Categories
Uncategorized

Mijn positie in akelige proxy oorlog Oekraine nog eens duidelijk…

Het is helaas…ondanks dat het als fervent voorvechter zijnde van vrede en ons systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten toch ergens vanzelfsprekend zou moeten zijn…in deze tijd nodig hier nog eens heel duidelijk over te zijn, ook al had ik al mijn disclaimer. Zeker als de mening zoals ik die heb niet past in de zwart/witte setting die net als o.a. de War on Terrorism en vooraf Irak 2003 weer heerst en ook door de propaganda en verschillende opiniemakers en de effecten van massavorming&hysterie hier welhaast wordt afgedwongen.

Nee, ik ben dus niet pro Rusland of pro Poetin en nee ik was en ben niet voor de keiharde beslissing van Rusland om op 24 februari 20222 tot de grootschalige militaire inzet en oorlogshandelingen en vervolgens bezetting en annexatie van meer delen van Oekraïne over te gaan. Ik heb daar geen begrip voor. En het moet zo snel mogelijk gestaakt worden en komen tot een vredesplan. Maar ik denk dus wel te begrijpen hoe en waarom Rusland tot dat keuzemoment is gekomen, ja door bewuste provocatie van de hoog strategische Russische rode lijn in Oekraïne door de nationalistische VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO en EU eind vorig jaar en begin dit jaar. Het verschil dus tussen iets begrijpen en ergens begrip voor hebben.

Die dat deden vanuit een nationalistisch project gericht sinds eind jaren ’90 tegen Rusland maar dus ook de EU. Tegen de groeiende samenwerking tussen de EU en Rusland en toekomstplannen en visies die na een mogelijke vrijhandelszone uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een EU van Lissabon tot Vladivostok. Ook de wel echte Europese visie van Poetin dus. Een EU die zo steeds groter, sterker en autonomer zou worden. Ook de recente meer autonomie stemming binnen de EU na 4 jaar president Trump, ook qua veiligheid en dus eigen militaire capaciteiten, speelden mee. Het Strategisch Kompas van de EU werd recent net uitgegeven maar ondergesneeuwd door de groeiende spanningen. En ook de opmerking van de Franse president Macron dat ‘hun’ NAVO brain death was kwam binnen in de Atlantische gemeenschap en wekte daar grote irritatie en wrevel.

Een grotere, sterke en autonome EU wat dus tegen de strategische belangen was van de inmiddels nationalistische VS, die als empire in decline, haar machtspositie en leidersrol binnen de haar nagestreefde Pax Americana wilde behouden en weer herstellen. Een nationalistische visie en doctrine die volgens mij zowel bij de Republikeinen als Democraten bestaat. Zij verschillen dus niet qua doelstelling…’America First’…’Make in America’… maar wel qua hoe dat in te vullen en te bereiken. Republikeinen meer isolationistisch en machtspolitiek vanuit fort Amerika, Democraten meer internationalistisch via door de VS gedomineerde bondgenootschappen. Hun nationalisme vooral die bij de Democraten hier vaak over het hoofd gezien. Naast dat zo negatief kijken en denken over ‘onze bevrijders’ voor velen toch een brug te ver is. En voor mij ook akelige constatering gedurende een pijnlijk proces afgelopen decennia…

Toen een window of opportunity zich na het vertrek van Trump en de demping van de heftige corona crisis voordeed, besloot men tot een soort machtsgreep in Europa tegen Rusland en dus ook de EU. Door om verschillende redenen het reeds bestaande conflict met Rusland rond vooral Oekraïne binnen dit project bewust te provoceren met een dus ingecalculeerde verwachtte en dus welhaast gewenste keiharde beslissing van Rusland, na een laatste felle waarschuwing maar ook weer een duidelijke handreiking, en escalatie tot de nieuwe militaire aanval en de akelige proxy oorlog zoals die nu sinds februari 2022 voortduurt. En dus mijns inziens door de dus echte provocateurs ook nog steeds bewust wordt gerekt. Met…zoals ook bij de vorige projecten van de VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO, EU en wereld in Afghanistan, Irak en Libië…weer desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. Men was dus gewaarschuwd maar keek weg…al dan niet wegens medeplichtigheid hieraan.

