Categories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!!

(In English)

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!! NO WAY…NO F#CKING WAY!!! dat het hersendood zal zijn zoals de VS, het VK en hun collaborateurs en sympathisanten hier in de NAVO en de EU willen!!! We gaan deze collaborateurs en nationalisten in de EU verslaan en onschadelijk maken!!!

Er komt eerst zo snel als mogelijk een einde aan deze akelige bewust door hen uitgelokte proxy oorlog in Oekraine met…weer…desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld…net als Afghanistan en Irak. Ook Oekraïne, Belarus en Rusland zullen tegen 2045 lid worden van deze EU!!! Als we in Europa herdenken en vieren dat de afschuwelijke en destructieve Tweede Wereldoorlog 100 jaar geleden hier in 1945 eindigde… #StrongerTogether #WeAreEUrope

Waarvan deze nationalisten en collaborateurs buiten en binnen Europa-EU niets geleerd hebben. Noch van hun dus eveneens destructieve en rampzalige projecten in Afghanistan 2001-2021 en vooral Irak 2003. Wie had ooit gedacht dat de mensen hier erin zouden trappen…alweer!!!

En in 2045 zal de NAVO zoals we die nu kennen niet meer bestaan!! Ook al denkt men daar nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraïne, nadat de Franse president Macron onlangs de NAVO hersendood noemde en het nu eerder lijkt dat de EU hersendood zal worden nadat ze een verkeerde afslag heeft genomen. Maar dit is slechts een schijnfase…net als de eerder beweerde ‘successen’ van de NAVO met haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrië…en nu dus Oekraïne.

De NAVO SG en organisatie heeft de verkeerde afslag genomen door samen te collaboreren met de VS en het VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en tegen de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, niet meer in staat zijn terug te komen daarop en zich daarvan te herstellen.

Dus krijgt de EU straks haar eigen EUropese Defensie Unie – EDU om collectief het grondgebied van haar lidstaten en hun strategisch belang elders in de wereld te beschermen en waar nodig te verdedigen.

Het zal een harde strijd worden richting 2045 met grote offers helaas. Maar wij als Europeanen zullen winnen…alweer…van dit weer foute nationalisme!!! De Europese Droom wordt vandaag niet gedood…nadat we deze pijnlijke lessen in onze geschiedenis geleerd hebben…
Evenmin als de Europese Unie – de EU!!!

EEN ONGEDEELD EUROPA!!!

#StrongerTogether #WeAreEUrope🇪🇺


Nodig in deze tijd van massavorming en felle propaganda…Disclaimer.Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

China kijkt toe en wacht het rustig af…

Laatste update: 23-03-2022

(In English)

China heeft nog geen aanleiding om wat te doen nu. Rusland vraagt noch heeft hulp nodig nog. Er is ook geen sprake van een bondgenootschap in deze. Ook versterkt China zo de eigen onderhandelingspositie tegenover Rusland als die straks op zoek moet naar andere afnemers van haar gas en olie dat ze minder in ander deel Europa kwijt kan.

Xi en regime kijken nu rustig toe. De China vrezende Poetin zijn EU-Rusland visie… die Merkel steunde, maar het ‘blok aan Biden’s been’ was niet half weg… of deze Pax Europaea visie werd door de VS, VK, NAVO en hun anti-EU-sceptische aanhang hier in de EU getorpedeerd. Goedgelovige trouwe EU nu weer braaf verdeeld en beheerst binnen Biden’s Pax Americana 2.0… en zal verder verzwakken en uiteenvallen. Zal de VS niet tegenhouden, eerder aanmoedigen, net als bij Brexit.

Ook om die Russische vrees voor buurman China dus geen bondgenootschap en veel Russische troepen in Siberië. En dus Poetin’s visie in 2010 (maar al eerder en ook vaak herhaald) en zichtbaar verbitterde frustratie nu die is getorpedeerd door VS, VK, NAVO, aanhang en dus gesteund door trouwe naïeve EU. Rusland nu daardoor juist nog steviger in China’s invloedssfeer en dus een Siberië conflict aan de horizon. Want Chinese regime zoekt namelijk ‘lebensraum’. En als de Amerikaanse containment en anti-China strategie lijkt op die tegen Rusland, zal die zoektocht alleen maar intenser en belangrijker worden…en het uitgestrekte noorden lonkt dan meer dan ooit…

Terwijl de geopolitiek-economische strategische belangen van Rusland en de EU in deze onrustige stormachtige wereld zo duidelijk in elkaar overgingen en er dus veel belangen worden/werden(?) gedeeld en reden was om juist te gaan samenwerken. Ook gezien de effecten van de groeiende supermacht China en haar revanchistische regime. Niet allemaal even goede effecten. Poetin wees in zijn visie en elders op die voordelen samen, zijn ministers en meer objectieve deskundigen als ik op dit terrein ook… Als ook waarschuwing voor China…

De Franse president Macron zag het volgens mij ook en deed nog poging tot een wel inclusieve pan-Europese oplossing. Maar stond zonder Merkel al zwak en koos eieren voor zijn geld…in verband met de aanstaande presidentsverkiezingen die hij graag weer wint en waarbij Amerikaanse en Brits revanchisme niet echt helpend is.. toen Merkel’s opvolger kanselier Scholz bezweek voor druk van de VS en NAVO en coalitiegenoot!! Vervolgens nam de EU de verkeerde afslag!!
Einde dus van de EUropese droom!! EU en Europa nu ‘bijna’ schaakmat!!

En Chinese regime kijkt glimlachend en tevreden toe… hun gouden tijden breken aan…


Ik heb zelf nog een heel klein beetje hoop op toch dat ongedeelde EUropa richting 2045!! Ik ben ondanks vele tegenslagen een optimist en strijdbaar. Maar het ziet er nu wel heel slecht uit en komt misschien pas later…of niet meer. Betekent voor mijzelf dan een voor nu gefaalde missie… helaas!! Tevelen zijn de pijnlijk verkregen lessen uit onze Europese geschiedenis blijkbaar al vergeten of gebruiken die (bewust) verkeerd en nog meer hebben de meer recente lessen nog niet geleerd. En wie dan niet wil horen moet.. helaas.. maar voelen. Het is niet anders… zo was het leven toen… en zo is het leven nu en morgen…


Helaas hard nodig in deze tijd… Disclaimer NLCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Nederland Defensievisie EU Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering War on Terror Wereld

Dus denk je echt dat als…

(In English)

In deze dagen van…opnieuw…”Either you are with us, or you are with the terrorists…”de zo hard benodigde Disclaimer


Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…

Project 2 uuhh 1 – Na de zeer pijnlijke 9/11 verrassing. De net aangetreden regering Bush was al met Irak bezig en verwaarloosde de duidelijke waarschuwingen. Terwijl veel experts bombardementen voorstelden werd het project 1 van de Bushdoctrine..forced regime change en bezetting om democratie American Style te brengen. Zouden de Afghanen net als de Duitsers en Japanners met open armen ontvangen en verwelkomen.

De Taliban waren primitieve barbaren, leefden nog in het stenen tijdperk en even duivels als hun makkers van Al Qaeda en hun leider Osama Bin Laden!! 20 jaar van Amerikaanse en westerse militaire macht, onder ook de NAVO, kon net als tijdens de Russische bezetting eerder het Afghaanse verzet niet breken. Ook omdat veel meer Afghanen hen steunden dan werd beweerd..en echt niet allemaal onder dwang..maar omdat zij geen democratie en progressieve frivole vrijheden wilden (nog). Althans niet opgedrongen door..(meest christelijke)..buitenlanders..weer. De Taliban is na een debacle van een aftocht weer aan de macht..en er wordt inmiddels met “die barbaren” gesproken en onderhandeld..

Project 1 uuhh 2 – Na de ogenschijnlijke makkelijke en succesvol verlopen start bij project 2..uuhh 1.. in Afghanistan.. dat zou helemaal goed komen!!..de critici hadden het allemaal fout!!.. ging de regering Bush alsnog snel weer aan de slag met de planning voor hun oorspronkelijke hoofdproject van hun Bushdoctrine.. forced regime change en bezetting Irak. De premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, anti-EU-sceptisch(!!), inmiddels enthousiast geworden door Afghanistan en (nationalistisch) doordrongen van de grootsheid van ook zijn land Groot-Brittannië en ook zijn belangrijke, god gegeven, rol in de strijd van het christelijke goede tegen het kwade..de islam uuhh terrorisme!!.. deed nu graag mee.

Want die duivelse psychopaat Saddam Hoessein, van bondgenoot, naar (misleid) een in 1990/1991 kwaadaardige bezetting van bondgenoot Koeweit!! Dat al zwaar was afgestraft toen.. maar niet afgemaakt door vader Bush (de domoor!! want daarna bijna vermoord in opdracht van Hoessein..zei men). Die de Amerikanen en hun macht en bondgenoten in de Golf tartende dwarsligger en wreedaard moest nu echt geëlimineerd worden. En de Iraakse bevolking, net als Duitsland en Japan in WO2, zou vol dankbaarheid bevrijd worden zo en voortgestuwd in de ontwikkeling der volkeren, net als de Afghanen, onder inspirerend Amerikaans-Brits leiderschap. Mogelijk volgende projecten daarna de even kwaadaardige regimes in Syrie en Iran ook aan de beurt..democratie in de regio, vrede…en bondgenoot Israël blij. Kon die de Palestijnen wat meer vrijheid en rechten geven…of niet…ook goed…Jordanië immers al de Palestijnse staat. President Bush, inmiddels wat minder onervaren, zag na uiteindelijke dramatische ontwikkeling in Irak en tegenvallende in Afghanistan toch in maar af te zien van die nieuwe projecten. Zijn regering en beleid werd in tweede periode dan ook veranderd.

De kritiek en protesten tegen dit nieuw-oude project 1 uuhh 2 in Irak waren echter ongekend fel, groots, breed gedeeld.. zelfs grote groepen oud militairen en politici schreven protestbrieven. Men waarschuwde dat de doos van Pandora zo werd geopend in de regio. Maar men luisterde niet in Washington en Londen en bevriende hoofdsteden. Er was immers nu ook nog eens voldongen bewijs dat Saddam Hoessein massavernietingswapens had en volgens Blair zou hij elk moment en binnen kort tijd vele raketten kunnen afvuren op Europa!! Dat dit allemaal zelf gefabriceerde bewijzen waren en leugens begrepen vele al maar hoorde het merendeel pas later tijdens de onderzoeken na dit debacle.

Het groene licht werd dus gegeven. Gesteund door menig westerse en Europese regering (waaronder actief door de Poolse..en politiek gesteund door de Nederlandse). De wederom enorme militaire opbouw in de nog steeds bevriende Golfstaten. Welke aanwezigheid van zoveel Amerikaanse/westerse/christelijke militairen in het kernland van de islam Saudi-Arabië tijdens de Golfoorlog in 1991 Osama Bin Laden deed radicaliseren en zijn Al Qaeda deed oprichten..u weet wel van 9/11 aanslag en aanleiding voor project 2 uuhh 1. De militaire operaties en invasie en bezetting van Irak verliep weer snel en voorspoedig. Duizenden Iraakse militairen werden letterlijk in hun loopgraven begraven of in hun tanks geroosterd.

De Iraakse bevolking kwam echter niet massaal de straat op. Dat was al een verontrustend voorteken en daar was ook al voor gewaarschuwd vooraf. De massavernietigingswapens werden niet gevonden..ondanks alles dubbel om te keren. Wel werd zo Saddam Hoessein uiteindelijk als een wezel in een hol gevonden..zijn zoons al eerder in gevecht gedood. Strijdend ten onder toch niet zo zijn ding als ‘groots Arabisch heerser’, maar hij dan wel weer schreeuwend en vloekend ten onder aan de galg. Zouden Bush en Blair dat ook hebben gedaan in zo’n geval?! of in hun broek hebben gepiest?! Wat een succes leek werd al snel een groots tragisch drama. De doos van Pandora was inderdaad geopend in Irak en in de regio, zelf in nabije continenten en in de wereld…met ook de gevolgen in Europese straten, cafe’s en theater.

Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…het werden het honderdduizenden doden en gewonden…

…en miljoenen vluchtelingen..ook richting EU, burgeroorlogen in Syrië en Libië, failed states, de bloedige onderdrukking van de Arabische democratische lente in Egypte, de opkomst van IS, genocide Yazidi’s en vele bloedige terreuraanslagen in de wereld…ook de EU, nog meer big-brother-achtige maatregelen hier om die te voorkomen , het uitschakelen van de IS in bloedige strijd, oplaaiende kernwapen-problematiek in Iran en Noord-Korea (die zich door de forced regime changes en bezettingen in Afghanistan en Irak nog veel meer bedreigd voelden en dus de ‘weapon of last resort’ wilden), economische ellende, nog meer verlies van geloofwaardigheid in ons democratisch systeem en daardoor ook groei religieus radicalisme elders en extremisme en complotdenken hier, nog meer assertieve stappen van landen als China, Turkije en Rusland, en ga zo maar door… en dan ben ik waarschijnlijk ook veel dingen vergeten…

Dus denk je echt dat als tienduizenden doden en gewonden aanvaardbaar werden geacht (“Het spijt ons zo voor uw verlies”) bij hun “projecten” in Afghanistan en Irak vanaf 2001 en 2003 vanuit hun nationalistische egocentrische doctrines…het werden dus honderdduizenden doden en gewonden en tientallen miljoenen ontheemden en vluchtelingen…dat die paar duizend dode en gewonde Oekraïners en Russen en honderdduizenden…nu al miljoenen…ontheemde en vluchtende Oekraïners de nog steeds nationalistische Amerikaanse en Britse regeringen Biden en Johnson en hun aanhangers in NAVO en hier Europa deze keer zouden stoppen en echt zoveel zou kunnen schelen?! Binnen dit nog steeds primaire lopende VS-VK “project” (dat al eind jaren ’90 begon en vanaf 2001 versneld werd door de Amerikaanse Bush en Britse Blair regeringen) van hun nog steeds egocentrische nationalistische doctrines en projecten (zoals recent AUKUS).

Wie toen en nu een wel bredere objectieve blik hield…begreep wat er toen gebeurde en wat de hoofdoorzaak was en nu nog steeds is…trok wel lering uit Europa’s eigen oorlog rijke geschiedenis en ook uit die recente projecten, zou onze EU leiders beslissing nooit zo goedgelovig ondersteunen en volgen in een nieuwe (proxy)oorlog zoals nu gebeurde…weer…Categories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Missie Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Radicalisering Tweede Wereldoorlog Visies War on Terror Wereld

De EU nam de verkeerde afslag..

(In het Engels)

Update: De aanval op Oekraine vond dus helaas ook plaats… Poetin zag blijkbaar na de gesprekken geen hoop op een inclusieve Europese oplossing (daar vroeg Rusland dus om!!) en noodzaak de Russische rode lijnen opnieuw, waar hij al zo lang zo op wees steeds… en ook het waarom daarvan… nu al te bestendigen. Afschuwelijk voor de Oekraïense burgers en militairen, maar ook Russische militairen en burgers. Dat alles zo kort na de grote menselijke tragedies in Afghanistan en vooral Irak en regio en wereld!! (de VS, VK, NAVO en aanhang hier hadden blijkbaar om meerdere redenen nu haast!!).
Geen lessen geleerd daarvan?!?! Omdat tevelen blijkbaar ook de lessen van die foute nationalistische projecten nog niet leerden of snel weer vergaten lijkt ook mijn ruim 40 jarige (levens)missie te zijn mislukt. Bedankt ook namens zovele Europeanen..helaas een minderheid, ook binnen de politiek en collega deskundigen.. die deze pijnlijk geleerde historische Europese lessen en dus recente lessen wel onthielden, juist begrepen en bleven toepassen…en dus net als mij wel een inclusieve en ongedeeld Europa wilden!! Maar tevelen…deels trouwe goedgelovigen maar ook foute collaborateurs…maar veruit de meeste door de vele propaganda en desinformatie juist hier bij en richting ons en de effecten van massavorming en hysterie vervolgens, nu denken dat het mislukken van dit alles en de gruwelijke proxy oorlog in Oekraine alleen maar de schuld is van Rusland en zelfs alleen van die duivelse Poetin himself!!! Ze moesten eens weten

Het einde dus van de EUropese droom!!! Niet de NAVO maar de EU nu brain death!! Of toch nog…?? Ik blijf nog steeds een heel klein beetje hopen…heel klein beetje…


Sorry dat ik het moet zeggen. Maar de EUropese droom komt ten einde..

De EU nam de verkeerde afslag afgelopen week. De meerderheid besloot deel uit te blijven maken van Pax Americana. Dus verdeeld en beheerst. Dat betekent dat het zwakker zal worden en verwacht ik ook verder uiteen zal vallen..

Want als je geen stevig fundament onder je eigen gebouw maakt, maar leunt op een ander gebouw naast die van jou, zal jouw gebouw zelfs bij een lichte storm instorten, als de eigenaar van dat andere gebouw uit eigenbelang zijn steun aan jouw gebouw zal verminderen (en dat zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren…). En door deze constructie te gebruiken, creëer je al een sterke wind bij je gebouw..

En Europa zo dus ook weer verdeeld door een nieuw ijzeren gordijn dat steeds meer vorm zal krijgen de komende jaren. We zijn dus terug in de oude tijd van voor 1989, de tijd van de “oude” Koude Oorlog. Die eigenlijk nooit echt is gestopt in bepaalde politieke hoofdsteden en teveel hoofden. Want een tijd waaraan nog teveel (oud-)politici en denktankers met positieve nostalgie terugdenken.

