Categories
Buitenlands beleid VS Nationalisme Politiek Visies Wereld

Het blijft me opvallen hoezeer…


Het blijft mij opvallen hoezeer de nieuwsmedia en hun correspondenten hier, als ook vele van mijn bekende collega’s, de ontwikkeling in de VS lijken te hebben gemist…of niet willen zien…of het zelfs steunen…dat sinds eind jaren ’90 ook de top (politici) van de Democratische Partij steeds meer vileine nationalisten zijn geworden…en dus niet alleen die van de Republikeinse Partij, die men vaak wel als dusdanig duidt. Als ook de negatieve, zeg maar gerust soms desastreuze, gevolgen daarvan internationaal.

Beiden in feiten alleen nog verschillen qua hoe die nationalistische visie in te vullen en te verwoorden en uiten, ook in het Amerikaanse buitenlands- economisch beleid. De democratische ‘Made in America’ en ‘Keep America Great’ slogans niet veel anders betekenen als de republikeinse ‘America First’ en ‘Make America Great Again’. Beiden vergelijkbaar met de hier in Nederland bekende nationalistische eigen land en eigen volk eerst slogans.

Iets soortgelijk zien we volgens mij ten aanzien de soortgelijke ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk, waar volgens mij de nationalistische en EU-negatieve inborst van Labour Party premier Tony Blair en team werd gemist. Waar die bij de Conservative Party premier Boris Johnson wel weer werd onderkend.Categories
Buitenlands beleid VS Conflicten EUropees veiligheidsbeleid Nationalisme Oorlog Supermacht China Wereld

Al weer spelen met vuur…

Als het Chinese regime al van plan was Taiwan sowieso eerdaags gewapenderhand aan te vallen en te bezetten zou dit geopolitiek strategisch gezien denk ik wel HET moment zijn.

Een snelle evacuatie van de Amerikaanse top politicus Pelosi..qua beeldvorming gelijkend op de dramatische Amerikaanse evacuatie uit Kaboel In Afghanistan..zal inslaan als een bom en overal de voorpagina’s halen en zo weer grote impact hebben.

En het al ernstig beschadigde aanzien van deze empire in decline VS..het tegengaan daarvan mijns inziens belangrijkste aanleiding voor gefaalde en desastreuze nationalistische projecten in Afghanistan en Irak vanuit de Bushdoctrine..

..en waarom ook nu vileine nationalistische hawk Biden juist..weer samen met de nationalisten in empire in further decline VK..nu vlak nadat de coronacrisis dempte en het blok aan hun been 16 jaar lang, bondskanselier Merkel, vertrok..Rusland’s hoog strategische rode lijn in Oekraine bewust provoceerde tot een akelige en..weer..desastreuze proxy oorlog in Oekraine..

..en nu dus China’s hoog strategische rode lijn in Taiwan..

..nog verder zou schaden internationaal. Naast dat het de supermacht status van China..ook militair..uitgaande dat de invasie en bezetting van Taiwan zou slagen..zou bevestigen en versterken.

Zoals de Chinezen en ook anderen al zeiden..de VS spelen (dus weer) met vuur..

PS Begrijpt u me niet verkeerd. Ik ben zoals ik hier ook elders op mijn blok beschreef al decennia groot voorstander van het als EU actief helpen verdedigen van mede democratie Taiwan tegen de dreiging van de communistische 1-partij dictatuur China. Zoals we dat ook deden bij de BRD tegen het het communistische dictatoriale Oostblok en doen met Zuid-Korea tegen het dictatoriale regime in Noord-Korea.

Maar wel vanuit een evenwichtig en vooral geloofwaardig eigen EUropees democratisch systeem en daaruit voortkomend buitenlands (economisch) beleid. Waaruit de huidige willekeur..ik duid dat geregeld als moreel failliet..zoveel mogelijk is verdwenen omdat onze kernwaarden wel gewoon leidend zijn. En niet vanuit dit soort vileine nationalistisch ideologische denkbeelden en daaruit voortkomende vervaarlijke en vaak oorlogszuchtige visies.Categories
Cold War Conflicts Europe Core values Defence vision EU European Union nationalism NATO Second World War Security policy EUrope Uncategorized US foreign policy Visions War

The EU is coming out of it’s life threatening crisis better and stronger!!

(In Nederlands)

The EU is coming out of this life threatening crisis better and stronger!!! NO WAY..NO F#CKING WAY!!! that it will be brain death as the US, UK, NATO and their sympathisers here in Europe and EU want!!! We are going to defeat and defuse the collaborators and nationalists in the EU!!!

