Categories
Buitenlands beleid VS Nationalisme Politiek Visies Wereld

Het blijft me opvallen hoezeer…


Het blijft mij opvallen hoezeer de nieuwsmedia en hun correspondenten hier, als ook vele van mijn bekende collega’s, de ontwikkeling in de VS lijken te hebben gemist…of niet willen zien…of het zelfs steunen…dat sinds eind jaren ’90 ook de top (politici) van de Democratische Partij steeds meer vileine nationalisten zijn geworden…en dus niet alleen die van de Republikeinse Partij, die men vaak wel als dusdanig duidt. Als ook de negatieve, zeg maar gerust soms desastreuze, gevolgen daarvan internationaal.

Beiden in feiten alleen nog verschillen qua hoe die nationalistische visie in te vullen en te verwoorden en uiten, ook in het Amerikaanse buitenlands- economisch beleid. De democratische ‘Made in America’ en ‘Keep America Great’ slogans niet veel anders betekenen als de republikeinse ‘America First’ en ‘Make America Great Again’. Beiden vergelijkbaar met de hier in Nederland bekende nationalistische eigen land en eigen volk eerst slogans.

Iets soortgelijk zien we volgens mij ten aanzien de soortgelijke ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk, waar volgens mij de nationalistische en EU-negatieve inborst van Labour Party premier Tony Blair en team werd gemist. Waar die bij de Conservative Party premier Boris Johnson wel weer werd onderkend.Categories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!!

(In English)

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!! NO WAY…NO F#CKING WAY!!! dat het hersendood zal zijn zoals de VS, het VK, de NAVO en hun collaborateurs en sympathisanten hier in Europa en de EU willen!!! We gaan deze collaborateurs en nationalisten in de EU verslaan en onschadelijk maken!!!

Ook Oekraïne, Belarus en Rusland zullen tegen 2045 lid worden van deze EU!!! Als we in Europa herdenken en vieren dat de afschuwelijke en destructieve Tweede Wereldoorlog 100 jaar geleden hier in 1945 eindigde… #StrongerTogether #WeAreEurope

Waarvan deze nationalisten en collaborateurs buiten en binnen Europa-EU niets geleerd hebben. Noch van hun eveneens destructieve en rampzalige projecten in Afghanistan 2001-2021 en vooral Irak 2003. Wie had ooit gedacht dat de mensen hier erin zouden trappen…alweer!!!

En in 2045 zal de NAVO zoals we die nu kennen niet meer bestaan!!! Ook al denkt men daar nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraïne, nadat de Franse president Macron onlangs de NAVO hersendood noemde en het nu eerder lijkt dat de EU hersendood zal worden nadat ze een verkeerde afslag heeft genomen. Maar dit is slechts een schijnfase…net als de eerder beweerde ‘successen’ van de NAVO met haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrië…en nu dus Oekraïne. De NAVO SG en organisatie heeft de verkeerde afslag genomen door samen te collaboreren met de VS en het VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en tegen de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, niet meer in staat zijn terug te komen daarop en zich daarvan te herstellen. Dus krijgt de EU straks haar eigen EUropese Defensie Unie – EDU om collectief het grondgebied van haar lidstaten en hun strategisch belang elders in de wereld te beschermen en waar nodig te verdedigen.

Het zal een harde strijd worden richting 2045 met grote offers helaas. Maar wij als Europeanen zullen winnen…alweer…van dit weer foute nationalisme!!! De Europese Droom wordt vandaag niet gedood…nadat we deze pijnlijke lessen in onze geschiedenis geleerd hebben…
Evenmin als de Europese Unie – de EU!!!

EEN ONGEDEELD EUROPA!!!

#StrongerTogether #WeAreEUrope🇪🇺


Nodig in deze tijd van massavorming en felle propaganda…Disclaimer.Categories
Den Helder Nederland Suggesties en ideeën.. Visies

Mijn woonplaats en ‘stadje’ Den Helder

Opmerkingen, ideeën, visies en suggesties mijnerzijds…
(Meest recente bovenaan)


Creatie Noord-Hollandse meren route. (Nog nader uit te werken!!). Maar in de kern de bestaande meren in Noord-Holland vergroten en tussen het Noordzeekanaal via de Zaan en Noord-Hollands Kanaal naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en via het Noord-Hollands Kanaal en Kanaal Almaar Omval-Kolhorn verder naar uiteindelijk het Amstelmeer nog 2 tot 5 grotere nieuwe meren aanleggen door weer laten onderlopen van delen van polders. Dit vormt zo een aantrekkelijke meren route van het zuidelijk naar het noordelijke punt van Noord-Holland. Dit voor de groeiende waterrecreatie van eigen bewoners en toerisme als ook commercieel watergebruik. Maar vooral ook als extra waterberging gezien de toenemende effecten van de klimaatverandering. Zoals de piekmomenten van heel veel regenwater of juist droogte met te weinig zoetwater. Naast de effecten van de zeespiegelstijging. Waardoor meer zeewater kan worden opgevangen bij zware stormen en de dijken dus minder verhoogd hoeven te worden (wel versterkt om ook bij overslag intact te blijven). Verdediging in de diepte.


Na een bezoekje aan de Zeedijk eergisteren…uitkijkend op het prachtige Marsdiep en aan de overkant Texel en waar Zr.Ms. Karel Doorman aan het oefenen was met haar helikopter die mee gaat op missie..een foto van Den Helder vanaf Texel…en weer artikelen gelezen te hebben over de door zorgelijke klimaatverandering snel stijgende zeespiegel, bleef het me even bezighouden.

Is het weer verhogen van dijken nog wel de oplossing?! Het doet me sterk denken aan de verdedigingswerken en muren van kastelen en forten…die in de loop der tijd ook steeds verder werden verhoogd en verdikt tot steeds krachtigere kanonnen en uiteindelijk ook luchtaanvallen dat niet meer effectief maakte. Moet je wel nog hoger willen…of is ook daar bredere verdediging in de diepte niet veel verstandiger?! En…waar ik aan dacht bij de Zeedijk van Den Helder…kun je dan zelfs nu hoge dijken zo niet weer verlagen?! Ik zag vanmorgen een afbeelding op een oude ansichtkaart die hier hangt in de gang van de Zeedijk vroeger. Met nog wel een mooi zicht op de skyline van Den Helder. Waar door die hoge Zeedijk weinig meer van over is. En ik dacht ook aan het prikkelende Dijkzone plan dat hier in Den Helder wordt ontwikkeld en onderzocht op haalbaarheid om daar verandering in te brengen.

Maar waarom zo’n best duur en complex en beperkt (nog..uitbreiding beoogd) nieuwbouw project als je de Zeedijk juist weer verlaagd en dan de verdediging tegen de zee in de diepte aanlegt met diepere, vergrootte en ook nieuwe grachten en daarnaast grote wateropslag locaties verder landinwaarts…ook voor besproeiing landbouwgrond en recreatie in wat ik zie als een nieuwe Merenroute in Noord-Holland!!. Zeewater dat eens bij die uitzonderlijke gelegenheid over de an sich beresterke verlaagde Zeedijk heen slaat en zo via deze kanalen, grachten en wateropslag locaties opgevangen, opgeslagen en later weer weggepompt kan worden…al dan niet met productie elektriciteit?! Dan kan de hele Dijkzone hier binnen de bestaande bebouwing worden opgeknapt, deels opgewaardeerd en verder met nieuwbouw worden verdicht. Met bijvoorbeeld een nieuwe gracht vlak achter de Zeedijk..waar nu een brede grasstrook en pad/weg lopen.

Weer een idee en suggestie mijnerzijds in dienst algemeen belang..😊


Zomaar wat plak en knip werk na idee tijdens wandeling door stad vanaf huis naar NS station en later weer terug. Allemaal mogelijk al lang in kannen en kruiken in het laatste bestemmingsplan..net zoals verplaatsing locatie McDonalds naar nieuwbouw waarover ik wel al las. Dan had ik er zelf gewoon lol mee..😊


>>Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien

Wat gedachten..misschien bestaat het al. Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balie’s af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet-winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij…


>> Sloop onze Lange Jaap😱…nooit never niet!!!😡 Wie verzint zoiets?!🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Opknappen dus!!!😠 En dat mag best wat kosten na decennia van achterstallig onderhoud!!!😤 Zelf idee van een replica is ‘goedkope’ oplossing zonder gevoel voor..😖


>> Gezien de al langer durende en structurele problematiek rond aan- en afvoer Texel⛴ in Den Helder. Naast de bestaande TESO veerhaven in Den Helder zou ik voor een tweede veerhaven in Den Oever gaan. Daar steken dan de meeste auto’s (met caravan), vrachtwagens, campers en motoren over. Zo een directe aansluiting op de naastgelegen snelweg A7🛣 . Bij de terminal in Den Helder alleen nog eventueel de voertuigen van de eigen bewoners en bedrijven op Texel zelf, naast verder alleen nog fietsers en mensen te voet (via OV). Bij De Kooy komt dan een parkeergarage (met de zonnepanelen op het dak). Waar mensen die naar Texel willen hun auto kunnen parkeren om daarna per fiets, te voet of via OV naar Texel af te reizen. Hierdoor ontstaan ook allerlei secundaire activiteiten daar (fietsverhuur, wasstraat, auto-onderhoud, ed) naast dat er fietsroutes vanuit daardoor de stad naar de veerhaven gecreeerd kunnen worden. Langs lokale bezienswaardigheden en winkels.


>> Al een aantal keer gehoord en zelf al eens ervaren ‘s nachts, ook van familieleden die hier op bezoek kwamen, dat bij dit kruispunt eind Weststraat het links richting de Kanaalweg afslaan verwarring veroorzaakt waar men nu precies moet inrijden🤔. Omdat de indruk ontstaat dat er alleen een uitgaande weg is daar en men zo dreigt te gaan spookrijden😰. Zeker ‘s avonds🌜en bij slecht weer🌧. Sommige belanden bijna op het er naast gelegen fietspad😅. Misschien inmiddels aangepakt…maar anders extra aanwijzers↙️of geleide-strepen op de weg wenselijk lijkt mij. Kleine moeite groot plezier…🙂


>> Stadhuis Den Helder. Hoewel de nieuwe locatie en opzet al zo goed als zeker is en in gang gezet inmiddels…had ik het…zeker nu ook weer met de economische crisis…lekker gelaten bij waar het stadhuis nu zit…in het ‘voormalige stadhuis’ op de Kerkgracht 1!! Dan met de aankoop van de andere klassieke panden daarnaast en eventueel aan- of nieuwbouw ook plaats voor de andere gemeentelijke diensten. De nu gekozen locatie in twee historische gebouwen op de oude Rijkswerf Willemsoord had mijns inziens een veel zinvollere bestemming kunnen krijgen die beter aansluit bij het gebied. Dat al rijk is aan bestemmingen en activiteiten. Zelfs (nieuwbouw) locaties bij en boven het NS station of elders wat meer centraal in de stad, had ik verkozen boven de huidige nieuwe locatie. Jammer…


>> Extra brug voor ontlasten centrum van vrachtverkeer voor het bedrijventerrein op de andere oever. Mijn suggestie qua locatie ..


Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien

Wat gedachten..misschien bestaat het al. Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balie’s af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet-winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij…Categories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Missie Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering Tweede Wereldoorlog Visies War on Terror Wereld

De EU nam de verkeerde afslag..

(In het Engels)

Update: De aanval op Oekraine vond dus helaas ook plaats… Poetin zag blijkbaar na de gesprekken geen hoop op een inclusieve Europese oplossing (daar vroeg Rusland dus om!!) en noodzaak de Russische rode lijnen opnieuw, waar hij al zo lang zo op wees steeds… en ook het waarom daarvan… nu al te bestendigen. Afschuwelijk voor de Oekraïense burgers en militairen, maar ook Russische militairen en burgers. Dat alles zo kort na de grote menselijke tragedies in Afghanistan en vooral Irak en regio en wereld!! (de VS, VK, NAVO en aanhang hier hadden blijkbaar om meerdere redenen nu haast!!).
Geen lessen geleerd daarvan?!?! Omdat tevelen blijkbaar ook de lessen van die foute nationalistische projecten nog niet leerden of snel weer vergaten lijkt ook mijn ruim 40 jarige (levens)missie te zijn mislukt. Bedankt ook namens zovele Europeanen..helaas een minderheid, ook binnen de politiek en collega deskundigen.. die deze pijnlijk geleerde historische Europese lessen en dus recente lessen wel onthielden, juist begrepen en bleven toepassen…en dus net als mij wel een inclusieve en ongedeeld Europa wilden!! Maar tevelen…deels trouwe goedgelovigen maar ook foute collaborateurs…maar veruit de meeste door de vele propaganda en desinformatie juist hier bij en richting ons en de effecten van massavorming en hysterie vervolgens, nu denken dat het mislukken van dit alles en de gruwelijke proxy oorlog in Oekraine alleen maar de schuld is van Rusland en zelfs alleen van die duivelse Poetin himself!!! Ze moesten eens weten

Het einde dus van de EUropese droom!!! Niet de NAVO maar de EU nu brain death!! Of toch nog…?? Ik blijf nog steeds een heel klein beetje hopen…heel klein beetje…


Sorry dat ik het moet zeggen. Maar de EUropese droom komt ten einde..

De EU nam de verkeerde afslag afgelopen week. De meerderheid besloot deel uit te blijven maken van Pax Americana. Dus verdeeld en beheerst. Dat betekent dat het zwakker zal worden en verwacht ik ook verder uiteen zal vallen..

Want als je geen stevig fundament onder je eigen gebouw maakt, maar leunt op een ander gebouw naast die van jou, zal jouw gebouw zelfs bij een lichte storm instorten, als de eigenaar van dat andere gebouw uit eigenbelang zijn steun aan jouw gebouw zal verminderen (en dat zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren…). En door deze constructie te gebruiken, creëer je al een sterke wind bij je gebouw..

En Europa zo dus ook weer verdeeld door een nieuw ijzeren gordijn dat steeds meer vorm zal krijgen de komende jaren. We zijn dus terug in de oude tijd van voor 1989, de tijd van de “oude” Koude Oorlog. Die eigenlijk nooit echt is gestopt in bepaalde politieke hoofdsteden en teveel hoofden. Want een tijd waaraan nog teveel (oud-)politici en denktankers met positieve nostalgie terugdenken.