Het leven zal in de EU dus zwaarder worden in de komende decennia, gezien de steeds harder wordende geopolitieke en geoeconomische strijd in de wereld om invloed en om groter aandeel in de welvaart. Armere mensen willen ook hun deel. Meer welvaart erbij creëren wordt steeds moeilijker nu de aarde uitgeput raakt en klimaatverandering juist mindering vereist. En wij hebben dat in overvloed. Maar beschermen het dus slecht. Dus minder welvaart en ook minder welzijn voor de EUropeanen… trieste toekomst..eigen schuld!!

Helaas was erkenning van Donetsk en Luhansk een logische volgende stap van Rusland toen een inclusieve ongedeelde Europese oplossing en visie voortdurend werd getorpedeerd door VS, VK, NAVO en (EU) bondgenoten. Ondanks inspanningen van Duitslands nieuwe kanselier Scholz maar vooral van de Franse president Macron!! Daarnaast zullen sancties tegen Rusland helemaal niet helpen!! Heb ik in dit draadje op Twitter uitgelegd…

Dus het was de EU, het echte middelpunt en doel van dit conflict, die voor een fundamentele keuze stond!! Deel blijven van Pax Americana, verdeeld en gecontroleerd, in een gedeeld Europa, zoals de VS, het VK en aanhangers willen?! Of een autonome Pax EUropaea, waarvan ook Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland deel gaan uitmaken?!

Helaas heeft de meerderheid van de leiders van de EU de verkeerde afslag genomen. Zij willen deel blijven uitmaken van Pax Americana. Het moment van de “De EU staat..” in een eerdere blogpost is nu voorbij..

Als EUropese Nederlandse polemoloog koos ik voor een autonome Pax EUropaea en een ongedeelde Europa. Die visie verdedigde ik al 27 jaar… maar ik heb verloren afgelopen week. Helaas vertrok Merkel van haar post. Zij hield eerdere pogingen (zoals in maart 2021) van de VS, VK, NAVO en hun medestanders binnen de EU tegen en gaf hoop op een inclusieve Europese toekomst.

Zij vertrok en dus grepen VS, VK, NAVO en aanhangers hier hun kans. Het Poetin’s Rusland zette hen daarop voor het blok, maar ze weigerden dus pertinent een Europese inclusieve oplossing. Wat Poetin zelf ook wil(de)…zijn visie uit 2010. Alleen de Franse president Macron deed nog een echte poging in deze, maar verloor de slag zonder de directe steun van Merkel en met een nog te zwakke en onervaren nieuwe Duitse kanselier Scholz.

Het cynische is dat door dat wel aan te bieden Rusland niet appeased zou worden maar juist zelf voor het blok gezet. Willen jullie Poetin’s visie of niet? Zo ja, visie uitwerken en uitvoeren, op weg naar een inclusief en ongedeeld EUropa. Zo nee, en niet om relevante redenen, dan weten wij dat jullie intenties dus waarschijnlijk niet positief zijn. Ook daarom ben ik er volledig van overtuigd dat VS, VK, NAVO en en hun aanhangers in de EU dit dus pertinent niet wilden. Ook zonder Poetin. Zelfs niet als Rusland wel een democratie was geweest.

Rusland wil(de) deze situatie dus helemaal niet..het vreest bovendien buurman China!! Daarom Poetin’s visie in 2010 voor eerst een EU-Rusland vrijhandelszone en daarna zelfs aansluiting bij EU!! Dit voorstel door Merkel herhaald in 2015 als vredesgebaar!! Maar tja.. teveel EU politici, journalisten en collega’s geloven liever onze machts- en economische concu.. uuhh.. bondgenoten die daar dus fel tegen waren en zijn!!

In autoritaire 1 partij staat China kijkt Xi Jinping en het regime tevreden toe. De EU door VS weer verdeeld en beheerst.. verzwakt.. zal verder verzwakken en uiteenvallen!! En tegenstribbelend en voor China vrezend Rusland wordt nu alsnog steviger in hun invloedssfeer gedrukt en is straks Siberië kwijt.. Chinese regime zoekt namelijk naar veel meer lebensraum..

Einde verhaal van de EUropese droom dus..
Dus einde van een sterke(er) meer autonome EU..
Dus einde van de EU..?!
De toekomst zal het leren.. maar ik ben niet hoopvol..


De voormalige Amerikaanse president Trump had ons op een bepaalde manier reeds gewaarschuwd… in al zijn botheid maar oneerbiedige openheid soms. Vertelde wat hij dacht van de EU. En de Republikeinen en Democraten denken hetzelfde over de EU!! Maar onze EU politici en experts hadden het veel te druk met hun obsessie voor Poetin en hun onderschatting van de corona pandemie..

Meer recentelijk ontvingen wij als EU nog een duidelijke waarschuwing van deze anti-EU machtspolitiek van de VS en haar naaste bondgenoten..AUKUS!! Maar men vond het hier leuker om president Macron en Frankrijk te bespotten dan de echte gevolgen voor de EU zelf te zien. Ik zag het probleem dus al wel..

En ik kreeg afgelopen weken gelijk!! Helaas…

Gesproken over dit soort misleiding, propaganda en desinformatie van deze twee bondgenoten, de VS en het VK.. in 2003!!! Met zeer dodelijke destructieve gevolgen in Irak, regio, EU en wereld..
Honderdduizenden doden en gewonden, vele gesneuvelde en gewonde soldaten van onszelf, grote vluchtelingen en migratiestromen, IS, terreur, mislukte democratische opkomsten, mislukte staten, Noord-Korea en Iran’s kernwapen problematiek, verlies van de eigen geloofwaardigheid, etc.). En toch..velen lijken het alweer vergeten te zijn. Net zoals ze blijkbaar ook andere lessen uit ons Europese verleden vergeten zijn!!

Dus wie heeft het conflict met Rusland rond Oekraïne echt aangewakkerd?! Ik weet het.. ik heb gewaarschuwd.. maar de propaganda en desinformatie was te groot en uitgebreid. Dus helaas denken de meesten er nog steeds anders over.. zien Poetin’s Rusland als de hoofdschuldige.. zelfs teveel van mijn collega’s.

Helaas denken velen nog steeds dat er niets is veranderd. De EU kan doorgaan zoals voorheen. Kan autonomer worden. Vergroten. Ze hebben het mis!! En ze zullen het voelen.. pijnlijk.. want de verkeerde afslag is genomen. Het EU-project is voorbij. Het zal binnen afzienbare tijd iets van het verleden zijn. Dus wen er maar aan. Het wordt een zware rit…


PS En onze EU politici ook bedankt namens onze, Russische, Oekraïense en Belarus kinderen trouwens ..die.. net als Poetin blijkt, als u hem wel had geloofd en vertrouwd en niet zijn (en onze) opponenten.. ook hun toekomst zagen binnen inclusief ongedeeld EUropa!!

Niet dus..lekker puh..nah..nah ..de nah nahhh!!!!Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid NATO Oorlog Visies Wereld

De EU staat voor een fundamentele keuze!!

(In het Engels)

De EU staat voor een fundamentele keuze..!!

Als EU onderdeel blijven van Pax Americana, beheerst en verdeeld, in een weer verdeeld Europa zoals VS, VK en aanhang willen?!

Of ‘n autonoom Pax Europaea, waarvan ook Oekraine, Belarus en Rusland deel worden?! Zoals ook Poetin dat in zijn visie voorstelde voor Rusland in Europa. Eerst als een free trade zone..

En dan richting 2045 een volwaardige EU van Lissabon tot Vladivostok..

En samen in een hervormde uitgebreide NAVO versus Pax Sinica!!

Ik kies als EUropese🇪🇺 Nederlander🇳🇱 voor ‘n autonoom Pax EUropaea en een ongedeeld EUropa dus!!

Om dan als gelijken samen met Pax Americana binnen ‘n hervormde, uitgebreide NAVO afschrikking en beteugeling van dictatoriale Pax Sinica te bewerkstelligen!!

Zoals we dat ook deden in de Koude Oorlog richting de USSR en het Oostblok!!

Want de keuze om deel te blijven uitmaken van de Pax Americana brengt de eenheid van de EU in gevaar, evenals onze veiligheid en onze welvaart!!! Na het VK (Brexit) kunnen dan ook Hongarije en Polen de EU verlaten…

Want de onvermijdelijke herverdeling van de welvaart in de wereld zal ergens in het rijke Westen pijn doen. De keuze van de leider van de Pax Americana, de Amerikaanse president, zal dan niet moeilijk zijn.

Source: wikipedia

De EU het verkozen slachtoffer van dat voor mij onaanvaardbaar!! We zullen die last en pijn samen moeten delen. Geleidelijk en niet in schokken…

Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensiebeleid Belgie Defensiebeleid Luxemburg Defensiebeleid Nederland Defensievisie EU Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Oorlog Politiek

Niks geleerd van..?!

(in English)

Tragisch dat EUropa en ook Amerika de belangrijkste les van de Eerste Wereldoorlog vergeten lijkt te zijn. Een verslagen tegenstander (toen Duitsland, nu USSR>Rusland na de Koude Oorlog) die zich onrechtvaardig behandeld voelt, is meer revanchistisch en dus gevaarlijker dan een tegenstander die je omarmt en weer integreert.

Komt het al door?! Duitsland.. ondanks verschrikkelijke misdaden van Holocaust.. omarmden en integreerden we weer na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Rusland… fundamenteel belangrijk voor ook onze bevrijding toen… weer sinds de jaren 90 bewust wordt buitengesloten… en daar niet melding van mag maken en boos over mag zijn?! En… pijnlijk…weer keiharde maatregelen neemt [nam!], want fundamentele rode lijn, als het antwoord echt ‘njet’ blijft…

Wat we dus nodig hebben [hadden?] is een inclusieve onverdeelde EUropese visie richting 2045!!! Als we het einde van die gruwelijke tweede wereld oorlog vieren en herdenken dan 1oo jaar geleden. Geen (koude) oorlogszuchtige praat van mensen die ook de lessen van die oorlog vergeten lijken te zijn!!!

Echt waar?! Moet het nu net Duitsland [aanvulling: althans zo leek het…maar Merkel is weg en ook hun inzicht en volharding in deze blijkbaar…] zijn om zoveel Europese en Amerikaanse politici, militairen, journalisten en denktankers hier te herinneren aan de primaire lessen van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog en hen op te roepen daarnaar te handelen in het belang van geheel Europa (is ook Rusland)?!..Echt waar?!?!

Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Propaganda en desinformatie Visies

EEN ONGEDEELD EUROPA!!

(In Engels)

Update 21-05-2022
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.


Ik ben geboren tijdens de Koude Oorlog, in juni 1968. Toen ik Politicologie met specialisatie Polemologie studeerde kwam er een einde aan. Niet goed voor mijn toekomstige baankansen, helemaal niet goed ontdekte ik later (omdat de wereldvrede was uitgebroken zeiden ze). Maar toch was ik erg blij want ik hou van vrede!!

Het einde van de Koude Oorlog betekende het einde van het IJzeren Gordijn, het einde van de Berlijnse Muur, het einde van het verdeelde Duitsland, het einde van de communistische autoritaire staat USSR, het einde van een verdeeld Europa!!

Maar de Koude Oorlog werd aan het eind van de jaren ’90 en vooral vanaf 2001 weer opzettelijk opgestart en aangewakkerd!! Door Amerikaanse nationalisten in het Witte Huis en hun pro-Atlantische Europese bondgenoten, vooral het EU-sceptische VK. In hun foutieve nationalistische Bush doctrine richten ze zich niet alleen op Afghanistan en Irak.

Waarschijnlijk gemotiveerd door en tegen de groeiende relatie tussen Rusland en de EU in de jaren daarvoor, die in hun ogen de NAVO ondermijnde. Dus hun eigen invloed en sterke posities in en via deze organisatie op de EU en Europa.

Vooral richting de EU, bondgenoot, maar ook meer en meer een geopolitieke en geo-economische concurrent van de VS, en nu na Brexit het VK. Misschien logisch vanuit hun strategische belangen maar zeer egocentrisch en niet vanuit het belang of goed voor de EU of zelfs Europa als geheel!!

Nieuwe ijzeren gordijnen gebouwd in Europa, nieuwe spanningen, nieuwe koude oorlog, grote militaire bewegingen en nieuwe koude oorlog taal, desinformatie en propaganda!!

Onaanvaardbaar!! Onaanvaardbaar!!

Tragisch dat ook de EU de primaire les van de Eerste Wereldoorlog vergeten lijkt te zijn!! Een verslagen land (toen Duitsland nu USSR>Rusland na Koude Oorlog) dat zich onrechtvaardig behandeld en buitengesloten voelt is revanchistischer en dus gevaarlijker voor vrede en stabiliteit dan een land dat je omarmt en weer integreert (Duitsland na de Tweede Wereldoorlog)!!

Dus ik wil een onverdeelde Europese toekomst!! Niet een nieuw verdeeld Europa en een nieuwe Koude Oorlog!!

Een ongedeeld Europa met een EUropese Defensie Unie – EDU als onderdeel van de hervormde Europese Unie EU.

Want de NAVO van vandaag is ons verleden en EDU en een hervormde NAVO onze toekomst!!

Met eerst een oplossing en een vredesplan voor de wrede oorlog in Oost-Oekraïne. Daar moet een eind aan komen voordat enige andere stap wordt gezet!!

En gerechtigheid voor de MH17-tragedie en de slachtoffers!!

Zonder dat geen deal en geen einde aan de economische sancties tegen Rusland!!

Binnen deze nieuwe strategische vredes- en veiligheidsstructuur en visie voor Europa en een hernieuwde vriendschap tussen de EU en Rusland kan dit culmineren in toetreding van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland… na hervormingen en als constitutionele vrije democratieën(!!) tot de EU vóór 2045, wanneer we het einde van de gruwelijke Tweede Wereldoorlog, 100 jaar geleden in Europa, herdenken en vieren. Poetin zal zich in dat proces terugtrekken uit de politiek. Ik denk dat hij dat al lang wil. Maar hij kan nog steeds de verdragen veiligstellen en verankeren en het veranderingsproces op gang brengen als een teken van goede wil en vertrouwen in beide partijen.

En om te laten zien en te bewijzen dat dit ook altijd zijn eigen gewenste Europese visie was. Want door een inclusieve EUropese visie aan te bieden appease je Rusland dus niet maar zet je haar juist voor het blok. Willen jullie Poetin’s visie of niet? Zo ja, visie uitwerken en uitvoeren, op weg naar een inclusief en ongedeeld EUropa. Zo nee, en niet om relevante redenen, dan weten wij dat jullie intenties dus waarschijnlijk niet positief zijn.

Want ook de jongere Russische generaties voelen zich deel van Europa en willen deel uitmaken van de EU. Zoals Daria Navalnaya zei toen zij de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie, namens haar vader in ontvangst nam.
“…Rusland is een deel van Europa, en we streven ernaar om er deel van uit te maken.
Maar we willen ook dat Europa naar zichzelf nastreeft, naar die geweldige ideeën, die de kern van Europa vormen. Wij streven naar een Europa van ideeën, de viering van mensenrechten, democratie en integriteit.”
https://nos.nl/artikel/2409620-dochter-navalny-neemt-belangrijkste-europese-mensenrechtenprijs-in-ontvangst

Ontwikkelingen die hopelijk de regeringen in Amerika en het VK deze keer zullen steunen en zich zullen aansluiten. Ik denk uiteindelijk ook beter voor hen!!

Dus ook Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland die deze keer lid worden van een hervormde en geheroriënteerde NAVO.

Binnen een hervormde NAVO, de Noordelijke Alliantie Verdragsorganisatie, met dezelfde defensieve rol, maar met een andere structuur, een andere focus en met meer nieuwe lidstaten.

Zodat wij de werkelijke grootste bedreiging voor onze Westerse en Europese veiligheid, welzijn, welvaart en stabiliteit van vandaag en morgen, revanchistisch totalitair communistisch/Maoïstisch eenpartij regime en staat China, kunnen tegengaan en afschrikken!! Welke ook een grote bedreiging is voor Rusland!! Vandaar dat Rusland zo graag aansluiting wil bij het Westen en de EU!!

Want ik vind het bizar, dat waar wij 46 jaar Koude Oorlog hebben gevoerd tegen die andere totalitaire communistische/stalinistische een-partij dictatuur van weleer..de USSR..bewust(!!) in de jaren ’90 opnieuw herstart tegen een militair en economisch veel zwakker en nog steeds niet totalitair Rusland..

de EUropese en Westerse regeringen economische partners en vrienden willen blijven met een dictatoriaal China?! Zelfs na de corona crisis en culturele genocide op de Oeigoerse minderheid?! Echt dat is als kind en volwassene van de Koude Oorlog naar mijn mening totaal bizar!!

DUS HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!

NAAR EEN ONGEDEELD EUROPA EN EEN HERVORMDE NATO IN 2045!!