Also Ukraine, Belarus and Russia will become EU members towards 2045!!! When we commemorate and celebrate in Europe that the horrible destructive Second World War ended 100 years ago here in 1945.. #StrongerTogether #WeAreEurope

From which these nationalists and collaborators out and inside Europe-EU learned nothing. Nor from their destructive and disastrous projects in Afghanistan 2001-2021 and especially Iraq 2003. Who ever thought that people here would fall for it…again?!?!

And in 2045 NATO as we know it today will no longer exist!! Even though it now thinks to be alive again because of the conflict in Ukraine after the French president Macron recently called NATO brain death…now the EU seems to become brain death after taking a wrong turn. But this is just an apparent phase…just like the earlier claimed NATO ‘successes’ of its missions in Kosovo and Afghanistan and Iraq and Libya and Syria…and so now Ukraine. The organisation took the wrong turn by collaborating with US and UK and their sympathisers in their egocentric nationalistic project against Russia…and against the EU(!!). And will, unlike the EU, not be able to come back and recover from that. So the EU gets its own EUropean Defence Union – EDU to collectively protect the territories of its member states and their strategic interest in the world.

It will be a hard fight towards 2045. But we as Europeans will win…again…against this bad nationalism!!! The European Dream is not killed today…after we learned these painful lessons in our history
Nor is the European Union – the EU!!!

AN UNDIVIDED EUROPE!!!

#StrongerTogether #WeAreEUrope🇪🇺


Needed in this time of mass formation and fierce propaganda…DisclaimerCategories
1e en 2e Wereldoorlog Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa Defensievisie EU EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Politiek Propaganda en desinformatie Tweede Wereldoorlog Visies Wereld

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!!

(In English)

De EU komt beter en sterker uit deze voor haar levensbedreigende crisis!!! NO WAY…NO F#CKING WAY!!! dat het hersendood zal zijn zoals de VS, het VK, de NAVO en hun collaborateurs en sympathisanten hier in Europa en de EU willen!!! We gaan deze collaborateurs en nationalisten in de EU verslaan en onschadelijk maken!!!

Ook Oekraïne, Belarus en Rusland zullen tegen 2045 lid worden van deze EU!!! Als we in Europa herdenken en vieren dat de afschuwelijke en destructieve Tweede Wereldoorlog 100 jaar geleden hier in 1945 eindigde… #StrongerTogether #WeAreEurope

Waarvan deze nationalisten en collaborateurs buiten en binnen Europa-EU niets geleerd hebben. Noch van hun eveneens destructieve en rampzalige projecten in Afghanistan 2001-2021 en vooral Irak 2003. Wie had ooit gedacht dat de mensen hier erin zouden trappen…alweer!!!

En in 2045 zal de NAVO zoals we die nu kennen niet meer bestaan!!! Ook al denkt men daar nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraïne, nadat de Franse president Macron onlangs de NAVO hersendood noemde en het nu eerder lijkt dat de EU hersendood zal worden nadat ze een verkeerde afslag heeft genomen. Maar dit is slechts een schijnfase…net als de eerder beweerde ‘successen’ van de NAVO met haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrië…en nu dus Oekraïne. De NAVO SG en organisatie heeft de verkeerde afslag genomen door samen te collaboreren met de VS en het VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland…en tegen de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, niet meer in staat zijn terug te komen daarop en zich daarvan te herstellen. Dus krijgt de EU straks haar eigen EUropese Defensie Unie – EDU om collectief het grondgebied van haar lidstaten en hun strategisch belang elders in de wereld te beschermen en waar nodig te verdedigen.

Het zal een harde strijd worden richting 2045 met grote offers helaas. Maar wij als Europeanen zullen winnen…alweer…van dit weer foute nationalisme!!! De Europese Droom wordt vandaag niet gedood…nadat we deze pijnlijke lessen in onze geschiedenis geleerd hebben…
Evenmin als de Europese Unie – de EU!!!

EEN ONGEDEELD EUROPA!!!

#StrongerTogether #WeAreEUrope🇪🇺


Nodig in deze tijd van massavorming en felle propaganda…Disclaimer.Categories
Conflicts Conflicts Europe Disclaimer European Union Foreign policy nationalism NATO Propaganda & Disinformation Radicalisation Srebrenica US foreign policy War World

‘Intermediate score’ proxy war in Ukraine

(In Nederlands)

And two updates in May and July 2022

Just a few comments on this tragic proxy war that could have been prevented if too many had not gullibly and foolishly bought it…again…
Besides the again very active collaborators…again …

Yes…war is terrible and dirty and intense and traumatic. Except for psychopaths it is enjoyable for very few, despite the smiles and cheers on some videos and photos. And yes, war crimes are committed…far too many. By these psychopaths, but also by ordinary soldiers and armed civilians who go crazy in these intense circumstances. No excuses, but the image of a frische fröhliche Krieg is only propaganda by and for gullible people.