Het doel is dus niet alleen het bewust herstarten van de Koude Oorlog tegen nu Rusland, een Koude Oorlog die volgens mij in Washington en Londen en het NAVO hoofdkwartier in Brussel nooit is gestopt, maar ook om een zo weer verzwakte…ik noem dat inmiddels ook brain death…EU, of wat daar van overblijft straks…een EU die in feiten een groeiende primaire machts- en economische concurrent van de VS was en werd tot grote irritatie binnen zowel de top Republikeinen als Democraten…zo weer verdeeld en beheerst deel te laten blijven van het hernieuwde Pax Americana 2.0. (1.0 zie ik die tijdens de Koude Oorlog). Ondersteunt en geholpen door de veelal anti-EU-sceptische Europese sympathisanten…ik noem de felste daarvan inmiddels gewoon collaborateurs…binnen de NAVO en EU zelf. In feiten dus een machtsgreep binnen de pro-Atlantische versus pro-EUropese richtingenstrijd die al langer gaande was binnen EU en Europa.

En het had echt heel anders kunnen gaan…er was wel degelijk een vreedzaam en in vele opzichten voor alle betrokken landen beter en denk ik wijzer alternatief.

Ik ben hier als sterk pro EUropa…zij het wel een EU in confederale vorm en niet de federale vorm die verdwaasden als de Belgische EU-politicus Verhofstadt aanhangen en mij ook vaak dus onterecht wordt verweten…dus zeer fel op tegen. Omdat dit zowel de Europese droom op basis van de pijnlijk verkregen lessen van die verschrikkelijke Eerste en Tweede Wereldoorlogen hier in Europa, onderuit haalt en Europa dus weer akelig deelt met een nieuw IJzeren Gordijn, maar ook omdat dit de EU…of wat daar van overblijft straks…en Europa als geheel ernstig verzwakt in de steeds fellere strijd die nu en in de toekomst globaal speelt bij het herverdelen van de zeer oneerlijk verdeelde welvaart op aarde. Waar het groeiende arme deel van de wereldbevolking een groter deel van wensen, nu zij via internet en sociale media en vooral hun mobiele smartphones zien hoe oneerlijk dat verdeeld is en waarom dat zo is. En waar, ook door de zeer nadelige effecten van de klimaatverandering en uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen een voortdurende blijvende economische groei niet een antwoord meer op kan zijn. De nog zeer welvarende EU en Europa zo uiteindelijk het kind van deze rekening wordt, waar de andere welvarende machtsblokken als de VS en China hun welvaart, grenzen en strategische belangen veel beter en harder beschermen. Naast dan win- en afzetgebied voor Made in China maar onder hun anti Chinese druk nu steeds meer voor Made in America.

Naast mijn felle strijd als polemoloog tegen dit kwaadaardige nationalisme, pas ik voor deze situatie en toekomst voor de EU en Europa als geheel. Ik wil mij als (nu) True EUropean daar fel tegen verzetten binnen mijn beperkte mogelijkheden en de spelregels van ons en mijn geliefde systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten (die door verlies aan geloofwaardigheid door corruptie, liegen en visieloos opportunistisch vooral moreel failliet beleid en gebrek aan aanpassing aan de moderne tijd sowieso al zwaar onder druk staan). Ik wil dus zowel zo snel mogelijk een einde aan deze akelige en dus bewust uitgelokte proxy oorlog in Oekraïne via een vredesplan…in feiten dus ook gericht tegen de EU en Europa als geheel…en daarna de EU zien uitgroeien tot EUropa van Lissabon tot Vladivostok richting 2045. Als we in dat jaar herdenken en vieren dat 100 jaar geleden in 1945 die afschuwelijke destructieve Tweede Wereldoorlog hier in Europa officieel stopte…welke lessen men dus hier blijkbaar al weer is vergeten of…erger…nu zelfs voor eigen belang en goedpraten collaboratie misbruikt.