Omdat in deze tijd van oorlogszucht en massavorming/hysterie en het Mccarthyisme weer lijkt te zijn teruggekeerd en iedereen die, zoals ik, een meer evenwichtige kijk op de ontwikkelingen heeft wordt uitgemaakt voor vervaarlijke Putinversteher, of erger nog, landverrader, is deze disclaimer helaas noodzakelijk…Categories
Defence vision EU Defensievisie EU European Union Mission UN World

General assumptions Strategic Vision EDU Armed Forces 2045


I use a number of general assumptions in my Vision EDU Forces 2045. Worked out in this page!


download last update: 26-09-2022 18:30
– Included EUropean programmes for combat and (heavy) transport helicopters.
– CT 30 mm LR on the (Sea/Land) Protector RWS/APPS will become 40 mm CL AGL (fixed combi system replacing the now commonly used 12.7 mm heavy machine guns in addition to the now influxing active protection system/APSs and smoke canister protection launchers. Looks a bit like this Arquus Hornet RWS).
– Change in recce vehicles types in my brigade set up in Land Forces.
– Correction squad set-up. Still 10 members but crew for vehicles separated from squad again. So 4 members crew in battle tanks, 2 members crew in IFV&APC. All working in attack helicopter like set-up, doubled in the battle tanks.
– Changes size of naval units and air squadrons with extra reserve.
– In 2045, NATO will no longer exist. Even though it now thinks to be alive again because of the conflict in Ukraine after the French president Macron recently called NATO brain death…now the EU seems to become brain death after taking a wrong turn. But this is an apparent phase…just like the earlier claimed NATO successes of its missions in Kosovo and Afghanistan and Iraq and Libya and Syria…and so now Ukraine. The organisation took the wrong turn by collaborating with US and UK and their sympathisers in their egocentric nationalistic project against Russia…and the EU(!!). And will, unlike the EU, not be able to come back and recover from that.
– rotation scheme naval vessels and crews.
– Changes in numbers of naval forces.
– Exit 2043, now snapshot 2045, 100 years after end of WO2. More symbolic for Europe as a whole.

– MCMV’s naval forces split into larger ocean and smaller coastal/inland waterways variant. 
– KMW APVT IFV for Marines out, replaced by standard IFV with adaptations. 
– Including Russia, Belarus, Georgia and Armenia.
– Changes numbers fighters EDU air forces.
– Squadron size helicopters and UCAV.
– 3>4 platoons every company. More vehicles.Index –In General


GENERAL MAIN TASKS
The grounds for deployment of the armed forces are listed in Article XX of the Constitution. In connection with this, three main tasks of the armed forces can be distinguished, namely:

 • Protection of the integrity of the own and the allied (EU and NATO) territory;
 • Promotion of the international legal order and stability;
 • Supporting civil authorities in law enforcement, disaster relief and humanitarian assistance, both nationally and internationally.

GENERAL AMBITION LEVEL
An ambition level has been formulated based on the main tasks, the safety analysis and the available financial resources.

The Xxxxxx armed forces will contribute to the following:

 • The protection of the own and allied (EDU and NATO) territory if necessary with all available means;
 • An active contribution to the integrated foreign policy of the [NAME COUNTRY]. This includes:
  – high-quality and technologically advanced military contributions to international operations in all parts of the spectrum of violence. The focus will be more on defensive and deterrent operations. However, where necessary one can also take offensive action.
  – Contribute to an integrated, comprehensive approach in which various departments, international organizations, non-governmental organizations and (local or regional) businesses play a role. In this context, the 5D approach is used: Diplomacy, Defense and Development, Disaster Relief and Data.
  5D
 • A contribution to the ambition level of the European Union and EDU. In this context, the armed forces will continue to contribute to the collective defense and response capacities of the European Union, the EDU Battlegroups;
 • A contribution to NATO’s level of ambition. In connection with this, the armed forces will continue to make a contribution of varying size to the NATO Response Force (NRF);
 • Participation (continuous) in an operation in the higher part of the spectrum of violence with xx battalions, xx special force operation group, xx combat aircraft, xx mixed group (combat) helicopters, xx MALE RPAS UCAVs and or a maritime task force of different ships;
 • Simultaneous participation for a longer period of time in a maximum of xx operations in the lower part of the spectrum of violence with task groups of battalion size or, in air operations and maritime operations, their equivalents;
 • Acting in land operations as lead nation at brigade/Division level and, together with other countries, at army force level, in maritime operations as lead nation at task group level and in air operations with contributions at equivalent level;
 • The execution of special operations, including evacuation operations and counter-terrorism operations;
 • Provision of international emergency assistance at the request of civil authorities.
 • Participation in police missions, including those of the European Gendarmerie Unit, with officers and units and in small-scale civil-military missions;
 • Provision of (para) military experts for the education, training and advice of security organizations in other countries;
 • Contributing to the safety of society within the boundaries of the country, under civilian authority. This concerns in particular:
  – the execution of national tasks, such as border control, including the Coast Guard;
  – military assistance with the criminal enforcement of the rule of law as well as the maintenance of public order and security, such as with special assistance units and the deployment of the EOD explosives disposal;
  – (para) military assistance in the fight against disasters.

Defence budget : 2% GDP. No more, no less!

Why is 2% GDP defense budget needed?!

ESF881lXYAA6rKL

Back to Index


ELECTRONIC AND CYBER WARFARE

Electronic and Cyber warfare is a serious task area for the armed forces and a large Cyber and Electronic Warfare Command operating within the central organisations and units in the separate forces.

Primarily, this is defensively oriented. All weapon systems, but also control and ICT systems and networks that are linked to it, are protected by this command. However, this command also becomes capable of carrying out electronic and cyber attacks in order to disrupt or flatten an opponent’s systems and the like. This either as a deterrent or as a way to complicate the warfare of an opponent.

There is close cooperation with allies within a common Cyber and Electronic Operations Force EDU Staff. This umbrella staff is housed in ….. This leads to a close form of cooperation in the field of operations, education, training, logistics and maintenance. However, all countries remain sovereign with regard to the political decision to deploy their electronic and cyber units and resources. The Commander EDU Cyber and Electronic Operations Force is the head of this staff.

cyberwarrior


EDU STANDARDIZATION AGREEMENT (EDU-STANAG)

Mostly copy the STANAG’s model. Some differences.
– Standard service rifle cartridge : 6x45mm (cased telescoped).
….

Back to Indexor-37761Land forces


A division consists 2-3 brigades and HQ and support units. A brigade consists of 4 combined arms battalions/regiments and HQ and support units. Each combined arms battalion/regiment consists of 3 (combined) arms companies, HQ and support units. Each (combined) arms company consists of 3 arms platoons, HQ and support unit. Each arms platoon consists of 4 arms squads, HQ and support unit.

As each soldier in a infantry squad of 10 has also a specialisation (as squad leader/navigator/communications, assistent squad leader/navigator/communications, 2 as marksman/driver/fire support, 2 as grenadier/MGL+RPG or MANPADS, 2 as engineer-EOD/rifle+UAV/UGV, 2 as medic/rifle+UAV/UGV). Special operation forces/commando’s use the same kind of setup and specialisations.

Often more of each other’s specialisations are being mastered to make the squad more resilient. Like basic medical knowledge and skills or navigation and communication skills or working with UGV and UAV’s or driving armoured vehicles. In a medium/heavy infantry fighting vehicle/IFV the squad leader and a marksman/driver complement the regular crew of 2 (driver and vehicle leader/navigator/communications/gunner) in a 2×2 driving&fighting team like in the medium/heavy battle tank. Vehicle crew and infantry squad form a collective team operating and fighting together. An Air Mobile Ranger or Marines Raider squad of 10 can operate their own vehicle (say an EagleV 6×6 APC) in a 2+8 combination when using them for their mobility. Using smaller vehicles the squad is split in two.


Mechanized, Airmobile, Marine and Mountain Brigades

Each brigades consists of a :
– HQ/support battalion with
– 3 combined HQ platoons;
– Electronic and cyber warfare company;
– 2 Reconnaissance squadrons/companies.
– 4 combined arms battalions/regiments (details see below);
– Engineer battalion;
– Logistics battalion;
– Maintenance battalion;
– Medical battalion.
– Initial Military Formation Centre (provides the practical training for the brigade’s recruits);
And the Airmobile, Marine and Mountain Brigades also a :
– Helicopter Aviation Regiment (details see Air Forces below).


Back to Index

The different combined arms battalions/regiments are :

Mechanized combined arms battalion/regiment

Each battalion consists of a :
– HQ/Support company with;
— 3 combined HQ platoons;
— Electronic and cyber warfare platoon;
— Medical platoon;
– Reconnaissance squadron/company;
– 3 Combat companies;
— 3 combined arms companies with 2 platoons with each 4x heavy/medium battle tanks/MBT’s (35-50t) and 2 platoons with 4x heavy/medium infantry fighting vehicles/IFV’s (30-45t);
– 1 artillery battery with 4x Self-Propelled Howitzer (SPH)
– 1 artillery battery with 4x Multiple Launch Rocket System (MLRS);
– 1 Mortar battery with 4x Self-Propelled 120mm Mortars (SPM);
– 1 Air Defence (AD) battery with 4x SHORAD SP air defence systems;
– Engineer company;
– Logistics company;
– Maintenance company.

A rough estimate of the vehicles of all support units of the mechanized combined arms battalion, the brigade and the division multiplied from every available combat battalion :
= +/- 36 heavy/medium battle tanks (24 in units + 12 education/reserve)(like MGCS, NGCS, Leopard2, Leclerc,..);
= +/- 36 heavy/medium IFV’s (24 in units + 12 education/reserve)(like Puma, Warrior, VBCI, IFV versions MGCS and NGCS ..);
= +/- 18 armoured variants on tank chassis (heavy/medium);
= +/- 48 armoured reconnaissance vehicles (medium)(16 in units + 8 education/reserve)(like Ajax recce, EBRC Jaguar, Centauro II,..);
= +/- 6 Self-Propelled 155mm Howitzer (SPH)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Multiple Launch Rocket System (MLRS)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Self-Propelled 120mm Mortar (SPM)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 SHORAD SP air defence systems (4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 96 armoured vehicles support variants (heavy like Boxer or Griffon, Piranha, Pandur, Freccia ..)(part UGV/OPV);
= +/- 48 armoured vehicles support variants (medium like EagleV 6×6 or Serval, LMV 6×6, ..)(part UGV/OPV);
= +/- 48 armoured vehicles support variants (light like EagleV 4×4 or VBAE, LMV, VAMTAC, ..)(part UGV/OPV);
= and +/- same total number in heavy and medium trucks, light utility vehicles, motorbikes and trailers.


Back to Index

Marine combined arms battalion/regiment

Each battalion consists of a :
– HQ/Support company with;
— 3 combined HQ platoons;
— Electronic and cyber warfare platoon;
— Medical platoon;
– 2 Reconnaissance squadron/company;
– 3 Combat companies;
— 2 combined arms company with 2 platoons with each 4x medium/heavy battle tanks/MBT’s (35-50t) and 2 platoons with 4x medium/heavy infantry fighting vehicles/IFV’s (25-40t);
— 1 Raider company with (when not on foot or vessel/LCVP or helicopter) 4 platoons with each 4x wheeled 4×4/6×6 APCs (10-20t);
– 1 artillery battery with 4x Self-Propelled Howitzer (SPH)
– 1 artillery battery with 4x Multiple Launch Rocket System (MLRS);
– 1 Mortar battery with 4x Self-Propelled 120mm Mortars (SPM);
– 1 Air Defence (AD) battery with 4x SHORAD SP air defence systems;
– Engineer company;
– Logistics company;
– Maintenance company.

A rough estimate of the vehicles of all support units of the marine combined arms battalion, the brigade and the division multiplied from every available combat battalion :
= +/- 24 medium/heavy battle tanks (16 in units + 8 education/reserve)(like MGCS, NGCS, Leopard2, Leclerc,..);
= +/- 24 medium/heavy IFV’s (16 in units + 8 education/reserve)(like Puma, Warrior, VBCI, IFV versions MGCS and NGCS ..);
= +/- 24 light wheeled APC’s (16 in units + 8 education/reserve)(like EagleV 6×6, Serval, …);
= +/- 12 armoured variants on tank chassis (medium/heavy);
= +/- 18 armoured reconnaissance vehicles (medium)(12 in units + 6 education/reserve)(like Ajax recce, EBRC Jaguar, Centauro II,..);
= +/- 30 armoured reconnaissance vehicles (light)(20 in units + 10 education/reserve)(like Wiesel 3);
= +/- 6 Self-Propelled 155mm Howitzer (SPH)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Multiple Launch Rocket System (MLRS)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Self-Propelled 120mm Mortar (SPM)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 SHORAD SP air defence systems (4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 24 armoured support variants (heavy like Boxer or Griffin, Piranha, Pandur, Freccia..)(part UGV/OPV);
= +/- 72 armoured support variants (medium like BVS10 successor)(part UGV/OPV);
= +/- 72 armoured vehicles (light like EagleV 4×4 or VBAE, LMV, VAMTAC, …)(part UGV/OPV);
= and +/- same total number in medium and light trucks, light utility vehicles, motorbikes and trailers.


Back to Index

Airborne and mountain combined arms battalion/regiment

Each battalion consists of a :
– HQ/Support company with;
— 3 combined HQ platoons;
— Electronic and cyber warfare platoon;
— Medical platoon;
– Reconnaissance squadron/company;
– 3 Combat companies;
— 1 combined arms company with 2 platoons with each 4x medium/heavy battle tanks/MBT’s (35-50t) and 2 platoons with 4x medium/heavy infantry fighting vehicles/IFV’s (25-40t);
— 2 (Airborne or Mountain) Ranger companies with each (when not on foot or transport plane or helicopter) 4 platoons with each 4x wheeled 4×4/6×6 APCs (10-20t);
– 1 artillery battery with 4x Self-Propelled Howitzer (SPH)
– 1 artillery battery with 4x Multiple Launch Rocket System (MLRS);
– 1 Mortar battery with 4x Self-Propelled 120mm Mortars (SPM);
– 1 Air Defence (AD) battery with 4x SHORAD SP air defence systems;
– Engineer company;
– Logistics company;
– Maintenance company.

A rough estimate of the vehicles of all support units of the airborne and mountain combined arms battalion, the brigade and the division multiplied from every available combat battalion :
= +/- 12 medium/heavy battle tanks (8 in units + 4 education/reserve)(like MGCS, NGCS, Leopard2, Leclerc,..);
= +/- 12 medium/heavy IFV’s (8 in units + 4 education/reserve)(like Puma, VBCI, IFV versions MGCS and NGCS..);
= +/- 48 light wheeled APC’s (32 in units + 16 education/reserve)(medium/light like EagleV 6×6, Serval, …);
= +/- 6 armoured variants on tank chassis (medium/heavy);
= +/- 12 armoured reconnaissance vehicles (light)(8 in units + 4 education/reserve)(like Ajax recce, EBRC Jaguar, Centauro II,..);
= +/- 36 armoured reconnaissance vehicles (light)(24 in units + 12 education/reserve)(like Wiesel 3);
= +/- 6 Self-Propelled Howitzer (SPH)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Multiple Launch Rocket System (MLRS)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 Self-Propelled 120mm Mortar (SPM)(4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 6 SHORAD SP air defence systems (4 in units + 2 education/reserve);
= +/- 24 armoured vehicles support variants (heavy like Boxer or Griffin, Piranha, Pandur, Freccia..)(part UGV/OPV);
= +/- 48 armoured vehicles support variants (medium like EagleV 6×6 or Serval, LMV 6×6, or BvS10 successor for mountain …)(part UGV/OPV);
= +/- 72 armoured vehicles support variants (light like EagleV 4×4 or VBAE, LMV, VAMTAC, …)(part UGV/OPV);
= and +/- same total number in medium and light trucks, light utility vehicles, motorbikes and trailers.

Back to Index


N/MGCS MEDIUM-HEAVY BATTLE TANK

(Possible) New or Main Ground Combat System (N/MGCS) has a crew of 4 in a 2×2 driving&fighting team, 2 in armoured module in front chassis (driver, communicator/gunner), 2 in armoured module in turret (second driver, commander/gunner). Both modules interconnected. All able from their positions to drive the tank and work the observation and targeting systems or the UAV and UGVs. The tank has a weight of 35t in its basic configuration, air transportable by A400M+ and larger, and 50t with all the extra armour installed. The N/MGCS is designed to accommodate armour in protection classes which are wholly or partly interchangeable. The tank has its hybrid engine in the front part of the chassis and reinforced rubber tracks. The tank is armed with a 130mm gun in the one-crew turret with a autoloader and magazine (24 rounds) in the back of the turret. this magazine can be connected to an additional magazine (12 rounds) in the rear side of the chassis for reload, with the turret in the forward position. Both turret and chassis magazine can be reloaded from outside by a supply vehicle. Coaxial a CT 5.56mm MG (artist’s impressions of a more conservative design as example – Werecat Tank by Marcel Adam CG)

EZV0RNAWsAAU3WU

Also an internal 60mm mortar for support infantry and close protection. On the turret roof a Land Protector RWS/APPS with a 40mm AGL and integrated active/passive protection system/APPS. In the back of the chassis on the other side of the magazine and the entrance a snap-in VLS is positioned for a mix of light ATGMs, light SAMs (or a combined missile?!) and light UCAVs. The space of the extra magazine and VLS in the back of the chassis can when empty also be used to transport personal in emergency or special missions. Access and exit for both crew and transported personal through a clamshell door in the middle of the back of the vehicle. The tank is equipped with passive and an active protection system (APPS) that is integrated with the RWS.

Back to Index

marcel-adam-side-render-r-IFV-by StrategNL The chassis is the basis for also an medium/heavy infantry fighting vehicle IFV with an unmanned turret with CT40 mm cannon and same secondary armaments as the N/MGCS. Weight also difference in basic and up armoured modus of 30 to 45t and a crew of 2 + 10 infantry squad (see picture). And also a 155mm SP howitzer, SHORAD air defence, recovery, engineer and some other variants.

