiseren.


Als in de basis ook politicoloog&bestuurskundige en breed geïnteresseerd, al vanaf jongs af maatschappelijk betrokken, creatief en oplossingsgericht en gezien de nauwe onderlinge verbanden met thema vrede en veiligheid hier ook mijn Politiek ABC 😊


Polemology
Polemology2

Uit mijn oude doos…tijdens en naast de studie

Een Verdedigbaar Alternatief – Eigen analyse en uitgewerkt voorstel voor een alternatief Europees veiligheidsstelsel op basis van Non-Provocatieve Defensie binnen de nieuwe globale structuur voor onrustige periode na einde Koude Oorlog. Was eerst bedoeld nog als alternatief voor tijdens de Koude Oorlog. Ondanks mijn groeiende ongeloof in het Rode Gevaar, de regimes daar immers veel banger voor ons dan omgekeerd nodig was en militair verzwakt op wat show-eenheden na..maar toch nog opgevoerd door Reagan en de NAVO..kwam de snelle implosie van het Oostblok ook voor mij toch wel als een verrassing. Dus mijn visie aangepast. Inclusief toekomstige dreigingsanalyse over de wereld rond Europa en een voorbeeld van een militaire uitwerking van de doctrine en daarbij de implicaties Nederlandse krijgsmacht – 1993 – 264 pag.
Oost-Europese veiligheidssituatie – structurele aanpak gewenst!! – Paper voor studie verwerkt vanuit “Een Verdedigbaar Alternatief” – 1992 – 34 pag.
De Val van Srebrenica – Toeval of opzet? – Eigen analyse vlak na de val van Srebrenica. Zowel politieke als militaire aspecten. Wat mij toen opviel, vragen opriep en mijn mogelijke antwoord. – 1996 – 63 pag.
Apache versus Tiger – Een analyse van het besluitvormingsproces rond de aanschaf van Nederlandse bewapende helikopters in 1995. Met focus op manipulatietechnieken bij selectieprocedure en besluitvorming in kabinet en het parlement. Mijn eindscriptie voor de opleiding Politicologie en Bestuurskunde – specialisatie Polemologie – aan de Vrije Universiteit – 1996 – 140 pag.