Een heel verhaal geworden…het blijft een complex iets…maar geeft hopelijk duidelijk aan waar ik hier sta.Categories
Uncategorized

Rest in Peace…

08-09-2022 R.I.P. 🕯Koningin Elizabeth. Er is een begin er is een einde. Dat was nu bereikt. Wat een leven vol ervaringen en grootse en heftige momenten en periodes. De laatste fase, waarin haar land door fout nationalisme en foute projecten van hen in haar geliefde land en ook ver weg in de wereld, met vaak akelige en desastreuze gevolgen voor daar en ook thuis, zal haar veel pijn hebben gedaan.

Ook de nu grote kans dat hierdoor haar Verenigd Koninkrijk straks uiteen zal vallen. Ik vermoed dat haar laatste adem uitblazen in haar huis in haar geliefde Schotland binnen haar beperkingen als koningin een voor haar zo bekende laatste ironische kwinkslag was in deze. Hij werd gezien Elisabeth..rest in peace.

ps. ze had corona las ik…en we weten hoe nationalistische clown en nu ook oorlogsmisdadiger Boris Johnson..die recent nog bij haar was daar..omging met die akelige virus. Nee, het zal vast niet..maar schoot toch even door mijn hoofd.Categories
ColdWar Conflicts Europe Core values Defence vision EU European Union Nationalism NATO Second World War Security policy EUrope Uncategorized US foreign policy Visions War

The EU is coming out of it’s life threatening crisis better and stronger!!

(In Nederlands)

The EU is coming out of this life threatening crisis better and stronger!!! NO WAY..NO F#CKING WAY!!! that it will be brain death as the US, UK, NATO and their sympathisers here in Europe and EU want!!! We are going to defeat and defuse the collaborators and nationalists in the EU!!!

First of all, there will be an end as soon as possible to this nasty proxy war that they have deliberately provoked in Ukraine with…again…disastrous consequences for the country, region and world…just like Afghanistan and Iraq. Also Ukraine, Belarus and Russia will become EU members towards 2045!!! When we commemorate and celebrate in Europe that the horrible destructive Second World War ended 100 years ago here in 1945.. #StrongerTogether #WeAreEurope

From which these nationalists and collaborators out and inside Europe-EU learned nothing. Nor from their earlier destructive and disastrous projects in Afghanistan 2001-2021 and especially Iraq 2003. Who ever thought that people here would fall for it…again?!?!

And in 2045 NATO as we know it today will no longer exist!! Even though it now thinks to be alive again because of the conflict in Ukraine after the French president Macron recently called NATO brain death…now the EU seems to become brain death after taking a wrong turn. But this is just an apparent phase…just like the earlier claimed NATO ‘successes’ of its missions in Kosovo and Afghanistan and Iraq and Libya and Syria…and so now Ukraine.

NATO took the wrong turn by collaborating with US and UK and their sympathisers in their egocentric nationalistic project against Russia…and against the EU(!!). And will, unlike the EU, not be able to come back and recover from that.

So the EU gets its own EUropean Defence Union – EDU to collectively protect the territories of its member states and their strategic interest in the world.

It will be a hard fight towards 2045. But we as Europeans will win…again…against this bad nationalism!!! The European Dream is not killed today…after we learned these painful lessons in our history
Nor is the European Union – the EU!!!

AN UNDIVIDED EUROPE!!!

#StrongerTogether #WeAreEUrope🇪🇺


Needed in this time of mass formation and fierce propaganda…DisclaimerCategories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Uncategorized US foreign policy War War on Terror World

Typical statement from a nationalist…

(In Nederlands)

The involvement of the United States in NATO’s common defence task is “sacred”, Biden told his Polish counterpart Duda on Saturday.

Typical statement from a nationalist with links to some kind of divine mission and good versus evil. Making a conflict black and white, and creating an its image. We saw it before with the other nationalist projects of US and UK, when under GW Bush and Tony Blair in 2001 Afghanistan and 2003 Iraq were also…

‘”Poland is taking a big responsibility in dealing with the humanitarian crisis resulting from the war,” Biden said, referring to the large number of Ukrainian refugees currently residing in Poland. Nearly 3.8 million people have fled Ukraine in just over a month, of whom over 2.2 million have crossed the border into Poland. Some of them travel on to other countries, but many stay in Poland.’