Het leven zal in de EU dus zwaarder worden in de komende decennia, gezien de steeds harder wordende geopolitieke en geoeconomische strijd in de wereld om invloed en om groter aandeel in de welvaart. Armere mensen willen ook hun deel. Meer welvaart erbij creëren wordt steeds moeilijker nu de aarde uitgeput raakt en klimaatverandering juist mindering vereist. En wij hebben dat in overvloed. Maar beschermen het dus slecht. Dus minder welvaart en ook minder welzijn voor de EUropeanen… trieste toekomst..eigen schuld!!

Helaas was erkenning van Donetsk en Luhansk een logische volgende stap van Rusland toen een inclusieve ongedeelde Europese oplossing en visie voortdurend werd getorpedeerd door VS, VK, NAVO en (EU) bondgenoten. Ondanks inspanningen van Duitslands nieuwe kanselier Scholz maar vooral van de Franse president Macron!! Daarnaast zullen sancties tegen Rusland helemaal niet helpen!! Heb ik in dit draadje op Twitter uitgelegd…

Dus het was de EU, het echte middelpunt en doel van dit conflict, die voor een fundamentele keuze stond!! Deel blijven van Pax Americana, verdeeld en gecontroleerd, in een gedeeld Europa, zoals de VS, het VK en aanhangers willen?! Of een autonome Pax EUropaea, waarvan ook Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland deel gaan uitmaken?!

Helaas heeft de meerderheid van de leiders van de EU de verkeerde afslag genomen. Zij willen deel blijven uitmaken van Pax Americana. Het moment van de “De EU staat..” in een eerdere blogpost is nu voorbij..

Als EUropese Nederlandse polemoloog koos ik voor een autonome Pax EUropaea en een ongedeelde Europa. Die visie verdedigde ik al 27 jaar… maar ik heb verloren afgelopen week. Helaas vertrok Merkel van haar post. Zij hield eerdere pogingen (zoals in maart 2021) van de VS, VK, NAVO en hun medestanders binnen de EU tegen en gaf hoop op een inclusieve Europese toekomst.

Zij vertrok en dus grepen VS, VK, NAVO en aanhangers hier hun kans. Het Poetin’s Rusland zette hen daarop voor het blok, maar ze weigerden dus pertinent een Europese inclusieve oplossing. Wat Poetin zelf ook wil(de)…zijn visie uit 2010. Alleen de Franse president Macron deed nog een echte poging in deze, maar verloor de slag zonder de directe steun van Merkel en met een nog te zwakke en onervaren nieuwe Duitse kanselier Scholz.

Het cynische is dat door dat wel aan te bieden Rusland niet appeased zou worden maar juist zelf voor het blok gezet. Willen jullie Poetin’s visie of niet? Zo ja, visie uitwerken en uitvoeren, op weg naar een inclusief en ongedeeld EUropa. Zo nee, en niet om relevante redenen, dan weten wij dat jullie intenties dus waarschijnlijk niet positief zijn. Ook daarom ben ik er volledig van overtuigd dat VS, VK, NAVO en en hun aanhangers in de EU dit dus pertinent niet wilden. Ook zonder Poetin. Zelfs niet als Rusland wel een democratie was geweest.

Rusland wil(de) deze situatie dus helemaal niet..het vreest bovendien buurman China!! Daarom Poetin’s visie in 2010 voor eerst een EU-Rusland vrijhandelszone en daarna zelfs aansluiting bij EU!! Dit voorstel door Merkel herhaald in 2015 als vredesgebaar!! Maar tja.. teveel EU politici, journalisten en collega’s geloven liever onze machts- en economische concu.. uuhh.. bondgenoten die daar dus fel tegen waren en zijn!!

In autoritaire 1 partij staat China kijkt Xi Jinping en het regime tevreden toe. De EU door VS weer verdeeld en beheerst.. verzwakt.. zal verder verzwakken en uiteenvallen!! En tegenstribbelend en voor China vrezend Rusland wordt nu alsnog steviger in hun invloedssfeer gedrukt en is straks Siberië kwijt.. Chinese regime zoekt namelijk naar veel meer lebensraum..

Einde verhaal van de EUropese droom dus..
Dus einde van een sterke(er) meer autonome EU..
Dus einde van de EU..?!
De toekomst zal het leren.. maar ik ben niet hoopvol..


De voormalige Amerikaanse president Trump had ons op een bepaalde manier reeds gewaarschuwd… in al zijn botheid maar oneerbiedige openheid soms. Vertelde wat hij dacht van de EU. En de Republikeinen en Democraten denken hetzelfde over de EU!! Maar onze EU politici en experts hadden het veel te druk met hun obsessie voor Poetin en hun onderschatting van de corona pandemie..

Meer recentelijk ontvingen wij als EU nog een duidelijke waarschuwing van deze anti-EU machtspolitiek van de VS en haar naaste bondgenoten..AUKUS!! Maar men vond het hier leuker om president Macron en Frankrijk te bespotten dan de echte gevolgen voor de EU zelf te zien. Ik zag het probleem dus al wel..

En ik kreeg afgelopen weken gelijk!! Helaas…

Gesproken over dit soort misleiding, propaganda en desinformatie van deze twee bondgenoten, de VS en het VK.. in 2003!!! Met zeer dodelijke destructieve gevolgen in Irak, regio, EU en wereld..
Honderdduizenden doden en gewonden, vele gesneuvelde en gewonde soldaten van onszelf, grote vluchtelingen en migratiestromen, IS, terreur, mislukte democratische opkomsten, mislukte staten, Noord-Korea en Iran’s kernwapen problematiek, verlies van de eigen geloofwaardigheid, etc.). En toch..velen lijken het alweer vergeten te zijn. Net zoals ze blijkbaar ook andere lessen uit ons Europese verleden vergeten zijn!!

Dus wie heeft het conflict met Rusland rond Oekraïne echt aangewakkerd?! Ik weet het.. ik heb gewaarschuwd.. maar de propaganda en desinformatie was te groot en uitgebreid. Dus helaas denken de meesten er nog steeds anders over.. zien Poetin’s Rusland als de hoofdschuldige.. zelfs teveel van mijn collega’s.

Helaas denken velen nog steeds dat er niets is veranderd. De EU kan doorgaan zoals voorheen. Kan autonomer worden. Vergroten. Ze hebben het mis!! En ze zullen het voelen.. pijnlijk.. want de verkeerde afslag is genomen. Het EU-project is voorbij. Het zal binnen afzienbare tijd iets van het verleden zijn. Dus wen er maar aan. Het wordt een zware rit…


PS En onze EU politici ook bedankt namens onze, Russische, Oekraïense en Belarus kinderen trouwens ..die.. net als Poetin blijkt, als u hem wel had geloofd en vertrouwd en niet zijn (en onze) opponenten.. ook hun toekomst zagen binnen inclusief ongedeeld EUropa!!

Niet dus..lekker puh..nah..nah ..de nah nahhh!!!!Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid NATO Oorlog Visies Wereld

De EU staat voor een fundamentele keuze!!

(In het Engels)

De EU staat voor een fundamentele keuze..!!

Als EU onderdeel blijven van Pax Americana, beheerst en verdeeld, in een weer verdeeld Europa zoals VS, VK en aanhang willen?!

Of ‘n autonoom Pax Europaea, waarvan ook Oekraine, Belarus en Rusland deel worden?! Zoals ook Poetin dat in zijn visie voorstelde voor Rusland in Europa. Eerst als een free trade zone..

En dan richting 2045 een volwaardige EU van Lissabon tot Vladivostok..

En samen in een hervormde uitgebreide NAVO versus Pax Sinica!!

Ik kies als EUropese🇪🇺 Nederlander🇳🇱 voor ‘n autonoom Pax EUropaea en een ongedeeld EUropa dus!!

Om dan als gelijken samen met Pax Americana binnen ‘n hervormde, uitgebreide NAVO afschrikking en beteugeling van dictatoriale Pax Sinica te bewerkstelligen!!

Zoals we dat ook deden in de Koude Oorlog richting de USSR en het Oostblok!!

Want de keuze om deel te blijven uitmaken van de Pax Americana brengt de eenheid van de EU in gevaar, evenals onze veiligheid en onze welvaart!!! Na het VK (Brexit) kunnen dan ook Hongarije en Polen de EU verlaten…

Want de onvermijdelijke herverdeling van de welvaart in de wereld zal ergens in het rijke Westen pijn doen. De keuze van de leider van de Pax Americana, de Amerikaanse president, zal dan niet moeilijk zijn.

Source: wikipedia

De EU het verkozen slachtoffer van dat voor mij onaanvaardbaar!! We zullen die last en pijn samen moeten delen. Geleidelijk en niet in schokken…

Categories
European Union Foreign policy Security policy EUrope US foreign policy Visies

My ideal vision 2045 North Atlantic Union – NAU

Latest update : 19-02-2022


Some may think that I am anti-America given all my critical analysis of its foreign policies in my visions here and on Twitter. But I am not. As my real ideal vision towards 2045, also in response to growing threat of superpower China, is not the EU but the North Atlantic Union (NAU). That feels more natural to me after 30+ years of analyse the geopolitical developments and also our shared history.

Unfortunately, the current USA would in my estimation be too powerful and dominant within this North Atlantic Union. Not being acceptable for other larger member states, also within a historical setting.

If the USA were to break up into 2 or 3 new countries, a NAU would certainly become my central plea here. Maybe that will happen one day, maybe not. There has been a lot of internal tension in America for a long time. That next to a civil war recently flared up again during President Trump’s reign.

Although I do not welcome the break-up of countries, especially if it happens violently, it can sometimes be a solution to internal tensions. And lead to other ways to achieve peace, stability and prosperity.

Until then, America as a major world power will have its strategic interests that will increasingly clash with those of.. also ally.. the European Union EU, among others.

The then best and most realistic course, in my view, is to focus on a geopolitically and militarily more autonomous and strengthened EU (by creating EDU) and a reformed and enlarged NATO to stay close allies. Within a undivided Europe!!

With focus on the growing threat of the superpower and revanchist communist 1 party Chinese autoritarian regime. Where, unfortunately, huge economic developments and progress were not followed by political openness and democracy. It is time to recognise and act upon this. Also in terms of security and defence.

But who knows…one day… a North Atlantic Union. In any case, I am in favour!!


Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

EEN ONGEDEELD EUROPA!!

(In Engels)

Update 21-05-2022
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.


Ik ben geboren tijdens de Koude Oorlog, in juni 1968. Toen ik Politicologie met specialisatie Polemologie studeerde kwam er een einde aan. Niet goed voor mijn toekomstige baankansen, helemaal niet goed ontdekte ik later (omdat de wereldvrede was uitgebroken zeiden ze). Maar toch was ik erg blij want ik hou van vrede!!

Het einde van de Koude Oorlog betekende het einde van het IJzeren Gordijn, het einde van de Berlijnse Muur, het einde van het verdeelde Duitsland, het einde van de communistische autoritaire staat USSR, het einde van een verdeeld Europa!!

Maar de Koude Oorlog werd aan het eind van de jaren ’90 en vooral vanaf 2001 weer opzettelijk opgestart en aangewakkerd!! Door Amerikaanse nationalisten in het Witte Huis en hun pro-Atlantische Europese bondgenoten, vooral het EU-sceptische VK. In hun foutieve nationalistische Bush doctrine richten ze zich niet alleen op Afghanistan en Irak.

Waarschijnlijk gemotiveerd door en tegen de groeiende relatie tussen Rusland en de EU in de jaren daarvoor, die in hun ogen de NAVO ondermijnde. Dus hun eigen invloed en sterke posities in en via deze organisatie op de EU en Europa.

Vooral richting de EU, bondgenoot, maar ook meer en meer een geopolitieke en geo-economische concurrent van de VS, en nu na Brexit het VK. Misschien logisch vanuit hun strategische belangen maar zeer egocentrisch en niet vanuit het belang of goed voor de EU of zelfs Europa als geheel!!

Nieuwe ijzeren gordijnen gebouwd in Europa, nieuwe spanningen, nieuwe koude oorlog, grote militaire bewegingen en nieuwe koude oorlog taal, desinformatie en propaganda!!

Onaanvaardbaar!! Onaanvaardbaar!!

Tragisch dat ook de EU de primaire les van de Eerste Wereldoorlog vergeten lijkt te zijn!! Een verslagen land (toen Duitsland nu USSR>Rusland na Koude Oorlog) dat zich onrechtvaardig behandeld en buitengesloten voelt is revanchistischer en dus gevaarlijker voor vrede en stabiliteit dan een land dat je omarmt en weer integreert (Duitsland na de Tweede Wereldoorlog)!!

Dus ik wil een onverdeelde Europese toekomst!! Niet een nieuw verdeeld Europa en een nieuwe Koude Oorlog!!

Een ongedeeld Europa met een EUropese Defensie Unie – EDU als onderdeel van de hervormde Europese Unie EU.

Want de NAVO van vandaag is ons verleden en EDU en een hervormde NAVO onze toekomst!!

Met eerst een oplossing en een vredesplan voor de wrede oorlog in Oost-Oekraïne. Daar moet een eind aan komen voordat enige andere stap wordt gezet!!

En gerechtigheid voor de MH17-tragedie en de slachtoffers!!

Zonder dat geen deal en geen einde aan de economische sancties tegen Rusland!!

Binnen deze nieuwe strategische vredes- en veiligheidsstructuur en visie voor Europa en een hernieuwde vriendschap tussen de EU en Rusland kan dit culmineren in toetreding van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland… na hervormingen en als constitutionele vrije democratieën(!!) tot de EU vóór 2045, wanneer we het einde van de gruwelijke Tweede Wereldoorlog, 100 jaar geleden in Europa, herdenken en vieren. Poetin zal zich in dat proces terugtrekken uit de politiek. Ik denk dat hij dat al lang wil. Maar hij kan nog steeds de verdragen veiligstellen en verankeren en het veranderingsproces op gang brengen als een teken van goede wil en vertrouwen in beide partijen.

En om te laten zien en te bewijzen dat dit ook altijd zijn eigen gewenste Europese visie was. Want door een inclusieve EUropese visie aan te bieden appease je Rusland dus niet maar zet je haar juist voor het blok. Willen jullie Poetin’s visie of niet? Zo ja, visie uitwerken en uitvoeren, op weg naar een inclusief en ongedeeld EUropa. Zo nee, en niet om relevante redenen, dan weten wij dat jullie intenties dus waarschijnlijk niet positief zijn.