No, Russia did not want to conquer Kiev or kidnap President Zelensky with the first attack. It could not do so with the number of troops deployed. The aim with this quick in-depth attack and attacks on the border and from ‘Donbass’ was to force a quick peace settlement…of course under conditions favourable to Russia…and thus prevent further warfare. It seemed to work for a while, but the Ukrainian government Zelensky allowed itself…just like the governments during the civil wars in the former Yugoslavia and especially Bosnia…to be seduced by especially the American promises to reject that and to continue fighting. The Russians persisted for a while…promised and threatened some more…but eventually withdrew again. Russia, Putin and team visibly disappointed and deeply frustrated…especially by American-British subversion again and EU docility in this…again. Which was of course propagandistically exploited to the maximum being a painful Russian defeat. Unfortunately also by too many of my colleagues (for many of them after all ‘he who pays the piper calls the tune’). More critical comments were mostly absent.

The strategy that Putin’s Russia subsequently chose is, in many respects and according to the circumstances that they have to reckon with and that they still hope for and want to achieve, logical and ‘smart’. With all the mistakes, misdeeds and failures that come with it. And how long this proxy war is going to last as a result. With adverse consequences again…such as Finland and Sweden’s foolish NATO membership. And as far as you can speak of ‘smart’ in a nasty deadly proxy war like this. A conflict and proxy war with…just like Afghanistan and especially Iraq…again destructive and disastrous consequences for involved country(s), region and also the world. But I already explained that the real instigators of also this project, larger conflict against Russia…and against the EU(!!)…and this proxy war in Ukraine, the US and the UK and collaborating and gullible other governments and supporters, were and are not really bothered by it.

So, I can explain and set out why this Russian strategy is now logical and ‘smart’. But in doing so, I am playing into the hands of the real instigators and their loyal collaborators and gullible believers here. And although I…see my disclaimer…am not a fanboy of Putin’s Russia or dictatorships in general, I also do not wish to help these egocentric malicious nationalist instigators of this…again…destructive and disastrous war…which has shattered the European dream and is rendering the EU brain death…to succeed in their project and malicious intent. The sooner they…as in Afghanistan and Iraq…lose again the ‘less bad’ for us Europe and the world. So I keep this analysis to myself and will at most share it with those who I trust and who share my critical view and opinion in this matter. And I watch with a mix of sadness, pain, disappointment but also cynical gloating and bewilderment at so much gullibility and stupidity how this tragic conflict develops. It took 20 years with Srebrenica and Afghanistan before my (unfortunately!!) right was proved…I hope that this time it will be much sooner. Better for the (still to come) victims, for the world, better for us Europeans…

Update May 2022:
For eight years only?! ya right..🤥🙃🤡

“United States, Canada, Britain…other allies”…
Although, as far as I know, Canada was less actively and ideologically involved in the larger US-UK project and policy against Russia..and the EU. Then more so Australia..

“To get the Ukrainians ready for this kind of war…”
Yes because the US knew this was going to happen one day. Not because the Russians were intended to do so. Putin’s Russia clearly wanted to prevent it. Although they said they would intervene if their red line in Ukraine would be crossed. And that was exactly what the US and UK and sympathisers did in the direction of 24 April. They provoked it to this point..all peace attempts were torpedoed…deliberately so. And there were reasons to do so now

The reality and real developments of the past decades are being ‘leaked’ more and more now. Most of it from loose talk and grandstanding from victory voting. Like John Kirby here…who is also known for that. Though most will miss it here in EU and gullibly think it’s all genuine and sincere what US and UK and their supporters do towards Ukraine and against ‘that evil Putin’s Russia’…
Just like in Afghanistan 2001-2021 and Iraq 2003>…
Incredible…🤷‍♂️🤦‍♂️

Update July 2022

And as I expected, the deliberately provoked conflict with Russia..and thus also directed against the EU!!..resulting in a nasty and disastrous proxy war in Ukraine is now deliberately prolonged. The strategic goal is already achieved for the instigators US and UK and their collaborators within NATO and EU. So why prolong it now?