How unbelievably cynical this😖 when you realise that the other disastrous and destructive nationalist projects of the US and UK in Afghanistan and Iraq (Poland was one of the initial party to the invasion in 2003) also created many millions of refugees…also to the EU…and much worse things than that…

Biden’s speech shows again…I warned you many times!!…that US and UK and their allies in NATO and EU, have always been against an inclusive European (peace) solution!! Russia asked for it all the time and finally, after the umpteenth provocation, put the US in front of the block for that very reason!! And what Merkel and Macron and allies in the EU were open to…well we know how it ended…😔

Biden on Putin: ‘For God’s sake, this man cannot remain in power’. White House: Biden not calling for ‘regime change’ in Russia. That is what US…and UK…do want!!😠 For already much longer time!! And breaking up Russia itself further to eliminate it…together with the EU by the way(!!)…as geopolitical competitor of the USA. Even the nationalist and Putin critic Navalny, who is popular here and under attack in Russia, is opposed to this and wants to preserve Russia as a unitary state…so just like Putin!! So pure nationalistic power politics!! Who doesn’t see that yet is stone blind or blindly gullible or collaborate with them!!

And Biden also addressed the Russian people. He said the Russian people are not the enemy of the Americans and they do not deserve what is happening right now and that Putin is dragging them back to the 19th century. Exactly as his predecessors did to the Afghans, Iraqis, Libyans, Syrians, … and previously to the Vietnamese. And we all know what prosperity and bliss this American…and their allies!!…democracy and freedom brought them…😟😖Categories
ColdWar Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation Uncategorized US foreign policy War

I wonder how and how intensely…

I wonder how and how intensely US and UK and supporters in brain death EU are going to undermine the re-election of French President Macron. As punishment for his support for Merkel and their inclusive solution to the conflict with Russia and his peace efforts after her departure.🤔

I can’t imagine that the grudging president Biden…still sensitive to what he quickly sees as bullying against himself…has forgiven Macron this and his ‘choosing his chickens’ recently has earned enough new credit. AUKUS already not a good sign. Also fellow nationalist PM Johnson is downright resentful…

The ‘yellow jacket’ protests…which were at the time not always spontaneous in my opinion…may get a more grim sequel…Categories
Conflicten Conflicten Europa Koude Oorlog Missie Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Uncategorized

Weer even snel weer mijn Twitter-lijst der politici bekeken…

Weer even snel weer mijn Twitter-lijst der politici bekeken…😖 Niet goed voor mijn al (te) lage vertrouwen in onze politiek en politici…

Nog steeds (te)veel oorlogszuchtige en verblinde goedgelovige taal en politici die elkaar proberen te overtreffen in het verketteren van Rusland en met name president Poetin. Zelden vanuit eigen kennis en inzicht…die ontbreekt veelal of is beperkt en erg eenzijdig…maar vooral op basis van de eenzijdige duiding van zogenaamde ‘deskundige en objectieve’ experts en de propaganda en desinformatie die door hun vertrouwde landen en organisaties hier zo massaal en voortdurend verspreiden via hun eigen kanalen en via de vooral ‘Breaking News!!!’ hongerige en vaak zelf even ondeskundige en goedgelovige nieuwsmedia…😖

Absolute uitschieters zijn de “specialisten” VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en zijn collega D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma..en in België N-VA kamerlid Theo Francken!! Duidelijk hebben zij niks of weinig geleerd van de lessen van ons Europese verleden.. gruwelijke Wereldoorlogen 1 en 2, de tragische Koude Oorlog, de pijnlijke en wrede conflicten in voormalig Joegoslavië waaronder de bepalende Kosovo-oorlog met NAVO-aanval. Naast de destructieve Bushdoctrine projecten Afghanistan (2001-2022) en vooral Irak (2003>) en het NAVO ingrijpen in Libië..🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Naast de recente alarmbellen voor de EU als Brexit en AUKUS!! Welhaast kwaadaardig fout en oorlogszuchtig…😠

Tja…en die sturen straks weer onze militairen naar het front… voor tevelen hun dood, verwonding en trauma’s.😔 Om maar te zwijgen om al die tienduizenden burgerdoden en gewonden en vluchtelingen daar…weer…😧Categories
Uncategorized

CENSUUR door Twitter!!