Another more futuristic (re)design (of the former Swedish UDES model) by me of a turretless future MGCS/tank with a crew of 4 again (2×2 driving&fighting team). Seeing more tasks (using and fighting drones, situational protection a.o.). Based on my own knowledge and insights on the topic. Would be my preference. Also in IFV version (2×2+8).
My future tank

Back to Index


SHORAD SP AD – CANNON/SAM/LASER CIWS

Turret like AGM 155mm and SHORAD module with RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm cannons, a light SAM system (LFK-NG VLS) and a laser system CIWS and a RWS/APPS 40 mm AGL. Also naval version.

AGM SHORAD


MISSION TIME

Personal. Not 6 but 4 months. So 4×4 cycle of 4 months.
>>Work-up>mission>recuperation>maintenance><
And 1 on/3 off before a new mission.

Material can last longer and more cycles. Then rotating personal uses and/or maintain the same material.

Back to IndexDJIBOUTI-EU-PIRACY-SECURITYNaval forces


VISION EDU 2045 NAVAL FORCES
(Example EDU Naval Forces 2045)

CV(N): +/- 72.000t – mix of max 72 fighters, helicopters, VTOL UAV’s and AEW&Tankers;
LHA: +/- 36.000t – mix of max 36 helicopters and VTOL UAV’s;
LHD: +/- 18.000t – mix of max 18 helicopters and VTOL UAV’s.


NAVAL TASK FORCES EDU

 • 6 Carrier Task Groups (2 operational at any time) of : 1 aircraft carrier, 2 destroyer/frigate air defence, 3 frigates ASW, 2 submarine SSK, 2 AOR vessels.
 • 6 Amphibious Task Groups (2 operational at any time) of : 1 LHA, 2 LHDs, 2 destroyer/frigate air defence, 3 frigates ASW, 2 submarines SSK, 2 AOR vessels.
 • 24 Patrol Task Groups (8 operational at any time) of : 1 destroyer/frigate air defence, 3 frigates ASW, 2 submarines SSK, 1 AOR vessel.
 • 12 Ocean Mine Countermeasures Task Groups (4 operational at any time) of : 4 Ocean MCM vessels.

Mostly in different and smaller formations, part in maintenance and other part working-up.


OPV MEDIUM UNMANNED SURFACE PATROL VESSEL 
– 1 with destroyer, frigate, corvette.

ctiuc-wwoaa9fou-kopie


OPV MEDIUM UNMANNED SURFACE SUPPORT VESSEL 
– 2 with fleet support ships and 1 with LST.

FCS 5009 Patrol 4


CANNON/SAM/LASER CIWS

 • Turret like AGM 155mm and SHORAD module with RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm cannons, a light SAM system (LFK-NG VLS) and a laser system CIWS and RWS/APPS 40 mm AGL. Also land version (see on picture).

AGM-Shorad-Iveco-8x8-


MISSION-TIME

For personal. Not 6 but 4 months. So 4×4 cycle of 4 months.
>>Work-up>mission/operational>recuperation>maintenance><
And 1 on/3 off before a new mission.

Material can last longer and more cycles. Then rotating personal uses and/or maintain the same material. Like a frigate that can stay 8 months away from its homeport and using a rotating 2 crew-model. 
(An example)
rotation scheme for naval vessels and crews

Back to Indexun-a400m-un-rafale-et-un-eurofighter-allemand-lors-des-repetitions-a-parisAir forces

(example EDU Air forces 2045)
VISION EDU 2045 AIR FORCES


SQUADRON-SIZE
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) for fighters, attack, transport and VTOL UCAV/OPV medium helicopters and trainers.
– 8 (+4 long maintenance, testing, training, reserve) or less for transport, AEW and tanker planes and MALE (VTOL) UCAV’s.
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) for VTOL UCAV/OPV helicopter medium (H160M, AW139M, ..)
– 24 (+12 long maintenance, testing, reserve) for VTOL UCAV/OPV helicopter light (AWHero, V200 Skeldar, S100, VRS700, and successors)


HELICOPTER AVIATION REGIMENT
A regiment for every airmobile, mountain and marine brigade.
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) attack helicopters;
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) recce/utility OPV helicopters/large VTOL UCAV;
– 24 (+12 long maintenance, testing, reserve) medium VTOL UCAV;
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) medium transport helicopters (NH90, AW101, future replacement);
– 16 (+8 long maintenance, testing, reserve) heavy transport helicopters (Chinook, future replacement).


NAVAL ATTACK HELICOPTER ASW/ASuW
– 3 on aircraft carrier
– 3 on LHA
– 3 on LHD
– 1 on DD/FF ASW
– 1 on DD/FF AD
– 1 on corvette


RESUPPLY TRANSPORT HELICOPTER
– 2 on AOR (+ 1 training&reserve)


VTOL UCAV/OPV HELICOPTER MEDIUM (H160M, AW139M, ..)
– 16+8 for every airmobile, mountain and marine brigade.
– 3 for every naval and air force base
– 3 for aircraft carrier
– 3 for LHA
– 3 for LHD
– 1 for AOR
– 1 for DD, FF and corvette

VTOL UCAV/OPV HELICOPTER LIGHT (AWHero, V200 Skeldar, S100, VRS700, and successors)
– 24+12 for every mechanised, airmobile, mountain and marine brigade.
– 3 for every naval and air force base
– 6 for aircraft carrier
– 6 for LHA
– 3 for LHD
– 2 for AOR
– 2 for DD, FF or corvette


MISSION TIME

Personal. Not 6 but 4 months. So 4×4 cycle of 4 months.
>>Work-up>mission>recuperation>maintenance><
And 1 on/3 off before a new mission.

Material can last longer and more cycles. Then rotating personal uses and/or maintain the same material.


EUropean programme for combat and transport helicopters (image example based on Airbus Helicopters X3).
Crew 2 + 20 fully equipped soldiers.
Crew in both versions in attack helicopter cockpit configuration and both armed with nose-mounted turret with 40mm CT cannon or 40 mm AGL and an assortment of external missiles can be mounted on the stub wings. The combat helicopter variant has more ammunition and larger propellant supply.
X3 utility concept

EUropean programme for heavy transport helicopter (Chinook-based example pictured).
Crew 2 + 40 fully equipped soldiers.
Future Chinook

Back to IndexunnamedGendarmerie forces

…..


MISSION TIME

Personal. Not 6 but 4 months. So 4×4 cycle of 4 months.
>>Work-up>mission>recuperation>maintenance><
And 1 on/3 off before a new mission.

Material can last longer and more cycles. Then rotating personal uses and/or maintain the same material.

Back to IndexWORKED OUT ARMED FORCES OF A COUNTRY BASED ON THESE ASSUMPTIONS

Future (today still fictional) country “The Netherlands 2045‘ (link in Dutch) or with still the Netherlands, Belgium and Luxembourg the “Benelux Armed Forces 2045”. 
Strategische Visie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045 (In Dutch)Categories
De Nederlanden Defence vision EU Defensiebeleid Belgie Defensiebeleid Nederland Defensievisie De Nederlanden Defensievisie EU European Union EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie NATO Politiek

Strategische Visie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045


download last update: 17-09-2022 02:30
– CT 30 mm LR op de (Sea/Land) Protector RWS/APPS wordt 40 mm CL AGL (vast combi systeem dat de nu vaak gebruikte 12,7 mm zware machinegeweren vervangt naast de nu instromende active protection system/APS’s en rookbus bescherming-lanceerinrichtingen. Heeft wat weg van deze Arquus Hornet RWS).
– Exit Jaguar recce, vervangen door nieuw middelzwaar [naam] recce en licht Wiesel 3 recce voertuig.
– Aanpassingen aan omvang bemanningen pantservoertuigen Landstrijdkrachten.
– Momentopname 2040>2045. Eenheid met andere visies.
– Aanpassingen aantallen na nieuwe indeling eenheden krijgsmachtdelen (correctie fout NH90 NFH 15-8).
AL178M wordt toekomstige FMTC A200M(?). A212M wordt A140M(?) (Airbus opvolger CN-235).
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.
Momentopname 2043>2040.
– Beoogd amfibische KMW APVT vervalt voor Korps Mariniers. Krijgt ook standaard IFV’s, die in de middelzware basisuitvoering amfibisch zijn met drijfelementen en ook via nieuwe basic/minimalistisch landingsvaartuigen/ USV’s, die 1 IFV kunnen vervoeren van LHD naar landingsplaats, ingezet kunnen worden.
– 3 MCG Korps Mariniers komt vanuit Caribisch gebied terug en wordt gelegerd in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Het Korps Commandotroepen [Naam] verhuist daarvoor naar de beoogde nieuwe [NAAM] kazerne in Nieuw-Milligen. Meer centrale ligging voor inzet en werving.
– 12 Airmobile (combined arms) battalion/Regiment Regiment Van Heutsz verhuisd van Oranjekazerne Schaarsbergen naar nieuwe [Naam] kazerne nabij de nieuwe luchtmachtbasis, voormalige Luchthaven Lelystad.

– Luchthaven Lelystad wordt een nieuwe vliegbasis van de luchtstrijdkrachten voor de MPA/ASW toestellen, Kustwacht-toestellen en opleidingsschool Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Met daarnaast ook kleinschalig civiel gebruik.
– 10>5 MCMV’s ocean Marine. Gezien grote aantal MCMV’s binnen beoogde EDU.

– Hoewel het vanuit een positieve en samen sterker intentie was gedaan heeft nader inzicht me toch doen besluiten dat in deze toekomstvisie Suriname onafhankelijk blijft en het huidige Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden volledig onafhankelijkheid worden buiten het koninkrijk. Wel zullen er allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet en bestaande versterkt waar men dat wil.


INDEX

(met linken naar specifieke onderdelen)
VOORWOORDHierbij dus mijn antwoord op de ontwikkelingen in de wereld en de wijze waarop bewuste landen en EUropa daarop qua visie, beleid en hun defensie zouden kunnen reageren. Deze visie maakt onderdeel uit van de Visie: De Nederlanden 2045.

Mogelijk is deze visie “De Nederlanden” een brug te ver. Dan kan deze opzet ook gezien worden als die voor de dan samenwerkende Benelux strijdkrachten 2045. Waarbij er dan ook ruimte ontstaat voor nog een gemechaniseerde brigade en een aantal organisatorische zaken en beschrijvingen zullen moeten worden aangepast of toegevoegd.

Mogen de visie en opzet u stimuleren bij het nadenken en discuteren over het veiligheidsbeleid van uw land en EUropa. Als ook het grote belang en de belangrijke taak van defensie, de krijgsmacht daarbij. Moedig voorwaarts!!

Waarschuwing!! Deze visie is niet anti België als eenheidsstaat (dat is nog steeds mijn voorkeur!!). Het heeft ook geen etnisch nationalistische inborst. Ook is het niet anti-EU, maar bouwt juist voort op de basis die de EU verschaft. Deze visie is wel een poging een chronische conflicthaard binnen de EU, het spanningsveld binnen de staat België weg te nemen en op te lossen. Zonder geweld en onlusten en zonder nationalistische superioriteitsgevoelens. Met zoveel mogelijk begrip voor de lokale eigenheid en wensen. Op- en aanmerkingen dus welkom en aanpassingen voorzien.De nadruk ligt in deze visie op het beoogde defensiemateriaal. Maar een krijgsmacht draait op een ander kapitaal, het personeel werkzaam bij defensie. Een goede en evenwichtige krijgsmacht kan dan ook niet zonder een goed en evenwichtig personeelsbeleid. Daarin valt ten opzichte van de huidige situatie ook veel te veranderen en te verbeteren. Zoals een goed marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden en een duidelijk carrière pad. Het zal allemaal onderdeel zijn van deze nieuwe krijgsmacht 2045. Zodat Defensie weer een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever wordt. Want zonder goed personeel komt geen enkele krijgsmacht van de grond.

DjcXOCKW4AIf40H kopie
(Foto: Defensie)

Een ander cruciaal aspect dat hier (nog) minder aan bod komt zijn de ondersteunende eenheden en diensten. Geen gevechtseenheid kan goed functioneren zonder een hele keten van gevechts- en logistieke ondersteuning als ook middelen en personeel voor opleidingen en training. Ook is er nog een hele administratieve organisatie nodig om alles in goede banen te leiden en vast te leggen. Je moet al gauw in aantallen van 10 op 1 denken wat er aan ondersteuning nodig is zodat 1 infanterist fatsoenlijk kan functioneren en indien nodig vechten.De keuze van het materiaal of wapensysteem in deze opzet is gelijk aan wat er reeds (nog) is in 2045 of is door mij gekozen op basis van een aantal afwegingen. Zou echter ook een ander merk of type kunnen zijn.

Terug IndexBEKNOPTE EU EN INTERNATIONALE VEILIGHEIDSANALYSEDe mogelijk belangrijkste ontwikkelingen en risico’s binnen Europa en rest van de wereld zijn tot aan 2045: (Analyse in Engels > Short EU Security Analysis 2045)

100003_01-satellite-world-map

Terug IndexIMPLICATIES VOOR DEFENSIE- EN VEILIGHEIDSBELEID  • Gezien de internationale ontwikkelingen en verschuivende strategische belangen is er steeds meer gestreefd naar samenwerking en standaardisatie van materiaal, organisatie(s) en procedures met andere EU-lidstaten. Taakspecialisatie heeft daarbij nog geen prioriteit. Die stap is nog te groot en misschien zelfs wel onwenselijk. Al kunnen er wel accenten worden gelegd, bepaalde oriëntaties worden gekozen. Het streven is dat vooral de interoperabiliteit toeneemt en grotere efficiëntie wordt behaald door gelijksoortig materiaal aan te schaffen. Uiteindelijk zal vooral nog aan het vlagembleem op de uniformen of voer- of vaartuigen zichtbaar zijn uit welke EU-lidstaat men komt. Van een EU-leger zal echter geen sprake zijn. Ondanks grote samenwerking en standaardisatie en de EDU battlegroups blijven de lidstaten baas over hun eigen defensie.

1
(Foto: army.cz)

 • Dit proces heeft plaatsgevonden binnen een nieuw opgezette Europese Defensie Unie (EDU). Welke gemodelleerd werd naar de (klassieke) NAVO opzet en zich focust op de collectieve verdediging van het EU-verdragsgebied. Ontstaan als gevolg van de groeiende strategische verschillen en belangen tussen de EU en met name de VS. Welke binnen de bestaande NAVO structuur uiteindelijk teveel wrijving opriepen. Dat neemt niet weg dat de trans-Atlantische relatie erg belangrijk blijft. Deze bleven daarom bestaan binnen een vernieuwde NAVO-structuur, waarin de EU enerzijds en de VS, Canada en Turkije en mogelijk andere landen anderzijds overleg voeren en samenwerken op veiligheids- en militaire gebied. Collectief of in coalitions of the willing. Het hoofdkwartier van de EDU ligt in Straatsburg.

Meer info: Strategische Visie – De EUropese Defensie Unie – EDU

Meer info: Strategic Vision Northern Alliance Treaty Organisation – NATO 2045

 • De Krijgsmacht Der Nederlanden heeft een meer maritieme oriëntatie gekregen. We zijn in meerdere opzichten immers sterk afhankelijk van het water, zowel nationaal als internationaal. 80% van de aanvoer van goederen geschiedt via het water en onze havens. De strategische belangen daaromtrent vragen om bescherming en dus inzet van de krijgsmacht, niet alleen ten lande, maar ook over zee.

EVTN Maersk3

 • De Nederlanden heeft in deze visie geen kernwapentaak meer. De beschikbare F-35As kunnen geen kernwapens meevoeren. Wel worden er in crisistijd Franse, Britse, Russische of Amerikaanse gevechtsvliegtuigen met kernwapens tijdelijk gestationeerd op vliegbases van De Nederlanden. Daar zijn ook voorzieningen voor aangebracht. Dit om de EDU en NAVO nucleaire afschrikkingsmacht zo minder kwetsbaar te maken.
 • Er is net als bij ontwikkelingssamenwerking OSW een vast percentage van het BBP voor Defensie vastgesteld, 2 procent vanaf 2024 voor Defensie, 2 procent vanaf hetzelfde jaar voor Ontwikkelings- en noodhulp.
  Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!

Defensie-uitgaven-15-09-01
(Afbeelding : CBS)

Terug IndexHOOFDTAKEN EN AMBITIENIVEAUHOOFDTAKEN


De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in artikel xx van de nieuwe Grondwet Der Nederlanden. In verband hiermee zijn drie hoofdtaken van de krijgsmacht te onderscheiden, te weten:

 • Bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke (EDU en NAVO) grondgebied;
 • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
 • Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

headers_igk-jaarverslag-2015-03
(Afbeelding: Defensie)

Terug IndexAMBITIENIVEAU


Op basis van de hoofdtaken, de veiligheidsanalyse en de beschikbare financiële middelen is een ambitieniveau geformuleerd.

De Krijgsmacht Der Nederlanden zal een bijdrage leveren aan de volgende zaken:

 • De bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke (EDU en NAVO) grondgebied, zo nodig met alle beschikbare middelen;
 • Een actieve bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandbeleid van De Nederlanden. Het gaat hierbij om:
  – kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdragen aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum. De focus zal daarbij meer liggen op defensieve en op afschrikking gerichte operaties. Waar nodig kan men echter ook offensief optreden.
  – Een bijdrage leveren aan een geïntegreerde, veelomvattende aanpak waarbij verschillende departementen, internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties en het (lokale of regionale) bedrijfsleven een rol spelen. Er wordt in dat verband gesproken van de 5D-benadering: DiplomacyDefense en Development, Disaster Relief en Data.