> So that the EU will soon be brain dead and (thus) not ‘their’ NATO;
> The conflict also weakens federal Russia further so that later on uprisings might break out there (and…again…to be organised by the US and UK as in the past) due to the dissatisfaction of citizens with bad conditions (which does not seem to be too bad at the moment);
> To further strengthen NATO with new members like Sweden and Finland;
> Time and thus the chance for more nasty deadly incidents with many civilian victims that can be attributed to the Russians…or false flags organised by themselves…in order to fix this Cold War and anti-Russian mood in the European mindset;
> As many arms contracts as possible and those for previously expensive shale gas LNG and oil ‘Made in America’ and crumbs for UK and Australia (coal they didn’t get to sell before to China) and other Arab allies, before a kind of cold peace will be established again in again divided Europe like with the previous Cold War (which never ended in Washington and London and NATO HQs);
> A warning to the regime in China that they are prepared to fight a war and long-term deployment and supply in this kind of proxy war or direct war with each other, for example around Taiwan or other strategic location for US-Pax Americana 2.0.
> And what I forget…

So no..the goal of US and UK and collaborating sympathisers here in NATO and EU is not for Ukraine to win this proxy war with Russia..is chanceless..except in their propaganda and statements by paid sympathising ‘experts’. The goal is to prolong it so long that not NATO but EU is thus brain death and new Cold War deeply ingrained in our thinking and life here in the EU.

For me an unacceptable outcome so I fight within the boundaries of the system (unfortunately decayed and therefore in need of recalibration) that I adore and defend (Democracy, Rule of Law and Freedoms) for the survival and strengthening of a real autonomous and stronger EU Europe!!!


And the these days so needed disclaimerCategories
Buitenlands beleid VS Conflicten Conflicten Europa EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Koude Oorlog Nationalisme Oorlog Propaganda en desinformatie Srebrenica Wereld

‘Tussenstand’ proxy oorlog in Oekraine

(In English)

Plus updates mei en juli 2022

Toch maar wat opmerkingen over deze tragische proxy oorlog die dus voorkomen had kunnen worden als tevelen er niet goedgelovig en onnozel ingetuind waren…weer…
Naast dan de weer zeer actieve collaborateurs…weer…

Ja…oorlog is verschrikkelijk en smerig en intens en traumatisch. Op psychopaten na voor zeer weinigen plezierig, ondanks de glimlachen en juich stemming op sommige video’s en foto’s. En ja er worden oorlogsmisdaden gepleegd..veel te veel. Door deze psychopaten, maar ook door gewone soldaten en bewapende burgers die doorslaan in deze intense omstandigheden. Geen excuses voor, maar het beeld van een frische fröhliche Krieg is slechts propaganda van en voor onnozelen.

Nee, Rusland wilde Kiev niet veroveren of president Zelensky kidnappen met de eerste aanval. Dat kon ook helemaal niet met het ingezette aantal militairen. Het doel met deze snelle diepgaande aanval en aanvallen aan de grens en vanuit ‘Donbass’ om zo een snelle vredesregeling…natuurlijk onder voor Rusland gunstige voorwaarden…af te dwingen en zo verdere oorlogsvoering te voorkomen. Het leek even te lukken, maar de Oekraïense regering Zelensky liet zich…net als de regeringen tijdens de burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië en met name Bosnië…door met name de Amerikaanse beloftes verleiden om dat af te wijzen en juist wel door te vechten. De Russen hielden nog even aan…beloofden en dreigden nog wat…maar trokken zich uiteindelijk weer terug. Rusland, Poetin en team zichtbaar teleurgesteld en diep gefrustreerd…met name door Amerikaans-Britse ondermijning weer en EU volgzaamheid daarbij…weer. Wat propagandistisch natuurlijk maximaal werd uitgebuit zijnde een pijnlijke nederlaag. Ook door helaas teveel van mijn collega’s (voor velen immers ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’). Kanttekeningen bleven veelal uit.

De strategie die Poetin’s Rusland vervolgens koos is in vele opzichten en naar de omstandigheden waar men rekening mee moet houden en zij nog steeds op hopen en naartoe willen logisch en ‘slim’. Met alle fouten, misstanden en daden en mislukkingen die daarbij ook komen kijken. En hoe lang deze proxy oorlog daardoor ook gaan duren nog. Met ook weer nadelige gevolgen…zoals domme NAVO lidmaatschap van Finland en Zweden. En in zoverre je van ‘slim’ kunt spreken in een akelige dodelijke proxy oorlog als deze. Een conflict en proxy oorlog met…net als Afghanistan en vooral Irak…weer destructieve en desastreuze gevolgen voor betrokken land(en), regio en ook de wereld. Maar ik had al uitgelegd dat de werkelijke aanstichters van ook dit project, grotere conflict tegen Rusland…en tegen de EU(!!)…en deze proxy oorlog in Oekraine, de VS en het VK en collaborerende en goedgelovige andere regeringen en aanhang, daar niet echt mee zaten en zitten.