Op de dag dat we weer getuige zijn van de leugenachtige propaganda en desinformatie van de Amerikanen, de Britten, de NAVO en hun medestanders…omdat er vandaag geen Russische aanval op Oekraïne plaatsvindt zoals zij de afgelopen dagen nadrukkelijk hebben verklaard dat wel zou gebeuren…wordt een volkomen legitieme tweet van mij door Twitter aangegrepen om mij 12 uur lang de mond te snoeren. Ik ben boos!!!

Dit ging over mijn reactie op een bericht van een door mij zeer gewaardeerd Kamerlid Omtzigt. Ik had alleen niet zo’n positief gevoel bij de betrokken voormalige VVD-politicus Hoogervorst. Omdat hij een nogal obsceen gebaar maakte toen hij minister was…waar ik een foto van plaatste…en hij na zijn politieke carrière een baan kreeg waar hij 440.000 euro per maand verdiende. Nu heeft hij kritiek op de euro en de ECB.

Dit was het obscene “Ik moet kotsen” gebaar in 2005 waar ik een foto van heb gepost. En zeker gezien de huidige discussie over verruwing van de omgangsvormen in de Tweede Kamer nogal actueel is. Hier zijn Wikipedia-account waarin het wordt vermeld en een artikel waarin het voorkomt…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Hoogervorst

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dma22092005_008

Reactie van Twitter op mijn appeal waarin ik hetzelfde uitlegde…

Duidelijk!!!! Ik kan de tweet verwijderen, maar dan wordt mijn account nog 12 uur bevroren. Hier is een opzettelijke poging om mij te censureren door…alweer!!…een Amerikaans bedrijf. Precies op deze zeer belangrijke dag. Ja ik ben boos! En dit is de eerste keer dat dit mij op Twitter overkomt!! En dan meteen zo’n straf. Dat deugt niet!!

Net zoals mijn uitgebreide LinkedIn profiel (1400+ connecties) meer dan een jaar geleden plots verdween…was geen LinkedIn fout zoals ik suggereerde…en bleek onherstelbaar…nadat ik enkele maanden eerder een te joviale senior NATO medewerker had afgehouden in mijn direct messages. Zoals je weet is een LinkedIn account tegenwoordig belangrijk voor positieve identificatie dat je echt bent wie je zegt te zijn…en geen trol op Twitter.

Het lijkt erop dat ik mijn doel raak met mijn analyses en tweets… Op mijn beperkte manier als een eenmansleger…

Veelzeggend… in welke wereld wij vandaag leven… dat is niet mijn wereld!!!

The fight is on!! Binnen mijn beperkte mogelijkheden. Want als ik ergens een schurftige hekel aan heb dan is het wel…

UPDATE:

Oude account Twitter beëindigd en nieuw account gestart. Te regelmatig onderworpen aan ID controles nu..

Dit (laatst gemaakte screenshot 06-05-2021) en bijna 500.000 tweets nu herinnering..maar het was en is het waard!!

Categories
Uncategorized

CENSORSHIP by Twitter!!

On the day that we again witness the lying propaganda and disinformation of the Americans, the British, NATO and their supporters…because no Russian attack on Ukraine as they last days emphatically stated would happen today…a perfectly legitimate tweet of mine is seized upon to silence me for 12 hours by Twitter. I am angry!!

This was about my reaction on a message from a Member of Parliament I hold in high esteem, Omtzigt. I just didn’t have a very positive feeling about the former VVD politician Hoogervorst involved. Because he made a rather obscene gesture when he was a minister…which I posted a photo of…and he got a job after his political career where he earned 440,000 euros per month. Now he criticizes the euro and ECB.

This was the obscene “I have to puke” gesture in 2005 that I posted a picture of. And certainly in view of the current discussion about coarsening of manners in the Lower House, it is quite topical. Here his Wikipedia account in which it is mentioned and a article in which it appears…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Hoogervorst

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dma22092005_008

Reaction of Twitter on my appeal in which I explained the same..

Clear!!!! I can delete the tweet but will be locked for 12 hours. Here is a deliberate attempt to censor me by…again!!…an American company. Exactly on this very important day. Yes I am angry! And this is the first time this has happened to me on Twitter! And then immediately such a punishment. That’s not right!