5D
(Afbeelding: MIT)

 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie en EDU. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage blijven leveren aan de collectieve verdediging en reactiecapaciteiten van de Europese unie, de EDU Battlegroups;
 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage van wisselende omvang blijven leveren aan de NATO Response Force (NRF);
 • Deelname (continue) aan een operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een gemechaniseerde combined arms bataljon, 1 luchtmobiel bataljon en een 1 mariniers bataljon, 2 special force operation groups, 16 gevechtsvliegtuigen, 1 gemengde groep (gevecht)helikopters, 4 EuroMALE RPAS UCAVs en of een maritieme taakgroep van verschillende schepen;
 • Gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan;
 • Het optreden bij landoperaties als lead nation op brigadeniveau en, samen met andere landen, op divisie- en legerkorpsniveau, bij maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau en bij luchtoperaties met bijdragen op gelijkwaardige niveau;
 • De uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatie-operaties en contra-terrorisme-operaties;

01.11b-foto-inzet-bahamas-1
(Foto: Defensie)

 • Verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten.
 • Deelname aan politiemissies, waaronder die van de Europese Gendarmerie Eenheid, met functionarissen en eenheden van de Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter;
 • Beschikbaarstelling van (para-)militaire deskundigen ten behoeve van de opleiding, training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;
 • Bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk Der Nederlanden aan de veiligheid van de samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het bijzonder om:
  – de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door de Koninklijke marechaussee Der Nederlanden waaronder de KMarDN Kustwacht;
  – militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere bijstandseenheden, de Koninklijke Marechaussee Nationale Garde en de inzet van de explosievenopruiming EOD;
  – (para)militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.

EaoFlw0XYAMR1FW

Terug IndexNIEUWE OPZET KRIJGSMACHT – ALGEMEENTen aanzien van de Krijgsmacht Der Nederlanden is op basis van de veiligheidsanalyse en het ambitieniveau de volgende organisatiestructuur ontstaan. De geschetste opzet vormt een momentopname van hoe de krijgsmacht er in 2045 uit zal zien.

 • Er is sprake van een meer geïntegreerde krijgsmacht. Waar mogelijk zijn meer afdelingen, eenheden, staven e.d. samengevoegd om tot een grotere standaardisatie en efficiëntie te komen. Zo zijn de losse staven van elk krijgsmachtdeel samengevoegd binnen 1 centrale staf. Deze centrale Defensiestaf onder leiding van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) voert het bevel over de 4 operationele commando’s van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De Defensiestaf is ondergebracht in de Citadel in ‘s-Hertogenbosch.
 • Er is gekozen voor een maritiem georiënteerde krijgsmacht. Dit betekent dat meer eenheden via het water kunnen worden verplaatst en/of ingezet. De ondersteunende organisaties van de Nederlandse krijgsmacht zijn georganiseerd in vijf defensieonderdelen: De Defensie Materiaal Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra (DOSCO), het Defensie Cyber en Elektronische Commando (DCECO), het Speciale Operaties Commando (DSOCOM) en de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).


DEFENSIE MATERIAAL ORGANISATIE (DMO)


De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. De DMO zorgt voor het defensiematerieel tijdens de hele levensduur. Van aankoop, via instandhouding tot en met afstoting. Of het nu gaat om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, (operationele) computersystemen of wapens. Na aankoop geeft DMO het materieel aan de krijgsmachtdelen die de instandhouding ervan verzorgen. De logistieke organisaties van de krijgsmachtdelen zorgen voor verdere verspreiding en onderhoud.

16122
(Afbeelding: Defensie)DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO (DOSCO)


Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine, landmacht, speciale operaties, luchtmacht, cyber en elektronische operaties en marechaussee zich richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

presentatiebgenharmsma-internefacilitaireondersteuningbinnendefensie-gecomprimeerd-171128122747-thumbnail-4
(Afbeelding: Defensie)DEFENSIE CYBER EN ELEKTRONISCHE COMMANDO (DCECO)


Cyber en elektronische oorlogsvoering werd een steeds serieuzer taakgebied voor de krijgsmacht en is daarom ondergebracht in het Defensie Cyber en Elektronische Commando (DCECO). Primair is dit nieuwe krijgsmachtonderdeel defensief georiënteerd. Alle wapensystemen maar ook regel- en ict-systemen en netwerken die daaraan gekoppeld zijn worden door dit commando beschermd. Onder andere via het Defensie Computer Emergency Response Team (DefCERT). Dit commando wordt echter ook in staat om cyberaanvallen uit te voeren om zo systemen e.d. van een tegenstander te ontregelen of plat te leggen. Dit of als afschrikking of als manier om de oorlogsvoering van een tegenstander te bemoeilijken. Enkele honderden specialisten zijn permanent werkzaam binnen dit commando. Hoofdlocatie wordt de Frederik-kazerne in Den Haag.

cyberwarriorTerug Index

DEFENSIE SPECIALE OPERATIES COMMANDO (DSOCOM)


Het Speciale Operaties Commando (DSOCOM) zorgt voor de inzet van Nederlandse special operations forces (SOF). Dat betekent plannen, aansturen, uitvoeren en evalueren van alle SOF-operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Op zee, op land en vanuit de lucht. Het gaat om militairen van het Korps Mariniers, Luchtmobiele brigade en Korps Commandotroepen, maar ook helikopterbemanningen, genisten en infanteristen die als ondersteuner meedoen aan operaties. Het DSOCOM kan de Nederlandse special operation forces en de ondersteuners beter samenbrengen, trainen en voorbereiden op specifieke operaties. De krijgsmachtdelen blijven er verantwoordelijk voor dat de militairen getraind zijn voor het uitvoeren van operaties (operationeel gereed stellen). DSOCOM zorgt dat de eenheden klaar zijn voor een specifieke SOF-operatie (inzet gereed stellen).

HWIC oefening Klu Hollands Diep
(Afbeelding: Defensie)


DEFENSIE BEWAKINGS- EN BEVEILIGINGSORGANISATIE (DBBO)


De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) is een zogenoemd 24-uurs bedrijf en valt onder de Bedrijfsgroep Vastgoed & Beveiliging binnen het Defensie Ondersteuningscommando. De DBBO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaken binnen Defensie. Als tweede hoofdtaak adviseert de DBBO over de organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen voor de gehele Defensieorganisatie. De DBBO bestaat in totaal uit 16 regio’s, gelijk aan de 16 provincies. De centrale staf is in Utrecht gevestigd, waar ook de directeur werkzaam is. Binnen de staf- en regio-staven zijn ruim 2400 werknemers werkzaam, (en gezien groeiende belang functie, ook door terrorismedreiging) allen militair. Er zijn nauwe banden met de andere (hoog)beveiligingseenheden binnen de defensie organisatie en operationele commando’s en men wisselt mensen, materiaal en kennis uit. De Nederlandse en Belgische Luchtmacht Beveiliging is onderdeel geworden van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO). 

def_d150709lm0010
(Afbeelding: Defensie)

 • Er worden verschillende roulatiesystemen gehanteerd binnen de krijgsmacht. Afhankelijk van inzet en de aard van de taak of missie. Normaliter gaat men bij een (meerjarige expeditionaire) operationele inzet uit van een 4 – slag: opwerken – uitzending – recuperatie – onderhoud. Teneinde de defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen
 • Ook wordt er op allerlei wijze samenwerking gezocht met bondgenoten en buurlanden. Binnen de EDU en NAVO en VN. Organisatorisch maar ook qua materiaal en procedures.
 • De Nederlanden neemt deel aan gemeenschappelijke EDU en NAVO-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en levert daar materiaal en mensen voor.

Terug Index

 
Flag_of_The_Netherlands(nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE ZEESTRIJDKRACHTEN DER NEDERLANDENDe zeestrijdkrachten, ook wel de Koninklijke Marine genoemd, zijn in het kader van de maritieme oriëntatie van de krijgsmacht versterkt. De samenstelling kan naar omstandigheden en soort missie worden aangepast. In de praktijk zullen de meeste schepen zelfstandig taken blijven uitvoeren.

 • Periodes van (meerjarige expeditionaire) operationele inzet zullen in principe maximaal 4 maanden blijven duren. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen
 • Schepen van de operationele taakgroep nemen deel aan andere vlootverbanden (zoals die van de EDU of NAVO of VN).

dmkXPLNH_4ULNx

 • De meeste marineschepen zijn geschikt gemaakt om meer vaaruren per jaar te maken dan gebruikelijk was en met een tweetal bemanningen maximaal 8 maanden voor een missie (ver) buiten De Nederlanden te kunnen worden ingezet (voorbeeld roulatieschema hieronder bij zeg 6 fregatten).
  rotation scheme for naval vessels and crews
 • De OPV’s van de Holland-klasse zijn bij de instroming van de nieuwe multifunctionele fregatten geleidelijk door de Marine afgestoten en verkocht aan Griekenland.
 • De luchtverdedigingsfregatten/LCFs van de Zeven Provinciën-klasse zijn vervangen door uiteindelijk 6 nieuwe luchtverdedigingsfregatten in deze momentopname 2045. Samen ontwikkeld en gebouwd met Duitsland, gebaseerd op hetzelfde model als de multifunctionele fregatten. 
 • Zr.Ms. Rotterdam is vervangen door een nieuwe LHA, die is gebaseerd op de Italiaanse Trieste. Vanwaar gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAV drones van de luchtstrijdkrachten kunnen opereren. Een eerste LHD is aangekocht ter vervanging van Zr.Ms. Johan de Witt. Een tweede volgt.
 • JSS Zr.Ms. Karel Doorman is vervroegd vervangen door een tweede CSS en samen met de OPV’s verkocht aan Griekenland. 
 • De zeilende opleidingsschepen Zr.Ms. Urania en A958 Zenobe Gramme zijn afgestoten en de opleidingen overgezet naar de nieuwe (zeilende) opleidingsschepen van zeestrijdkrachten.

DTAr24bX0AA7jKD

Terug IndexAdmiraliteit Koninklijke Zeestrijdkrachten


De Admiraliteit in Den Helder stuurt de zeestrijdkrachten aan. De Commandant Zeestrijdkrachten heeft de leiding. Samen met de  vormt hij het ‘directieteam’. Als ondersteuning beschikken zij hiervoor over een staforganisatie.

EIos4jgXsAIaQRnThe Netherlands Maritime Force


The Netherlands Maritime Force (TNLMARFOR) heeft 2 hoofdfuncties. Het is de uitzendbare operationele staf van de Koninklijke Marine. Deze staf leidt operaties van vlooteenheden en daar mogelijk aan gekoppelde marinierseenheden. En het is een zogeheten opwerk-eenheid: een organisatieonderdeel dat schepen begeleidt naar operationele inzetbaarheid.

Bevoorraden op zeeDirectie Materiële Instandhouding


Het onderhoud van schepen, onderzeeboten en systemen bij de marine gebeurt bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder en Zeebrugge. Hier werken specialisten aan de hightech installaties: voortstuwing, elektronica en de wapensystemen aan boord.

d130621sh1064_Terug Index

Korps Mariniers


Het Korps Mariniers is gespecialiseerd in maritieme speciale operaties, amfibische landingen en expeditionair landoptreden met middelzware en lichte infanterie-eenheden. Sinds de verdere integratie van operationele commando’s valt het nu onder de landstrijdkrachten en vormt daar 1 van de drie operationele gevechtsbrigades. Naam en tradities blijven behouden alsmede de grote verbondenheid met de zeestrijdkrachten. Gestationeerd in marinierskazernes in Rotterdam, Den Helder, Roosendaal en Oostende.

mariniers-scheveningenOnderzeedienst 


De Onderzeedienst, wederom opgericht als zelfstandige dienst, is het onderdeel van de Marine dat zorg draagt voor de uitrusting van de onderzeeboten en de opleiding van de bemanningen binnen de Zeestrijdkrachten Der Nederlanden. De Onderzeedienst zetelt op de Nieuwe Haven in Den Helder en bestaat in 2045 uit 6 onderzeeboten en 2 Submarine Support Ships/torpedowerkschepen.

763Mijnendienst


De Mijnendienst, wederom opgericht als zelfstandige dienst, is bij de Marine het onderdeel dat zorgdraagt voor het mijnenvrij houden van havens en vaarroutes. De Mijnendienst beschikt over 6 mijnenruiming-moederschepen (oceaan) en 6 duikvaartuigen (kust- en binnenwateren), naast mobiele teams en materiaal die ook vanaf andere schepen kunnen opereren. De groep zal nauw samenwerken met het soortgelijke eenheden en duikvaartuigen van bondgenoten en civiele bedrijven. De duikvaartuigen worden vooral in kust- en binnenwateren gebruikt. De Mijnendienst kent een operationele groep (met een flottielje MCM vaartuigen), een logistieke groep (met gebouwen in Den Helder en Zeebrugge) en de Duik- en Demonteergroep. De Mijnenschool is gevestigd in Zeebrugge.

Belgisch Nederlandse samenwerking EGUERMIN

Terug IndexDienst der Hydrografie


De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van De Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van haar belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. De Dienst beschikt over 4 hydrografische vaartuigen en werkt nauw samen met het soortgelijke hydrografische vaartuigen van bondgenoten.

zr.msDefensie Duikgroep


De Defensie Duikgroep voert duikoperaties uit en ruimt explosieven onder water. Ook repareren deze duikers van de marine vaartuigen onder water en controleren ze havens op mogelijke explosieven. Zij maken onder andere gebruik van 6 MCMV en 6 duikvaartuigen. De groep werkt nauw samen met het soortgelijke eenheden en duikvaartuigen van bondgenoten.

Ruiming-zeemijn-Vlissingen

Terug IndexDuikmedisch Centrum


Het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine is het medisch kenniscentrum voor de duikwereld in De Nederlanden. Het is opgericht in 1966 en gevestigd in Den Helder.

hyperbare-kamer-en-bedienaar-van-alle-apparatuur Operationele School


De Operationele School in Den Helder geeft operationele opleidingen aan het marinepersoneel. Ook militairen uit andere landen zijn er welkom. Ze volgen er gespecialiseerde opleidingen, toegespitst op radio- en dataverbindingen en oorlogsvoering onder water, op het water en tegen luchtdoelen. Zo kan ze het gekwalificeerde en inzetbare personeel afleveren dat beide marines nodig hebben voor hun operaties.

14358875_1680154322303348_1570889061938156818_n

Terug IndexDit levert in 2045 het volgende beeld op aan materiaal:

(aantallen schattingen en voorlopig)


LHA1 Landing Helicopter Assault (LHA) (Amfibisch transport- en commandoschip) [naam]
Een LHA transport- en commandoschip, +/- 36.00o ton, voor het vervoer van een combat group (bataljon) en hun materiaal als ook gevechts- en transport helikopters en VTOL UCAVs.

Op en aanmerkingen:
– Behalve als transport- en amfibisch landingsvaartuig kan een LHA ook functioneren als commandoschip. Het kan amfibische acties tot divisie-niveau coördineren. Daarvoor heeft het extra communicatiemiddelen en ruimte aan boord voor een amfibische staf.
– Gebaseerd op samen met Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje gebouwde versie van de Italiaanse Trieste LHA.
– Aan boord een mix tot 36 gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAVs van de luchtmacht die vanaf het dek opereren.
– Ook kan de LHA in een dok 4 LCU’s meevoeren en 4 LCVPs en/of 4 LCP/USV’s in davids en dok.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De bewapening van de LHA is o.a. 1x127mm kanon, 2x 76mm kanons, 4x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 2×16 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 7x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL krijgen. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– De LHA kan ook LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.(artist’s impression voorbeeld Trieste LHA)


2ac23948db8be6286c7dd3ff2db7cc102 Landing Heli Dock (LHD) (Amfibisch transport- en commandoschip) [naam] klasse
Een LHD transport- en commandoschip, +/- 18.000 ton, voor het vervoer van een combat group (bataljon) en hun materiaal als ook gevechts- en transport helikopters en VTOL UCAVs.

Op en aanmerkingen:
– Behalve als transport- en amfibisch landingsvaartuig kan een LHD ook functioneren als commandoschip. Het kan amfibische acties tot brigade-niveau coördineren. Daarvoor heeft het extra communicatiemiddelen en ruimte aan boord voor een amfibische staf.
– Zr.Ms. Rotterdam is vervangen door een nieuwe LHD, gebaseerd op samen met Duitsland (2) en Engeland (3) ontworpen opvolger. Daarna volgde een tweede zusterschip.
– Aan boord een mix tot 18 gevechts- en transporthelikopters en VTOL UCAVs van de luchtmacht die vanaf het dek opereren.
– Ook kan de LHD in een dok 4 LCU’s + 4 LCVPs in davids. Naast 4 LCP/USVs in davits en dok.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De bewapening van de LHD is o.a. 1x 76mm kanon, 2x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 2×8 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL krijgen. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– De LHD kan ook LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.(Afbeelding/artist’s impression voorbeelden Damen Enforcer 18000, BAE, Blohm+Voss LHDs)

Terug Index


710x528_27095788_14668627_15538968616 Luchtverdedigingsfregatten [naam] klasse
Primaire taak luchtverdediging AAW, secundaire taak ASW. 