Ik kan dus uitleggen en uiteenzetten waarom deze Russische strategie nu logisch en ‘slim’ is. Maar daarmee speel ik de echte aanstichters en hun loyale collaborateurs en goedgelovige believers hier dus in de kaart. En hoewel ik…zie mijn disclaimer…geen fanboy ben van Poetin’s Rusland of dictaturen in het algemeen, wens ik ook niet dat deze egocentrische kwaadaardig nationalistische aanstichters van deze…dus weer…destructieve en desastreuze oorlog…welke de Europese droom heeft geknakt en de EU hersendood maakt…te helpen slagen in hun project en kwaadaardige opzet. Hoe eerder zij…net als in Afghanistan en Irak…weer verliezen hoe ‘minder slecht’ voor Europa en de wereld. Dus houd ik deze analyse voor mijzelf en zal het hoogstens delen me hen die ik vertrouw en die mijn kritische blik en mening in deze delen. En kijk ik met een mix van verdriet, pijn, teleurstelling maar ook cynisch leedvermaak en verbijstering om zoveel onnozelheid toe hoe dit tragische conflict zich verder ontwikkelt. Het duurde bij Srebrenica en Afghanistan 20 jaar voor mijn (helaas!!) gelijk toen bleek…ik hoop dat het nu heel veel eerder zal zijn. Beter voor de (nog komende) slachtoffers, voor de wereld, beter voor ons Europeanen…

Update mei 2022:

Slechts acht jaar lang!!! Ya right..🤥🙃🤡

“United States, Canada, Britain…other allies”…
Hoewel, voor zover ik weet, Canada minder actief en ideologisch betrokken was bij het grotere VS-VK project en beleid tegen Rusland..en de EU. Dan nog meer Australië…

“To get the Ukrainians ready for this kind of war…”
Ja, omdat de VS wisten dat dit op een dag zou gebeuren. Niet omdat de Russen dat van plan waren. Het Rusland van Poetin wilde het duidelijk voorkomen. Hoewel ze zeiden dat ze zouden ingrijpen als hun rode lijn in Oekraïne overschreden zou worden. En dat was precies wat de VS en het VK en sympathisanten deden in de richting van 24 april. Ze provoceerden het tot over dit punt…alle vredespogingen werden getorpedeerd…bewust, met opzet. En er waren ook redenen om dat juist nu te doen

De realiteit en de werkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia worden nu steeds meer ‘gelekt’. Het meeste uit loslippigheid en grootspraak vanuit een overwinningsstemming. Zoals John Kirby hier…die daar ook om bekend staat. Hoewel de meesten dit hier in de EU zullen missen en goedgelovig zullen denken dat het allemaal oprecht en gemeend is wat de VS en het VK en hun sympathisanten doen voor Oekraïne en tegen ‘dat kwaadaardige Poetin’s Rusland’…
Net als in Afghanistan 2001-2021 en Irak 2003>…
Ongelooflijk…🤷‍♂️🤦‍♂️

Update Juli 2022

En zoals ik al verwachtte wordt het dus bewust geprovoceerde conflict met Rusland (en dus ook gericht tegen de EU!) met een akelige desastreuze proxy oorlog in Oekraine tot gevolg nu dus bewust gerekt. Het strategische doel is immer als bereikt voor de aanstichters VS en VK en hun collaborateurs binnen NAVO en EU. Waarom nu rekken?

> Zodat de EU straks brain death is en (dus) niet ‘hun’ NAVO;
> Het conflict ook federatief Rusland verder verzwakt zodat daar mogelijk straks opstanden uitbreken (en..weer..te organiseren zijn door de VS en VK zoals in verleden) door de onvrede burgers met slechte omstandigheden (wat mee lijktte vallen voorlopig);
> De NAVO dus verder te versterken met nieuwe leden Zweden en Finland;
> Tijd en zo kans op meer akelige dodelijke incidenten met veel burgerslachtoffers die aan de Russen toe te schrijven zijn..al dan niet zelf georganiseerde false flags..om zo deze Koude Oorlog en anti-Rusland stemming goed in de Europese mindset vast te zetten;
> Zoveel mogelijk wapencontracten en die voor voorheen duur schaliegas LNG en olie ‘Made in America’ en kruimels voor UK en Australië (kolen die zij eerder niet verkocht kreeg meer aan China) en Arabische bondgenoten vast te leggen voor er weer een soort koude vrede zal worden ingesteld zoals bij de vorige Koude Oorlog (die in Washington en Londen en NAVO HQs nooit is geëindigd);
> Een waarschuwing zo richting het regime in China dat ‘men’ bereid is tot oorlogsvoering en langdurige inzet en bevoorrading bij zo’n soort proxy oorlog of directe oorlog met elkaar..bijvoorbeeld rond Taiwan of andere strategische locatie voor VS-Pax Americana 2.0.
> En wat ik nog vergeet…

