INFO Ronald JH Elzenga

Drs/MSc Ronald JH Elzenga
||- Polemoloog op een missie!! -|- ⚔️ &🕊-|- 🚁 view -|- Afgestudeerd in 1996 aan de Vrije Universiteit VU te Amsterdam in Politicologie en Bestuurskunde met heel bewust de specialisatie Polemologie -|- Officieel werkloos (zie verderop uitleg) maar ‘werk’ elke dag voor mijn ik denk maatschappelijk relevante missie!! -|- EUropeaan🇪🇺 van Nederlandse nationaliteit🇳🇱 -|- Geboren in 1968 -|- HB&HSP -|- Licht dyslectisch -|- Sceptische atheïst -|- Mijn doel is bevorderen bewustzijn dat Vrede en Veiligheid, Democratie, Recht en Vrijheid maar ook Welvaart en Welzijn in Nederland, EU en Europa niet vanzelfsprekend is noch gratis en voor niks!! -||

Mijn huidige account op LinkedIn
“Ik had in de loop der vele jaren ook een uitgebreid account op LinkedIn met inmiddels 1400+ contacten opgebouwd. Maar door een door LinkedIn ontkende…maar denk ik…technische fout is dat ruim een jaar geleden ineens opgeheven. Ze konden dat ook niet meer herstellen zeiden ze. In ieder geval genoeg reden om geen helemaal ingevuld nieuw account meer te maken daar!! Hierbij nog oude download…”

Als in de basis ook politicoloog&bestuurskundige en breed geïnteresseerd, betrokken en oplossingsgericht gezien de onderlinge nauwe verbanden met de aspecten van vrede en veiligheid hier ook mijn Politiek ABC 😊


Uitgebreidere ‘ik stel me voor..’

” Sinds ik ergens 10..11 was bijna dagelijks naast school al bezig met oorlog en vrede, defensie en internationale en met name Europese en Nederlandse veiligheid. Het doorspitten van de.. toen nog.. krant, journaals, bibliotheekboeken en gekochte vakbladen van voor naar achter en terug. Hoogtepunt toen het bezoek tijdens de vakantie aan de grote Amerikaanse begraafplaats bij Normandie. Maakte enorme indruk, huilen en voedde de interne vlam om bijdragen aan vrede en veiligheid de missie van mijn leven te maken.

Zijnde niet geschikt als militair, te gevoelig en geweld mijdend, op de middelbare school gekozen voor opleidingsspecialisatie Polemologie binnen de studie Politicologie en Bestuurskunde op de VU in Amsterdam vanaf 1988. Na algemene deel vanuit een vrij pakket vakken gevolgd op de universiteiten van Leiden en Nijmegen. Naast de studie in de vrije tijd al druk bezig met het uitdenken en uitwerken van een alternatieve veiligheids- en defensievisie voor Europese veiligheid en defensie en die voor Nederland. Eerst nog voor tijdens de Koude Oorlog maar met het einde van die Koude Oorlog, al voorzien maar het moment een verrassing, daarna omgebouwd tot visie voor de instabiele veiligheidssituatie in Europa daarna. Flinke boekwerk (zie afbeelding hieronder..’Een verdedigbaar Alternatief’) gebruikt voor papers in de studie.

Ondanks zware bezuinigingen en afbraak polemologische vakgroep op VU en andere universiteiten en instituten door innen zogenaamde ‘vredesdividend’.. volgens president Bush senior was de wereldvrede uitgebroken..(tja zat er net zo naast als zijn zoon later met zijn Bushdoctrine).. wat niet bijster stimulerend werkte, toch met veel moeite en aanmoediging van mijn toenmalige vriendin, familie en vrienden weten af te studeren als polemoloog in 1996. Daarna zoekende naar werk! Bleek ondanks (open)sollicitaties of wat nog over was niet in vakgebied mogelijk, dus alternatieve wegen bewandeld. Van medewerker en carriere in grote bouwmarkt, toch proberen bij de politie selectie, en zelfstandige ondernemer met datingsite project en later klus- en gemaksdiensten tot medewerker kinderopvang.

Zelfs na einde baan in de bouwmarkt na carriere-onderzoek en advies even een nieuwe studie, planologie op de UVA gestart. Ook erg interessant onderwerp en ik dacht immers met mijn Smart ook op dat vlak wel wat alternatieven te kunnen ontwikkelen.. haha.. geen succes helaas!! Nog studiemoei zat ik, helaas net ook weer single, als 32 jarige tussen startende 20’ers.. en weer dikke pillen inleiding filosofie en zo lastige methoden&technieken!! Voelde me zo wel erg die ‘overbodige’ generatie X’er en toen nog niet wetende dat ik een HB’de en volbloed HSP ben. Wat ik pas sinds begin juli 2021 en bij toeval ontdekt nu besef. Het klopt en alle puzzelstukjes vallen op hun plaats!! Daarom voelde ik me al vanaf zo jong dus ‘anders’!! Dus toch niet apart of raar of een gevreesde persoonlijkheidsstoornis!! Ik bloei weer helemaal op!!