Want ook de jongere Russische generaties voelen zich deel van Europa en willen deel uitmaken van de EU. Zoals Daria Navalnaya zei toen zij de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie, namens haar vader in ontvangst nam.
“…Rusland is een deel van Europa, en we streven ernaar om er deel van uit te maken.
Maar we willen ook dat Europa naar zichzelf nastreeft, naar die geweldige ideeën, die de kern van Europa vormen. Wij streven naar een Europa van ideeën, de viering van mensenrechten, democratie en integriteit.”
https://nos.nl/artikel/2409620-dochter-navalny-neemt-belangrijkste-europese-mensenrechtenprijs-in-ontvangst

Ontwikkelingen die hopelijk de regeringen in Amerika en het VK deze keer zullen steunen en zich zullen aansluiten. Ik denk uiteindelijk ook beter voor hen!!

Dus ook Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland die deze keer lid worden van een hervormde en geheroriënteerde NAVO.

Binnen een hervormde NAVO, de Noordelijke Alliantie Verdragsorganisatie, met dezelfde defensieve rol, maar met een andere structuur, een andere focus en met meer nieuwe lidstaten.

Zodat wij de werkelijke grootste bedreiging voor onze Westerse en Europese veiligheid, welzijn, welvaart en stabiliteit van vandaag en morgen, revanchistisch totalitair communistisch/Maoïstisch eenpartij regime en staat China, kunnen tegengaan en afschrikken!! Welke ook een grote bedreiging is voor Rusland!! Vandaar dat Rusland zo graag aansluiting wil bij het Westen en de EU!!

Want ik vind het bizar, dat waar wij 46 jaar Koude Oorlog hebben gevoerd tegen die andere totalitaire communistische/stalinistische een-partij dictatuur van weleer..de USSR..bewust(!!) in de jaren ’90 opnieuw herstart tegen een militair en economisch veel zwakker en nog steeds niet totalitair Rusland..

de EUropese en Westerse regeringen economische partners en vrienden willen blijven met een dictatoriaal China?! Zelfs na de corona crisis en culturele genocide op de Oeigoerse minderheid?! Echt dat is als kind en volwassene van de Koude Oorlog naar mijn mening totaal bizar!!

DUS HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!

NAAR EEN ONGEDEELD EUROPA EN EEN HERVORMDE NATO IN 2045!!


Omdat in deze tijd van oorlogszucht en massavorming/hysterie en het Mccarthyisme weer lijkt te zijn teruggekeerd en iedereen die, zoals ik, een meer evenwichtige kijk op de ontwikkelingen heeft wordt uitgemaakt voor vervaarlijke Putinversteher, of erger nog, landverrader, is deze disclaimer helaas noodzakelijk…Categories
Politiek Visies

Politiek ABC van Ronald JH Elzenga


downloadLaatste update: 010-08-2022 19:00
Basisbijdrage en school&collegegeld aangepast voor nieuwe periode juli 2022 – juli 2023. Fouten gecorrigeerd.
– Topic Onderwijs. Verdere aanpassingen. Onderscheid hbo en universiteit vervalt, alleen onderzoeks- en beroep/vak georiënteerde opleidingen binnen nu allen universiteit genoemde opleidingsinstituten.
– Toevoeging Openbaar Vervoer.
– Aanpassingen Zwangerschaps/Ouderschapsverlof.
Vakantie, vrije- en nationale feestdagen. Dag van de Vrijheid nu op nog nader te bepalen datum. Komt in de plaats van Bevrijdingsdag maar ook voor herdenking slavernij.
– Aanpassing werktijden Arbeidsmarkt.
– Toevoeging Belastingstelsel.
– Werking stemgewicht Parlement en Provinciale Staten uiteengezet.
– Aanpassing aantal ministeries, ministers, staatssecretarissen en parlementariërs.
– Correctie minimumloon in verhouding tot inkomstenbelasting.
– Aanvulling ouderschapsverlof.


VOORWOORD
Voor wie dacht dat ik als polemoloog
alleen met oorlog en vrede, militaire zaken en mijn defensievisies en opzetten bezig ben dagelijks…je bent ook politicoloog of je bent het niet!! 😉

Mijn eigen politieke positie is nu zwevend. Maar ik zou mezelf omschrijven als een sociale democraat, maar voel heel weinig voor de huidige PvdA. Ben groot voorstander en voorvechter van het systeem van democratie, rechtstaat en alle vrijheden. Ik ben fel tegen (etnisch) nationalisme zoals binnen de PVV, FvD en JA21!! Maar ons politieke bestel vind ik achterhaald, niet meer van deze tijd dus en zit vol niet weg te renoveren rot. Dat moet echt anders!! Teveel politici daarbij moreel failliet. Liegen, manipuleren en verzwijgen nu meer norm dan de uitzondering. Ik stem hierom dus niet meer zolang het politieke bestel NL niet drastisch is herijkt. Waaronder wat mij betreft dus ook invoering van stemplicht voor een evenwichtigere uitslag!!

Het is nogal in staccato als een samenvatting van een verkiezingsprogramma. Nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt noch zijn alle verbanden tussen gerelateerde thema’s al gelegd. Ik heb helaas niet de beschikking over het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om alles eens “door te rekenen” om te zien of het kan of klopt en wat voor effecten het heeft (op elkaar). Wie dat wel vanuit zijn of haar professie kan is welkom dat te doen en via de op- en aanmerkingen dat te melden (of via de email)!!


INDEX
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

A – Het begin van dit politieke ABC!!

ABORTUS – Abortus verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht en de verplichte bedenktijd wordt afgeschaft. Een abortus mag tot de 24e week van de zwangerschap. Daarna kan een abortus alleen om zeer zwaarwegende medische redenen. Het wordt mogelijk om via de huisarts een abortuspil te krijgen (tot 6,5 week in de zwangerschap).

AOW – Vervalt wat mij betreft en gaat op in het beoogde basisbijdrage-stelsel (zie onder Sociaal stelsel Nederland). Ook de leeftijdsgrens vervalt daardoor. Pensioenafspraken qua leeftijd vastgesteld binnen CAO’s. Wie eerder met pensioen wil zal dat terugzien in een lager pensioen.

ARBEIDSMARKT – Het wettelijk minimum maandloon wordt 1600,- bruto per maand bij een voltijds 4-daagse (het ‘nieuwe normaal’) werkweek van 36 uur en wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit gekoppeld aan de komst van een Basisbijdrage (zie bij S – Sociale Stelsel). Bestaande beloning wordt dus aangepast op de integratie van deze basisbijdrage en deze komt dus nog bij het minimum maandloon bij een voltijds baan ( = 2560,- bruto per maand). Recht op drie vrije dagen per week. Op de derde vrije dag mag de werkgever 3 uur vragen (vergoed) voor aan het werk gerelateerde studie en/of bijscholing thuis (al dan niet online, dus geen cursus buitenshuis). Voltijds werken is toegestaan vanaf 18 jaar. Een apart geschaald (uur)loon naar leeftijd zoals nu bestaat komt te vervallen. Gelijke arbeid = gelijke beloning!! Vanaf 16 jaar mag iemand werken naast de nog verplichte scholing. Vanaf 16 tot 18 jaar mag iemand maximaal 18 uur per week werken naast de scholing van ook minimaal 18 uur per week.

Het belastingvrij inkomen wordt 11520,-* euro netto per jaar per staatsburger (is gelijk aan basisbijdrage, zie daar). Zelfstandigenaftrek vervalt. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor ZZP’ers wordt vereenvoudigd. De uitzendbranche wordt aanzienlijk verkleint en de uitzendkrachten zijn voortaan in vaste dienst van het uitzendbureau. In de Arbeidstijdenwet komen nieuwe bepalingen om de groei van feitelijk onnodige nachtarbeid terug te dringen of te verbieden. Binnen EU kaders en afspraken om valse concurrentie te voorkomen. Zo worden de lonen binnen de EU gelijk getrokken. Er komen EU invoerrechten om de voordelen in deze van oneerlijke concurrentie vanuit buiten de EU te elimineren.

Er komt meer controle op schijnconstructies met stagiaires en schijnzelfstandigheid en constructies die buitenlandse werknemers hier goedkoop laten werken worden beëindigd. Ook gelijke beloning voor gelijkwaardig werk tussen mannen en vrouwen. Bij een sollicitatie en op het werk mag geen sprake zijn van ongelijke behandeling. Dit betekent ook dat werkgevers geen onderscheid mogen maken op de zogenoemde discriminatiegronden in de wet.

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden mensen in vaste dienst te nemen. De papieren rompslomp rond arbeidscontracten moet minder worden. De mogelijk om meerdere tijdelijke contracten achter elkaar aan te bieden zal verdwijnen. Ontslagvergoeding wordt gekoppeld aan het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt (de kantonrechtersformule). Werkgevers en werknemers moeten afspraken maken waarbij ook scholing en ontwikkeling relevant wordt. Hiervoor mag de werkgever 4 uur claimen van de derde vrije dag van een werknemer (waar er twee verplicht zijn) bij een voltijdse baan van 36 uur.

Werknemers moeten makkelijker en sneller aandeelhouder kunnen worden bij het bedrijf waar zij werken. Gerelateerde overheids-inspectiediensten krijgen meer capaciteit onder het motto “minder regels, meer controle”.
(*bedragen zijn inschattingen mijnerzijds van juli 2022 tot juli 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!).

ASIELBELEID – Politieke vluchtelingen blijven welkom maar worden wel zoveel mogelijk in de regio opgevangen waar dat veilig kan en zij in staat zijn een volwaardig leven te leiden. Er gaat meer geld voor ontwikkelingsbijdrages naar opvang in deze regio’s. Hulp aan democratische landen in de regio’s rond conflicten, dictaturen en rampgebieden die veel politieke en economische vluchtelingen opvangen en operationele en financiële steun voor herkomstlanden die na het herstel van vrede, eindigen van dictatuur of oplossen ramp meewerken aan de terugkeer van hun gevluchte landgenoten.
Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst of regio. Om de veilige herkomstlanden te dwingen hun onderdanen terug te nemen wordt een voorwaarde voor de ontwikkelingsbijdrage, eventuele handelsrelatie en het sluiten van verdragen.

In de landen van herkomst komt betere voorlichting over de beperkte mogelijkheden om in Nederland asiel aan te vragen. Nederland vangt vluchtelingen op naar ratio van de bevolking voor eerst een periode van 2 jaar. Op een asielaanvraag wordt binnen een jaar een besluit. Bij afwijzing gaat de vluchteling zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst of veilige regio. Bij toekenning krijgt men in eerste instantie een ontheemdenstatus. Focus ligt op volgen van een (vak)opleiding(en) om zo meer kans te hebben op werk bij terugkeer naar land van herkomst of regio als die weer veilig is. De grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van dorp of stad. Hierbij wordt ook gekeken naar waar de vluchteling vandaan komt, uit stad of dorp. Hier wordt bij plaatsing rekening mee gehouden.

Er komt een strikt beleid van toelating en inburgering voor reguliere migranten. Inburgeren is niet vrijblijvend: weigeren moet in het uiterste geval leiden tot de intrekking van de verblijfsstatus. Betere en dus strengere controle aan de landsgrenzen en Europese buitengrenzen. Daarbij zwaardere straffen voor mensensmokkel(aars). Illegaal verblijf en hulp bij illegaal verblijf worden strafbaar. Het asiel- en migratiebeleid wordt voor alle EU-lidstaten gelijk. Bindende afspraken binnen EU. Lidstaten die niet op willen vangen, kunnen geen aanspraak meer maken op Europese gelden.

Geen samenwerking meer met radicale (religieus) ideologische organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze samenleving willen tegenwerken of frustreren. Wie zich hier niet meer thuis voelt wordt geholpen, desnoods ook financieel, om te verhuizen naar een land waar dit wel het geval zal zijn.


Terug INDEX


B

BASISBIJDRAGE – Zie Sociaal Stelsel.

BELASTINGSTELSEL – Ik ben voorstander van een grote mate van versimpeling. Alleen de rijksoverheid heft daarom nog belasting. Provincies, gemeenten en waterschappen heffen geen belasting meer. Van 0%, 9% en 21% BTW-tarieven naar één BTW-tarief van 20%* en een hoog 60%* BTW-tarief. Voor (organische) brandstoffen, alcohol en tabak…soft- en harddrugs (zie drugsbeleid) geldt dit hoge tarief. De accijnzen op deze producten vervallen daarmee. Vrijstelling van BTW en “exclusief BTW” rekenwijze vervalt.

Huidige boxen-systeem wordt hervormt. Alle werkelijke opbrengsten uit vermogen worden met één tarief belast in een aparte vermogensbox. Dus zowel de rente op spaarrekeningen, dividend op aandelen, huurinkomsten als winsten op de verkoop van aandelen en huizen. In dit voorstel belast de fiscus bovendien alleen de daadwerkelijke inkomsten uit iemands vermogen. De vennootschapsbelasting en die op rente over het bedrijfsvermogen op 40%*. Geen vrijstellingen meer.

Invoering van vlaktaks voor inkomstenbelasting van 40%*.
Het jaarlijkse belastingvrij inkomen wordt gelijk aan hoogte van de basisbijdrage (11520 euro p/j). Zie in dit kader ook de invoering van een basisbijdrage voor elke Nederlandse staatsburger (zie Sociale Stelsel Nederland). Aftrekposten en heffingskortingen bij inkomstenbelasting komen te vervallen.

Daarnaast heeft afschaffen van de schenk- en erfbelasting prioriteit, want vind ik een vorm van (overheids)diefstal!  Ook de huidige overdrachtsbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) als de motorrijtuigenbelasting (MRB) en assurantiebelasting komen te vervallen. De huidige milieuheffingen vervallen eveneens. Er komen andere vormen van maatregelen ten bate van het milieu.
Geen vertrouwelijke belastingafspraken meer met bedrijven en multinationals en geen doorsluis-constructies meer naar buiten Nederland en de EU. Belastingkorting voor expats verdwijnt. De wet geldt voor iedereen gelijk en alles gebeurt zo transparant als mogelijk. Actiever ontmoedigingsbeleid op verkrijgen schulden en meer hulp bij schuldsanering. Al wordt dat wel strenger in de zin dat er langer moet worden afbetaald.  
(*
percentages zijn afgeronde inschatting mijnerzijds voor 2022)

BIO-INDUSTRIE – Afschaffen! Welzijn dieren op voorgrond! Minder vlees consumptie en voor een eerlijke prijs!