Just as my extensive LinkedIn profile (1400+ connections) suddenly disappeared over a year ago…was not a LinkedIn mistake as I suggested…and turned out to be irreparable…after I had put off a too jovial senior NATO employee a few months earlier in my direct messages. As you know, a LinkedIn account is important nowadays for positive identification that you are really who you say you are.. not a troll on Twitter.

So I seem I be hitting the mark with my analyses and tweets…In my little way as one man army…

Very telling…in which world we life today…that is not my world!!

The fight is on!! Within my limited possibilities. Because if there’s one thing I absolutely despise, it’s…

UPDATE:

Old Twitter account deleted and new account started. Subjected to ID checks too regularly now….

This (last screenshot taken 06-05-2021) and almost 500,000 tweets now a memory..but it was and is worth it!!

Categories
Uncategorized

Peace plan former Syria


My peace plan for this ugly civil and proxy war.Syria will be divided into three or four viable new states. Primary focus on peace, stability, reconstruction and economic development for the population (often returning from the refugee camps in the region and Europe and already being drifting).

From the Syrian refugees, military and police units are formed and trained by the UN, the EU or “Coalition of the willing” where necessary. In order to help stabilize certain areas and get rid of the now often radical groups. Which, I expect, continue to offer some resistance from their own radicalized ideology or fuelled by neighbours with other agendas.

That one of the new states (Alawite sector), on the west coast of what was once Syria, will be governed by the current regime of dictator Assad the international community must accept for the time being.

Another eastern area is likely to become the new state of Kurdistan in the region (so also parts of Turkey, Iraq and Iran) in a number of steps.

A large middle area develops into a viable new state with an expected Sunni majority in terms of population.

In addition, Turkey will play an important stabilizing and supporting role, especially towards the new Sunni majority state. Minorities must also be explicitly addressed in these new states, and this is also guaranteed internationally and, if necessary, protected by police or military means.

main-qimg-7c0d11864b89a5fcfe442a533ea5fcd7(This map is not preferred division..just an example)


Update:

West ‘ignored Russian offer in 2012 to have Syria’s Assad step aside’Categories
Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Oorlog Uncategorized

Het MH-17 drama

Ik heb dit afschuwelijke drama indertijd bijna “live” gevolgd via de sociale media (met name Twitter). Afschuw, onmacht en woede waren ook mijn deel.

Eerst veel verwarring over het mogelijk scenario en de daders. Er gingen die dag berichten rond, dat Russische gevechtsvliegtuigen ingezet waren boven Oost-Oekraïne en Oekraïense grondeenheden zwaar hadden gebombardeerd (dat bleek later een mix van inzet van drones en Russische MRL-raketten te zijn geweest). Dus kwamen er meer Oekraïense BUK-raketten naar de regio. Waarvan een aantal, opgesteld in het gebied, in die dagen door “rebellen” werden veroverd en zichtbaar afgevoerd. Waren volgens Oekraïne wel vlak daarvoor onklaar gemaakt. Er gingen ook berichten rond, dat de Oekraïense luchtmacht de “rebellen” fors bombardeerde en daarbij zware verliezen toebracht. Daarom Rusland luchtdoelgeschut stuurde tegen deze dreiging waar “de rebellen” zelf geen wapens tegen hadden. Dat misschien ook de reden van hun eerdere poging Oekraïense BUK-lanceerinrichtingen te veroveren?!

Inmiddels ben ik er van overtuigd dat de daders inderdaad Russische militairen waren, vermomd als “rebellen”. En een door hen afgevuurde BUK-raket, vanaf een waarschijnlijk uit Rusland aangevoerde lanceerinrichting, het middel was waarmee het passagierstoestel MH17 is neergehaald. Dat laatste buiten twijfel aangetoond denk ik.

bukpicsvids

Maar..maar. Ik heb nog steeds een heel sterk gevoel en indruk, dat er een medeplichtige was in dit drama. Oekraïense autoriteiten wisten en weten volgens mij duidelijk meer. Hun bondgenoten Amerika.. en ook het partij hebben gekozen Nederland.. ook. Oekraïense autoriteiten wisten van de komst van de Russische BUK-lanceerinrichting uit Rusland. Alleen de omvang al van het vele foto/bewijs-materiaal dat is prijsgegeven van deze bewuste uit Rusland afkomstige BUK-lanceerinrichting. Teveel om toeval te zijn?! En nam men vervolgens bewust het risico, dat civiele passagierstoestellen de nu zeer gevaarlijke regio mochten blijven overvliegen?! De zogenaamde “rebellen” vervolgens een blunder begingen en daarmee drama MH17 was ontstaan. Betere anti-Russische propaganda niet mogelijk.