Dus nee..het doel van de VS en het VK en collaborerende sympathisanten hier in NAVO en EU is niet dat Oekraine deze proxy oorlog met Rusland wint..is kansloos..behalve in hun propaganda en uitspraken door betaalde sympathiserende ‘experts’. Het doel is het zo lang te rekken dat niet de NAVO maar EU dus brain death is en nieuwe Koude Oorlog diep ingeslepen in ons denken en leven hier in de EU.

Voor mij een onacceptabele uitkomst dus vecht ik binnen de grenzen van het systeem (helaas vervallen en dus herijking hard nodig) dat ik adoreer en verdedig (Democratie, Rechtstaat en Vrijheden) voor de overleving en versterking van een echte autonome en sterkere EUropa!!


En de deze dagen broodnodige disclaimerCategories
Core values World

SAY NO TO WAR AND SAY YES TO PEACE!!

war-quote_i-hate-war-as-only-a-soldier-who-has-lived-it-can-only-as-one-who-has-seen-its-brutality-its-stupidity-4492a

D9XyODkXkAMwpMi

20220110_175416

148

Dachau_Never_Again

Eck7TiJXsAAt4lz

D4894884-D2FA-4134-8098-F277AA7A73C3_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s

trnovo-killings-640-photo-youtube-screenshot

NEVER-FORGET-S

cs10

90

D8U0aYaVUAAM55N

original

"Good Grief" Camp Counsels Children Of Fallen Military Personnel

are-there-anything-more-dishonourable-and-more-coward-than-not-marching-in

763 00.39.09

3.2.father_rtr1adkj-2000px

20581_1070184516330293_2728462437775713869_n

img_9066

CxpIE_8XcAQs0Kw.jpg-large

DD553xgWAAAnU5i

may she rest in peace..for here peace must prevail

C80PUzKXgAAWjhi

cg5d22d7390c994

main-qimg-28cada01246b45d7b0229469edaa9692

D1FqX3lXgAA5aOv

D1FqYUBXgAIFU8A

images

croata-eu-©-European-Union-2013-European-Parliament

10-hands-holding-globe-free-cliparts-that-you-can-download-to-you-4gdibg-clipart-1
Categories
Den Helder Nederland Suggesties en ideeën.. Visies

Mijn woonplaats en ‘stadje’ Den Helder

Opmerkingen, ideeën, visies en suggesties mijnerzijds…
(Meest recente bovenaan)


Creatie Noord-Hollandse meren route. (Nog nader uit te werken!!). Maar in de kern de bestaande meren in Noord-Holland vergroten en tussen het Noordzeekanaal via de Zaan en Noord-Hollands Kanaal naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en via het Noord-Hollands Kanaal en Kanaal Almaar Omval-Kolhorn verder naar uiteindelijk het Amstelmeer nog 2 tot 5 grotere nieuwe meren aanleggen door weer laten onderlopen van delen van polders. Dit vormt zo een aantrekkelijke meren route van het zuidelijk naar het noordelijke punt van Noord-Holland. Dit voor de groeiende waterrecreatie van eigen bewoners en toerisme als ook commercieel watergebruik. Maar vooral ook als extra waterberging gezien de toenemende effecten van de klimaatverandering. Zoals de piekmomenten van heel veel regenwater of juist droogte met te weinig zoetwater. Naast de effecten van de zeespiegelstijging. Waardoor meer zeewater kan worden opgevangen bij zware stormen en de dijken dus minder verhoogd hoeven te worden (wel versterkt om ook bij overslag intact te blijven). Verdediging in de diepte.


Na een bezoekje aan de Zeedijk eergisteren…uitkijkend op het prachtige Marsdiep en aan de overkant Texel en waar Zr.Ms. Karel Doorman aan het oefenen was met haar helikopter die mee gaat op missie..een foto van Den Helder vanaf Texel…en weer artikelen gelezen te hebben over de door zorgelijke klimaatverandering snel stijgende zeespiegel, bleef het me even bezighouden.