BREXIT – Vind ik een slechte zaak! Voortkomend uit kwaadaardig Engels nationalisme en een onderdeel van het verdere verval van het voormalige British empire. Nu Brexit een feit is wat mij betreft een keiharde opstelling richting het VK en begrip voor afsplitsing en zelfstandigheid van Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die dan zo snel mogelijk weer toelaten tot de EU. Ik verwacht dat Engeland daarna ook zal volgen als de jongere meer pro-EU generaties hun invloed via de stembus tijdens verkiezingen zullen laten gelden.

BUITENLANDSE HANDEL – Voor Nederland, maar ook voor de hele EU wat mij betreft, alleen handel met andere democratische rechtstaten buiten de EU. De eigen kernwaarden en dus de geloofwaardigheid naar onszelf toe leidend maken in het beleid ten aanzien van de export en import. Vraagt grote veranderingen in het huidige doen en laten en vooral denken maar is minder ingrijpend dan het lijkt. Het levert denk ik veel op, ook op het gebied van veiligheid zoals de huidige terreurdreiging.


Terug INDEX


C

CARIBISCH NEDERLAND – Worden wat mij betreft allen zelfstandige landen buiten het koninkrijk. Zie Strategische Visie – De Nederlanden 2040

CULTUUR – Culturele instellingen moeten wat mij betreft hun eigen bestaansrecht meer gaan onderbouwen door bezoekers, donateurs, sponsors en vrijwilligers aan zich te binden. Ook verstrekt de overheid minder subsidie. Wel ondersteunt de overheid wat mij betreft ruimhartig een reeks aan “broedplaatsen” waar beginnende kunstenaars en artiesten zich kunnen ontwikkelen. Ook komen er….[werk in uitvoering]


Terug INDEX


D

DEFENSIEBUDGET – 2 procent BBP. Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!

DEFENSIE-INDUSTRIEDe Nederlandse defensie-industrie wordt wat betreft productiefaciliteiten weer zoveel mogelijk genationaliseerd. De productie van wapens mag mijns inziens geen winstoogmerk hebben. Nederland pleit wat mij betreft voor eenzelfde ontwikkeling binnen de EU. Wel zal Research&Development ook in private vorm mogen blijven bestaan om de wenselijke concurrentie te behouden (zoals bijvoorbeeld bedrijf BMT Defence Services).

DIENSTPLICHT – De opkomstplicht is nu opgeschort, wat betekent dat zolang de regering de opkomstplicht niet heractiveert dienstplichtigen, zowel mannen als vrouwen, zich niet vanaf hun 18e hoeven te melden. De dienstplicht wordt volledig afgeschaft. Er komt geen maatschappelijke dienstplicht.

DIGITALISERING – Geen apart ministerie. Wel 1 overheidsinstantie voor maken en onderhoud ICT, sites en apps landelijke en regionale overheden. Internationale samenwerking binnen vooral de EU.

DRUGSBELEID – De verkoop van alcoholhoudende dranken (van meer dan 0,5%) vindt wat mij betreft niet meer in supermarkten plaats maar alleen nog in slijterijen en horecazaken. Ook tabakswaren worden niet meer verkocht in de supermarkt maar alleen nog in tabakszaken. Roken wordt wat mij betreft per 2030 verboden. De productie, handel en verkoop van softdrugs wordt als het aan mij ligt gelegaliseerd en gereguleerd. Toegestane soorten en sterkten van cannabis worden vastgelegd en daarop wordt gehandhaafd. Verkoop vindt plaats in daarvoor bestemde winkels. Coffeeshops worden gesloten. Voor de overige drugs worden binnen Nederland en alleen gericht op Nederlandse staatsburgers proefprojecten opgestart met gereguleerde verkoop en productie. Het gaat hierbij om cocaïne, xtc, amfetamine en heroïne. Door toenemende gereguleerde productie en verkoop wordt de illegale productie, handel en markt onrendabel gemaakt. Productie en handel loont niet meer ten opzichten van inkomsten reguliere arbeid. Ook blijft er een actief voorlichtings- en preventiebeleid door de overheid gevoerd worden, net zoals bij alcohol en tabak. Om alcohol, tabak of soft- en harddrugs te mogen aanschaffen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder. Voor al deze producten geldt een 60% BTW-tarief. Het zo verkregen geld wordt volledig ingezet voor dit drugsbeleid. Het streven is dit drugsbeleid op termijn binnen de hele Europese Unie in te voeren.

DUURZAME SAMENLEVING – Woonwijken en bedrijfsterreinen worden verder vergroend. Extra bomen en planten, extra duurzame energiebronnen, meer openbare ruimte verkopen aan bewoners en bedrijven, parkeerbeleid meer naar intern of parkeren op eigen terrein. Openbaar parkeren wordt betaald. Geen bouw in Het Groene Hart en geen bouw in de duinen. Kolencentrales gaan dicht en kerncentrales zo snel als mogelijk. Meer windparken op de Noordzee (ver uit de kust), golfslag-generators en zonnepanelen op geluidswallen en op alle overheidsgebouwen. Designed and made in EU. Prijzen voor CO2-emissies gaan omhoog, de vervuiler betaalt (meer). Illegaal afvaltransport en -lozingen wordt hard aangepakt en bestraft. Er komt een concreet actieplan voor de verwerking, opslag en eindberging van Nederlands nucleair afval. Gaswinning in Groningen wordt versneld afgebouwd tot nul in 2025 en geen vergunningen voor boren naar schaliegas of steenkoolgas. Geen gasboringen in het Waddengebied. Strategische ondergrondse waterstofopslag onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd in onder andere Groningse gasvelden. Voedselveiligheid (zwaardere straffen) en het tegengaan van verspilling. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen verminderen en zoveel mogelijk vervangen door ecologische alternatieven. Beperking van grootschalige intensieve veehouderij en deze omvormen naar diervriendelijke en duurzame veehouderij. Uitbannen van langeafstandstransporten. De overheid stimuleert technologische ontwikkeling aangaande de duurzame samenleving. Bevordert grondstoffenbesparing en hergebruik en koopt over de gehele breedte duurzamer in.


Terug INDEX


E

ENERGIEHUISHOUDING – Ik pleit voor een volledige overgang van fossiele naar meer duurzame en milieuvriendelijke waterstofeconomie&huishouding. Gebruik van het bestaande gasnet voor transport van waterstof. Waterstof vooral opwekken uit zeewater. Benodigde elektriciteit daarvoor duurzaam opwekken met zon, wind, golfslag, stroming en aardwarmte. Gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Ook wordt er gekeken of het injecteren van een ander gas of water de kans op aardbevingen kan verkleinen. Mogelijk is ook waterstof opslag mogelijk als strategische reserve.

EUROPESE UNIE – Zie mijn Strategische Visie EU 2045.

EUTHANASIE – Euthanasie verdwijnt wat mij betreft uit het Wetboek van Strafrecht. Mensen die hun leven als voltooid beschouwen, hebben binnen het kader van zelfbeschikkingsrecht, mijns inziens recht op een waardig levenseinde. Daarbij moet wel een specialist, zoals een stervenshulpverlener, worden betrokken. Er komt een ‘laatste-wil-pil’, met inachtneming van de zorgvuldigheidscriteria.


Terug INDEX


F


Terug INDEX


G

GEZONDHEIDSZORG – Marktwerking in de zorg wordt wat mij betreft deels afgeschaft. Er komt een basis-zorgverzekering (als onderdeel basisbijdrage-stelsel) met ook basis tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg daarin. Alleen de aanvullende verzekeringen blijven domein van huidige commerciële zorgverzekeraars. Net als met een reisverzekering komen er ook aanvullende verzekeringen voor activiteiten die aantoonbaar een verhoogd gezondheidsrisico’s kennen (zoals blessures). Dit kan ook om activiteiten gaan die ook weer goed zijn voor de gezondheid (zoals sporten). Het gaat meestal om kleine bedragen. Dit om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. Het eigen risico wordt afgeschaft. De vermogensinkomensbijtelling vervalt.

Bestaande verzorgingshuizen blijven open en er komen indien nodig nieuwe bij. Instellingen moeten voldoen aan normen voor wat betreft levenskwaliteit en bewoners- en werknemerswensen. Instellingen die hier langdurig niet aan voldoen, gaan dicht. Minder regel- en rapportagedruk voor zorgprofessionals en -instellingen. Er komen richtlijnen voor de vermogensontwikkeling van zorginstellingen en ziekenhuizen waaronder een verbod op winstuitkeringen. Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Balkenendenorm. Complexe zorg concentreren in enkele ziekenhuizen. Maar de Autoriteit Consument en Markt moet fusies van zorginstellingen of ziekenhuizen strenger toetsen. Het belang en de zorgbehoefte van de patiënt moet altijd voorop staan. Te grote fusies worden ontmoedigd of desnoods verboden.
Verder meer aandacht voor preventie en gezond(er) leven. Investeren in eHealth (online zorg-oplossingen) en andere innovaties op het gebied van gezondheid(zorg).

De farmaceutische industrie moet de opbouw van medicijnprijzen bekendmaken. Om de medicijnkosten in de hand te houden komt er een landelijke en centraal inkoopsysteem. Dit inkoopsysteem geldt ook voor de aanschaf van medische apparatuur en hulpmiddelen. Er wordt binnen EUropa samenwerkingen aangegaan om de macht van de farmaceutische industrie aan banden te leggen. De productie van alle benodigde medicijnen en medische apparatuur en medische benodigdheden worden weer binnen de EU geproduceerd en binnen de EU worden de maximale prijzen daarvoor vastgesteld. Dure medicijnen – mits aangetoond effectief – komen in het basispakket. Ook komt er een EUropees verbod op reclame en marketing van farmaceutische bedrijven.

Er komt als het aan mij ligt een nationaal basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning. De verschillen tussen huidige gemeenten in aanbod en kwaliteit daarvan wordt zo weggenomen. De samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging, fysiotherapeut, specialist en ouderenzorg in de buurt wordt gestimuleerd. Alle medische gegevens van een patiënt komen in één dossier terecht en dit dossier is eigendom van de patiënt. Patiëntgegevens en dit medische dossier mogen alleen uitgewisseld worden na toestemming van de patiënt. Bewoners van zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden, dus scheiding van zorg en wonen blijft leidend: mensen kopen zelf hun zorg in. Er komt een personele bezettingsnorm in de ouderen- en gehandicaptenzorg zodat voldoende tijd voor de bewoners is gewaarborgd. Het persoonsgebonden budget blijft maar met strengere controle op fraude.

In de geestelijke gezondheidszorg moet elke provincie over een goede 24-uurs crisiszorg beschikken. Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met psychische problemen als ook in inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. Er komen meer bedden in de geestelijke gezondheidszorg en investeringen in de wijkteams ten behoeve van psychisch kwetsbare personen. Ook wordt er geïnvesteerd in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Verspilling wordt harder aangepakt. Zoals niet twee keer hetzelfde onderzoek of een ingreep uitvoeren die de kwaliteit van leven niet ten goede komt. Of te grote hoeveelheden medicatie meegeven bij eerste (proef)gebruik die vervolgens niet teruggegeven kan worden. Spreekuren worden ook ‘s avonds en in het weekend mogelijk. Het niet melden van medische missers wordt strafbaar, ook voor mensen die alleen getuige waren. En er komt een verbod op zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten.

Ik pleit voor hardere aanpak van kwakzalverij en deze worden uitgesloten van het basiszorg-pakket. Alleen aanvullend te verzekeren.


Terug INDEX


H

HYPOTHEEKRENTEAFTREK – Wat mij betreft direct afschaffen! Wel een overbruggingsregeling via de BasisBank (nu Sociale Verzekeringsbank SVB) voor wie financieel in de problemen komt.


Terug INDEX


I

IDENTITEITSPAPIEREN – Paspoort wordt gratis. Identiteitskaart vervalt.

IMMIGRATIEBELEIDWat mij betreft..helaas..streng!! Uitgangspunt voor mij is dat het leven per definitie onverschillig en oneerlijk is. En EUropa niet alle problemen in de wereld kan opvangen en op het Europese continent alle slachtoffers daarvan kan onderbrengen. EU grenzen dus stevig en goed bewaken. Maar wel eerlijk en helpend beleid!! Mensen die vluchten voor oorlog of dictatuur elders moeten daarbij zoveel mogelijk en goed opgevangen worden in de regio rond het moederland als mogelijk is. Ook bij vluchtelingen en migranten die wel in de EU worden opgevangen eerst focus op terugkeer naar land of regio. Ze helpen sterker (onderwijs, vak leren) en zo zelfredzamer te maken. Niet omdat ik vind dat ze hier weg moeten, maar omdat ik het zo belangrijk vind (en dat ook in de praktijk zie bij mijn adoptie dochter en gezin in Kameroen), dat de landen en bevolking daar zich ontwikkelen en niet hun beste en vaak ook welvarendste deel weg vlucht of trekt wegens conflict, ramp of economische misère. Daar moeten dan wel voldoende financiële middelen en (nood)hulp voor beschikbaar gesteld worden door Nederland en EU. Ook daarom naar 2% BBP voor ontwikkelingsbijdrages en noodhulp vanaf 2024!! Meer herverdeling van de onevenwichtig verdeelde welvaart in de wereld!! Daarbij focus op burgers daar, niet de overheden en..zonder het bekende vingertje!!
Verder basisexamen inburgering buitenland en de taaleis Nederlands bij aanvragen verblijfsvergunning vervalt. Wel (nieuwe) eis dat aanvrager goed Engels kan spreken. De taaleis Nederlands geldt wel bij aanvragen Nederlands staatsburgerschap na 5 jaar. Eisen gelden ook voor inwoners EU buiten Nederland.

ISRAELI-PALESTIJNS CONFLICT – Tragisch conflict. Mijn analyse en oplossingen voor deze bezetting en Apartheidsstaat.


