Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Propaganda en desinformatie Supermacht China Visies Wereld

Mr. Sloper weet het weer beter…

Frans Timmermans waarschuwt dat Poetin extreemrechts aan de macht wil brengen

Dikke duim onzin verhaal weer van onze Frans Timmermans. De baard kan er wel weer vanaf Frans, daar wordt je echt niet meer geloofwaardig van!!

Dit is namelijk wat Poetin echt wil Timmermans en gesteund werd en wordt door Sakorzy, Macron, Merkel, en Italiaanse leiders indertijd..een toekomstige EU from Lisbon to Vladivostok.

En verdwaalde Timmermans, Europa is niet alleen de EU en de EU is niet alleen Europa!!!!🤷‍♂️🤦‍♂️

En wie daar fel tegen was en is, die EU van Lissabon tot Vladivostok, en…door steun aan mede nationalisten in de EU (daarom Brexit en UK met Polen beste maatjes) nu niet hun NAVO maar onze EU brain death maakt laat zich raden voor wie wel relevante kennis&inzicht heeft en er niet mee collaboreert.

Het gaat opvallen bij ‘ik vind mezelf zo geweldig’ Frans Timmermans.😖
1) Maakt eerst in Rutte 2 mede Nederland en zijn PvdA kapot…
2) En nu de EU…
3) En spreekt hier dan ook nog positief of wrede Maoïstische 1 partij dictatuur China. Onze echte vijand…en ook die van Rusland by the way…wilde daarom ook bij EU…want het Chinese regime zoekt naarstig naar Lebensraum en het snel ontdooiende Siberië ligt vlak bij…en wordt al deels door het rancuneuze regime geclaimd.Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

Het wordt steeds gekker, nu zelfs…

EU wil oneerlijke concurrentie door Bidens stimuleringsplan voorkomen’

De met de vileine rancuneuze nationalist Joe Biden’s en zijn ‘Fuck the EU’ en anti “EU from Lisbon to Vladivostok’* project collaborerende Von der Leyen wil nu haar echte baas ‘aanpakken’ wegens oneerlijke concurrentie🤦‍♂️
Het moet niet gekker worden…🤷‍♂️🤣

(*is Poetin’s echte visie)

Ik hield het inmiddels op collaboratie…zelfs haar Duitsland stemde immers niet voor haar benoeming. Of zal ze dan toch een enorm naïeve goedgelovige zijn die er ziende blind weer intrapt?! Nee…

Ik bedoel…haar ‘troonrede’ was heel fout. Ze helpt de EU brain death maken en Europa weer gedeeld met nieuw ijzeren gordijn zoals in Koude Oorlog…precies wat Amerikaanse nationalisten, zowel Democraten als Republikeinen, willen in hun Pax Americana 2.0.

On-Ge-Loof-Lijk….Categories
Uncategorized

Mijn positie in akelige proxy oorlog Oekraine nog eens duidelijk…

Het is helaas…ondanks dat het als fervent voorvechter zijnde van vrede en ons systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten toch ergens vanzelfsprekend zou moeten zijn…in deze tijd nodig hier nog eens heel duidelijk over te zijn, ook al had ik al mijn disclaimer. Zeker als de mening zoals ik die heb niet past in de zwart/witte setting die net als o.a. de War on Terrorism en vooraf Irak 2003 weer heerst en ook door de propaganda en verschillende opiniemakers en de effecten van massavorming&hysterie hier welhaast wordt afgedwongen.

Nee, ik ben dus niet pro Rusland of pro Poetin en nee ik was en ben niet voor de keiharde beslissing van Rusland om op 24 februari 20222 tot de grootschalige militaire inzet en oorlogshandelingen en vervolgens bezetting en annexatie van meer delen van Oekraïne over te gaan. Ik heb daar geen begrip voor. En het moet zo snel mogelijk gestaakt worden en komen tot een vredesplan. Maar ik denk dus wel te begrijpen hoe en waarom Rusland tot dat keuzemoment is gekomen, ja door bewuste provocatie van de hoog strategische Russische rode lijn in Oekraïne door de nationalistische VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO en EU eind vorig jaar en begin dit jaar. Het verschil dus tussen iets begrijpen en ergens begrip voor hebben.