Op- en aanmerkingen:
– De vier bestaande LCFs zijn vervangen door 6 nieuwe door De Nederlanden en Duitsland (6x) gezamenlijk ontwikkelde luchtverdedigingsfregatten/destroyers gebaseerd op hetzelfde model als de multifunctionele fregatten. 
– De nieuwe LCFs hebben naast twee 76mm kanons ook 2x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 2×32 cellen SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Er is op de LCFs een nieuw antischeepsraketsysteem ingevoerd met een groter bereik en welke naast tegen schepen ook tegen landdoelen ingezet kan worden (Naval Strike Missile (NSM)).
– Ook zijn er luchtdoelraketten tegen ballistische raketten (BMD) aan boord. Bij de beoogde overstap voor de nieuwe LCFs een VLS met het Europese Sylver/Aster-raketsysteem, waaronder ook BMD variant.
– In de VLS van de nieuwe LCFs kunnen ook Storm Shadow kruisraketten worden meegevoerd.
– De LCFs kunnen 2 NH90’s meenemen of mix met grote en kleine VTOL UCAVs. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De nieuwe LCFs kunnen tot 4 LCP/USVs meevoeren in de midscheepse Mission bay voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of maximaal 10x 1 TEU containers. Meestal een mix. (Afbeelding: Damen artist’s impression)


mks180-konzeptgrafik-2 DNL12 multifunctionele fregatten [naam] klasse
Ter vervanging van de vier NL/BE M-fregatten en vier OPV’s zijn een 12-tal nieuwe fregatten ingevoerd van een multifunctionele variant (MPF). Primaire taak ASW en secundair AAW.

Op- en aanmerkingen:
– Op het aanwezige flexdek kan een kleine amfibische gevechtsgroep worden vervoerd, als ook mijnruimings- en legsystemen (waaronder drones), landings- en (onbemande) patrouillevaartuigen, een mobiel hospitaal en/of een commandocentrum als ook vrachtcontainers.
– Alle schepen hebben naast een 127mm en 76mm kanon een 2-tal RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWSs, 2x SRAM (IRIS-T) VLS raket CIWS, 2×16 SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL hebben. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook is er een nieuw anti-scheepsraketsysteem ingevoerd met groter bereik en die naast tegen schepen ook tegen landdoelen ingezet kan worden (Naval Strike Missile (NSM)).
– Gekozen is voor een VLS met het Europese Sylver/Aster-raketsysteem.
– In deze VLS kunnen ook Storm Shadow kruisraketten worden meegevoerd.
– De nieuwe MPFs kunnen 2 NH90’s of mix met grote en kleine VTOL-UCAVs meenemen. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De nieuwe MPFs kunnen tot 4 LCP/USVs kunnen meevoeren in de midscheepse Mission bay voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten of maximaal 10x 1 TEU containers. Meestal een mix.
– Ook Duitsland heeft 8 van deze fregatten aangeschaft.
(Afbeelding: Door mij aangepaste..vlag..Damen Shipyards MKS180)

Terug Index


ctiuc-wwoaa9fou-kopie12 Medium Unmanned Surface Patrol Vessels [naam] klasse
Deze vaartuigen zijn in staat om lange tijd zelfstandig en onbemand rond te varen en bijvoorbeeld in bepaalde gebieden af te zoeken naar onderzeeboten (ASW). Waar mogelijk en nodig die te volgen en diens locatie door te geven aan andere schepen of vliegtuigen, welke de onderzeeboot ook kunnen bestrijden. Naast ASW inzetbaar voor EW, MCM en mijnen leggen, ISR en SuW (counter-swarm, bewapende escorte, ..).

Op- en aanmerkingen:
– Daarvoor hebben zij verschillende apparatuur aan boord. Onder andere verschillende sonarsystemen. Zowel boegsonar, dip- en sleepsonar op het multi-functionele achterdek.
– De achterzijde van het vaartuig heeft een klein helidek om zo indien nodig (bijvoorbeeld voor onderhoud/reparatie, which only) personeel naar en van het vaartuig te verplaatsen als ook VTOL UCAVs vanaf te laten opereren (en bij te tanken). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– De vaartuigen krijgt een RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS en 2x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL voor zelfverdediging. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ze kunnen zelfstandig langere tijd opereren, maar worden gevolgd en aangestuurd vanuit een commandocentrum. Dat kan op een schip zijn, in de lucht of op land.
– Dit project, geïnspireerd op het ACTUV programma van de Amerikanen, is samen met andere EUropese bondgenoten ontwikkeld en er wordt ook nauw samengewerkt bij inzet.
– De vaartuigen kunnen ook met een kleine bemanning ingezet worden, een Optionally piloted vehicle (OPV) dus. Of vanuit een begeleidend vaartuig of vliegtuig worden aangestuurd.
– Model is gebaseerd op de CMN Ocean Eagle 43. 


D3CnUHQW0AA4N6H6 type 212CD onderzeeboten [naam] klasse
De Onderzeedienst heeft 6 onderzeeboten.

Op- en aanmerkingen:
– Een nieuwe onderzeeboot-klasse heeft de huidige Walrus-klasse vervangen. Een soortgelijke onderzeeboot die in samenwerking met bondgenoten is ontwikkeld.
– Door toenemende proliferatie en dreiging van onderzeeboten in de wereld is het aantal gegroeid van 4 naar 6.
– Wapens als torpedo’s, ASM, Storm Shadow NG kruisraketten en ook IDAS-raketten om luchtdreigingen, kleine of middelgrote oppervlakteschepen of nabij landdoelen aan te vallen. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook zijn er onbemande onderwaterdrones aan boord als ook uitgebreide faciliteiten voor het ondersteunen van teams van het KCT. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Het model is gebaseerd op het type onderzeeboot welke Noorwegen, De Nederlanden en Duitsland samen hebben ontwikkeld binnen hun strategische militaire- en marinebouw-alliantie, type 212CD.


Terug Index

css2 CSSs (Combat Support Ships) Den Helder klasse
Die ondersteunende taken kunnen uitvoeren (tanken en bevoorrading), amfibische operaties kunnen ondersteunen en allerlei soorten materiaal kunnen vervoeren. Dichtbij maar ook ver van huis, bijvoorbeeld in Azië. Heten Zr.Ms. Den Helder en Zr.Ms. Zeebrugge.

Op- en aanmerkingen:
– Heeft 2 BOZ-masten en 2 zware laadkranen. Kan 2 LCVP’s meevoeren in davits.
– De vaartuigen kunnen naast 2 LCVP’s ook meerdere LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille, ASW of MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De hangaar biedt plaats aan 2 NH90s met gevouwen rotors. Meestal een mix van 1 NH90 MTTH met grote en kleine VTOL UCAVs. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Bewapening zal bestaan uit o.a. 2x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 2×8 SYLVER VLS voor o.a. Aster 30 NG, IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 5x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord. (Afbeelding: Damen Shipyards)


FCS 5009 Patrol 312 OPV Medium Unmanned Surface Support Vessels

Deze schepen zijn in staat om lange tijd zelfstandig en onbemand te varen en kunnen bijvoorbeeld goederen, USV / LCP’s, voertuigen of containers van een marineschip naar een haven brengen of vice versa. Naast logistiek en transport kan het ingezet worden voor EW, ISR, ASW en SuW (tegenzwerm, gewapende escorte, ..).

Op- en aanmerkingen:
– Hiervoor hebben ze diverse apparatuur aan boord. Onder andere diverse systemen zoals dip en drag sonar op het multifunctionele achterdek.
– De achterkant van het vaartuig kan ook worden gebruikt als helikopterdek om indien nodig personeel van en naar het vaartuig te verplaatsen (bijvoorbeeld voor onderhoud / reparatie, alleen lier) en om VTOL UCAV’s te laten werken (en bij te tanken). Er is ook een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL-drones.
– De schepen ontvangen 1x RAPIDFire NG (AESA-radar, 2x CT40 40 mm kanon, een licht SAM-systeem (LFK-NG VLS) en een lasersysteem) CIWS en 2x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL voor zelfverdediging. Er is ook een hard-kill anti-torpedo-systeem aan boord.
FCS 5009 Patrol 4– Ze kunnen voor langere tijd zelfstandig opereren, maar worden bewaakt en aangestuurd vanuit een commandocentrum. Dat kan op een schip, in de lucht of aan land zijn.
– De schepen kunnen ook worden ingezet met een kleine bemanning, een Optioneel Piloten Voertuig (OPV). Of bestuurd worden vanuit een begeleidend vaartuig of vliegtuig. Ze begeleiden vaak vloot ondersteuningsvaartuigen.
– Model is gebaseerd op de Damen FCS 5009 Patrol.

Terug Index


eltjsyow0aamemh6 multifunctionele mijnenbestrijdingsvaartuigen oceaan (MCMV) [naam] klasse
De 6 mijnenjagers van de Alkmaar-klasse en 6 van de Aster-klasse zijn vervangen door een 6-tal nieuwe MCM vaartuigen (oceaan) en 6 nieuwe grotere duikvaartuigen (kust- en binnenwateren).

Op- en aanmerkingen:
– MCM vaartuigen blijven hard nodig gezien de blijvende grote dreiging van zeemijnen en ook de zorg rond explosieven in onder andere de Noordzee. Maar wel meer gebruik van mobiele teams en materiaal vanaf ook andere marineschepen en die van de Kustwacht.
– Er wordt verdere samenwerking gezocht met mogelijk andere Europese landen en civiele bedrijven.
– Ook de nieuwe MPF fregatten en andere schepen en vaartuigen hebben een secundaire MCM-capaciteit. Ook die van de Kustwacht.
– De vaartuigen kunnen LCP/USVs meevoeren en inzetten voor patrouille- en MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De vaartuigen hebben o.a. 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL voor zelfverdediging. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Het vaartuig fungeert als moederschip voor verschillende onbemande oppervlakte- en onderwaterdrones van de Atlas Elektronik en Saab die voor mijnen zoeken en onschadelijk maken kunnen worden ingezet.


Welke ook voor andere taken de basis vormt zoals:


2 Submarine Support Ships (SSS) [naam] klasse
Ondersteuningsschip voor de Onderzeedienst (torpedowerkschepen).

Op- en aanmerkingen:
– Ter vervanging van Zr.Ms. Mercuur en een tweede vaartuig.
– Inzetbaar als submarine rescue ship.
– Het vaartuig kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters zijn (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Bewapening bestaat uit o.a. 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Gebaseerd op het nieuwe MCMV model.


4 hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV) [naam] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Zr.Ms. Snellius, Zr.Ms. Luymes en Belgica II zijn vervangen door 4 nieuwe HOVs op basis van hetzelfde model als de MCM vaartuigen.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


2 vaartuigen voor SIGINT [naam] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Gebaseerd op nieuw MCMV model met containerized SIGINT sensoren en systemen.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


This-is-what-the-Future-Belgian-Dutch-MCM-Motherships-will-Look-Like-4-1024x576 kopie2 hospitaalschepen (HS2) [naam] 

Op- en aanmerkingen:
– Gebaseerd op nieuw MCMV model. Role 2.
– Bij grotere inzet/operaties werkt het schip nauw samen met het grotere marineschepen met hospitaal-capaciteiten 3 en civiele hospitaalschepen.
– Kan 2 LCP/USVs meevoeren waar patiënten en artsen mee kunnen worden vervoerd.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max, 26 ton op drijvend helidek/Mexeflote) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig).
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.
– Geen zware bewapening, alleen CT 5.56mm MG’s voor zelfverdediging.


This-is-what-the-Future-Belgian-Dutch-MCM-Motherships-will-Look-Like-1-770x410en 1 marineopleidingsvaartuig (MOV) [naam] 

Op- en aanmerkingen:
– Voor opleidingen Zeestrijdkrachten Der Nederlanden. Nieuw vaartuig heeft de MOV Van Kinsbergen vervangen. Gebaseerd op het nieuwe MCMV model.
– Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS, 1×8-cell SYLVER VLS voor o.a. IRIS-T, Sea SPEAR raketten. Daarnaast 3x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Voert naast Rhibs ook 2 LCP/USVs mee.
– Er kan ook met helikopters (alleen ondersteuning, 7,5 ton max) en VTOL UCAVs op worden geoefend. Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


multi_role_auxiliary_vessel_660_eocd_diving_ops1 kopie6 duikvaartuigen (DV) [naam] klasse

Op- en aanmerkingen:
– Heeft de Cerberus klasse vervangen. Zijn gebaseerd op de Damen Multi-Role Auxiliary Vessel 660 voor de kuststrook en de binnenwateren.
– Ook inzetbaar voor MCM en hydrografische taken.
– Bewapening bestaat oa uit 1x RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS en 2x Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL.
– Kan naast Rhibs eveneens 1 LCP/USV meevoeren.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones. (Afbeelding: Damen Shipyards)


D1pDPRSXQAERYKE1 zeilend opleidingsschip [naam] 

Op- en aanmerkingen:
– Voor opleidingen Zeestrijdkrachten Der Nederlanden, zowel officieren io als matrozen io. Is geen exacte replica geworden van het schroefstoomschip 1e klasse van de Atjeh-klasse maar aangepast aan de huidige geometrie en veiligheidseisen als ook beoogde taakstelling.
– Geen zware bewapening, alleen CT 5.56mm MG’s voor zelfverdediging.
– Ook is er een lanceer- en bergingssysteem aan boord voor het gebruik van kleinere VTOL drones.


Verschillende ondersteunende vaartuigen:

6 kustsleepboten
6 havensleepboten
4 expeditionair hydrografisch onderzoeksvaartuig

2 brandstoflichters
2 logementsschepen
6 communicatievaartuigen
2 rondvaartboten

Landings- en patrouillevaartuigen/USVs (niet voor schepen die in cyclus in langdurig onderhoud zijn!):


Damen LCM:LCU+/- 18 LCU’s (1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 6x voor opleiding&reserve)
(Afbeelding Damen LCM)

 


mexeflote+/- 18 Mexeflote rafts (1×2 op LHA, 2×2 op LHD, 2×2 op CSS, 2×1 op HS2, 6x voor opleiding&reserve)

 


landing-craft-vehicle-personnel-lcvp-type-mkvc

+/- 24 LCVPs (1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 2×2 op CSS, 8x voor opleiding&reserve)

 


Royal-Navy-Workboats-3-1014x487+/- 124 LCP/USVs (6×2 LCF, 12×2 op MPF, 1×4 op LHA, 2×4 op LHD, 2×4 op CSS, 2×2 op SSS, 6×2 op MCM, 6×1 op DV, 2×2 HS2, 2×2 op SIGINT, 1×2 op MOV, 18x voor KCT, 18x voor opleiding&reserve). Gebaseerd op de ARCIMS van Atlas Elektronik. Heeft bepantsering bij kajuit en vitale plaatsen en bepaalde modules. Plaatsbare bewapening Sea Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL. Zowel bemand als onbemand inzetbaar met verschillende modules (MCM, ASW, HOV, patrouille, transport) en bewapening. Bemand: bemanning 2+10 bepakte militairen.


Daarnaast verschillende kleinere bemande en onbemande (duik)vaartuigen, RHIBs ed. naast UCAVs (zie Luchtmacht) en kleinere drones beschikbaar komen.


Terug Index

 
Flag_of_The_Netherlands
(Nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE LANDSTRIJDKRACHTEN DER NEDERLANDENDe belangrijkste veranderingen voor dit operationele commando, ook wel de Koninklijke Landmacht genoemd, zullen worden:

 • Alle landstrijdkrachten zijn zich qua training meer maritiem gaan oriënteren en daardoor kunnen allen vanuit (marine)schepen worden ingezet indien nodig.
 • De omvang van de landstrijdkrachten is 1 Staf van de Landmacht, delen van een korps- en een divisiestaf, 2 brigade-staven en 8 bataljons. 
 • De 43 Gemechaniseerde Brigade heeft eenheden opgenomen van het voormalige Belgische Landcomponent. 
 • De 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers hebben eveneens eenheden opgenomen van de voormalige Belgische Landcomponent.