Terug INDEX


J

JUSTITIE – Meer capaciteit en budget voor justitie en rechtelijke macht. Langere en zwaardere gevangenisstraffen die beter aansluiten bij de maatschappelijke belevingswereld daaromtrent. Meer werkgelegenheid creëren binnen de gevangenisorganisatie zodat gevangenen vol- en deeltijds kunnen werken in maatschappelijke dienst. Opsporen en in beslag nemen misdaadgeld verder uitbreiden, in beslag genomen geld legaliseren en aan de overheidsbegroting toevoegen. Softdrugs en een aantal harddrugs legaliseren en reguleren en de opsporing van illegale handel in en productie van soft- en harddrugs intensiveren. Het huidige Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt weer alleen Ministerie van Justitie. De binnenlandse veiligheid en politie worden weer ondergebracht bij het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Strengere afweging of gedetineerden kunnen terugkeren in de maatschappij. Verdachte mag psychologisch onderzoek niet weigeren. Levenslang is levenslang. Daarom aantal longstay-afdelingen en plaatsen uitbreiden met daarbij een grotere focus op werken. Verdiende geld bestemd voor slachtoffers en anders het overheidsbudget dat slachtoffers in deze steunt. Om recidive te verkleinen kunnen gedetineerden een gerichte vakopleiding volgen in de gevangenis. Werkdruk bij reclassering en gevangenispersoneel beperken. Betere rechtshulp voor mensen met een laag inkomen, zodat de toegang tot het recht voor eenieder gewaarborgd blijft. Daarom griffierechten omlaag, verruiming inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verhoging vergoedingen sociaal advocaten. Wapenbezit en cybercrime zwaarder bestraffen. Strafmaat voor doodslag van 15 naar 30 jaar; voor moord van 30 naar 40 jaar. De verjaringstermijn bij zwaardere delicten wordt verlengd. Kindermisbruik wordt sneller bestraft met chemische castratie en meer budget voor de bestrijding van (online) kinderporno. De positie van het slachtoffer wordt voor de wet versterkt. Snellere uitzetting van criminele illegalen. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die overlast veroorzaken sneller naar elders. Op straatintimidatie wordt het strafrecht van toepassing. Digitale veiligheid en privacy hebben prioriteit: alleen in geval van een concrete verdenking (getoetst door de rechter) mogen politie en justitie daarvan afwijken.


Terug INDEX


K

KLIMAATBELEID-KLIMAATVERANDERING – Er wordt bijgedragen de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van broeikasgassen in Nederland maximaal te verminderen in lijn met de internationale doelen die zijn afgesproken. Door overschakeling op productie en gebruik van groene energie, verduurzaming en een circulaire economie zonder ongezonde focus op groei en winst. De overheid neemt daarnaast maatregelen om Nederland te beschermen tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en bij te dragen aan de benodigde veranderingen en aanpassingen in dit kader in andere (minder bedeelde) landen in de wereld met kennis (creatief en out of the box), middelen en financiën (o.a. 2% BBP Ontwikkelingsbijdrages en noodhulp). Het is overduidelijk een “en..en” beleid, een middenweg die het grootste draagvlak creëert binnen de politiek en de bevolking. Aangejaagd door wetenschap en activisme. Zodat erover nadenken vaker snel opgevolgd wordt door het doen!

KONINGSHUIS – Blijft wat mij betreft bestaan, geen overgang naar een republiek. De Koning en het koningshuis hebben vind ik een zeer belangrijke en zinvolle rol binnen de Nederlandse identiteitsvorming. Zowel naar binnen als naar buiten toe. Positie en bevoegdheden blijven wat mij betreft hetzelfde. Wel wordt de onschendbaarheid van de Koning(in) en andere leden van de koninklijke familie als het aan mij ligt opgeheven. Ook gelden dezelfde belastingregels als voor iedere andere Nederlandse staatsburger en rechtspersoon. Specifieke fiscale vrijstellingen vervallen daarom. In overleg met de Koning en Koningin zou ik er wel voor pleiten bepaalde taken en ceremoniële activiteiten en tradities verder te moderniseren.

KRIJGSMACHT – Nederlandse staatsburgers kunnen vanaf 18 jaar beroepsmilitair worden. Pas vanaf hun 21ste kunnen zij in gevechtsmissies of oorlogs-conflictsituaties worden ingezet buiten de EU.


Terug INDEX


L

LEERPLICHT – Leer- en schoolplicht vanaf 2 jaar tot 18 jaar (zie Onderwijs).

LUCHTVAART – Aantal vluchten voor onbepaalde tijd begrenzen op 360.000 vliegbewegingen voor alle drie civiele commerciële luchthavens van Nederland. Naast vliegverbod tussen 24:00 en 08:00 behalve voor noodgevallen. Luchthaven Schiphol Airport krimpt naar maximaal 300.000 vliegbewegingen en zowel Rotterdam The Hague Airport als Eindhoven Airport krijgen ieder een maximaal aantal vliegbewegingen van 30.000. Geen beoogde uitbreiding op Lelystad Airport. Daar komt naast blijvend klein civiel gebruik alleen een nieuwe luchtmachtbasis voor de door mij in de alternatieve defensievisie De Nederlanden 2040 beoogde 12 MPA/ASW A320 toestellen en kleinere toestellen van de Kustwacht. De verplaatsing van de luchthaven Schiphol naar een kunstmatig eiland voor de kust wordt samen met en binnen het deltaplan versterking kustbescherming Nederland onderzocht. Ook komt er accijns op kerosine (en nieuwe brandstoffen) en BTW op vliegtickets. Die laatste twee maatregelen zoveel mogelijk EU breed doorvoeren. Al zou krimp vliegtuigbewegingen voor meer EU lidstaten gunstig zijn.


Terug INDEX


M

MEDIA – Wordt wat mij betreft 1 publieke overheidszender op tv, radio, teletekst, krant en internet(site). Vallend onder het ministerie van Algemene Zaken. Gericht op het verschaffen van overheidsinformatie en (lokaal) beleid als ook bijvoorbeeld programma’s over de Nederlandse cultuur, kunst, geschiedenis als ook natuurdocumentaires. Alle andere zenders worden wat mij betreft commercieel als dus ook de huidige omroepen.

MEERDERJARIG – 18 jaar meerderjarig en onafhankelijk en stemrecht. Pas vanaf 18 jaar bij defensie en pas vanaf 21ste ingezet kunnen worden in gevechtsmissies in oorlog/conflictsituaties buiten EU.

MINISTRIELE VERANTWOORDELIJKHEID De onschendbaarheid Koning(in) en andere leden koninklijke familie wordt als het aan mij ligt opgeheven. Daarbij is de minister ook niet langer politiek verantwoordelijk voor de bevoegdheden van zijn ondergeschikte ambtenaren, zowel wat betreft ‘handelen’ als het ‘nalaten van handelen’. Maar is de minister slechts verantwoordelijk voor het ‘handelen’ als het ‘nalaten van handelen’ van hem/haarzelf in deze.


Terug INDEX


N

DE NEDERLANDEN – Een visie over een nieuw land na het uiteenvallen van België en vervolgens samengaan van Vlaanderen en  Nederland tot De Nederlanden.

NAVO – Zie mijn Strategische Visie NAVO 2045.


Terug INDEX


O

ONDERWIJS – Ik pleit er allereerst voor dat het verschil tussen openbare, bijzondere en particuliere scholen komt te vervallen. Ik denk dat dit veel beter is voor de structuur en samenhang van de samenleving en integratie van migranten. Er zal daarom alleen nog sprake zijn van openbaar onderwijs.

Voor godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richtingen worden op de scholen aparte lesblokken aangeboden. Nederlandse geschiedenis, kernwaarden en vrijheden worden verankerd in het onderwijs. Met ook aandacht voor seksualiteit, met de nadruk op respect, grenzen en gevoelens. Op elke school dienen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig te worden gerespecteerd. Scholen krijgen ook de taak om inter-cultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren.

Er geldt een opvang/school/leerplicht vanaf 1 tot 18 jaar. Minimaal 3 jaar Voorbereidende Basisvorming (VBV), 6 jaar Primair basisonderwijs (PBO) en daarna 6 jaar Voortgezet Basisonderwijs (VBO). Bij dat laatste vervalt het onderscheid tussen Vmbo, Havo, Vwo, Gymnasium. Leerlingen volgen samen les, werken en studeren samen maar op verschillende niveau’s en oriëntaties. Waarna zij kunnen gaan werken of verder gaan in Beroepsonderwijs (BO) of Wetenschappelijk onderwijs (WO). Deeltijdse leerplicht mogelijk vanaf 16 tot 18 jaar.

Kinderen van 1 tot 4 jaar minimaal 3×10 uur per week (08:30-18:30 uur) naar voorbereidende basisvorming (VBV). Groepsgrootte maximaal 12 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers per groep. Geleidelijk wordt er toegewerkt naar één voorziening voor opvang van kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar in één gebouw(encomplex). Waarbij voorschoolse educatie, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisschool, TSO en NSO in elkaar opgaan.

Gymles wordt weer een vast les-onderdeel in het basisonderwijs en in het voortgezet basisonderwijs, met de focus op samen sterk(er)!!

In het basisonderwijs en voortgezet basisonderwijs komt een 4-daagse schoolweek van 40 uur, 4×10 uur (waarvan 1 uur pauze/vrij, 2×15 en 1×30 minuten), van 08:30-18:30 uur. Voor- en naschoolse opvang aangeboden op/bij de scholen zelf. 36 lesuren van 60 minuten (45 minuten effectief, 15 minuten voor start en overstap). Klassen krijgen maximaal 24 leerlingen. De huidige bepleitte wens van maximaal 21 leerlingen is denk ik door het verhardende sociaal-economische klimaat in de wereld financieel niet (meer) haalbaar. Het aantal lesuren als full-time docent (4 dagen, 36 uur per week) in de opvang,- basis-, voortgezet- en hoger onderwijs wordt 24 lesuren van 60 minuten (45 minuten effectief, 15 minuten voor start en overstap). Elke klas heeft 2 docenten. Een aantal uur per week zijn die beiden in de klas aanwezig voor overdracht, extra begeleiding en speciale projecten. Daarnaast worden secundaire thema-docenten en assistenten ingezet (al dan niet ingehuurd). De werkgever mag daarnaast van de vrije dagen 4 uur vragen (vergoed) voor aan het werk gerelateerde studie en/of bijscholing thuis (al dan niet online, dus geen cursus buitenshuis). Lesgeven vereist een universitaire opleiding. Naast minder regels en bureaucratie voor scholen en docenten ook hogere salarissen voor docenten.

In dit scholingsproces niet te vroeg leerlingen toetsen of hen studiekeuzes laten maken. De rekentoets wordt dus afgeschaft. Meer nadruk op individuele talenten en mogelijkheden van de leerling. Ieder kind gaat binnen het voortgezet onderwijs eerst naar een brede brugklas en krijgt zo meer tijd om zich te ontwikkelen en een keuze te maken. Vakken waar iemand goed in is, mag hij op een hoger niveau volgen, onderwijs meer op maat dus. Speciaal onderwijs, al dan niet binnen de scholen zelf voor leerlingen met een beperking, gedragsproblemen of een zeer lage intelligentie blijft gegarandeerd.

Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten, leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen en overstappen. Het onderscheid tussen Hbo en Universiteit vervalt en wordt samengevoegd tot Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en vindt plaats op een universiteit. Ik lees dat ‘vanouds waren de termen “hogeschool” en “universiteit” min of meer inwisselbaar: tot in de negentiende eeuw werd de Universiteit Leiden aangeduid als de “Hogeschool te Leiden”.'(Bron Wikipedia). Tijd om dat onderscheid in naam dus weer op te heffen en het onderscheid te gaan maken in enerzijds meer reseach/onderzoeks (research)- en anderzijds meer beroeps (professional) georiënteerde opleidingen binnen de dan allen universitaire opleidingsinstituten. Naam Hbo in het Engels ook al universiteit zie ik. En al die pressende ouders in onze prestatiemaatschappij ook blij zo.😅 Mbo heet voortaan Beroepsonderwijs (BO) en vindt plaats op een hogeschool. Dus er zal dan alleen nog het BO en WO zijn na de het voortgezet basisonderwijs (VBO). Hogescholen en universiteiten werken nauwer samen zodat de overstap voor studenten makkelijker wordt. Op de universiteiten geen selectie meer aan de poort.

Studieprogramma hogescholen en universiteiten verspreid over maximaal 4 dagen in de week, met pauzes maximaal 1o uur per dag. Studenten en docenten krijgen maximale inspraak, waarbij de medezeggenschapsraad falende onderwijsbestuurders kan wegsturen. Wetenschappelijk medewerkers krijgen een sterkere positie: meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid. Introductie van een onderzoeksfonds. Meer investeren in beroepsonderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Bedrijfsleven wordt hierbij ook directer betrokken. Onder andere via stage- en baangarantie voor studenten. Bedrijven kunnen ook opdrachten aanbieden voor wetenschappelijk onderzoek, maar er ontstaat geen directe band tussen bedrijf en onderzoekers. Maximale transparantie daarbij. Financiering van wetenschappelijk onderzoek via vaste (meerjarige) financiering.

Leerlingen die zakken voor hun eindexamen, moeten deelcertificaten kunnen volgen. Er moet meer ruimte zijn voor loopbaanoriëntatie. Studenten moeten meer regie krijgen over hun studie carrière, bijvoorbeeld met leerrechten of studievouchers. Studenten mogen zelf het tempo van hun studie bepalen door zich voor slechts een deel van de vakken in te schrijven, flex-studeren. Collegegeld dus per vak.

De ouderbijdrage komt te vervallen. Wel zijn er onderwijskosten per kind. Zo komt er nu schoolgeld voor de voorbereidende-, basis- en het voortgezet onderwijs, gelijk aan het collegegeld voor beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (360,-* per maand). Dit kan worden betaald vanuit de basisbijdrage die elke Nederlandse staatsburger ontvangt vanaf de geboorte (zie Sociale Stelsel Nederland). Met de komst van de basisbijdrage vervalt het leenstelsel naast ook de ‘gratis’ OV-studentenkaart.

Er komen extra investeringen in het volwassenen beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en bijscholing van (oudere) werknemers.

(*bedragen zijn inschattingen mijnerzijds van juli 2022 tot juli 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!).