Die dat deden vanuit een nationalistisch project gericht sinds eind jaren ’90 tegen Rusland maar dus ook de EU. Tegen de groeiende samenwerking tussen de EU en Rusland en toekomstplannen en visies die na een mogelijke vrijhandelszone uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een EU van Lissabon tot Vladivostok. Ook de wel echte Europese visie van Poetin dus. Een EU die zo steeds groter, sterker en autonomer zou worden. Ook de recente meer autonomie stemming binnen de EU na 4 jaar president Trump, ook qua veiligheid en dus eigen militaire capaciteiten, speelden mee. Het Strategisch Kompas van de EU werd recent net uitgegeven maar ondergesneeuwd door de groeiende spanningen. En ook de opmerking van de Franse president Macron dat ‘hun’ NAVO brain death was kwam binnen in de Atlantische gemeenschap en wekte daar grote irritatie en wrevel.

Een grotere, sterke en autonome EU wat dus tegen de strategische belangen was van de inmiddels nationalistische VS, die als empire in decline, haar machtspositie en leidersrol binnen de haar nagestreefde Pax Americana wilde behouden en weer herstellen. Een nationalistische visie en doctrine die volgens mij zowel bij de Republikeinen als Democraten bestaat. Zij verschillen dus niet qua doelstelling…’America First’…’Make in America’… maar wel qua hoe dat in te vullen en te bereiken. Republikeinen meer isolationistisch en machtspolitiek vanuit fort Amerika, Democraten meer internationalistisch via door de VS gedomineerde bondgenootschappen. Hun nationalisme vooral die bij de Democraten hier vaak over het hoofd gezien. Naast dat zo negatief kijken en denken over ‘onze bevrijders’ voor velen toch een brug te ver is. En voor mij ook akelige constatering gedurende een pijnlijk proces afgelopen decennia…

Toen een window of opportunity zich na het vertrek van Trump en de demping van de heftige corona crisis voordeed, besloot men tot een soort machtsgreep in Europa tegen Rusland en dus ook de EU. Door om verschillende redenen het reeds bestaande conflict met Rusland rond vooral Oekraïne binnen dit project bewust te provoceren met een dus ingecalculeerde verwachtte en dus welhaast gewenste keiharde beslissing van Rusland, na een laatste felle waarschuwing maar ook weer een duidelijke handreiking, en escalatie tot de nieuwe militaire aanval en de akelige proxy oorlog zoals die nu sinds februari 2022 voortduurt. En dus mijns inziens door de dus echte provocateurs ook nog steeds bewust wordt gerekt. Met…zoals ook bij de vorige projecten van de VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO, EU en wereld in Afghanistan, Irak en Libië…weer desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. Men was dus gewaarschuwd maar keek weg…al dan niet wegens medeplichtigheid hieraan.

Het doel is dus niet alleen het bewust herstarten van de Koude Oorlog tegen nu Rusland, een Koude Oorlog die volgens mij in Washington en Londen en het NAVO hoofdkwartier in Brussel nooit is gestopt, maar ook om een zo weer verzwakte…ik noem dat inmiddels ook brain death…EU, of wat daar van overblijft straks…een EU die in feiten een groeiende primaire machts- en economische concurrent van de VS was en werd tot grote irritatie binnen zowel de top Republikeinen als Democraten…zo weer verdeeld en beheerst deel te laten blijven van het hernieuwde Pax Americana 2.0. (1.0 zie ik die tijdens de Koude Oorlog). Ondersteunt en geholpen door de veelal anti-EU-sceptische Europese sympathisanten…ik noem de felste daarvan inmiddels gewoon collaborateurs…binnen de NAVO en EU zelf. In feiten dus een machtsgreep binnen de pro-Atlantische versus pro-EUropese richtingenstrijd die al langer gaande was binnen EU en Europa.

En het had echt heel anders kunnen gaan…er was wel degelijk een vreedzaam en in vele opzichten voor alle betrokken landen beter en denk ik wijzer alternatief.