Is het weer verhogen van dijken nog wel de oplossing?! Het doet me sterk denken aan de verdedigingswerken en muren van kastelen en forten…die in de loop der tijd ook steeds verder werden verhoogd en verdikt tot steeds krachtigere kanonnen en uiteindelijk ook luchtaanvallen dat niet meer effectief maakte. Moet je wel nog hoger willen…of is ook daar bredere verdediging in de diepte niet veel verstandiger?! En…waar ik aan dacht bij de Zeedijk van Den Helder…kun je dan zelfs nu hoge dijken zo niet weer verlagen?! Ik zag vanmorgen een afbeelding op een oude ansichtkaart die hier hangt in de gang van de Zeedijk vroeger. Met nog wel een mooi zicht op de skyline van Den Helder. Waar door die hoge Zeedijk weinig meer van over is. En ik dacht ook aan het prikkelende Dijkzone plan dat hier in Den Helder wordt ontwikkeld en onderzocht op haalbaarheid om daar verandering in te brengen.

Maar waarom zo’n best duur en complex en beperkt (nog..uitbreiding beoogd) nieuwbouw project als je de Zeedijk juist weer verlaagd en dan de verdediging tegen de zee in de diepte aanlegt met diepere, vergrootte en ook nieuwe grachten en daarnaast grote wateropslag locaties verder landinwaarts…ook voor besproeiing landbouwgrond en recreatie in wat ik zie als een nieuwe Merenroute in Noord-Holland!!. Zeewater dat eens bij die uitzonderlijke gelegenheid over de an sich beresterke verlaagde Zeedijk heen slaat en zo via deze kanalen, grachten en wateropslag locaties opgevangen, opgeslagen en later weer weggepompt kan worden…al dan niet met productie elektriciteit?! Dan kan de hele Dijkzone hier binnen de bestaande bebouwing worden opgeknapt, deels opgewaardeerd en verder met nieuwbouw worden verdicht. Met bijvoorbeeld een nieuwe gracht vlak achter de Zeedijk..waar nu een brede grasstrook en pad/weg lopen.

Weer een idee en suggestie mijnerzijds in dienst algemeen belang..😊


Zomaar wat plak en knip werk na idee tijdens wandeling door stad vanaf huis naar NS station en later weer terug. Allemaal mogelijk al lang in kannen en kruiken in het laatste bestemmingsplan..net zoals verplaatsing locatie McDonalds naar nieuwbouw waarover ik wel al las. Dan had ik er zelf gewoon lol mee..😊


>>Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien

Wat gedachten..misschien bestaat het al. Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balie’s af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet-winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij…


>> Sloop onze Lange Jaap😱…nooit never niet!!!😡 Wie verzint zoiets?!🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Opknappen dus!!!😠 En dat mag best wat kosten na decennia van achterstallig onderhoud!!!😤 Zelf idee van een replica is ‘goedkope’ oplossing zonder gevoel voor..😖


>> Gezien de al langer durende en structurele problematiek rond aan- en afvoer Texel⛴ in Den Helder. Naast de bestaande TESO veerhaven in Den Helder zou ik voor een tweede veerhaven in Den Oever gaan. Daar steken dan de meeste auto’s (met caravan), vrachtwagens, campers en motoren over. Zo een directe aansluiting op de naastgelegen snelweg A7🛣 . Bij de terminal in Den Helder alleen nog eventueel de voertuigen van de eigen bewoners en bedrijven op Texel zelf, naast verder alleen nog fietsers en mensen te voet (via OV). Bij De Kooy komt dan een parkeergarage (met de zonnepanelen op het dak). Waar mensen die naar Texel willen hun auto kunnen parkeren om daarna per fiets, te voet of via OV naar Texel af te reizen. Hierdoor ontstaan ook allerlei secundaire activiteiten daar (fietsverhuur, wasstraat, auto-onderhoud, ed) naast dat er fietsroutes vanuit daardoor de stad naar de veerhaven gecreeerd kunnen worden. Langs lokale bezienswaardigheden en winkels.


>> Al een aantal keer gehoord en zelf al eens ervaren ‘s nachts, ook van familieleden die hier op bezoek kwamen, dat bij dit kruispunt eind Weststraat het links richting de Kanaalweg afslaan verwarring veroorzaakt waar men nu precies moet inrijden🤔. Omdat de indruk ontstaat dat er alleen een uitgaande weg is daar en men zo dreigt te gaan spookrijden😰. Zeker ‘s avonds🌜en bij slecht weer🌧. Sommige belanden bijna op het er naast gelegen fietspad😅. Misschien inmiddels aangepakt…maar anders extra aanwijzers↙️of geleide-strepen op de weg wenselijk lijkt mij. Kleine moeite groot plezier…🙂