ONTWIKKELINGSBIJDRAGES EN NOODHULP Gaat als het aan mij ligt naar 2% van het BBP. Herverdeling welvaart hard nodig om economische en (klimaat)problemen naast conflicten, die ook hieruit voortkomen vaak, in de wereld te verminderen. Langdurige visie en ambitieniveau wordt politiek breed vastgelegd. Alleen geld besteden via VN- en EU-organisaties en het Rode Kruis. Andere nationale en internationale NGO’s zullen aan eigen fondsenwerving moeten doen. Grootste deel naar naar steun en micro-krediet van burgers zelf en noodhulp. Beduidend minder geld direct aan buitenlandse overheden gezien corruptie en neiging bij conflict of crisis tot het “uitbesteden” van hun primaire overheidstaken aan buitenlandse hulporganisaties.

OPENBAAR VERVOER – Blijft belangrijk, ook door duurder worden auto’s en vergrijzing en ook vertakt naar kleine dorpen en afgelegen locaties. Maar de focus komt te liggen op bus en taxi diensten, de trein verdwijnt.

Ik kom namelijk na weer een dagje treinen opnieuw tot de conclusie dat de trein..het spoor..zijn beste tijd heeft gehad. Zeker nu door de snel toenemende elektriciteits- en/of waterstof transitie van bus- en vrachtverkeer. Als ook het botsen van collectivisme met individualisme en selectief collectivisme. Dat is binnen een trein heel moeilijk in te vullen merk ik in de praktijk.

Het spoorwegnet mag van mij dus worden omgebouwd tot ‘snelwegen’ voor (verlengde of via cruise control&AI in een trein rijdende) shuttle bussen en vrachtverkeer. Dat laatste zal de ‘gewone’ (snel)wegen sterk ontlasten verwacht ik en geeft bedrijven meer zekerheid over reis- en levertijden. Mogelijk een tolwegen systeem of rekeningrijden voor het vrachtverkeer. Met op vele plaatsen geautomatiseerde op- en afritten naar de ‘gewone’ (snel)wegen voor lokale distributie en levering. De rails blijft eventueel liggen voor de stevigheid van de snelweg of kan mogelijk in wintermaanden voor verwarming weg en ontdooien ijs en sneeuw zorgen. Hoge snelheidslijnen tussen de Europese (hoofd)steden blijft mogelijk wel in gebruik als alternatief voor vliegverkeer, al kunnen ‘groene’ hoge snelheid shuttle bussen dit mogelijk ook efficiënter en effectiever overnemen. Dat zal moeten blijken. De meeste huidige spoorweg stations blijven gewoon bestaan maar worden aangepast aan het gebruik van alleen shuttle bussen en vrachtverkeer naast een (wel veilige) doorgang van snelweg voor verkeer dat er niet stopt.

De NS wordt van nu Nederlandse Spoorwegen omgevormd tot een overheidsbedrijf (Koninklijke) Nederlandse Shuttlediensten (NS).
Een andere belangrijke reden is dat het huidige treinverkeer zich ook kenmerkt door weinig flexibiliteit bij ongelukken, uitval en storingen. Dan ligt het treinverkeer vaak langdurig stil, is vrijwel overal ontregeld, moeten passagiers vaak uren in een gestrande trein blijven zitten onder nare omstandigheden en stappen passagiers dan ook vaak al over op bussen. Zou dus bij zo’n “snelweg(en)’-concept voor alleen shuttle bussen en vrachtverkeer veel sneller opgelost zijn omdat de flexibiliteit daarbinnen veel groter is. Men zal er vaak (al snel) omheen kunnen rijden of desnoods bij totale stremming ergens verlaat men bij een al dan niet tijdelijk (nood) op- en afrit deze ‘snelweg’ en rijdt een stukje eromheen via de ‘gewone’ (snel)wegen.

Een vergaande stap en ombouw..maar op termijn denk ik heel veel praktischer, voordeliger voor betrokkenen en ook voor de overheid beter te financieren.

OUDERENZORG – Het beleid om ouderen zo lang mogelijk te laten thuiswonen met thuiszorg en mantelzorg wordt als te beperkt  losgelaten. Er wordt weer geïnvesteerd in de bouw van moderne werk- en leefbare “bejaardentehuizen” zodat ouderen weer meerder keuzes hebben qua wonen en verzorgd leven als zij op leeftijd komen of beperkingen krijgen.

OVERHEID – De overheid wordt wat mij betreft zoveel mogelijk een neutrale organisatie. Ook wat betreft de uitstraling van haar personeel bij het uitvoeren van de dagelijkse overheidstaken richting de burger. Dus geen religieuze uitingen of religieuze sieraden. Staatsschuld in verhouding tot het BBP blijft gehandhaafd op het niveau dat binnen de EU is afgesproken. De overheidsbegroting moet sluitend zijn. Essentiële activiteiten (zoals openbaar vervoer, energie en zorg) blijven of komen weer in handen van de overheid. Er komt een publieke Nationale Investeringsbank die de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank vervangt. De nieuwe bank financiert het midden- en kleinbedrijf en doet grootschalige investeringen in infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. De genationaliseerde financiële instellingen moeten terug naar de markt.


Terug INDEX


P

PENSIOENSTELSEL Iedereen krijgt een eigen pensioenaccount, met een helder overzicht van ingelegde premies en het opgebouwd vermogen. Naast individueel blijft ook collectief beheer van dit pensioen mogelijk. Meer of minder aanvullend pensioen sparen is mogelijk als ook overdraagbaar naar een ander fonds. Het tot dan opgebouwde pensioen is bij overlijden net als vermogen of bezit over te dragen aan erfgenamen of nabestaanden en wordt ook dan niet belast. De dekkingseisen voor pensioenfondsen blijven streng. De pensioenen worden jaarlijks geïndexeerd. Pensioenafspraken qua leeftijd vastgesteld binnen CAO’s. Onderscheid zware beroepen vervalt. Wie eerder met pensioen wil zal dat terugzien in een lager aanvullend pensioen. Zelfstandigen moeten zich aansluiten bij een collectieve pensioensvoorziening. Iemand zonder een pensioen en met alleen een basisbijdrage (zie Sociale Stelsel Nederland) zal niet langer wordt gekort als hij of zij met iemand(en) samenwoont of gaat samenwonen.

POLITIE – Komt wat mij betreft weer te vallen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het model Nationale Politie blijft in stand maar er komen wel aanpassingen op basis van op- en aanmerkingen uit de organisatie zelf. Het zal gaan bestaan uit 13 (politie) veiligheidsregio’s, waaronder de regio Caribisch-Nederland, en vier ondersteunende diensten te weten het Politiedienstencentrum, Politieacademie, Staf Korpsleiding en een ondersteunende nationale eenheid. De indeling is gelijk aan de nationale (Koninkrijks) provincies en ook de rechtelijke arrondissementen. Een regio omvat de volledige grondgebieden van in principe een provincie en vierentwintigtal gemeenten. De Dienst Speciale Interventies (DSI) gaat over naar de hervormde Koninklijke Marechaussee. Als ook de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Er komt meer capaciteit voor de politie, (mobiele) politieposten in wijken en dorpen en meer wijkagenten. Meer controle op snelheidsovertredingen door inzet nieuwste technologische middelen. Politie, veiligheids- en justitiële arrondissementen worden gelijkgetrokken. Agressie tegen politie, brandweer en andere hulpverleners wordt harder aangepakt en harde gestraft. Meer voorlichting daaromtrent. Meer diversiteit bij de politie. Agenten worden in principe niet aangemerkt als verdachten in onderzoeken naar het gebruik van geweld. Relschoppers krijgen sneller te maken met preventief fouilleren, cameratoezicht en samenscholing- en gebiedsverboden. Voetbalclubs moeten meer zelf doen en betalen qua beveiliging ter voorkoming van voetbalrellen. Kleinere rol politie. Betere bewapening voor agenten.

POLITIEK/BESTUURLIJKE STELSEL- LANDELIJK
Op de schop! Het huidige bestel vind ik niet meer van deze tijd! Daarom gaat de wetgevende macht als het aan mij ligt volledig over naar het nationale Parlement (de huidige Tweede Kamer, welke naam vervalt omdat de Eerste Kamer verdwijnt). Het parlement bepaalt dus voortaan de beleidslijnen en richting van het beleid. Al kan het beoogde uitvoerende kabinet daar ook richting aan geven via initiatiefrecht. Daarnaast vormt het parlement samen met de door haar gekozen minister-president een regering van zestien ministers en achtenveertig staatssecretarissen (1 minister en 3 staatssecretarissen per ministerie). Als zijnde de uitvoerende macht. De minister-president wordt verder ondersteund door het Kabinet Minister-President. Het kabinet als geheel of een individuele minister of staatssecretaris kan opstappen als zij geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het door het parlement bepaalde beleid of haar besluiten. Ook het parlement kan kabinet, minister-president, ministers of staatssecretarissen ontslaan en vervangen.

Er komen zestien ministeries, te weten:
– Ministerie van Openbaar Bestuur en Rechtstaat
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Ministerie van EUropese Zaken
– Ministerie van Defensie
– Ministerie van Ontwikkelingsbijdrages en Noodhulp
– Ministerie van Economische Zaken en Innovatie
– Ministerie van Financiën
– Ministerie van Justitie en Recht
– Ministerie van Onderwijs en Ontwikkeling
– Ministerie van Wetenschap en Onderzoek
– Ministerie van Ruimtelijke Ordening
– Ministerie van Natuur en Milieu
– Ministerie van Duurzame Ontwikkeling
– Ministerie van Sociale Zaken
– Ministerie van Werkgelegenheid
– Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

De Eerste Kamer wordt wat mij betreft opgeheven. Is tegenwoordig meer een tweede politieke arena geworden dan een wijs en controlerend orgaan. De zogenoemde grondwettelijke toetsing komt bij de rechtelijke macht te liggen. Rechters krijgen de mogelijkheid om wetten buiten de orde te plaatsen omdat ze die in strijd achten met de Grondwet. Enkele artikelen, waarin de basisprincipes van de grondwet zoals de provinciale structuur van de staat, de democratische, sociale en rechtsprincipes van de staat, en de onschendbaarheid van de menselijke waarde van het individu, zijn van iedere wijziging uitgesloten.

Het Nationale Parlement heeft in totaal 256 zetels en parlementariërs, welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. Het Parlement en de commissies hebben onafhankelijke voorzitters. Parlementskandidaten worden als individu bij verkiezingen gekozen. De landelijke en provinciale verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie. Het aantal individuele stemmen per gekozen parlementariër wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elke parlementariër heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook parlementariërs die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds of daarna. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op 1 ministerie en haar beleidsterrein(en), binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

Het wordt een stuk eenvoudiger om politici en ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen voor de gevolgen van hun beslissingen, beleid en uitspraken. Gelijke monniken gelijke kappen. De moeilijkheid hiertoe nu versterkt een onwenselijke regenten-mentaliteit en gedrag en teveel eigengereidheid, liegen en manipuleren in ook de selectie- en besluitvormingsprocessen. Want men weet dat men er toch wel mee weg komt…aftreden de zwaarste ‘straf’. Dat moet aangepakt worden en veranderen zo.

De kiezer kiest bij de landelijke verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 16 kandidaten, voor elk ministerie/beleidsterrein 1) of 16 keer op een kandidaat (voor elk van de 16 ministerie/beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie identiteit plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent de 3e keer geen stemrecht. Steeds opnieuw. Vrijstelling en/of stem bij machtiging mogelijk. Ook mogelijkheid om blanco te stemmen (als bijvoorbeeld proteststem).

Het stemgewicht van een parlementariër geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 16 zijn, 1 per ministerie). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle parlementariërs is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle parlementariërs.

Verder worden de spreekteksten van parlementariërs en bewindslieden wat mij betreft niet meer tijdens plenaire- of commissievergaderingen voorgedragen/gelezen maar binnen een bepaalde termijn vooraf gepubliceerd op het interne parlementaire netwerk en de algemene website van het parlement en eigen websites van ministeries, partijen of parlementariërs. Zodat collega’s als ook andere betrokkenen waaronder burgers deze vooraf kunnen doorlezen en zo kennis kunnen nemen van de zienswijze en standpunten. In de plenaire- en commissievergaderingen vindt vervolgens een debat plaats en vraag- en antwoordronden tussen parlementariërs onderling of tussen hen en bewindslieden of gasten. Ook stemverklaringen worden alleen nog gepubliceerd en niet meer plenair- of in commissievergadering uitgesproken.

In de plenaire zaal van het parlement worden een Nederlandse en EU vlag aan weerszijde van een oranje leeuw geplaatst.

POLITIEK/BESTUURLIJKE STELSEL- PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJKEr zullen binnen deze visie in totaal twaalf Provincies zijn. De Provincies en Provinciale Staten blijven bestaan maar worden uitgebouwd tot volwaardige parlementen met een eigen regering (Gedeputeerde Staten).

De Provinciale Staten (provinciale parlement) heeft in totaal 128 zetels en statenleden, welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. De Provinciale Staten en de commissies hebben onafhankelijke voorzitters. Statenleden worden als individu bij verkiezingen gekozen. De provinciale en landelijke verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie. Het aantal individuele stemmen per gekozen statenlid wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elk statenlid heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook statenleden die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op een beleidsterrein van een gedeputeerde, binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

Het wordt een stuk eenvoudiger om politici en ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen voor de gevolgen van hun beslissingen, beleid en uitspraken. Gelijke monniken gelijke kappen. De moeilijkheid hiertoe nu versterkt een onwenselijke regenten-mentaliteit en gedrag en teveel eigengereidheid, liegen en manipuleren in ook de selectie- en besluitvormingsprocessen. Want men weet dat men er toch wel mee weg komt…aftreden de zwaarste ‘straf’. Dat moet aangepakt worden en veranderen zo.

De kiezer kiest bij de provinciale verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 8 kandidaten, voor elk beleidsterrein 1) of 8 keer op een kandidaat (voor elk van de 8 beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent 3e keer geen stemrecht. Vrijstelling mogelijk. Ook mogelijkheid blanco te stemmen (als proteststem).

Het stemgewicht van een statenleden geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 8 zijn, 1 per beleidsterrein). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle statenleden is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle statenleden.

Daarnaast vormt de Provinciale Staten (provinciaal parlement) samen met de door haar gekozen gedeputeerde-president het College van Gedeputeerde Staten (provinciale regering) van in totaal 8 gedeputeerden naast de gedeputeerde-president. De functie van Commissaris van de Koning(in) blijft bestaan en wordt de voorzitter van de Provinciale Staten. Zij worden benoemd door de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). Deze zal ook de Raad van Burgemeesters van de gemeenten binnen elke provincie voorzitten. Elke Provincie zal gaan bestaan uit een 24-tal gemeenten. De Gemeenteraad zal verdwijnen. Het College van burgemeester en wethouders blijft bestaan en wordt benoemd door de Commissaris van de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). De burgemeester zit dit college van B&W (burgemeester en 8 wethouders) voor. De gemeentesecretaris, die het hoofd is van de ambtelijke organisatie, staat het college ambtelijk bij. De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.