Ik ben hier als sterk pro EUropa…zij het wel een EU in confederale vorm en niet de federale vorm die verdwaasden als de Belgische EU-politicus Verhofstadt aanhangen en mij ook vaak dus onterecht wordt verweten…dus zeer fel op tegen. Omdat dit zowel de Europese droom op basis van de pijnlijk verkregen lessen van die verschrikkelijke Eerste en Tweede Wereldoorlogen hier in Europa, onderuit haalt en Europa dus weer akelig deelt met een nieuw IJzeren Gordijn, maar ook omdat dit de EU…of wat daar van overblijft straks…en Europa als geheel ernstig verzwakt in de steeds fellere strijd die nu en in de toekomst globaal speelt bij het herverdelen van de zeer oneerlijk verdeelde welvaart op aarde. Waar het groeiende arme deel van de wereldbevolking een groter deel van wensen, nu zij via internet en sociale media en vooral hun mobiele smartphones zien hoe oneerlijk dat verdeeld is en waarom dat zo is. En waar, ook door de zeer nadelige effecten van de klimaatverandering en uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen een voortdurende blijvende economische groei niet een antwoord meer op kan zijn. De nog zeer welvarende EU en Europa zo uiteindelijk het kind van deze rekening wordt, waar de andere welvarende machtsblokken als de VS en China hun welvaart, grenzen en strategische belangen veel beter en harder beschermen. Naast dan win- en afzetgebied voor Made in China maar onder hun anti Chinese druk nu steeds meer voor Made in America.

Naast mijn felle strijd als polemoloog tegen dit kwaadaardige nationalisme, pas ik voor deze situatie en toekomst voor de EU en Europa als geheel. Ik wil mij als (nu) True EUropean daar fel tegen verzetten binnen mijn beperkte mogelijkheden en de spelregels van ons en mijn geliefde systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten (die door verlies aan geloofwaardigheid door corruptie, liegen en visieloos opportunistisch vooral moreel failliet beleid en gebrek aan aanpassing aan de moderne tijd sowieso al zwaar onder druk staan). Ik wil dus zowel zo snel mogelijk een einde aan deze akelige en dus bewust uitgelokte proxy oorlog in Oekraïne via een vredesplan…in feiten dus ook gericht tegen de EU en Europa als geheel…en daarna de EU zien uitgroeien tot EUropa van Lissabon tot Vladivostok richting 2045. Als we in dat jaar herdenken en vieren dat 100 jaar geleden in 1945 die afschuwelijke destructieve Tweede Wereldoorlog hier in Europa officieel stopte…welke lessen men dus hier blijkbaar al weer is vergeten of…erger…nu zelfs voor eigen belang en goedpraten collaboratie misbruikt.

Een heel verhaal geworden…het blijft een complex iets…maar geeft hopelijk duidelijk aan waar ik hier sta.Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Oorlog Pesten en censuur Propaganda en desinformatie Wereld

En alsof het niet mooier kon…

Ik schreef al eerder een aantal artikelen hier over hoe de Amerikanen, Britten en hun sympathisanten naast eerder Merkel’s Duitsland ook Macron’s Frankrijk dwars zaten en zitten, ondermijnden met provocatieve acties om hun posities en aanzien te beschadigen. Zijnde dus degene die Poetin’s ware Europese visie ‘Van Lissabon tot Vladivostok’ en zelfs toekomstig lidmaatschap van naast Oekraïne en Belarus ook Rusland, wel onderkenden en steunden.

En daar waren de nationalisten in VS en VK en hun pro-Atlantische veelal anti-EU sympathisanten hier binnen de NAVO en EU dus fel op tegen. En ondermijnden dat sinds eind jaren ’90 en torpedeerden dat eind vorig/begin dit jaar door de hoog strategische rode lijn van Poetin’s Rusland bij Oekraïne dit keer bewust tot over hun grens te provoceren, die daarop, na laatste waarschuwing en handreiking, tot een keiharde handhaving daarvan overging. Was te voorkomen…

Toen ik eerder in het nieuws las over de onderhouds- en technische problemen met vele kerncentrales in Frankrijk…waar zij er velen van hebben, 70% van alle energie die in Frankrijk wordt geproduceerd…en dus dreiging van gebrek aan elektriciteit deze winter vroeg ik me hierdoor dus serieus af in hoeverre de VS en het VK en hun sympathisanten hier ook een rol bij speelden. Naast dan de genoemde hoofdoorzaak, achterstallig onderhoud door te weinig investeringen door de achtereenvolgende Franse regeringen.

En net toen ik dacht dat dit de enige reden was en er dus helemaal geen link was met VS, VK en hun sympathisanten, las ik vandaag dit bij de NOS over dit probleem nu met de winter..
‘En er is een politieke verantwoordelijkheid, volgens de onderzoekster. Kerncentrales zijn de laatste decennia veronachtzaamd. “Politici gingen er lang van uit dat we allemaal minder stroom zouden gaan gebruiken. Daardoor werd minder geïnvesteerd in de centrales en ook in kennis. Om de reparaties aan onze eigen centrales nu uit te voeren, worden zo’n 100 lassers uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Die vakmensen heeft Frankrijk zelf niet meer in huis.”