Internationale oefening Falcon Autumn

 • Er is een brigadestaf-structuur. Maar de nadruk ligt op kleinere eenheden, met name versterkte compagnieën en bataljons. 1 bataljon bestaat uit 3 compagnieën die weer bestaan uit 4 pelotons.
 • Er zijn samen met Duitsland twee gemeenschappelijke EDU Legerkorps- en divisiestaven gevormd. 43 Gemechaniseerde Brigade is ondergebracht bij de 1 Duitse Gemechaniseerde  Divisie, die onderdeel vormt van dit EDU legerkorps. 11 Luchtmobiele Brigade is ondergebracht bij de xxxx EDU Divisie, die weer onderdeel vormt van een EDU legerkorps. Ook het Korps Mariniers in onderdeel van een EDU Divisie, samen met Duitse, Schotse en Engelse mariniers.
 • Het materiaalpakket is modern, evenwichtig en toereikend om de taken goed te kunnen uitvoeren. Een deel van het voorheen Belgische materiaal is bij de boedelscheiding overgegaan naar de eenheden van Wallonië, welke in deze visie, uiteindelijk is opgegaan in Frankrijk en de eenheden in haar krijgsmacht.
 • Het aantal bases is verder teruggebracht en waar mogelijk samengevoegd met die van de marine en luchtmacht.

d141112sh1382De Koninklijke Landstrijdkrachten Der Nederlanden bestaat in 2045 uit: 

Ik gebruik een aantal algemene aannames. (In het Engels)

 • 1 DEU/DNL EDU legerkorpsstaf, 2 DEU/DNL EDU divisiestaven, 1 DNL/DEU divisiestaf, 3 brigadestaven en 4 gemechaniseerde en 4 luchtmobiele bataljons, en 4 Mariniers bataljons.
 • Duits-De Nederlanden/EDU legerkorps staven.
 • Duits-De Nederlanden Divisie staf binnen Duitse 1. Gemechaniseerde Divisie.
 • Duits-De Nederlanden/EDU binnen xxxx EDU Luchtmobiele Divisie staf.
 • Engels-De Nederlanden/EDU binnen xxxx EDU Mariniers Divisie staf.
 • De Nederlanden Divisie staf.

joint-operations-centre-1-gnc


 • 43 Gemechaniseerde Brigade – (Johannes Postkazerne in Havelte, Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot en Kwartier Luitenant-Generaal Piron te Leopoldsburg)
  Ik gebruik een aantal algemene aannames. (In het Engels)
 • 43 Brigade Staf
 • 43 Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon Regiment Limburgse Jagers (Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot)
 • 44 Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon Johan Willem Friso (Johannes Postkazerne in Havelte)
 • 45 Gemechaniseerd (combined arms) bataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland (Johan van den Kornputkazerne in steenwijk)
 • 47 Gemechaniseerd (combined arms) Bataljon Garderegiment Fuseliers Bevrijding – Prinses Irene (Kwartier Luitenant-Generaal Piron te Leopoldsburg)
 • 43 Brigade Verkenningseskadrons Huzaren van Boreel
 • 43 Geniebataljon
 • 43 Herstelbataljon
 • 43 Bevoorradings- en Transportbataljon
 • 43 Geneeskundig bataljon
 • 43 Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair peloton
 • 43 Opleidingsbataljon

Oefening Peacock Supremacy


 • 11 Luchtmobiele Brigade – (11 en 12 in Oranjekazerne in Schaarsbergen, 13 in Johan Willem Friso Kazerne in Assen en 14 in Kwartier Kapitein P. Gailly in Kasterlee)
  Ik gebruik een aantal algemene aannames. (In het Engels)
 • 11 Luchtmobiele Brigade stafcompagnie (o.a. pathfinderpeloton “Madju”)
 • 11 Airmobile (combined arms) battalion/Garderegiment Grenadiers en Jagers (in Oranjekazerne in Schaarsbergen)
 • 12 Airmobile (combined arms) battalion/Regiment Regiment Van Heutsz (in [Naam] kazerne nabij Lelystad)
 • 13 Airmobile (combined arms) battalion/Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (in Johan Willem Friso Kazerne in Assen)
 • 14 Airmobile (combined arms) battalion/Regiment Parachutisten (in Kwartier Kapitein P. Gailly in Kasterlee)
 • 11 Verkenningseskadrons (Airmobile) Regiment Jagers te Paard
 • 11 Geniebataljon (Airmobile)
 • 11 Herstelbataljon (Airmobile)
 • 11 Bevoorradings- en Transportbataljon (Airmobile)
 • 11 Geneeskundig bataljon (Airmobile)
 • 11 Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair protectie peloton (Airmobile)
 • 11 School Luchtmobiel
 • School Grond Lucht Samenwerking (SGLS)

luchtmobiele-militairen


 • 1 Brigade Korps Mariniers – (1 MCG in Van Ghentkazerne in Rotterdam, 2 MCG in [Naam] Kazerne in Den Helder, 3 MCG in Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal, 4 MCG in Kwartier kamp van Lombardsijde in Lombardsijde)
  Ik gebruik een aantal algemene aannames. (In het Engels)
 • 1 Maritime Brigade Force Command Staff
 • 1 Marine (combined arms) battalion/group (in Van Ghentkazerne in Rotterdam)
 • 2 Marine (combined arms) battalion/group (in Fort Erfprins Kazerne in Den Helder)
 • 3 Marine (combined arms) battalion/group (in Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal) 
 • 4 Marine (combined arms) battalion/group (in Kwartier kamp van Lombardsijde in Lombardsijde)(voorheen Belgische Regiment Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers)
 • 1 Amphibious reconnaissance squadrons 
 • 1 Surface assault battalion/group 
 • 1 Surface/seabased medical battalion/group 
 • 1 Seabased support battalion/group 
 • 1 Chemical, Biological, Radiological, Nuclear protection troop 
 • (Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) – Gaat geheel over in en versterkt het Korps Commandotroepen)
 • 1 Marine Training Battalion/Group (MTG)
 • Marinierskapel

mariniers-scheveningenKORPS COMMANDOTROEPEN


Het Korps Commandotroepen zijn de special forces van de Koninklijke Landmacht Der Nederlanden.

 • Korps Commandotroepen – (in [Naam] Kazerne in Nieuw-Milligen en Kwartier Commandant de Hemptinne in Heverlee)
  Ik gebruik een aantal algemene aannames. (In het Engels)
 • Stafcompagnie
 • Verzorgingscompagnie
 • 101 Commandotroepencompagnie
 • 102 Commandotroepencompagnie
 • 103 Commandotroepencompagnie
 • 104 Commandotroepencompagnie
 • 105 Commandotroepencompagnie
 • 106 Commandotroepencompagnie
 • 107 Commandotroepencompagnie
 • 108 Commandotroepencompagnie
  De Commandotroepen-compagnieën bestaan elk weer uit verschillende commandoploegen met een eigen inzetspecialisatie. Een commandoploeg bestaat over het algemeen uit negen personen; 
 • Opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO)

belgische-special-forces-trainen-fibuaVERSCHILLENDE ONDERSTEUNENDE COMMANDO’S :

 • Grondgebonden LuchtverdedigingCommando (GLC)
 • Operationeel Ondersteuningscommando Landstrijdkrachten (OOCL)
 • Opleidings/Trainings Commando Landstrijdkrachten (OTCOL)
 • Personeels Commando Landstrijdkrachten (PERSCOL)
 • Explosieven Opruimingscommando (EOD)
 • Ondersteuningsgroep Landstrijdkrachten (OGL)

EOD-foto-Defensie-1280x720

Terug Index


 • De 43 brigadestaf stuurt 4 bataljons aan. De 11 Luchtmobiele Brigade (LMB) stuurt eveneens 4 bataljons aan.
 • Alle brigades kunnen voor operaties binnen het Koninkrijk Der Nederlanden en binnen het EU en NAVO verdragsgebied worden ingezet als ook expeditionair daarbuiten of onder VN-vlag. Dit geldt ook voor alle ondersteunende eenheden die aan deze brigades zijn verbonden.
 • De missieduur voor (meerjarige expeditionaire) operationele inzet blijft steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzendcyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen


Terug Index

DEFENSIE GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGS-COMMANDO


De grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen kunnen zowel de luchtverdediging voor eenheden van de landstrijdkrachten verzorgen als de luchtverdediging van vaste objecten als legerbases en vliegvelden (met o.a. C-RAM).

Dq7fROQWkAAPAhM

Op- en aanmerkingen:
– Het commando is gelegerd op de voormalige luchtmachtbasis De Peel.
– De Patriot SAM-systemen zijn vervangen door SAMP/T (medium/long-range) in 3 bataljons met ieder :
– 2 batterijen SAMP/T (medium/long range) met ieder 4 (+2 reserve) lanceerinrichtingen;
– 2 batterijen IRIS-T (Short/medium-range) op vrachtwagens met ieder 4 (+2 reserve) lanceerinrichtingen;
– 4 batterijen met 4 (+2 reserve) RAPIDFire NG module (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS op vrachtwagen. In eenzelfde soort geautomatiseerde module als de 155mm AGM. 

Terug IndexOPERATIONEEL ONDERSTEUNINGSCOMMANDO LAND


Het OOCC heeft specialistische kennis op allerlei gebieden. Het bevindt zich in de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn en de [Naam] Kazerne in ….. Ondergeschikte eenheden van dit commando zijn:
– Command & Control Ondersteuningscommando (C2OstC)
– 101 en … Geniebataljons 
– Bevoorrading en Transportcommando 
– 400 en … Geneeskundig Bataljons 
– 1 Civiel Militair Interactie Commando 
– Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
– Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance (ISTAR) Commando 
– Ondersteuningsgroep 

maxresdefault
161374819_3050564188504370_4340444643461288558_n

Terug IndexMATERIEELLOGISTIEK COMMANDO LANDSTRIJDKRACHTEN


Het Materieellogistiek Commando Landstrijdkrachten bevindt zich op locaties door heel De Nederlanden met als hoofdlocaties Utrecht (staf). Het verzorgt het onderhoud en de instandhouding van alle grondgebonden systemen van de Landmacht en adviseert bij de aanschaf van nieuw materieel en het verbeteren van bestaande systemen.

maxresdefault

knauf 031Terug Index

OPLEIDINGS- EN TRAININGSCOMMANDO LANDSTRIJDKRACHTEN


Het Opleidings- en Trainingscommando Landstrijdkrachten heeft het hoofdkwartier in [plaatsnaam] en opleidingscentra door het land. Het commando verzorgt de basisopleiding tot militair en opleidingen en cursussen per vakgebied en stuurt aan:
– Land Training Centre en Land Warfare Centre
– Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre
– Koninklijke Militaire School Landstrijdkrachten
– Opleidings- en Trainingscentrum Rijden
– Opleidings- en Trainingscentrum Genie
– Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek
– Lichamelijke Oefening/Sportorganisatie

PHOTONEWS_10886179-021d131009fs1018_1Terug Index

NATRES


Natres is binnen deze alternatieve opzet goeddeels overgaan in een nieuw te vormen Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden Nationale Garde (zie Koninklijke Marechaussee Der Nederlanden Nationale Garde). Heeft daarbij zowel qua aankleding als taakstelling enige wijzigingen ondergaan om zo een meer paramilitaire eenheid te vormen. Dit geldt ook voor de voormalige Belgische reserve. Buiten enkele meer gespecialiseerde functies om dan. Dit specifieke onderdeel (Reservist Specifieke Deskundigheid) is ondergebracht bij de directe reserves van de twee operationele brigades en Korps Mariniers.

natres_2_Noventas-by-MinDef-1024x682


Dit zal in 2045 het volgende beeld opleveren aan middelen:

Ik gebruik een aantal algemene aannames. (in het Engels)(aantallen dus schattingen)


D3nj0jKW0AABMQP+/- 288 MGCS medium/zware tanks voor gemechaniseerde en luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Inclusief reserve. Opgestart met Leopard 2s (uit Duitse reserve, tweedehands en nieuw aangekocht) en daarna nieuwe MGCS gevechtstanks. MGCS met bemanning van 4, 35-50t, motor voorin, 130mm kanon in 2-persoons toren, autoloader, CT 5.56mm MG coaxiaal, Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. DexvmRYWsAA4yEgDe MGCS is ontworpen om extra bepantsering op te nemen in drie beschermingsklassen die geheel of gedeeltelijk uitwisselbaar zijn. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). (artist’s impression Werecat Tank Marcel Adam CG)


d120808rc1769+/- 144 MGCS in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Korps Mariniers
Genie-, bergings-, bruglegversies. Met bemanning van 4. Veelal uitgerust met een Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). (afbeelding Leopard 2 Kodiak)


CV90NL upgrade+/- 288 middelzware/zware CV90’s IGV en opvolger MGCS IFV voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Korps Mariniers
Waaronder IGV naast commando. MGCS IFV met bemanning van 2+10. Onbemenste toren met een CT40 40mm kanon, CT 5.56mm MG coaxiaal, lanceerinrichting aan toren voor medium ATGM, Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, marcel-adam-side-render-r-IFV-by StrategNLinterne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Opvolger is ontworpen voor bepantsering in beschermingsklassen die geheel of gedeeltelijk uitwisselbaar zijn. Middelzware basisvoertuig is amfibisch met drijf-elementen. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS).


Terug Index

3l-image-78+/- 312 [naam] recce voor gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Waaronder passieve verkenning en voorwaartse waarneming artillerie. Amfibisch, ontworpen voor extra bepantsering in 2 beschermingsklassen. Met bemanning van 2. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV)  Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). (afbeelding Kaplan Light Tracked Reconnaissance Vehicle)


Opvolger Wiesel 1:2 kopie+/- 264 Wiesel 3 recce voor Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers
Waaronder passieve verkenning en voorwaartse waarneming artillerie. Amfibisch. Met bemanning van 2. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV) Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). (afbeelding Kaplan Light Tracked Reconnaissance Vehicle)


lm-boxer-carrous3+/- 576 Boxer AMVs in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades en Korps Mariniers.
Waaronder commando, ambulance, genie en cargo. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). Met Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS).


bronco-water+/- 288 All-Terrain-Vehicles Next Generation in verschillende varianten voor Korps Mariniers
BV206’s zijn afgestoten en vervangen door bepantserde opvolger. Commando, ambulance, genie en vracht. Veelal uitgerust met een Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, BvSXXXinterne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). Deze amfibische voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS).


default_1531768702_ffabb050c2aa18cb1d128e8b1648a6af+/- 1500 Eagle V AMVs in 4×4/6×6 in verschillende varianten voor gemechaniseerde en luchtmobiele brigades, Korps Mariniers en Korps Commandotroepen
Waaronder commando, ambulance, ISR en EW. 6×6 voor eigen transport (geweers)groep Rangers Luchtmobiele Brigade en Raiders Korps Mariniers (2+8). Ook EAGLE_V_SOF-web_GDELS-e1611059201613-1068x704+/- 60 voertuigen voor KCT. Open en gesloten cabine, (licht) bepantserd. Veelal uitgerust met een Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, interne 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS).


Terug Index

Defenture-1-e1553506065622+/- 180 Defenture Vector+ 4×4 voor Korps Commandotroepen
Open en gesloten cabine, licht bepantserd, veelal uitgerust met een Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, 60mm mortier, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). Past in Chinook.


D140821LW0786-e1504261169353+/- 288 e-quads 4×4 voor Korps Commandotroepen, Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers 
Verkenner en transport infanterie. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


ATMP_MkIV+/- 288 e-ATMP 6×6 voor Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en Luchtmobiele Brigade
Transport logistiek. UGV/Optioneel bestuurbaar. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


Australian_soldiers_testing_stealthy_e-bikes_for_scouting_missions_2+/- 1920 e-bikes voor Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers en Korps Commandotroepen
Voor verkenners, communicatie en transport infanterie. 


download+/- 72 e-waterscooters voor Korps Mariniers en Korps Commandotroepen
Verkenning en transport. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


4-3-OurPeople-ExtremeEnvironments-Snow-Gallery-14-980x551+/- 72 e-sneeuwscooters voor Korps Mariniers, Korps Commandotroepen en Luchtmobiel Brigade.

Verkenning en transport. Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV).


Donar-KMW-006+/- 72 MGCS AGM 155mm artillerie voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Op basis MGCS AMV. Opvolger PzH2000. Beschikken over slimme 155mm munitie. Bemanning van 2 en secundaire bewapening van Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding de AGM op ASCOD onderstel)


aposw-2019-003-26-reg-live-fire-161-bb+/- 72 MGCS MLRS voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Op basis van dezelfde MGCS onderstel als het houwitser 155mm. Kan verschillende geleide raketten afvuren. Kan ook 2 modules afvuren met ieder twee Europese Precision Strike Missiles (EPSM), een conventionele tactische ballistische raket (+/- 500 km bereik). Met bemanning van 2 en secundaire bewapening van Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (afbeelding M270 MLRS)


AGM 120 AMOS mortar+/- 72 MGCS AGM AMOS 120mm mortier voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Op basis MGCS AMV. Beschikken over slimme 120mm munitie. Bemanning van 2 en secundaire bewapening van Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding de AGM op M270 onderstel)


AGM SHORAD+/- 72 MGCS AGM M-SHORAD voor Gemechaniseerde en Luchtmobiele Brigades en Korps Mariniers
Op basis MGCS AMV. Met een RAPIDFire NG (AESA radar, 2x CT40 40 mm kanon, licht SAM systeem (LFK-NG VLS) en een laser systeem) CIWS. In eenzelfde soort geautomatiseerde module als de 155mm AGM. Bemanning van 2 en secundaire bewapening met Land Protector RWS/APPS met 40 mm CL AGL, VLS voor lichte ATGM, lichte SAM en lichte UCAV. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active/passive protection system (APPS). Onbemand inzetbaar, optional manned (OPV). (Afbeelding de AGM op M270 onderstel)


plus duizenden vrachtwagens, kleinere en gespecialiseerde voertuigen (zoals ongepantserde MB G-klasse utility voertuigen) en ander materiaal…zoals (kleinere) drones (voor grote zie Luchtmacht) en onbemande voertuigen.. voor verschillende taken.

Terug Index

 
Flag_of_The_Netherlands
(nieuw logo nog te ontwikkelen)

KONINKLIJKE LUCHT- EN RUIMTESTRIJDKACHTEN DER NEDERLANDENDe belangrijkste elementen voor dit operationele commando, ook de Koninklijke Luchtmacht genoemd, zijn:

 • Ook de ruimte is operatiegebied geworden van dit operationele commando.
 • Het aantal gevechtsvliegtuigen bestaat uit +/- 96 F-35A’s en instromende NGF-FCAS.
 • De Nederlandse en Belgische Luchtmacht Beveiliging is onderdeel geworden van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO). De OGRV-pelotons van de KMar Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
 • Luchtmachtbases worden waar mogelijk samengevoegd met bases van de zee- en landstrijdkrachten.