Terug INDEX


Q


Terug INDEX


R

RAAD VAN EUROPAIk zeg opheffen! In ieder geval Nederland eruit. Waar nodig zaken onderbrengen bij de EU. Achterhaalt en gevoelig voor corruptie.

RECHTSTAAT – De Raad van State (RvS) blijft een adviesorgaan van de regering maar haar taak als hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid zal overgaan naar de Hoge Raad.

REFERENDUMWat mij betreft alleen een raadplegend referendum mogelijk. Door de hogere frequentie verkiezingen/peilingen kunnen kiezers al veel vaker dan nu hun mening over zaken en beleid(splannen) uitdrukken.

RUIMTELIJKE ORDENING NEDERLAND Veel eigen grond van (lokale) overheden wordt als het aan mij ligt verkocht aan burgers en bedrijven. Onder andere in het kader van nieuw parkeerbeleid en elektrificering van het Nederlands (vracht)wagenpark. Woningeigenaren als ook huurders waar dat kan de mogelijkheid bieden openbare ruimte en/of parkeerplaatsen aan te kopen of bij het gehuurde te voegen (parkeernorm). Ook in kader van beter en ook minder zichtbare parkeerruimte voor auto’s. Gehandhaafde algemene parkeerruimte in de straat/wijk krijgen dan een (laag) parkeertarief. Wie geen auto heeft of daarmee overdag weg is kan de eigen parkeerplaats verhuren (zelf of via gemeentelijke organisatie) aan wie extra parkeerplaats wil of op bezoek is.
Ook bij woningbouw het minder aanplakken van nieuwe woonwijken (zoals in verleden VINEX wijken) aan bestaande steden of dorpen, maar vorming van aparte nieuwe steden en dorpen. Zo behoud van en ontstaan van de zeer benodigde identiteit en sociale cohesie.


Terug INDEX


S

SOCIAAL STELSEL – Ik bepleit de invoering van een basisbijdrage voor elke Nederlandse staatsburger. Zonder voorwaarden of verplichtingen. Dus kostendelersnorm en ook partnertoets vervallen. Op de basisbijdrage (bedrag van 960,- waarvan uitgekeerd 800,-* netto p/m) geldt geen heffingskorting maar ook geen bijdrage Zvw. Ook is er geen sprake meer van vakantiegeld of toeslagen. Er is bij de basisbijdrage een pakket aan basis-voorzieningen (basis-wonen, basis-verzekeren, basis-zorg, basis-bankpakket, e.d.) beschikbaar. De BasisBank (nu nog Sociale Verzekeringsbank SVB) voert dit uit.

Deze basisbijdrage is beschikbaar voor elke Nederlandse staatsburger, van geboorte tot overlijden. Dit wordt dus de vervanging van de kinderbijslag, de basisbeurs voor studenten, de bijstand (en geen bijzondere bijstand meer), Anw-uitkering, Wajong, de meeste toeslagen als ook het basispensioen AOW. Indien gebruikmakend van al deze basis-voorzieningen kan een staatsburger net in het eigen levensonderhoud voorzien. Naar vermogen wordt er daarnaast betaald gewerkt. Ook mag men als gift geld ontvangen van anderen zonder gekort te worden op de basisbijdrage. Wanneer Nederlandse staatsburgers (gaan) samenwonen, dat kan bijvoorbeeld ook een gezin zijn, wordt er ook niet gekort op ieders individuele basisbijdrage. Op deze wijze wordt indirect het samenwonen als ook de bouw van kleinere woningen en appartementen gestimuleerd. Gunstig gezien het grote tekort nu aan woonruimte als ook de toenemende vereenzaming.

Wel zullen er allerlei nieuwe kosten zijn die de financiële voordelen van samenwonen niet buitensporig groot maken waardoor mensen niet meer de prikkel zouden hebben om ernaast te gaan werken. Zo komt er nu onder andere schoolgeld voor basis- en voortgezet onderwijs en is het lesgeld voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs hoger. Ook vervallen verschillende tegemoetkomingen. Ook zal er strenger en vaker gecontroleerd worden op het aantal mensen dat in een woning woont. Export van de basisbijdrage is beperkt tot 5 jaar. Iemand die langer dan 5 jaar in het buitenland woont verliest sowieso zijn Nederlands staatsburgerschap en daaraan verbonden rechten en plichten en dient het staatsburgerschap aan te vragen van het land waar men dan woont.

De Basisbijdrage* uitgezet: (voorbeeld voor alleenstaande, zelfstandig wonend)
– 160,- Collectieve Basis-ziektekosten (incl. tandarts) en uitvaart-, rechtsbijstand-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Geen eigen risico. Wordt niet uitgekeerd maar direct ingehouden zodat er geen betalingsachterstand- of problemen hierbij ontstaan.
– 360,- > huur 1 persoons basis-appartement van minimaal 36 m2 in en 180,-  huur voor zelfstandige basis-studentenkamer van minimaal 18 m2
– 80,-   > water, gas en elektra
– 80,-   > Basis-TV, -internet en (mobiele) telefonie
– 280,- > voeding, verzorgings- en huishoudelijke producten en overige
= 960,- > waarvan dus 800,- basisbijdrage netto per maand overgemaakt aan elke Nederlandse staatsburger.

(*bedragen zijn inschattingen mijnerzijds van juli 2022 tot juli 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!).

STAATSBURGERSCHAPNederlands staatsburgerschap geeft een burger bepaalde rechten en plichten, zoals het recht om deel te nemen aan het politieke proces in een land (kiesrecht) en eventueel de aanspraak op medische en sociale voorzieningen (basisbijdrage). De Nederlandse staat verschaft bescherming aan zijn staatsburgers in het buitenland in de vorm van diplomatieke bijstand, als ze houder zijn van een paspoort of identiteitsbewijs van Nederland. Iemand kan Nederlands staatsburgerschap verkrijgen door onder andere: Naturalisatie (na 5 jaar in Nederland te hebben gewoond en o.a. de Nederlandse taal voldoende te verstaan en spreken) en bij geboorte (Ius sanguinis). Iemand kan zijn staatsburgerschap verliezen door onder andere, aanname van staatsburgerschap van een ander land (verplicht na 5 jaar buiten Nederland te wonen); Intrekking van de nationaliteit door de overheid, bijvoorbeeld omdat men dienst heeft genomen in een vreemde krijgsmacht of daden gericht tegen de staat heeft verricht en bij verbanning.

STRAFRECHT NEDERLAND Ik ben principieel niet tegen de doodstraf. Een valse hond laten we ook afmaken. Maar de bewijsvoering is nog onvoldoende waterdicht en niet onomstotelijk vast te stellen, daarom geen uitvoering ervan. Wel levenslang is levenslang. (Intensieve) tewerkstelling van gedetineerden waar mogelijk. Ten dienste van de samenleving en eventuele slachtoffers of nabestaanden.

SYRISCHE BURGEROORLOGMijn analyse en mogelijke oplossing voor dit wrede conflict.


Terug INDEX


T

TERRORISMEBESTRIJDING – Het buitenlands (economisch) beleid van Nederland en wat mij betreft ook de EU wordt een stuk evenwichtiger en geloofwaardiger. Er wordt preventief strafrechtelijk opgetreden tegen mensen die terroristische aanslagen voorbereiden in Nederland of daarbuiten. De Europese samenwerking tussen inlichtingendiensten wordt geïntensiveerd. Er komen extra wijkagenten bij en meer geld en mensen voor buurtwerk. Gerichte digitale surveillance, geen grootschalige sleepnet-acties. Wel beschikking over genoeg mensen en de modernste apparatuur en middelen. Nu nog terugkerende Syriëgangers worden waar mogelijk berecht en verliezen daarbij hun Nederlandse staatsburgerschap. Als dit de enige nationaliteit is, wordt het Nederlanderschap zo ver mogelijk uitgekleed. Verplichte deradicaliseringsprogramma’s hebben weinig zin als globaal de voedingsbodems blijven bestaan. Invoering van een actieplan tegen groeiende dreiging van extreemrechts en extreemlinks. Actiever beleid om buitenlandse ronselaars en haatpredikers uit te wijzen als ook te waarschuwen en het volgen van Nederlandse ronselaars en haatpredikers in deze. De Dienst Speciale Interventies (DSI) gaat als Brigade Speciale Interventies (BSI) van nu Politie over en verder onder het Commando Koninklijke Marechaussee.

TOPSECTORENBELEID – Stoppen met het topsectorenbeleid dat de kenniseconomie moest versterken. Mijns inziens ongewenste vermenging tussen overheid, bedrijven en wetenschappelijk onderzoek.


Terug INDEX


U


Terug INDEX


V

VAKANTIE-, VRIJE- EN NATIONALE FEESTDAGEN
Gezien het groeiende aantal ongelovigen en de ontkerkelijking in Nederland ook hier veranderingen voorgesteld.
Vakanties (basis, voortgezet, middelbaar, hoger- en speciaal onderwijs)
– Lentevakantie – 1 week in de maand april.
– Zomervakantie – de gehele maand juli.
– Herfstvakantie – 1 week in de maand oktober.
– Wintervakantie – de gehele maand januari.
Geen vakantiespreiding meer. Bij lente- en herfstvakantie vrije keuze welke week in deze maanden.
Nationale Feestdagen (wettelijke feest- en vrije dagen)
– Nieuwjaarsdag – 1 januari
– Dag van de Vrijheid – op nog nader te bepalen datum (komt in de plaats van Bevrijdingsdag en ook de dag voor herdenking Slavernij)
– Provinciedag – vrije dag in elke provincie, zelf bepaald
– Dag van de Zomerwende – 21 juni (in schrikkeljaar 20 juni)
– Dag van de Democratie – 15 september (in plaats van Prinsjesdag)
– Dag van de Vrede – 21 september
– Koninkrijksdag – 15 december
– Dag van de Winterwende – 21 december (22 december voorafgaande schrikkeljaar)
– Oudjaarsdag – 31 december

VAKANTIETOESLAG – Komt te vervallen en wordt direct opgeteld bij het netto maandloon. Zie bij Arbeidsmarkt.

VERENIGDE NATIES – Zie mijn Strategische Visie VN 2045.

VERKEERSVEILIGHEID – Maximum snelheid op woonerven terug van 30 naar 20 km/u. Er komt meer 40 km/u snelheidslimiet binnen de bebouwde kom waar nu nog 50 km/u gereden mag worden. Op andere locaties gaat 50 km/u echter omhoog naar 60 km/u. Verder 80>90 en 120>130 km/u. Wel strenger en veel meer handhaven. Alleen geldboetes bij tot 10 km/u te hard rijden. Daarboven wordt een puntenstraf-systeem. Bij x aantal punten moet men zich melden op het lokale hoofdbureau politie. Daar dient men een maatschappelijk programma te volgen wat afhankelijk van de strafmaat uren tot dagen kan duren. Bij zwaardere overtredingen moet men daarnaast de auto of motor inleveren voor een x-aantal dagen. Nog zwaardere overtreding, dan is men ook het rijbewijs kwijt. Bij veelvuldige zware overtredingen verliest men naast het rijbewijs ook de auto of motor. Die wordt verbeurd verklaard, verkocht en opbrengst geïnvesteerd in programma’s verkeersveiligheid.

Maximum snelheid vrachtwagens 90 km/u. Er komt een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle tweebaanswegen. Ook een rijverbod van lege vrachtwagens bij weercode-rood. Dit zou EU-breed moeten worden ingevoerd. Er komen daarnaast elektronische maatregelen waardoor de bediening van apparatuur in voertuigen tijdens het rijden beperkt wordt of op locaties met complexere verkeerssituaties beperkt wordt. Deze worden vast ingebouwd in auto’s, motoren en vrachtwagens. Er komt ook een verbod op bellen en appen op de fiets of bromfiets. Verder krijgen voetgangers, fietsers en bromfietsers gezien de ongelijke kwetsbaarheid bij aanrijdingen nergens meer voorrang op auto’s, motoren of vrachtwagens. Ook niet bij rotondes. Dit wordt landelijk doorgevoerd en indien mogelijk ook EU-breed.

VREDESPLAN OEKRAINE-RUSLAND – Zie mijn voorstel voor een mogelijke oplossing.


Terug INDEX


W

WAPENHANDEL – Voor Nederland, maar ook voor de hele EU wat mij betreft, alleen wapenhandel met andere democratische rechtstaten in en buiten de EU. De eigen kernwaarden en dus eigen geloofwaardigheid (naar onszelf) leidend maken in het beleid ten aanzien van de verkoop van wapensystemen en onderdelen daarvan. Als ook de opleiding en training van (militair) personeel in deze landen.

WINTER- EN ZOMERTIJDZomertijd wat mij betreft per direct afschaffen en vervolgens permanent de wintertijd.

WONINGMARKT – Hypotheekrenteaftrek wat mij betreft direct afschaffen! Wel een overbruggingsregeling via de BasisBank (nu Sociale Verzekeringsbank VSB) voor wie hierdoor financieel in de problemen komt. OZB (Onroerend Zaak Belasting) komt te vervallen en de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Er wordt stevig geïnvesteerd in basis-appartementen en woningen in het kader van het basisbijdrage-stelsel. Ook voor kleine 1-persoonshuishoudingen. Waar mogelijk grotere appartementen en woningen opsplitsen.

Ook leeftijdsbestendig en energiezuinig bouwen stimuleren als ook van zogeheten familiehuizen (meergeneratiewonen). Het huidige tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen als ook krapte op de woningmarkt wordt zo naar verwachting flink kleiner. De huurtoeslag komt te vervallen. Huur woningen en waarde huizen wordt met 10% verlaagd om perverse prikkels en effecten van vorig beleid te neutraliseren.