En ra ra wie er vast niet bepaald veel haast of tijd hebben of op andere manieren de zaak tegenwerken of rekken of aan allerlei voorwaarden verbinden*…alsof het niet mooier kon…

(*uitgaande van mijn analyse en duiding van dit conflict.)Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme NATO Oorlog Propaganda en desinformatie Wereld

Foute collaboratie en naïeve goedgelovigheid versus harde realiteit…

Het was weer raak vandaag…vol cynisme en ongeloof gelezen…als de gevolgen niet zo erg waren..voor Oekraïne…voor Europa…voor de EU…voor ons zelf dus.

Rutte riep de VVD-leden op niet te luchtig te denken over de inval van Rusland in Oekraïne. “Er zijn mensen die zeggen ‘laat Poetin maar zijn gang gaan, dan wordt het weer rustig’. Die mensen hebben heel erg ongelijk”, zei Rutte.

De partijleider hield de leden voor dat “Poetin met druipende mondhoeken” naar andere delen van Europa kijkt als hij deze oorlog wint. “Dat is ook voor ons land een directe bedreiging.”

Je moet het maar verzinnen in je verknipte brein…

En…

Net als VVD-leider Rutte op het VVD-congres wijst zij op het belang, ook voor Nederland, dat Rusland de oorlog in Oekraïne niet wint.

“De Oekraïners staan in het vuur van de existentiële strijd tussen vrijheid en onderdrukking. Zij staan er ook voor ons landsbelang, het belang van onze Europese Unie en onze veiligheid. Dat staat op het spel.”

Nederland moet Oekraïne daarom blijven helpen bij de oorlog, later bij de wederopbouw en bij het veroordelen van “de Russische oorlogsmisdadigers en hun handlangers, het liefst in Den Haag”, aldus Kaag.’

Vooral dat spreken over ‘belang van onze Europese Unie’ deed me even hard cynisch lachen…

Versus…

De harde geopolitiek-economische realiteit!!

Dat dus tot een zeer bewuste provocatie van die Russische rode lijn leidde eind vorig/begin dit jaar, na nog laatste waarschuwing en handreiking een keiharde beslissing van Poetin&Co met een akelige dus te voorkomen proxy oorlog in Oekraïne tot gevolg…

Met net als de eerdere nationalistische projecten van VS en VK en hun sympathisanten in ook weer NAVO en EU in Afghanistan en Irak desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. En dat tot een dus bewust hernieuwde Koude Oorlog gaat leiden in een opnieuw gedeeld Europa en een dus brain death EU…als het geen WO3 wordt gezien de ook provocaties richting China rond Taiwan, Noord-Korea en Iran…

En daar zijn VVD’er Mark Rutte en D66’er Sigrid Kaag maar ook CDA leider Wopke Hoekstra en CU leider Gert-Jan Segers als kabinet maar ook vele andere politici en ook journalisten binnen de nieuwsmedia, top-militairen en collega denktankers dus mede verantwoordelijk voor. Als bewuste pro Atlantische en anti-EU sympathisanten aka collaborateurs of als naïeve goedgelovigen…Categories
1e en 2e Wereldoorlog Core values Eigen kernwaarden Pesten en censuur Propaganda en desinformatie Visies

Weggepest en gecensureerd…

Wel dus…en ook hier in het Westen en Nederland!! In de loop der jaren maar vooral recent rond het akelige conflict in Oekraïne ben ik namelijk bewust weggepest en weg gecensureerd via uiteindelijk permanente schorsingen van het eerder Defensieforum, Elsevier reactieforum en recent Twitter, LinkedIn, Marineschepen en NUjij. Via vermoed ik hun klachtensysteem en vooral hun niet neutrale moderatoren. Vrijwel allemaal anoniem terwijl ik volledig open kaart speel over wie ik en wat ik ben. Omdat mijn persoon of mijn mening hen niet aanstond. Onder het mom van overtreden spelregels…terwijl ik die absoluut niet overtrad…ik zou het rustig toegeven als dat wel zo zou zijn.