Maar er zijn ook aanwijzingen, dat er wel degelijk een Oekraïens gevechtsvliegtuig aanwezig was op het moment dat de MH17 overvloog en werd neergeschoten door de BUK. Ondanks de valse Russische bewijzen in het begin dat deze MH17 had neergeschoten. Ik vind het onvoldoende bewezen, dat er geen gevechtsvliegtuig aanwezig was of vooral op basis van nog steeds geheime ingeziene informatie. De terughoudendheid, het schrikken en de mijns inziens zichtbare krampachtigheid waarmee de westerse bondgenoten van Oekraïne, waaronder dus ook Nederland, indertijd en ook later met Oekraïne en de bewijslast omgingen en gaan vielen mij daarbij steeds weer op. De Oekraïense excuses voor haar falende radarsystemen e.d. zint me niet in deze (soort fotorolletje Srebrenica gevoel). Ook niet dat Amerika, die het gebied nauwkeurig in de gaten hield met meerdere van haar zeer geavanceerde sensoren en observatiesystemen niet bereid is alle radarbeelden en data vrij te geven en deze direct als staatsgeheim heeft bestempeld. Ook de waarnemingen van aanwezigheid en geluiden van gevechtsvliegtuig(en) door burgers ter plekke als ook de door het OM bij de MH17 rechtszaak voorgelegde geluidsopname van de aangeklaagde verdachte Russen..die daarin spreken over het neerhalen van een Oekraïens gevechtsvliegtuig..blijven deze optie mijns inziens hardnekkig in beeld houden.

Ukrainian_Air_Force_Su-25UB_with_two_MiG-29s_9-13_in_background

Was er dus wel degelijk een Oekraïne gevechtsvliegtuig(en) aanwezig die tijdens een aanvalsmissie op de “rebellen” beschoten werd door deze door Russische militairen bemande BUK-lanceerinrichting?! Daarbij in de buurt van de MH17 vloog of zelfs ging vliegen welke de afgevuurde BUK-raket, gezien de veel grotere radarreflectie van de MH17, vervolgens als doelwit koos en neerhaalde?! Het heeft er alle schijn van en is voor mij nu het meest aannemelijke scenario. Al kan ook dat niet zo blijken. De “rebellen” dachten eerst ook een Oekraïens vrachtvliegtuig te hebben neergeschoten. Dat hun doelwit?! Maar dat was geen bedreiging, gevechtsvliegtuigen wel.

Nee een Oekraïense gevechtsvliegtuig haalde de MH17 zeker niet zelf neer!! Zoals zelfs nu de geluidsopname van verdachten suggereert. Dat was ook volgens mij een duidelijk gefabriceerd vals scenario met aanverwante “bewijslast” van de Russen om het neerhalen van de MH17 geheel in de schoenen van Oekraïne te schuiven. Daarbij is dit scenario ook met de vele bewijzen door het MH17-onderzoeksteam en OM meer dan overtuigend weerlegd. Maar dat zegt niet dat er geen Oekraïens gevechtsvliegtuig bij betrokken was. Het beoogde doelwit van de afgevuurde BUK-raket.

Wat mij betreft moeten de Russische daders na een naar onze normen eerlijk proces worden berecht en indien schuldig bevonden gestraft. Compensatie moet door Rusland worden betaald aan de nabestaanden. Kan men al reeds zo bewijzen, dat er wel degelijk Oekraïense medeplichtigheid was dan zijn die ook niet vrij van een procesgang, berechting en straf en compensatie aan de nabestaanden. Maar zullen de Amerikanen de benodigde informatie vrijgeven?! Ik vrees van niet. En zo ja, is dit dan niet ook gemanipuleerd?! Ik vrees van wel. Want zij hebben volgens mij geen enkel belang bij een eerlijk proces met meerdere daders en medeplichtigen. Hebben juist belang bij het voortduren van het proces en een frustrerende nasleep met primair de vinger van schuld steeds wijzend richting Rusland.