Woningeigenaren als ook huurders waar dat kan de mogelijkheid bieden openbare ruimte en/of parkeerplaatsen aan te kopen of bij het gehuurde te voegen. Ook in kader van beter en ook minder zichtbare parkeerruimte voor auto’s. Gehandhaafde algemene parkeerruimte in de straat/wijk krijgen dan een (laag) parkeertarief. Wie geen auto heeft of daarmee overdag weg is kan de eigen parkeerplaats verhuren (zelf of via gemeentelijke organisatie) aan wie extra parkeerplaats wil of op bezoek is.

Investeren in energiezuinige woningen en investeringsplicht voor woningcorporaties: In 2035 moeten Nederlandse huishoudens onafhankelijk zijn van gas. Alle nieuwbouw in 2030 energie-neutraal. Huurders krijgen meer invloed op huurbeleid, investeringen en andere belangrijke beslissingen van de woningcorporaties. Voorzieningen in krimpgebieden moeten op peil blijven, bijvoorbeeld met openbaar vervoer op maat en mobiele zorgverlening. Actief beleid om krimpgebieden weer aantrekkelijker te maken voor wonen en werken. Iemand die huurt kan landelijk reageren op huurwoningen met bestaande woonduur. De huidige regionale verdeling vervalt. Betere bescherming tegen wanprestaties van projectontwikkelaars en aannemers. Stimuleren van ombouwen van leegstaande panden (kantoren, winkels, scholen) naar een nieuwe (woon)bestemming.

Provincies vormen een sluitend vangnet voor de opvang van dak- en thuislozen. Duurzaam wijken-beleid: veiligheid en leefbaarheid staan voorop. De NIBUD-normering moet soepeler worden toegepast zodat een eigen woning voor meer mensen (starters, flexwerkers, ZZP’ers) bereikbaar wordt. Bouwleges moeten omlaag – een bouwvergunning mag geen melkkoe voor de gemeente zijn. Woningcorporaties mogen niet meer concurreren in het segment vrije sector. Meer controle op aantal bewoners per woning. Samenwonen wordt gestimuleerd, maar misbruik wordt aangepakt. Voorrangsstatus voor nieuwe Nederlanders met een verblijfsvergunning vervalt. Wel geldt hun verblijfsduur als woonduur. Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract. Verruimde mogelijkheden tot het boetevrij aflossen van hypotheken. OZB (Onroerend Zaak Belasting) komt te vervallen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.


Terug INDEX


X


Terug INDEX


Y


Terug INDEX


Z

ZORGVERZEKERING – Er komt een Basis-zorgverzekering (als onderdeel basisbijdrage-stelsel) met o.a. (basis)tandarts, (basis)fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg daarin. Overheid verzorgt collectieve Basis ziektekosten-, -uitvaart-, -rechtsbijstand, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering per persoon. Alleen de aanvullende verzekeringen blijven domein van huidige commerciële zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt afgeschaft. De vermogensinkomensbijtelling vervalt ook. De BasisBank (nu Sociale Verzekeringsbank SVB) voert deze basis-zorgverzekering uit.

ZWANGERSCHAPS- EN OUDERSCHAPSVERLOFMaximaal 3 maanden betaald (100% brutoloon) zwangerschapsverlof voor de (officieel) berekende bevallingsdatum. Na de geboorte periode ouderschapsverlof van in totaal 12 maanden. Welke door de ouder(s) zelf verdeeld mag worden tussen de werkende ouders of een ouder en een verzorger gedurende het eerste levensjaar van het kind(eren bij meerling). Daarbij wordt 75% van hun brutoloon vergoed en vervalt de plicht voor doen aangifte inkomstenbelasting in dat deel van het jaar. De nieuwe Nederlandse staatsburger ontvangt na aangifte van de geboorte direct de basisbijdrage (zie Sociale Stelsel). Vanaf de 1e verjaardag is het kind opvang/schoolplichtig (zie onder Onderwijs).

ZWARTE PIET EN SINTERKLAASZwarte Piet blijft wat mij betreft ook zwart/donker qua huidskleur. Want zoals ik het zie was hij indertijd een donkere Noord-Afrikaanse Moorse oud-edelman die tot slaaf was gemaakt en naar Spanje overgebracht. Daar werd hij door de goedheiligman Sinterklaas, die hem aantrof bij een rijke Spaanse grootgrondbezitter, vrijgekocht. Daarna was hij vrij man opgeklommen tot edelman maar besloot hij de oude Sint te blijven helpen in zijn tochten der vrijgevigheid richting vooral arme kinderen. Geholpen door zijn eigen kinderen en andere Moorse en niet-Moorse ex-slaven. In zoverre het verhaal. Zwarte Piet hierbij dus wel respectvol en natuurgetrouw vormgeven, dus niet heel stereotype zoals nu vaak, en door de felle discussie zelfs vaker, gebeurt en dus gewoon onnodig en kwetsend is. Al blijven er ook gewoon hele gekke pieten, zijn er ook LGBTI pieten en helpen er ook hulppieten van andere huidskleur en origine mee. Want anders kan Sint het werk niet aan. Zo wordt Sinterklaas weer een kinderfeest van ons allen en tegelijkertijd elk jaar voor en op 5 december een moment om ook de negatieve aspecten van de slavernij toentertijd te belichten op school en ook tijdens het feest.


Terug INDEXCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

Rusland: De rode lijn van Poetin…

Al jaren geeft Poetin aan dat er voor hem/Rusland een rode lijn loopt in de Oekraine. Waarom? Ik denk dat de primaire reden de NAVO is…niet eens de EU. Want met de EU had en heeft Poetin grote samenwerkingsplannen*..
Zie Vision Putin : Russia EU free trade zone
En zie nadere duiding VS vs Rusland – Poetins visie bedreiging VS belangen

Maar wat is mijns inziens het probleem. De EU heeft geen eigen veiligheids-en defensiestructuur. Voor dat soort zaken kom je bij de NAVO terecht..en dus bij de leider van dit bondgenootschap, de VS. En dan wordt het voor Poetin en Rusland direct een heel ander verhaal. Want met de VS “vecht” Rusland inmiddels al weer sinds 1998 (accelererend in 2001 met komst GW Bush regering) een koude oorlog uit over macht en invloed in Europa en de wereld. Waarbij de VS nadrukkelijk koerst op een nieuwe containment-politiek richting Rusland en van echt gelijkwaardige samenwerking geen sprake is. Ook vreest Rusland de offensieve militaire capaciteiten van de VS en bereidheid die in te zetten (Afghanistan 2001, Irak 2003).

En een foto..met cirkel en pijlen van mij…maakt snel duidelijk waarom de NAVO in de Oekraïne/Krim voor Poetin/Rusland onacceptabel is…en dus een rode lijn. De smalle landcorridor welke Rusland met het Nabije/Midden-Oosten verbindt zou zo “bedreigd” worden. Maakt meteen ook duidelijk waarom ook Georgië in de Amerikaanse invloedssfeer plus aanvalsoorlog voor Poetin eveneens een rode lijn was en is. En waarom de vorige Amerikaanse regering (Bush jr.) zoveel moeite deed om die corridor “af te sluiten” in het kader van een toen fel ingezette containment-politiek in kader van de Bush-doctrine. De Koude Oorlog is denk ik nooit echt gestopt in Washington.

DlmwpHVXsAAWGRD

*Toevoeging:
Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en haar beleid in deze.
Merkel offers Russia free-trade agreement

Ik zie de Bushdoctrine hier genoemd, niet als de reguliere Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar een radicalere nationalistische fase in het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dus zie mijn harde woorden over die leer/beleid/periode niet als mijn algemene visie op het Amerikaanse buitenlands beleid of Amerika zelf. Er waren ook goede periodes en beleid en ik zie de VS als vriend en bondgenoot en als onderdeel van een oplossing. Wel delen de Democraten en Republikeinen de visie via de Amerikaanse leidersrol in de NAVO het buitenlands- en veiligheidsbeleid van geopolitieke en geoeconomische concurrent EU te blijven beheersen en controleren.

Ik veroordeel de Russische annexatie van de Krim en (naar mijn mening) de mislukte annexatie poging in Oost-Oekraïne sterk. Ik denk dat ik begrijp waarom Rusland dit heeft gedaan, maar veroordeel ten zeerste dat zij voor deze militaire optie kozen in reactie op het Amerikaanse containment beleid en de staatsgreep in Oekraïne, Amerikaans beleid dat gedeeltelijk werd gesteund door de EU.

(mijn voorstel voor een vredesplan voor oorlog Oekraïne)Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

Amerika versus Rusland – Poetin’s visie is bedreiging strategische belangen VS

(In English)

September 2014. Het plaatje wordt inmiddels steeds duidelijker. Een week geleden gaf het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een speech van Lavrov door op Twitter. Waarin weer het visionaire plan van Poetin werd genoemd als Ruslands ideaal-beeld.*
Poetin’s visie gepubliceerd in Der Spiegel International op 25.11.2010 ‘From Lisbon to Vladivostok’ Putin Envisions a Russia-EU Free Trade Zone en overgenomen in de andere mainstream internationale media.
En zie ook in de Wikipedia “from_Lisbon_to_Vladivostok”

Eur_lisbon_vladivostok

Daarin ontbreekt opvallend genoeg een rol voor de VS en focust Rusland nadrukkelijk op het Europese continent. Tegelijkertijd probeert de VS een verdrag, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), van de grond te krijgen met de EU (Wikipedia TTIP). Ook binnen een trans-Atlantische visionaire visie. Is echter ernstig in verlegenheid gebracht door onthullingen van Snowden (die waarschijnlijk niet toevallig onderdak kreeg in Rusland). Vertraging en verwijdering tussen EU en VS tot gevolg.

6682e70d54d74893381a6e2530b53609_XL

Wordt mij helder waarom de VS en haar pro-Atlantische bondgenoten binnen de EU zo proactief waren rond de interne spanningen in de Oekraïne, bewust de rode lijn van Rusland overschreden, want Poetin’s Europese toekomstvisie is inmiddels “overleden”, en de verhouding tussen EU en VS zijn inmiddels weer een heel stuk beter en de NAVO in huidige vorm overleeft. En daarmee de dominante invloed van Amerika op het veiligheids- en defensiebeleid van haar machts- en vooral economische concurrent de EU. Wat Europese pro-Atlantici en EU-critici ook toejuichen.

EIsCxbGWoAEbIUd

Rusland en de VS voeren blijkbaar een heftige strategisch gevecht om en over de invloed op Europa en voor Amerika met name haar economisch concurrent de EU. Waar inmiddels het gebruik van geweld niet meer wordt geschuwd. De VS lijkt die slag nu te gaan winnen, maar tegen welke prijs? En mijn vraag of de huidige uitkomst en deze strijd wel zo in het strategisch belang is van de EU zelf..van ons Europeanen. Ik stel al langer vast van niet.

201507221736_IHX8mc9AzMeiiK


Toevoeging 2015:
*Merkel zag het in 2015 wel en sprak zich daar duidelijk over uit. Maar zag onvoldoende in waarom Rusland zo allergisch reageerde op deze uitbreiding van de EU, NAVO en democratie naar het oosten. Onderschat de (kwalijke) rol en effect van de VS en het VK en hun beleid in deze sinds..denk ik..1999 (Kosovo oorlog).
Merkel offers Russia free-trade agreement

Update Augustus 2019:
Macron “Europa strekt van Lissabon tot Vladivostok
Op zijn Twitter account
Artikel APNews

Update maart 2022:
Het lijkt er op dat dit project van de nationalistische VS en maatje VK projecten van afgelopen twee decennia, ter ondermijning en definitief begraven van deze visie van Poetin en Merkel en Macron e.a. …in feiten de Europese droom voortgekomen vanuit de vaak op pijnlijke wijze geleerde lessen van onze Europese geschiedenis…dan uiteindelijk wel is gelukt nu, nadat Merkel vertrok en het conflict rond Oekraine bewust is opgestookt tot voorbij de hoog strategische Russische rode lijn en nu dramatisch is geëscaleerd. En de EU leiders in dat proces…zelf notabene ook het doelwit van dit ondermijnende project…net zelf goedgelovig en trouw, onnozel en niks geleerd hebbende, de verkeerde afslag hebben genomen

Update mei 2022:
Slechts acht jaar lang!!! Ya right..🤥🙃🤡
“United States, Canada, Britain…other allies”…
Hoewel, voor zover ik weet, Canada minder actief en ideologisch betrokken was bij het grotere VS-VK project en beleid tegen Rusland..en de EU. Dan nog meer Australië…
“To get the Ukrainians ready for this kind of war…”
Ja, omdat de VS wisten dat dit op een dag zou gebeuren. Niet omdat de Russen dat van plan waren. Het Rusland van Poetin wilde het duidelijk voorkomen. Hoewel ze zeiden dat ze zouden ingrijpen als hun rode lijn in Oekraïne overschreden zou worden. En dat was precies wat de VS en het VK en sympathisanten deden in de richting van 24 april. Ze provoceerden het tot over dit punt…alle vredespogingen werden getorpedeerd…bewust, met opzet. En er waren ook redenen om dat juist nu te doen

(Bron)

De realiteit en de werkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia worden nu steeds meer ‘gelekt’. Het meeste uit loslippigheid en grootspraak vanuit een overwinningsstemming. Zoals John Kirby hier…die daar ook om bekend staat. Hoewel de meesten dit hier in de EU zullen missen en goedgelovig zullen denken dat het allemaal oprecht en gemeend is wat de VS en het VK en hun sympathisanten doen voor Oekraïne en tegen ‘dat kwaadaardige Poetin’s Rusland’…
Net als in Afghanistan 2001-2021 en Irak 2003>…
Ongelooflijk…🤷‍♂️🤦‍♂️

Update juni 2022
Dit mede ook de reden waarom de telefoon van van Duitse Kanselier Merkel en de Franse president Hollande en ook Europese Commissie en Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier en nog vele andere ministers werden afgeluisterd door de Amerikanen?!
‘Al snel werd duidelijk dat de spionagepraktijken diep doordrongen in de Europese politiek: zo bleek onder meer dat de mobiele telefoons van Angela Merkel en de Franse president François Hollande werden afgeluisterd.’ 
Met hulp van pro-Atlantische landen als Denemarken en zelfs de eigen Duitse geheime dienst. Hulp van geheime diensten, vaak met hoge mate van eigengereidheid, initiatief en collaboratie, wat we vaker zien in dit dossier. En daarmee de eigen regering in verlegenheid brengende waarna deze soortgelijk fout gedrag van bondgenoten zonder noemenswaardige ophef afhandelt.


En de deze dagen broodnodige disclaimer