>> Stadhuis Den Helder. Hoewel de nieuwe locatie en opzet al zo goed als zeker is en in gang gezet inmiddels…had ik het…zeker nu ook weer met de economische crisis…lekker gelaten bij waar het stadhuis nu zit…in het ‘voormalige stadhuis’ op de Kerkgracht 1!! Dan met de aankoop van de andere klassieke panden daarnaast en eventueel aan- of nieuwbouw ook plaats voor de andere gemeentelijke diensten. De nu gekozen locatie in twee historische gebouwen op de oude Rijkswerf Willemsoord had mijns inziens een veel zinvollere bestemming kunnen krijgen die beter aansluit bij het gebied. Dat al rijk is aan bestemmingen en activiteiten. Zelfs (nieuwbouw) locaties bij en boven het NS station of elders wat meer centraal in de stad, had ik verkozen boven de huidige nieuwe locatie. Jammer…


>> Extra brug voor ontlasten centrum van vrachtverkeer voor het bedrijventerrein op de andere oever. Mijn suggestie qua locatie ..


Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien

Wat gedachten..misschien bestaat het al. Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balie’s af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet-winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij…Categories
Conflicts Conflicts Europe Propaganda & Disinformation US foreign policy War World

Why does all my gut feeling for now tell me that…

(Updated 18, 21 April, 6 May)

‘The US has deployed 150 Navy SEAL commandos and Britain has deployed 70 Air Services to Lithuania for this operation’
(Source)
‘Lithuanian Defence Minister Arvydas Anušauskas claimed that a distress signal had been sent from the ship shortly after it was hit.’*
‘Ukrainian sources reported that the attack was supported by a Bayraktar TB2 combat drone, which distracted the Russian ship’s defences.’*
‘On 14 April 2022, Pentagon spokesman John Kirby said that imagery showed the ship had suffered a sizable explosion and a subsequent “significant fire”. The cause of the explosion was not clear.’*
(*Wikipedia)

Why the Lithuanian Defence Minister?! Being so far away from the location..or can someone not contain his enthusiasm because of prior knowledge?!🤔 And still no imagery or drone video of the attack shown?!🤨

Why does all my gut feeling for now tell me that the attack on the Russian Moskva cruiser was not by Neptune missiles but by US-UK-UKR SF’s?!🤔

‘at Moskva located 60 to 65 nautical miles offshore’*
‘middle of the night, in a storm’ (Source Twitter)
At night better time for your sensors to spot the launch and hot exhaust/skin of ASM’s. But at night and in a storm difficult to spot SF’s teams approaching.

I don’t say this is what really happened..missiles could have done it too..but see some striking things in the facts, circumstances and the statements and who said so. And US and UK able and in my opinion willing to do so…

Update 18 April: With the first pictures of the stricken Moskva, I do not even exclude the use of a (light) torpedo, given the apparent location of the main impact, the smoke from the chimney and the fact that the cruiser made a lot of water so quickly and sank (despite the presence of water compartments and bulkheads).

Update 21 April: ‘According to information published by the Daily Mail on April 20, 2022, the US Navy reportedly sent a P-8 Poseidon maritime patrol aircraft to have assisted the Ukrainian strikes on the Russian cruiser Moskva.’

There we go…😎…only assisted?!🤔
They were there..even 2 at the time..

Update 6 May: There we go again…’US officials have said they shared information about the location of the Russian warship Moskva with Ukraine prior to its sinking last month, a fresh demonstration of the close intelligence support Kyiv is receiving from Washington.’Categories
Conflicts Conflicts Europe European Union Foreign policy NATO Propaganda & Disinformation US foreign policy War

And not realising that every setback for Russia…

And here people cheer that Ukraine has dealt the Russians another blow (attack cruiser Moskva) and evil Russia and devilish Putin is losing even more and failing in its attack on Ukraine. They do not realise that every setback for Russia increases the chance that they will abandon the negotiation option to reach an inclusive peace solution, which they still preferred and therefore left open until now, and will proceed to a total all-out attack resulting in the conquest of all or most of Ukraine. Because the Russians will not lose in this matter anyway. After all, this is a strategically fundamental red line for Russia (with and without Putin, by the way), especially in view of aggressive attitudes and strategies of the US and buddy UK.

And let this already be calculated and accepted by the real instigators of this larger conflict against Russia (and the EU!!), the US and buddy UK. Who really have given up on Ukraine a long time ago, despite their bombastic rhetoric and their support. Because their main goal already achieved. New (hot) Cold War, divided Europe, weakened divided and controlled brain death ‘competitor’ EU, and Pax Americana 2.0!! But the more negative the image of Russia in this proxy war in Ukraine is, the better for the permanence of this Cold War (never really ended in Washington and London), which they deliberately restarted in the 90s.
So this a pyrrhic victory for ‘already lost’ Ukraine and its gullible and foolhardy supporters here…