Helaas door al die vertwijfelingen en tegenslagen dus wel ontdekt dat ik een kwetsbaarheid of andere gevoeligheid heb. Ben twee keer nu door zeer diepe dalen gegaan in na een existentiële angstfase heftige depressies. Met hard benodigde en gelukkig helpende professionele hulp en therapie. En ook als optimist, oplossingsgericht en creatief gelukkig steeds toch weer hoopvol en strijdbaar eruit gekomen. Zeker nu ik dus weet wat ik wel ben!! Zij het wel 53 levensjaren verder inmiddels.. laatbloeier?!

Sinds 2013 dus vol bezig in mijn eigen vakgebied binnen door mijzelf opgerichte stichting StrategNL. Gezien mijn chronische ziekte en moeilijk bemiddelbaar zijn hoopte ik er zo ook geld mee te verdienen via een onderliggend studentenhuis-verhuur-project. Maar dat bleek na veel zoeken, contacten en van alles proberen helaas ook moeilijk te realiseren en voorlopig onhaalbaar. Ik weet ook de belangrijke reden, maar kan dat helaas niet zelf oplossen. De wel behouden bijbaantjes in de kinderopvang, werken op het kinderdagverblijf en klussen via mijn bedrijfje voor inkomen ben ik dankzij Rutte&Co’s afbraak- en bezuinings- en toen ook crisis paniek-beleid ook in 2013 kwijtgeraakt gggrrrr. Gelukkig was ik net van mijn depressie hersteld en kon het vooruitzicht van de stichting en project me blijven motiveren.

Als dus om verschillende redenen moeilijk bemiddelbaar in de kaartenbak beland, dus sindsdien uitkering. Helaas!!.. want hou liever mijn eigen broek op en vind dat absoluut niet vanzelfsprekend. Maar ik probeer en hoop dat ik door het dagelijkse vele uren online actief zijn op met name Twitter en via dit blog en zo inzetten en delen van mijn kennis en inzichten op mijn vakgebied wel een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren. En wie weet.. komt er toch meer uit met de stichting!! Ik geef het nog niet op, maar berust er nu wel in...

Daarnaast sta ik een arm gezin in Kameroen, dat ik leerde kennen via internet, dagelijks met raad en daad en financiële bijdrages…alles wat ik kan missen…bij op hun veel zwaardere levensweg. Ook leuk, gezellig, lol, dankbaar en goed tegen het onmacht gevoel dat mij vaak bekruipt in mijn ‘werk’..met hun aandacht en liefde helpen zij mij zo ook gezond te blijven. Twee van het gezin inmiddels ‘geadopteerd’ als dochters.

De missievlam is, op de gebruikelijke frustratiemomenten, nog zeker niet gedoofd!! En het ‘missie’-werk nu volgens mij harder nodig dan ooit tevoren!! Dus net als een polemoloog en docent van mij, Leon Wecke, ga ik door tot de dood mij haalt!!..”

PEACE!!
✌🏼


Polemology
Polemology2

Uit mijn oude doos…tijdens en naast de studie…

Een Verdedigbaar Alternatief – Eigen analyse en uitgewerkt voorstel voor een alternatief Europees veiligheidsstelsel op basis van Non-Provocatieve Defensie binnen de nieuwe globale structuur voor onrustige periode na einde Koude Oorlog. Was eerst bedoeld nog als alternatief voor tijdens de Koude Oorlog. Ondanks mijn groeiende ongeloof in het Rode Gevaar, de regimes daar immers veel banger voor ons dan omgekeerd nodig was en militair verzwakt op wat show-eenheden na..maar toch nog opgevoerd door Reagan en de NAVO..kwam de snelle implosie van het Oostblok ook voor mij toch wel als een verrassing. Dus mijn visie aangepast. Inclusief toekomstige dreigingsanalyse over de wereld rond Europa en een voorbeeld van een militaire uitwerking van de doctrine en daarbij de implicaties Nederlandse krijgsmacht – 1993 – 264 pag.
Oost-Europese veiligheidssituatie – structurele aanpak gewenst!! – Paper voor studie verwerkt vanuit “Een Verdedigbaar Alternatief” – 1992 – 34 pag.
De Val van Srebrenica – Toeval of opzet? – Eigen analyse vlak na de val van Srebrenica. Zowel politieke als militaire aspecten. Wat mij toen opviel, vragen opriep en mijn mogelijke antwoord. – 1996 – 63 pag.
Apache versus Tiger – Een analyse van het besluitvormingsproces rond de aanschaf van Nederlandse bewapende helikopters in 1995. Met focus op manipulatietechnieken bij selectieprocedure en besluitvorming in kabinet en het parlement. Mijn eindscriptie voor de opleiding Politicologie en Bestuurskunde – specialisatie Polemologie – aan de Vrije Universiteit – 1996 – 140 pag.