Soms die partijdigheid en niet geveinsde neutraliteit gewoon duidelijk zoals afgelopen week bij NUjij: ‘Je hebt onze regels overtreden. Je verspreidt pro-Russische propaganda (en dit is niet je eerste account). Om die reden is je account geband. Je kunt niet langer reageren, reacties goedkeuren of rapporteren. Over een ban kan nooit gecorrespondeerd worden.
(EN ik verspreid geen pro-Russische propaganda EN ik had bij een vorige censuur stap boos mijn eerdere account verwijderd..maar gaf het nu weer een kans..meedoen in het debat immers belangrijk vanuit mijn vak, betrokkenheid en missie).

Of je kunt er dus niet meer over corresponderen (hoezo monddood maken?!) of nog wel een protest indienen maar wordt dit onder “wij hier dekken elkaar” met dezelfde argumenten beantwoord en dus afgewezen…of gewoonweg genegeerd. 1x lag het aan het AI systeem bij een wel neutrale NUjij moderator en werd mijn verwijderde…aan de spelregels voldoende!!…reactie daar teruggeplaatst. Nu trof ik blijkbaar een ander…

Ja, de vrijheid van meningsuiting staat ook hier denk ik stevig onder druk afgelopen jaren, zeker nu rond het akelige conflict in Oekraïne. Men heeft weinig geleerd van de corona crisis of propaganda rond eerdere conflicten als Golfoorlog, Afghanistan en Irak. Daarvoor hoef je dus echt niet meer in een dictatuur of een autoritair systeem te wonen. Daarvoor hoef je geen complottheorieën of andere vage niet wetenschappelijke onzin te verkondigen zoals o.a. verknipte nationalisten van PVV of FvD doen, blijkt. Zolang genoeg mensen jou of jouw mening niet moeten…of schiet ik pijnlijk raak?!…of je mening blijkbaar teveel afwijkt van het grote gemiddelde is het prima mogelijk je online weg te pesten en te censureren.

En dus kijk ik nu ongewild vanaf de zijlijn toe. Ja het kan dus , ja het gebeurd dus.


PS. Trump dus terug op Twitter. Nu eens kijken of dat voor anderen permanent geschorsten daar ook geldt?! Want mijn missie te belangrijk!! En Twitter in de opinievorming en communicatie helaas ook…nog…Categories
1e en 2e Wereldoorlog Beleid Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Eigen kernwaarden Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme NATO Nederland Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie War on Terror Wereld

Je moet het maar kunnen…

Kabinet steekt 100 miljoen in nieuw fonds voor wapens Oekraïne

Rutte&Co gaan nu zelfs in volle collaboratie heel veel geld steken in een op initiatief van de mede-veroorzaker van de samen met de VS en collaborateurs binnen de NAVO en EU bewust uitgelokte akelige proxy oorlog in Oekraine, het oorlogszuchtige nationalistische VK (Brexit vergeten?), opgericht oorlogsfonds. Want het zal niet bij deze 100 miljoen blijven…en hoezo nu niet gewoon oorlogvoerende partij in de oorlog?!..en dus straks ook doelwit…

Helemaal niks geleerd van de vorige nationalistische projecten van de VS en VK in Afghanistan en Irak met eveneens desastreuze gevolgen voor deze landen, de regio en wereld. Zie de blijvende ellende in Syrie, Libië, de mislukte Arabische Lentes in Egypte en Tunesië, de terreur die volgde met AQ en IS, ook in onze Europese steden en straten, de ontwikkeling van kernwapens door Noord-Korea en waarschijnlijk ook Iran als reactie op deze illegale forced regime changes…en naast de honderduizenden doden en gewonden en enorme destructie en ellende daar ook de vele miljoenen ontheemden en vluchtelingen…ook naar hier. Wat hier weer tot grote spanningen leidt, opkomst akelig (etnisch) nationalisme en door het dus bewust geprovoceerde conflict in Oekraine ook de openlijke discriminatie van Rutte&Co zichtbaar maakte. Maar ja, wat wil je als men ook al met deze foute projecten collaboreerde…

Omdat ik op steeds meer plekken waar meningsuiting en discussie nog wel mogelijk leken, o.a. Twitter en NUjij, wordt weg gecensureerd door de moderatoren wegens het “verspreiden van pro-Russische propaganda” (je moet het maar verzinnen..hoe origineel!!…”or you are with us or with the enemy”..) en de vrijheid van meningsuiting dus inderdaad hier steeds meer onder druk komt te staan (hoezo ons systeem en vooral haar politieke leiders hier moreel failliet?!), ga ik noodgedwongen en tegen mijn aard en vooral missiedrang in nu toch echt die stap terug doen. En mijn tijd zinvoller verdoen en een beetje wegdromen en bouwen aan visies voor de weer betere tijden. Die hopelijk ooit weer eens zullen komen en ik mijn steentje aan wil blijven bijdragen…