Want dit tragische incident is een belangrijk propaganda middel geworden om de hernieuwde koude oorlog tegen Rusland te doen voortduren. Welke Amerikaanse nationalisten binnen en rond de regering president Bush jr. en hun pro-Atlantische Europese bondgenoten volgens mij sinds 2001 bewust hebben opgestart. Om zo de NATO in haar huidige vorm te doen voortbestaan en daarmee de Amerikaanse dominante rol in het Europese veiligheids- en defensiebeleid te handhaven. Iets wat een deel van het Europese politieke en militaire establishment ook graag zo zien en actief steunen en helpen handhaven.

Door de voor de EU..waar veel van deze Amerikanen en ook deze EUropeanen niet echt een fan van zijn..belangrijke strategische relatie met het eveneens Europese Rusland, welke zich na 1993 zeer positief begon op te bouwen, bewust te torpederen en blijvend langer te verzieken. Zo de oude Koude Oorlog in een nieuw jasje te herstarten en nieuwe hoofdrol voor huidige NATO te claimen. Een duidelijk en vind ik zelfs ergens begrijpelijk strategisch belang van Amerika. Want de EU en haar lidstaten zijn naast hun bondgenoot ook een belangrijke machts- en economische concurrent van de VS. Liet ook president Trump recent nog eens duidelijk weten en blijken. En dan is deze nationalist Trump nog een stuk milder over Rusland en Poetin dan indertijd president Bush jr en zijn team neocons en daarna ook America First president Obama en zijn nog fellere vice-president Biden, de dossier-houder van alles in en rond Europa.

Deze zo ontstane situatie en nieuwe koude Oorlog vind ik echter absoluut onacceptabel!! Slecht voor ons als Europa naast een schaamteloze aanranding van de pijnlijke lessen die wij op ons continent hebben moeten leren na twee afschuwelijke Wereldoorlogen en een eveneens pijnlijke en Europeanen verdelende Koude Oorlog van 46 jaar.

Zonder een op de geopolitieke realiteiten van na het einde van de Koude Oorlog vernieuwde Europese veiligheidsstructuur zal vrees ik de waarheid over het MH17 drama nooit bekend gaan worden. Als ook de berechting van de daders en medeplichtigen. Als ook de zo gewenste schuldbekentenis, excuses en genoegdoening. Zal Rusland immers stug schuld blijven ontkennen, diep gekrenkt als zij is door deze Amerikaans-Europese torpedering van haar en Poetins Europese continentale visie van groeiende samenwerking. Door de met name Amerikaanse anti-Russische containment-policy rond Rusland en op andere plaatsen in de wereld. En het door Amerika overschrijden van de voor Rusland primaire rode lijn in Oekraïne waardoor een Russische reactie niet kon uitblijven, hoe “fluweel” in eerste instantie ook op de Krim en mislukt in Oost-Oekraine. Verlies-verlies situatie voor Rusland opleverend. Mogelijk duidelijkheid pas als de archieven ooit open gaan, als delen al niet staatsgeheim blijven.

640px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_16731644405

Of misschien toch wel eerder als meer EUropeanen wakker worden en de bewust herstartte nieuwe koude oorlog stevig gaan afwijzen en juist die gaan torpederen!! Als alternatief gaan streven naar een nieuwe Europese vrede zoals we die na 1993 in gang zette met een nieuwe eigen Europese veiligheidsstructuur die de Europese landen verbind en niet opnieuw scheidt. Zoals het alternatie dat ik in dit blog ook voorstel. Want dat nooit weer!! Niet weer terug naar de Koude Oorlog en scheiding en muren. As we are Europe!! An Undivided Europe!!

De tijd zal het leren…de slachtoffers krijgen we er helaas niet meer mee terug…R.I.P.

Nationaal_Monument_MH17