F-16 detachement in de stijd tegen IS vanuit Jordanie

 • Andere middelen, zoals aantal transporthelikopters zijn versterkt, invoering van UCAVs, of zijn op 1 type gestandaardiseerd.
 • De Nederlanden neemt deel aan gemeenschappelijke EDU en NAVO-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en zal daar materiaal en personeel aan leveren.
 • Er wordt nauw samengewerkt met bondgenoten binnen EDU en NAVO en VN verband.

nh90_heeresflieger_duitsland_ch47d_chinook_klu_deelen_falconautumn18_danielravenswaay_04-780x405 (1)

 • De missieduur voor (meerjarige expeditionaire) operationele inzet blijft steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.
  Cyclus uren:salaris militairen

Terug IndexStaf Commando der Lucht en Ruimtestrijdkrachten


De Staf Commando der Lucht- en Ruimtestrijdkrachten maakt het beleid en stuurt de organisatie aan. De staf bestaat uit 3 directies, die elk over een ander gedeelte van het organisatiebeleid gaan: De Directie Operaties zorgt dat lucht- en ruimtestrijdkrachten-eenheden kunnen oefenen en klaar zijn voor inzet. Vanuit een commandocentrum coördineert de directie de inzet van de luchtmacht in binnen- en buitenland. De Directie Materieellogistieke Instandhouding zorgt dat de luchtmacht over het juiste materieel beschikt. De Directie Personeel en Bedrijfsvoering zorgt dat de lucht- en ruimtestrijdkrachten over voldoende en kwalitatief goed personeel beschikt. En zorgt voor ontwikkeling, beheer en bewaking van de bedrijfsvoering.

hoofdkwartier-luchtmachtVliegbasis Volkel


553e6fe30bc2648d81c0ff301bdb6955Vliegbasis Volkel is één van de drie gevechtsvliegtuig-bases met 2 squadrons F-35As. De belangrijkste taken van deze basis zijn zorgen voor luchtverdediging en luchtsteun aan andere eenheden van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De F-35’s oefenen voor missies wereldwijd. Ze trainen ook samen met de UCAVs in gecombineerde verkenning en aanvallen van gronddoelen. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland, naast ook regelmatig in het buitenland.


Vliegbasis Kleine-Brogel


Kleine_0011Vliegbasis Kleine-Brogel is één van de drie F-35-bases in De Nederlanden met 1 squadron F-35A. De andere F-35 vliegbases zijn Volkel en Leeuwarden. Daarnaast zijn er ook twee squadrons met middelgrote MALE RPAS UCAVs op Kleine-Brogel gestationeerd. De belangrijkste taken van deze basis zijn zorgen voor luchtsteun aan andere eenheden van de Krijgsmacht Der Nederlanden. De F-35’s en UCAV’s oefenen voor missies wereldwijd. Ze trainen ook samen met de UCAVs in gecombineerde verkenning en aanvallen van gronddoelen. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland, naast ook regelmatig in het buitenland.


Vliegbasis Leeuwarden


csm_vliegbasis-leeuwarden_fd3389e5b5Vliegbasis Leeuwarden is één van de drie gevechtsvliegtuig-bases met 1 squadron F-35A. Waaronder het opleidingssquadron, welke ook geregeld vanaf gemeenschappelijke EDU opleidingsbases opereren. De andere F-35 bases zijn Vliegbasis Volkel en Kleine-Brogel. Daarnaast is er ook een squadron met grote en MALE RPAS UCAVs op Leeuwarden gestationeerd. Vanaf Leeuwarden oefenen reguliere F-35s ook voor missies wereldwijd. Ze trainen in het aanvallen van gronddoelen en luchtverdediging. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en het oefengebied de Vliehors op Vlieland en ook regelmatig in het buitenland. De beste gevechtsvliegers van verschillende EDU landen krijgen op Vliegbasis Leeuwarden hun opleiding tot wapeninstructeur. In deze Fighter Weapons Instructor Training leren de vliegers alles over de systemen en wapens aan boord van een gevechtsvliegtuig en over tactieken. Deze kennis geven ze weer door aan andere vliegers binnen hun eenheid.


Vliegbasis Lelystad


images0.persgroepVliegbasis Lelystad is de thuisbasis voor de A320neo MPA/ASW toestellen van de luchtstrijdkrachten. Als ook thuisbasis van de MPA A140M MPA/SAR patrouillevliegtuigen van de Kustwacht. Het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, waaronder de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN), verzorgt vanaf vliegbasis Lelystad de opleidingen en cursussen voor de luchtstrijdkrachten, die ook op opleidingsbases binnen de EDU plaatsvinden. 


Vliegbasis Eindhoven


DZnGJXzWsAEi26oVliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van alle zware en (middel)lichte transport, tanker-, en AEW en VIP toestellen. De belangrijkste taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Hierbij werkt het nauw samen met de vliegbasis Melsbroek. Naast ook VIP missies voor de overheid en het Koninklijk Huis. Tevens is op Eindhoven het European Air Transport Tanker Command (EATTC) gevestigd.


Vliegbasis Melsbroek


melsbroek_hangarVliegbasis Melsbroek is de thuisbasis van alle A400M transportvliegtuigen van de luchtstrijdkrachten. De belangrijkste taak is het samen met vliegbasis Eindhoven uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Op Melsbroek is ook één van de vier Air Operations Control Stations gevestigd.

Terug Index


Vliegbasis Gilze-Rijen – Luchtmacht Helikopter Commando


images0.persgroepVliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis van het Defensie Helikopter Commando. Naast vliegbases De Kooy en Oostende. Gevechts- en transporthelikopters van het commando vervoeren wereldwijd personeel en materieel van de Krijgsmacht Der Nederlanden. Ook voeren ze verkenningen uit en zorgen voor bescherming vanuit de lucht. Ze ondersteunen het Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade en voeren ook taken uit vanaf marineschepen. In De Nederlanden, EU en daarbuiten helpen de transporthelikopters onder andere ook bij het blussen van grote branden. De Apaches leveren het ministerie van Justitie bijstand bij het opsporen van bijvoorbeeld een voortvluchtige.

Terug Index


Vliegbasis Woensdrecht – Logistiek- en onderhoudscentrum Woensdrecht


vliegbasis Woensdrecht.27 januari 2009.Foto: Werkneemster werkt

Vliegbasis Woensdrecht is de Main Support Base van de Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden. Op de vliegbasis zijn 2 onderdelen gevestigd. Die zorgen voor meteorologische ondersteuning, logistiek en onderhoud voor de luchtstrijdkrachten en Defensie. 


Vliegbasis De Kooy


110705-117-mvkk-1024x768-e1415213437554Direct ten zuiden van Den Helder ligt vliegbasis De Kooy. Het vliegkamp is samen met Vliegkamp Oostende de thuisbasis voor alle NH90’s NFH’s en MTTH’s. Naast squadrons (OPV) H160Ms en VTOL Skeldar UCAV’s. Ook thuisbasis van de OPV H160M VTOL UCAV en Skeldar UCAVs helikopters van de Kustwacht en forward operating base voor MPA A140M MPA/SAR patrouillevliegtuigen van de Kustwacht. 

Terug Index


Vliegbasis Oostende


95467Aan de kust van West-Vlaanderen ligt vliegbasis Oostende. Het vliegkamp is de thuisbasis voor squadrons NH90 MTTH, (OPV) H160Ms als ook Skeldar VTOL UCAVs.  Daarnaast Forward operating base voor OPV H160M VTOL UCAV helikopters van de Kustwacht. Oostende werkt nauw samen met vliegbasis De Kooy. 


Air Operations Control Stations


Vanuit het Air Operations Control Stations op Schiphol Oost en Melsbroek bewaakt de luchtmacht het luchtruim van De Nederlanden en gebieden van de EDU en de NAVO. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. De gevechts- en verkeersleiding op de twee locaties volgen en coördineren al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart. De QRAs bestaat uit 2 volledig bewapende F-35-gevechtsvliegtuigen (plus 2 reserve). Deze staan 24/7 op vliegbases Volkel en Kleine-Brogel paraat. Om verdachte toestellen te onderscheppen, te begeleiden en indien nodig en opgedragen uit te schakelen.

skeyes-defence-atcos-1024x683


Centrum voor Mens, Lucht en Ruimtevaart


Militaire lucht- en ruimtevarenden moeten fysiek en mentaal klaar zijn en blijven voor inzet. Daarvoor zorgt het Centrum voor Mens, Lucht en Ruimtevaart (CMLR) in Soesterberg. Dit toonaangevende internationale kennisinstituut weet wat mensen in de lucht- en ruimtevaart onder extreme omstandigheden moeten kunnen en traint ze daarvoor.

de-desdemonaTerug Index

9 vlieg- en 1 onderhoudsbasis –

Vlieg- en opleidingsbasis Leeuwarden – 1 squadron gevechtsvliegtuig F-35As (322), 1 squadron opleiding luchtmacht F-35As (323) en een squadron vaste vleugel grote MALE UCAVs (306). 
Vliegbasis Lelystad – squadron A320neo M3A MPA/ASW toestellen (320). Daarnaast squadron A140M lichte transporttoestellen (3xx) als ook de A140Ms MPA/SAR toestellen van de Kustwacht. En het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN), met squadrons opleidingstoestellen (131)*.
Vliegbasis Volkel
– 2 squadrons (312, 313) gevechtsvliegtuigen F-35As.
Vliegbasis van Kleine-Brogel – 1 squadron gevechtsvliegtuigen F-35As (31) en twee squadrons middelgrote vaste vleugel UCAV (80, 349).
Vliegbasis Eindhoven – Transporttoestellen AL-124M (336), squadron A200M medium transporttoestellen (321), squadron A320neo AEW en VIP, Falcon 8X VIP (21) en A330 MRTT (334). Tevens European Air Transport Tanker Command (EATTC).
Vliegbasis Melsbroek – squadron A400M transportvliegtuigen (20).
Vliegbasis Gilze-Rijen – squadrons gevechtshelikopter (14, 301), zware transporthelikopters (17, 298), trainingssquadron (302), 2 squadrons OPV H160M VTOL UCAV helikopters (16, XXX), 1 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 (XXX), opleidingshelikopters (9, 299)*. Luchtmacht Helikopter Commando en tevens Vliegveiligheids Oefen Test Centrum (VOTC). 
Onderhoudsbasis Woensdrecht – Hoger onderhoud materiaal- en logistiek centrum Woensdrecht (LCW) voor Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden en Joint Meteorologische Groep (LMG). 
Vliegbasis De Kooy – 1 squadron NH90 NFH maritieme helikopters (860) en 1 squadron NH90 MTTH (300). 1 squadron OPV H160M VTOL UCAV helikopters (7), naast 1 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 (XXX, XXX). Forward operation base voor QRA A140M’s MPA/SAR en thuisbasis voor de OPV H160M helikopters en VTOL Skeldar UCAV’s van de Kustwacht.
Vliegbasis Oostende – 1 squadron NH90 MTTH (18), 2 squadrons OPV H160M VTOL UCAV helikopters (15, 40) en 2 squadron middelgrote VTOL UCAVs Skeldar V300 (XXX, XXX). Forward operation base voor QRA OPV H160M VTOL UCAV helikopters en VTOL Skeldar UCAV’s van de Kustwacht.

Er is toegewerkt naar een situatie waarbij bases van de krijgsmachtdelen zijn samengebracht/gevoegd tot grotere militaire terreinen (primaire-defensie-locaties). Ook in samenwerking met bondgenoten.
* Een belangrijk deel van 131, 5 en 303 squadrons is gestationeerd op een EDU oefenbases (thuisbasis Lelystad).

Terug IndexDit levert in 2045 het volgende beeld op aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)


Gevechtsvliegtuigen en vaste vleugel UCAVs:

4 squadrons gevechtsvliegtuigen (31, 312, 313, 320) en een opleidings -en testsquadron (323) –
maxresdefault kopie 3+/- 96 F-35As 

Op- en aanmerkingen:
– De 52 Nederlandse en 34 Belgische F-35’s zijn uitgebreid tot uiteindelijk +/- 96 toestellen.
– De opleiding op en het testen van F-35As vindt plaats in nauwe samenwerking met het 323 squadron. Naast met EUropese gebruikers van de F-35As. Stationering dan naast op vliegbasis Leeuwarden ook elders in EUropa op beschikbare EDU opleidingsbases.
2d4c62514ff137a79632b15b8ea78e5b45025b041b06edddeb6d179541e350f9– De gevechtsvliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De F-35A’s worden opgevolgd door de nieuwe Europese NGF-FCAS.


1 squadron UCAVs (306) –
Unmanned Aerial Systems - SP MALE_fto1+/- 24 Euro MALE RPAS UCAVs
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning.

Op- en aanmerkingen:
– Ook inzetbaar voor ASW en SIGINT/IMINT/COMINT.
– De UCAV’s werken veel samen met gevechtsvliegtuigen en helikopters als ook de beoogde A320neo M3A MPA/ASW en A140Ms MPA/SAR van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles als ook aanvalsmissies, zowel boven land als boven zee.
– De drones kunnen in de lucht worden bijgetankt door de A400M en A200M met tanker-module.
– De drones zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De Nederlanden doen mee aan het nEUROn UCAV project die de EuroMALE RPAS UCAVs gaat vervangen en/of aanvullen.
– Naast deze grote UCAVs zijn er ook nog een aantal middelgrote- en kleinere vaste vleugel modellen U(C)AVs beschikbaar.
– 4 EuroMALE RPAS UAV’s voort aken voor de Marechaussee (Kustwacht) vliegen worden hier onderhouden. (Afbeelding: Airbus Defence and Space)


2 squadrons UCAVs (80, 349) –
Airbus ATLANTE NG MALE UCAV+/- 48 ATLANTE NG MALE UCAVs
Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning.

Op- en aanmerkingen:
– De UCAV’s zullen veel samenwerken met gevechtsvliegtuigen en helikopters als ook de beoogde A320neo M3A MPA/ASW en A140Ms MPA/SAR van de Kustwacht. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouilles als ook aanvalsmissies, zowel boven land als boven zee.
– Naast deze middelgrote UCAVs zullen er ook nog een aantal grote- en kleinere vaste vleugel modellen UAVs beschikbaar zijn.
– Uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Ook inzetbaar voor ASW en SIGINT/IMINT/COMINT.
– 8 ATLANTE NG MALE UAV’s voor taken voor de Marechaussee (Kustwacht) worden door deze squadrons gevolgen en onderhouden. (Afbeelding: Airbus Defence and Space)


3 opleidingssquadrons (5, 131, xxx) –
thumb2-pilatus-pc-21-swiss-training-aircraft-small-planes-pilatus-aircraft+/- 16 PC-21, 16 M-346 Master, 4 A140M en 7 PC-24
Deze toestellen worden voor opleidingsdoeleinden ingezet.

Op- en aanmerkingen:
– De opleiding is van de VS naar EUropa overgebracht.
– Deze toestellen zijn geïntegreerd binnen een EDU opleidingscommando. Ze zijn gestationeerd en worden ingezet op gemeenschappelijke opleidingsfaciliteiten binnen de EDU en daarbuiten. Het opleidingscommando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden, waaronder de Koninklijke Militaire School Lucht- en Ruimtestrijdkrachten Der Nederlanden (KMSLRDN) is gevestigd op vliegbasis Lelystad.


Transport en (M)PA-toestellen:

2 squadron Transporttoestellen (336, 20) –
D1i7AAKXQAEOcUm+/- 6 A504M’s en

 


DES-2017-0155-0655+/- 12 A400M’s

 


1 squadron tanker/transporttoestellen (334) –
A330MRTT+/- 6 Airbus A330 MRTT voor
transporttaken en tanken in de lucht

 


1 squadron (21) voor
screenshot-www-youtube-com-2018-08-13-08-47-033 A320neo AEW&C en 2 A320neo en 2 Falcon 8X voor (VIP) transport.

Op- en aanmerkingen:
– De 14 Belgisch Nederlandse CH-130’s zijn vervangen door een 12 A400Ms. Naast 6 A504M’s (opvolger An-124 door Airbus-Antonov met ook onderdelen A380). Uitbreiding capaciteit was nodig gezien missies ver van huis en grote vraag binnen EDU, NAVO en VN verband. A400Ms kunnen naast voor vracht ook als tankvliegtuig fungeren voor vliegtuigen, MALE UCAVs en helikopters.
– Het aantal tankers is uitgebreid tot 6 A330’s MRTT.
– – De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– Er wordt nauw samengewerkt met EUropese bondgenoten. Onder andere binnen het European Air Transport Tanker Command (EATTC) waar de capaciteit wordt gebundeld.
– De Nederlanden financieren en bemensen 3 A320neo AEW toestellen van het gemeenschappelijke AEW&C-commando van de EDU.
Paris_Air_Show_2017_Falcon_8X_inflight– De regeringstoestellen zijn vervangen door 2 A320neo’s en 2 Falcon 8X’s . Die ook voor gewone transporttaken ingezet kunnen worden.


1 squadron MPA/ASW toestellen (320) –
a320neo-MPA-Airbus+/- 12 A320neo M3A MPA/ASW
Voor anti-onderzeebootbestrijding.

Op- en aanmerkingen:
– Het belang van ASW nam eerder toe dan af te nemen en de verloren capaciteit door het op onverantwoordelijke wijze afstoten van alle 13 Nederlandse P-3 Orions in het verleden is met de invoer van een 12-tal A320neo M3A MPA/ASW gecorrigeerd.
– De toestellen kunnen ook een reeks van andere taken uitvoeren, waaronder SAR, SIGINT en C4ISR.
– – De vliegtuigen zijn uitgerust met een actief/passief beschermingssysteem (APPS).
– De A320neo M3A MPA/ASW toestellen werken nauw samen met de vaste vleugel- en VTOL UCAVs.


Terug Index

1 squadron medium transporttoestellen (321)–
A200M+/- 12 A200M
Voor transporttaken. Tweemotorige variant van de A400M.

 


1 squadron lichte transporttoestellen (3xx)