En wens ik u allen heel veel sterkte in de komende waarschijnlijk zeer zware jaren…als het bij jaren blijft en geen decennia worden. Wat zullen de Afghanen, Irakezen, Syriërs, Libiërs, Egyptenaren en zovelen anderen die zo zwaar leden onder deze kwaadaardige nationalistische projecten van de “empires in (further) decline” VS en VK en de collaborateurs en sympathisanten in ook binnen de EU en NAVO met groot en cynisch leedvermaak toekijken hoe het nu ook ons hier treft…

Maar ja, weer die kwaadaardige collaboratie met fout nationalisme…je zou denken dat men hier in Europa wel wat geleerd had van haar eigen geschiedenis…maar vooral die naïeve goedgelovigheid richting “onze bevrijders” van toen en de zo typerende zelfoverschattende superioriteitsgevoelens hier, vragen blijkbaar nodig weer om een nieuwe ‘corrigerende’ wereldoorlog. Want nu ook de regimes in China en Noord-Korea en Iran steeds vaker worden geprovoceerd door precies weer diezelfde twee landen en hun sympathisanten hier en elders lijkt het niet bij een Europese oorlog te blijven. Tja, wie niet gestraft wordt voor zijn oorlogsmisdaden eerder zal niet snel van ophouden weten…

………….

Plezier ermee…Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Politiek Wereld

En daar is weer de volgende…

En daar is weer de volgende…

En zeg niet dat ik niet heb gewaarschuwd…🤷🏻‍♂️Categories
Core values NATO UN Visions World

Vision Organisation for Democratic Constitutional States 2045

This new vision still to be worked out. This new future organisation will replace NATO, which after taking the wrong collaborative turn recently…and the EU recovering from the current crisis threatening its survival…not only remains brain death but will then cease to exist as far as I am concerned.
Things could have been so different for the organisation in my earlier alternative vision for a reformed NATO, but its leader US and close ally UK and their sympathisers in NATO and EU chose a nationalist egocentric path against the growing collaboration between EU and Russia..against bigger, more autonomous and self-sustaining undivided Europe!!.
But for the world’s democratic constitutional states…besides the (reformed) UN…given the growing influence and security threat from autocratic and dictatorial countries…there remains a need for a collective organisation, including for the collective care and guarantee of the security of member states.

So being continued…Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Supermacht China Wereld

Machtsgreep…

Ja, in feiten hebben de vileine nationalisten in de VS en maatje ‘Brexit’ het VK en hun collaborateurs en sympathisanten binnen de NAVO en EU…en met ‘hulp’ van teveel naïeve pro-EU goedgelovigen hier…een ‘machtsgreep’ gepleegd eind vorig/begin dit jaar. Na jaren van al heftige en venijnige richtingenstrijd, aangewakkerd door 4 jaar Trump. Waarmee niet alleen de beoogde en door aantal belangrijke EU leiders…en dus ook Poetin…groeiende samenwerking en gaan tussen EU en Rusland…naast (gehele!!) Oekraine en Belarus…en zelfs EU lidmaatschap op termijn…in hun ogen definitief werd getorpedeerd…

…als ook het streven van de EU afgelopen jaren door 4 jaar Trump naar meer autonomie…NAVO is brain death…op veiligheids- en defensiegebied (het door hen verfoeide en al afgezwakte EU ‘Strategic Compass’ voor dat doel) kwam ook net eind vorig jaar uit…

…maar straks dus ook de door hen ongewenste groeiende economische autonomie en afstand van de EU en Europa van ‘de leider’ Amerika. Nu vele zaken qua energiebronnen, grondstoffen en productie weer van Rusland…en ook China (de VS hamert daar nu niet voor niks zo op)…overgaan naar met name de VS zal Washington die economische anti-EU kaart straks ook harder gaan spelen waardoor ook daar die grotere autonomie wordt afgebouwd.

Niet ‘hun’ NAVO maar onze EU straks dus brain death!! En Rusland en vooral Poetin persoonlijk…die begrijpelijk maar wel keihard reageerde op deze strategie en stappen…is daarvan dus de oorzaak en krijgt van alles dus de schuld!!
Je moet het maar kunnen…en geloven!!

Of wordt het pro-EU kamp hier nog op tijd wakker?!?!